"már a jövőnk sem a régi"
Kereső  »
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 6. (500.) SZÁM - MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szilágyi István
500 bizony
Karácsonyi Zsolt
Hídavatás
Kántor Lajos
Dávid Gyulával Szárhegyen
Mike Ágnes
"Az emlékezés nem luxus, hanem munka"
Szőcs István
Jegyzet - Ciki, camp - giccs?
Egyed Ákos
Helyzettudat és vállalás
Szálinger Balázs
Lemminkeinen monológja
Egy kolozsvári tűzfalra
Zsidó Ferenc
A zíró és a nyelve
A megfigyelő
Szántai János
A pásztor
Király Farkas
Vattacukor
Ölelés
Balázs Imre József
A Serény Múmia-csomópont
Matei Vişniec
Beszélgetések a város kutyájával
Londonban
Most már tudjuk miért
Jancsó Miklós
Újra színházi törvényekről
Fábián Lajos
Fegyver a szó
Szombati István
Félsz a nyártól, Ödi?
Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Betör a könnyű komponálás
Áprilisi évfordulók
 
Jancsó Miklós
Újra színházi törvényekről
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 6. (500.) SZÁM - MÁRCIUS 25.

Olvasom,  nagyon vegyes érzésekkel, hogy a Szabadság 2007. október 27-i számában újra,  ahogy mondani szokás, napirendre került – a színházi törvény. A cikk címe hosszú és sokatmondó.

„Színháztörvény-módosító határozattervezet a láthatáron”. Vagyis: tervezet, ami a láthatáron feltűnik. Erről a „tervezet tervezetéről” beszélni sem lenne érdemes, ha nem jelezne egy 1990-től meg nem oldott színházi helyzetképet.

Kelemen Hunor akkori államtitkár úrral készült beszélgetésből már idéztem: (Hét, 1999. július 22.) szerinte már megszületett a színházi reform, ami „elsősorban a középszer és nem a nagy tehetségek és nem is a fiatalok érdekeit sértette, hanem azokét, akik megszokták, hogy évtizedeken át az állam ösztöndíjasai legyenek: nem számít, hogy hónapokon át játszanak-e vagy sem, rosszul vagy jól...” stb, stb, stb.

Tehát – véltem akkor naivan, végre elkészült a színházi reform. Aztán persze  kiderült, dehogy is született meg semmiféle reform, valamiféle nekibuzdulás lehetett  az egész. Gondolom, azok az átkozott középszerű színészek és sunyi szakszervezetek nem engedték a színházi megújulást kiteljesedni.

Később olvastam a Szabadság 2003. december 6-i számában: „A rendszerváltás utáni Romániában a parlament először készül színházi törvény elfogadására.”

Nocsak. Először készül 2003-ban? ...akkor 1999-ben mi történt? Mit is mondjak erre? Jobb 2003-ban, mint soha. Nemsokára újra lohasztotta a nagy sajtócsend a kósza hírek által felcsigázott színházi törvényigényem: kiderült, hogy a 2003-asból sem lett semmi. De, gondolom, ezúttal sem hatodrangú színészecskék, magyar vátrás fráterek  és középszerű színházi senkik miatt nem készült el a színházmegváltó reform.

A valóság  ugyanis az: egy valódi reform megszűntette volna a rendezők és színházigazgatók fékevesztett uralmát, szakmai teljhatalmát, hiszen, úgy tudom, olvastam valahol, talán a népmesékben, hogy a törvény mindenkire egyformán kötelező, még a színházigazgatókra is. Külföldi tartózkodás esetén is.

Nem csak színházi törvényekről, néha a színházról is olvasok, teszem azt, hogy Andrei Şerban világhírű rendező úr szerint nem a színházi kapus és a gonosz színházi kritikusok és nem a szakszervezet, nem a májusi eső és az általános európai légköri nyomás a hibás azért, hogy kiürültek a színházak, hanem – de hadd mondja ezt el ő maga. (Szabadság, 2007. október 3.). „(...)És akkor megkérdezik önmaguktól (már t. i. a nézők - J M): van értelme annak, hogy  felöltözzek és elmenjek a színházba? Inkább otthon ülnek. Ez szomorú, de sajnos igaz. Mert amit a színházban csinálunk, annak nincs ereje, nincs hatása, eredetisége.

 

Úgy érti, hogy mindezért a színházi emberek hibásak?

 

A.S.: Igen. Teljes egészében. Mert nem akarjuk föltenni magunknak a kérdést: mit jelent ma a színház? Hogyan kell ma színházat csinálni? Ma, amikor nem lehet úgy színházat csinálni, ahogyan tettük azt tegnap, tegnapelőtt, vagy egy évszázaddal ezelőtt.

 

Az a baj, hogy nagyon lusták és passzívak vagyunk. Nem teszünk fel magunknak kérdéseket, és mi, rendezők azt hisszük, hogy amit csinálunk, az zseniális, a színészek pedig, hogy mindenki szereti őket, és minden megy magától. Nos, meglepetésszerűen: nem így van.”

Hát bizony nem így van. Nem mindenki zseniális, aki annak képzeli magát.

És most, ebben a Andrei Şerban úr által is vázolt nem túl rózsás színházi helyzetet, nyilvánvaló, orvosolni kell.. Demeter András úr, a Művelődési Minisztérium államtitkára, ismertette a „törvénymódosító határozattervezetet, amit az elkövetkező hónapokban szeretnének elfogadtatni a parlamenttel.”

        Tőle idézek: „2005-ben született meg a színházak, kulturális intézmények működését szabályozó törvény” – olvasom tovább a cikket. Az „új” törvényt, csodálkozom újra és egyfolytában: a „2005”-öst (tehát mégis lett valami színházi törvényszerűség vagy micsoda 2005-ben – állapítom meg, gondolom, logikusan) – már 2007-ben kiegészíteni, módosítani, javítgatni, tajkolni kell –, ami önmagában minősíti ama törvény(?) értékét, átgondoltságát, életképességét.

A törvénymódosító törvénytervezet továbbá az új színészi bérezést is „megváltoztatná”. Hát persze, feltételes módban. Már nem is kérdezem: a 2005-ös törvény ezt nem tudta szabályozni?

Nos, Kolozsváron a színházigazgató az 1990-es évek elején kényszerítette a színészeket az éves szerződés aláírására. Azt hazudta, hogy a színészi kategóriák megszűnnek, éves szerződés van, stb. Mi, alkalmazottak naivul aláírásunkkal”közös megegyezéssel” szentesítettük saját szakmai halálos ítéletünket, teljes kiszolgáltatottságunkat. Azóta itt, városunkban külön törvények vannak a magyar színházban. Itt már megtörténtek a visszaminősítések, kirúgások, a baráti kör fizetésemelése, stb.

A közönség azonban, ejnye, bejnye, csak nem akar begyúródni a helyi stúdió-koncepcióba. Pedig a színház 1992-től lelkesen toporog az  Európai Színházi Unió előszobájában: „Januártól a tizenkettedik tagszínháza leszünk az Európai Színházi Uniónak”- jelentette ki a színházigazgató a kolozsvári Állami Magyar Színház 200 éves évfordulója körül kialakult színházi vitában. – 1992-ben. (Páll Árpád A szó és a látvány Custos 1995. 226 l.) Persze, hogy nem lettünk tagok, hiszen még mindig, egyfolytában várjuk az egyfolytában beígértet. Újabb évforduló, a 215 éves kapcsán elhangzott megint, hányadszor, Uram, Te sem tudod, (Szabadság 2007. nov. 28), hogy 2007. dec. 9-én lesz a végleges döntés, mely szerint a színházat felveszik az Európai Színházi Unióba...

Az is lehet a sokat emlegetett tagság, ha bejön, minden színházi gondot megold. Ki tudja? Lehet, már reformra sem lesz szükség. A kultúra rejtelmei kifürkészhetetlenek.

Addig is nézzük tovább: bizonyos kultúrintézmények a „hagyományos állami kultúrintézmények egy bizonyos közönségszegmentum kulturális szükségleteit elégíti ki, azonban maradnak „fehér foltok”.”

Naiv kérdésem: azokat a színházvezetőket, akik nagyon sok „fehér foltot” teremtettek egy állami színházban, nem lehet leváltani, hogy olyan valaki kerüljön oda, aki nem „fehér foltokat” szaporít, hanem... De ezt már én is unom.

A törvénytervezet ezek szerint nem bántja a „fehér foltos” állami színházakat, viszont nekem, mint egykori színésznek, lehetőséget ad – mire is? „Azok a művészek, társulatok, amelyek felismerik ezeket az igényeket, a kielégítésükre az önkormányzatokhoz nyújthatnak be ajánlatokat.”

Vagyis állástalan színészek, „társulatok?” pályázhatnak támogatásra, csóré fenékkel, hogy  készítsenek olyan előadásokat, ami a közönségnek kell, díszlettel, kosztümmel, stb., miközben a teljes színházi aparátussal felszerelt, sok esetben jól, vagy nagyon jól fizetett vezetőséggel működő állami színházak stúdiócentrikusak, „alternatívak.” .Ez a téma is már „lerágott csont”. Hagyjuk.

Nem lenne-e egyszerűbb kötelezni a színházigazgatókat, hogy ne „fehér folt”-gyártással, netán divatjamúlt irányzatok erőltetésével űzzék el – nemcsak az átlagnézőket,  hanem lassan a hozzáértőket is? Csináljanak ők magánszínházat, saját zsebből, pincékben, padláson, ahol  akarnak, pályázatok segítségével – „a fehér foltok” elfedésére.

A színész bérezésről már nem is írok. Érdemes megnézni, hány magyar színész van például a kolozsvári Magyar Színháznál. És abból hány játszik. A többi hallgat és kapja a fizetést. „Állami ösztöndíjasként”. Függetlenül attól, hogy játszik-e vagy sem. Rosszul vagy jól.

„(.....) Ebben az új kontextusban megnő majd a rendezők felelőssége.” – zárul a cikk.

Mit mondjak? Ideje lenne megállapítani, most végre már törvényes formában, hogy nem a színházi kapus miatt üres a színház,  nem a tűzoltó miatt kong a nagyterem, ha időnként nagytermi előadásra búsul például statisztika- és látszatjavításért az olyan színház, ami stúdió-megoldással próbálja kivédeni a nézőhiányt. „A rendező felelőssége megnő” – ki vagy kik vonják majd netán  felelősségre rendező uramékat? Erre nagyon kíváncsi lennék, ha volnának még bármilyen jellegű színházi reform- illúzióim

Hogy is mondja Andrei Şerban ? (...) mi, rendezők, azt hisszük, hogy amit csinálunk, zseniális,”.....”Mert amit a színházban csinálunk, annak nincs ereje, nincs hatása, eredetisége”.....” Mert nem akarjuk föltenni magunknak a kérdést: mit jelent ma a színház?”

Parászka Miklós  a Hét 2003. dec. 11. számában  néhány érdekes gondolatot közöl a készülő színházi törvényekről. (Gondolom, a 2005-ös törvényről van szó). Érdemes fellapozni, már csak ezért is, az említett számot.

„ (.....) ha azonban a szinházi törvényt a közönség szempontjából akarjuk értékelni (az Isten szerelmére, ugyan mi másból???J.M.), akkor figyelembe kell vennünk, hogy a feltételezett közönség előadásokat szeretne látni, lehetőleg mindennap, és részesülni szeretne egy minőségi színházi kultúrából. Ezek szerint a szempontok szerint kell az új törvényt megalkotni.”

Bizony, a közönség előadásokat szeretne látni, stb., stb. Ejnye, bejnye, nahát. Netán még érteni is szeretné a jámbor közönség, amit elébe löknek néha, mint rendezői önmagvalósulást. Sőt, élvezni is szeretné a látottakat, ha netán fel tudta fogni a Magasat.

Idézem újra Parászka Miklóst:... ”az egész színházi élet válságba sodródott: gazdasági, erkölcsi válságba.” A kijelentéssel ugyan teljes egészében nem értek egyet, de ha már elhangzott, meg sem kérdezem: kik miatt jutottak ide a színházak?

 

Valamikor a színházi törvények – 1803-ban például, ilyen törvénycikkelyeket is tartalmaztak: „az igazgató köteles... az igazgató köteles... az igazgató köteles.” (Részletesen írtam erről a Romániai Magyar Szó 1997. jul. 12-13. számában. Azzal maradtam).

1990 után egyetlen törvénytervezet egyetlen utalásában sem olvastam színházigazgatók elsődleges  felelősségéről. És felelősségrevonhatásáról.

Talán majd az unokám megéri ezt. Ha nem itt, hát külföldön.

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében