"...eltűnik a mérhető idő..."
Kereső  »
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 2. (496.) SZÁM - JANUÁR 25
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Demeter Zsuzsa
A Nyugat felé, félúton
Szőcs István
A múlt idők setét virága I. - Egyik író annyi, mint a másik?
Filip Florian
A kisujjak
Gaal György
A nem csak legendákban élő Kelemen Lajos
Láng Orsolya
Don Quijote
Esteli dal
Emlék
Daphné
Dimény Lóránt
Szerokel
Neil McCarthy
Harangszólaltatás
Neil McCharty
Október háza
Balázs Imre József
Fekete madár egyik is, másik is
Szakács István Péter
Csempészáru
Pomogáts Béla
Erdélyi magyar irodalomtörténet-írás (1920-1944)
Ady András
Kerti munkák
Tűzimádók
Öregek parkja
Logopédusom
Havazik nálunk
Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Lármán innen, csenden túl
Februári évfordulók
 
Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Lármán innen, csenden túl
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 2. (496.) SZÁM - JANUÁR 25

Kora reggel van, nagy csend vesz körül, nem akarom megtörni a csendet, inkább élvezni szeretném, elmerülni benne, egyesülni a Világmindenséggel. Csak a csendben létezem igazán, millió gondolat szövi át bennem a csendet, nem félek tőle, nem érzem Halálnak, épp ellenkezőleg: a CSENDBEN VAN AZ ÉLET. Öreg írógépemen kopogok, a zaj megzavarja a csendet, lárma ez a javából. Miért nem térek rá a mellettem heverő zajtalan számítógépem billentyűire? Talán azért, mert megszoktam írógépem zaját és ez a zaj számomra az Én csendem részére. A CSEND befogadja magába a LÁRMÁT. A lárma azonban kiközösíti magából a csendet. De nem tudnak egymás nélkül létezni: a csend igazából lárma lehet és a lárma a legteljesebb csönd. Voltak zeneszerzők, akik csak valamilyen lármában tudtak igazán komponálni, nélkülözhetetlen kellék, háttér volt számukra a lárma. Pucciniről tudjuk, hogy gyakran komponált vidáman mulatozó barátjai lármája közepette. A lárma jó szűrője lehet a gondolatoknak, mégpedig szűrője, azonnali szelekciója. Magam is tudok lármában – rádiózajban, beszélgetés közben – komponálni, sokszor azt hiszem, hogy az engem körülvevő lárma segít a gondolatok sűrűjéből a jót, a nemeset kiválasztani már az alkotás pillanatában. Szándékosan nem írtam jó helyett legjobbat, mert Szilágyi Domokos „tiltása” jutott eszembe: „óvj az ebtől, óvj a sebtől, / óvj a tökéletesebbtől, ... („... mert tudjuk, hogy a’ jónak mindig a legnagyobb ellensége a’ legjobb.” (Vasárnapi Újság, 1842, 427. sz.). Milyen nagy csendje van ezeknek a régi újságkivágásoknak, másfél évszázad lármáján túl, a múlt csendjáben lapulnak csodálatos gondolatok, amíg egyszer csak zajjal felütjük a múlt könyvét megtörve a GONDOLATOK CSENDJÉT.
Nemcsak írógépem kopogásával kavarom fel a reggeli – még félig alvóházi csendet, de könyveim lapozgatásával, a könyvszekrényem ajtónyikorgásával, lépteim zajával és még azzal a gondolati projekcióval is, a mivel környezetemre hangtalanul kivetítem csendkeresésemet. Verseket keresek a csendről. Ady-kötetet kényszerítek ki a könyveim halmazából: A fehér csönd, Jó Csönd-herceg előtt. A csend szóba valahogyan belelármázik az ö betű. Olvasva (belső hallással) még elfogasható, kiejtve már egy kicsit lármás az ö-zés. József Attila már következetesen csend-et ír: „Riasztó, mint a fölmorajló tenger / és mint a végtelen hó, épp olyan. / Álarca mélyén bús Halál rohan / jaj, üstökömbe kap s én gyáva Ember // remegve ejtem lelkemet elébe.” (József Attila: Csend). Akárhol nyitom ki köteteimet mindenhonnan a csend félelme árad felém: „Éj és csend és halálnak árnya. / Meglibben, lám, a pálma szárnya / szobámban, verdes, mintha szállna / valami földfeletti tárna / felé, levélzetet kitárna, / szivárvány-zivatart lehozva, ...” (Szilágyi Domokos: Éj és csend).
Tűnődöm – miért félünk a csendtől? Miért azonosítjuk az Éjszakával, a Halállal, tehát valami negatívummal? Miért fordítottuk meg a dolgok rendjét, hiszen a világ csendből és nem lármából született. Először volt a Csend és csak azután a Hang és belőle születve a Lárma. Minden a CSENDBŐL SZÜLETIK: A CSEND AZ ÉLET. A csendhez asszociált Éjszaka is az új elindulások, az új születések ideje. Az Éjszaka a POZITÍV. Rettegjük a lárma csendbe hulló halálát? Fordított világban élünk? Mintha ki akarnánk küszöbölni a csendet és lármától lármáig szeretnénk „haladni”. Sokan vannak, akik lármában alszanak a legédesebben (reggelig szól a nyitva felejtett rádió, Tv-készülék). Félünk a csendtől? Ó, ezt a félelmet már régen elfelejtettük, ma már UTÁLJUK A CSENDET. Hol húzhatja meg magát a ZENE ebben a (KI)FORGTOTT világban a LÁRMÁN INNEN vagy a CSENDEN TÚL?
A zenetörténet egyik legtökéletesebb hallású alkotója Bartók csak a legnagyobb csendben tudott zenét írni. Sűrűn használta munkaközben a füldugókat, hogy teljesen belemerülhessen a csendbe. Bartók zenéje a csenden túlról szól felénk, a LÉLEK CSENDJÉBŐL SZÜLETIK MEG. Minden igazi zene lelkünk csendjét hozza el ismét nekünk. Azt a csendet, amit a 20. század lármájában már-már végleg elvesztettünk.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében