"Síppal,dobbal,mézzel és mázzal"
Kereső  »
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 15. (509.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Szőcs István mint tárgya köszöntésnek
Szilágyi István
De hova lettek azóta azok a vadászbombázók - Portrévázlat Szőcs Istvánról
Karácsonyi Zsolt
Buborékirodalom - Beszélgetés Szőcs István íróval, kritikussal
Jancsik Pál
Versei
Bognár Péter
Tárgyilagosan
Az üveg mögötti üveg
Lehet-e
Ha rájön az ember
Akik azt gondolják
Gazdag, dús
Demeter Ferenc
Másfél(e) találkozás Istennel
Vári Csaba
Majdnem egészen
Vári Csaba
(in memoriam F. E. K.)
Vári Csaba
(akol)
Vári Csaba
(thalálka)
(hontalan dolgok)
(félvers)
(valaki más)
(kifordítva)
Bogdán László
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkból)
Sulyok Vince
Prevision
Míg szemlélődünk, addig élünk
Az öregedés évei elé
Kántor Lajos
Szilágyi Domokossal – Ötven év után
Antal Balázs
Megélt beszéd
Lászlóffy Csaba
Jelenések – Manet
Egyed Emese
Jelvilágok vándora
Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Az új zenét csak a csend "hallgatja"?
Hírek
 
Lászlóffy Aladár
Szőcs István mint tárgya köszöntésnek
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 15. (509.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.

Lehetne Ő a következő díjazott. Akármilyen díjra feljuttatta, felfuttatta írásművészete, de Ő csak egyike a mostanában esedékes nyolcvanéveseknek, biztos, ami biztos.
A textust Szilágyi Istvántól emelem ide: „...Néha úgy érzem, ezer esztendőre visszamenőleg ki van fizetve az adóm, hadijóvátétel, minden. Ezzel csak azt akarom mondani, mára mit sem számít, hogy kimázsálnak-é vagy sem, nekem díjakat.”
Szőcs István tehát a köszöntés tárgya. Annyi iróniát jelen köszöntő lába elé helyezése közben meg kell hogy engedjen magának: eddig eleve annyi megértés se az elemekben, se a szereplőkben még nem volt, amennyi a Szőcs István fémjelezte életmű terjedelméhez kellett.
Igen, a reagálásunk egyik titka Szőcs Pista munkásságának megmérettetése. A semmibevevéstől kezdődik, mint mindenkinél minden. És napjainkban, ha máshol nem, az utolsó páston, a végső fedélzeten, a Medúza tutaján bemutatott életmű-kiteljesítő tengeri csatákon, manővereken látjuk, belátjuk, értékeljük, „milyen óriás Ő”.
Az emlékezet, a tömörítés, a kultúrharc Toldija – amint azt Ő megannyi pillanatban mutatta, bizonyította – avagy Don Quijotéja köztünk. Egyike a kultúrákban bujdosó örök szellemeknek, megtestesülések és kijózanodások százainak a fontos és pontos pillanatokban. Tell Vilmos, de Till Ullenspiegel és Ludas Matyi. De olyan, mint Robin Hood és Naszreddin Hod-zsa a szellemiekre mérve. A reagálás egyik titka: mikor vesszük komolyan, s mikor átkozódunk tőle. Jósika, Kemény, Teleki reagálásainak, jól ismert rándulásainak rokona az Ő idegalkata. De Széchenyi és Zrínyi, Misztótfalusi és a prédikátorok kérlelhetetlen, de tiszteletre méltó őrülete tör ki rajta és benne. Valami abból a beismerésből, hogy ugyan ki nem volt őrült, aki a felszín ablakát be-betörte? Rousseau-ban Werbőczy esik túlzásba, Machiavelliben Martinovics, Savonarolában Ma-dách. Hogyne, hiszen „összegezésül” olyasmiket kell olvasnom, megtudnom a XXI. század döglődő ámulatában, hogy miközben lelkes szeminaristák, dalárdások ápolják a nevét, a nevében sereglenek és „ozsonnáznak" az egészségére, Szabédi sírját, benne a mártír tetemmel rég eladták a Házsongárdban egy román családnak. Kik, mikor és miért? (Jóllehet a sírhely és a rokenroller nagyon drága, nem kapni a mi hazánkban.) És hogy Szigetvárat most adják bérbe Szulejmán utódainak, megbízottjainak, agitátorainak (merthogy a szigetvári bűvölet, romemlék, vérhalom, Arthurkirályi légkör is nagyon ritka, nagyon drága, azt se könnyű lopni a mi Közép-Európánkban már!). Ami volt, ami van, azt befejezték, megcsinálták valahogy. Nem az értelmezésen múlik egy-egy volt-van-lesz Magyarország-darab. Nem lehet kikezdeni már. Az egész a tényekben s a hozzájuk tartozó dátumokban, az épületekben avagy a romokban, és mindenek felett a betűnyi emberekben, tehát az embernyi betűkben, számokban, jelekben mint rejtjelesített jelszavakban fekszik-nyugszik már, mivel elherdálhatatlan bankbetét. Elévülni is legfennebb a rest utódok fognak, nem a bármikor felvehető, felhasználható örökség, kultúrák, a közérzet s a tartás mindig létező árfolyamaira átszámíthatóan.
A köszöntő, ki Isten hol vég-, hol homokváraiban szolgáló Balassiként látja ma már Szőcs Istvánt – szívesen ajánlja fel működése jelszavául ezt a két sort is:
„Még falaznak kőműves angyalok!
Én akárholé és bármié vagyok!”
És még egy nagy varázslat terjesztése is az Övé: Szőcs Pistától vettük fel közel fél évszázada a sumerőrületet és meggyőződést, egyike volt azoknak, akik vállalták, hogy belecsapjanak a hagyományosan befagyott felszín pocsolyáiba.
Ha a kiinduláshoz Szilágyi István megfogalmazásából merítettem erőt, most azt a magyar nyelvész, költő és historikus nagyságot idézem meg, akinek ugyancsak nem egyéni elszámolnivalója, hanem súlyos dioptriák elszámolásának, félreszámolásának ügyében volt rokonszámoltatása: Határ Győzőt.
Határ Győző a Tiszatáj 2000. júniusi számában közölt szövegében ilyesmiket összegez a Szőcs Istvánnal közös nagy problémák közül: „Anyanyelvünk megmaradása is itt billeg a század mérlegén; ezt legalább olyan reszketeg-fájó szívvel szemléljük, mint fehér civilizációnk, egész nyugati kultúránk sorsát (...) sírkertjeink tele vannak mellénktemetett nosztalgiákkal: olyasmiket siratunk el, amelyekről távoli utódaink soha nem is szereznek tudomást. Fordított fantomfájdalmak ezek; hiszen a leamputált kultúrjavak elvesztése csak nekünk fáj; ám az élőtestnek, mely újult-ép-egész – vagyis a távoljövő túlélő embermilliárdjainak – eszébe se jut (...) vagy belefullad az örök-odanemfigyelők, a sportrajongó fundamentalisták, az agyon-szórakoztatott zombi emberiség félresöprő közönyébe – mely előálló új helyzettel nem késnek visszaélni a hatalom bársonyszékében székelő manipulátorok (...) Fejüresedéssel kibutulunk a történelemből; nagy áldás ez, az emberfaj jószág-feledékenysége. Nincs az a melegvíz, amit fel ne találnánk újra – újnak, országos körülünnepléssel. Nincs az a Sacco, nincs az a tömegvérengzés, csontkoponyákból rakott égmagas gúla, pernyévé perzselt Hirosima, amivel ne raknánk tele felejtőkénk osszáriumát; minek földi maradványait el ne teregetnénk és be nem födnénk a feledés vastag földtakarójával. Feliciter (...) Apokrif vagyok, annak születtem. Örök gyalázatomra minden, amit írok, eleve annak minősül – minden, amit eddig írtam, a képzelet szabadságának a jegyében fogant, s ezzel eleve átokmondás alá helyezve a szellem szabad lengését – az értelmesedést – szolgálja, de hogyan mondhatunk bármit bárkinek, ha még ki se nyitottuk a szánkat, és máris a meghallgató szája tajtékot túr, nyelve körül már ott a felháborodás nyálfröccsentő gyüleme? Ám így van ez jól, így van ez rendjén…”
Händel hazagondol Nyugatról Közép-Európára, és csak egy kis Beethovent álmodik.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében