"Kezdetben a magasságból gyertyák hulltak."
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 24. (494.) SZÁM - DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
HÓRÁK, RILÁK, METEÓRÁK,
Szőcs István
Nézőpont az angyal érkezéséhez
"Vadat és halat, s mi jó falat"
Demeter Zsuzsa
Struccfantom-vonatok Kocsárdon
Egyed Emese
Incipit
Rápillantás
Inga
Képek
AYHAN EY GÖKHÁN
És hallgatom a híreket
Léda Váradra készül
Töredék
Költészetem
Két ember
Szent Lajos király hídja
Szálinger Balázs
Én Béríró Sebestyénem
Karácsonyi Zsolt
Íszá mosolya
Wilhelm Müller
Versek
Egyed Ákos
Batthyány Lajos és Wesselényi Miklós (befejező rész)
Bogdán László
Levelek Lídiának, nem csak a ködről
Király Zoltán
versei
Terényi Ede
Műhelyjegyzeteim - Puer Admirabilis
Januári évfordulók
 
Terényi Ede
Műhelyjegyzeteim - Puer Admirabilis
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 24. (494.) SZÁM - DECEMBER 25.

“Csudálatos a’ gyermek”… – zeng-bong fülemben a Kájoni Cantionale Catholicum 57-ik számú, Régi ének című dallamának Magyar fordítása az 1600-as évek közepéről, innen a közelből, a csíksomlyói klastromból. Jó itt maradni a szülőföldön, minden karnyújtásnyi távolban van, jelen, múlt és jövő egyaránt itt van bennünk. Milyen nagyszerű, hogy egy rendkívüli ember itt a 20. század vége felé újraélte Kájoni gyűjteményét, dallamokkal virágoztatta fel régi kódexek elsárgult lapjairól vagy a csángólakta világból hozta el számunkra ezt a nagyszerű zenét. Kájoni csak nótajelzéssel látta el szövegeit. Ez akkoriban természetes jelenség volt, a dallamokat címük alapján mindenki könnyűszerrel fel tudta idézni, mert TUDTA A DALLAMOKAT. És ez a lényeg: elég volt UTALNI a dallamra, és már hangzott is az énekszó a megadott versszövegre. És ez itt volt számunkra adott, a közvetlen közelünkben. Elvesztettük a fonalat. Manapság könyvből, Domokos Pál Péter sokéves felfedező munkája révén válik számunkra ismét élővé, közelivé ez a zeneéjében is oly sokszínű lelki birodalom. Vböngészem a karácsonyi dallamokat, szövegeket: Cantus de Nativita Domini nostri Jesu Christi írja a latin nyelvű fejezetcím, és alatta immár magyarul: KARÁCSONYI ÉNEK. „Puer natus in Bethlehem – Gyermek születék Bethlehemben”. Szép és patinás a latin kezdőverssor, igaz és hozzánk szóló a magyar szöveg erőteljes lüktetése, hanglejtése, mással- és magánhangzóinak kemény muzsikája: a mi életünk megtestesítője. Látszólag költői fordítás nemesveretű régies nyelven, de csak látszólag az, lényegét tekintve sokkal több ennél: életünk, sorsunk MEGTESTESTŐJE. A latin vers titokzatos, pláne ha csak néhány szó értelme jut el tudatunkba. A magyar vers minden szava érthető, de a szavak jelentésében túl mégtitokzatosabb világ tárul fel, egy különös zene, amit csak az hall, akinek anyanyelve a magyar. E zene hatására formálódtak át az idegenből jött dallamok is és lettek a magyar lélek kifejezői. Domokos Pál Péter óriási munkájának egyik legcsodálatosabb eredménye éppen a népi dallamváltozatok megtalálása és beillesztése a gyűjteménybe. Néha csak a népi változatot találta meg az eredeti dallamok helyett. Ilyenkor valahogyan még közelebb jön a népi dallam már-már elfelejtett világa. Évek óta kis kórusművekkel vagy éppen nagyobb, néha szimfonikus művekkel igyekszem belépni ebbe a zenei és lelki birodalomba. Ilyenkor, Karácsony táján ismét kutatgatom a dallamokat, szövegeket. Bár már jónéhány karácsonyi művet írtam e dallamok világának újraélésével, még mindig akad olyan ihletett pillanat, amikor ráérzek egy addig sokszor átlapozott zene és szó belső világának csodás titkára. És elindulok a titkok ösvényén. Íme itt egy szintén Régi ének című dallam és vers: In dulci jubilo, Zengjen víg énekszó, / Mi megváltók nyugszik in praesepio, / és fénlik, mint a fényes Nap, Martis in gremio. / Alpha est, et O, Alpha est, et O. / Bájos JÁTÉK a két nyelvvel. Nyilván értették is a szöveget az akkori éneklők, nem kellett mindent lefordítania szájbaránia a fordítónak: megengedhette magának a nyelvi fényűzést. Izgatott ez a nyelvi-szellemi játék, illik is a zenéhez, amit a dallam sugall. A hangnem is pasztorális: F-DÚR, a természet hangneme és a karácsonyi pásztorok énekéé is. Végül egy másik pasztoriális hangnemű dallamra esett a választásom. Talán azért, mert könnyen pereg a latin szöveg: „Dies est laetitiae / in ortu regali, / Nam processit hodie / ventre Virginali, / Puer adorabilis, / totus delectabilis / in humanitate, / Qui inaestimabilis / est, et ineffabilis / in divinitate.” A magyar fordítás méltóságteljes ünnepélyeséggel szinte himnikussá emeli a szövegtartalmat: „Nagy-örömnap ez nékünk: / mert Christus születék, / Ki ez napon származék / egy Szüznek méhéből. / Csudálatos a’ gyermek, / és nagy gyönyörűséges, / ö Emberségében,: / De-meggondolhatatlan, / és kijelenthetetlen, / ö Istenségében”. A korabeli helyesírásban még nimcsenek itt Kájoninál hosszú magánhangzó jelölések, a határozott névelőből ha elmarad a második betű, azt vesszőjel pótolja, és így tovább. Még ez is hozzátartozik a szöveghangulat révén a zenei megfogalmazáshoz. A zenét is érdemes egy kicsit a 17-ik századi Erdély nemesen egyszerű, fennkölt szellemi világához, lelki életéhez visszavinni. Karácsony van, mossuk meg lelkünket e csodálatos zenei forrás éltető vizével.
BOLDOG KARÁCSONYT!
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében