"Síppal,dobbal,mézzel és mázzal"
Kereső  »
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 15. (509.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Szőcs István mint tárgya köszöntésnek
Szilágyi István
De hova lettek azóta azok a vadászbombázók - Portrévázlat Szőcs Istvánról
Karácsonyi Zsolt
Buborékirodalom - Beszélgetés Szőcs István íróval, kritikussal
Jancsik Pál
Versei
Bognár Péter
Tárgyilagosan
Az üveg mögötti üveg
Lehet-e
Ha rájön az ember
Akik azt gondolják
Gazdag, dús
Demeter Ferenc
Másfél(e) találkozás Istennel
Vári Csaba
Majdnem egészen
Vári Csaba
(in memoriam F. E. K.)
Vári Csaba
(akol)
Vári Csaba
(thalálka)
(hontalan dolgok)
(félvers)
(valaki más)
(kifordítva)
Bogdán László
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkból)
Sulyok Vince
Prevision
Míg szemlélődünk, addig élünk
Az öregedés évei elé
Kántor Lajos
Szilágyi Domokossal – Ötven év után
Antal Balázs
Megélt beszéd
Lászlóffy Csaba
Jelenések – Manet
Egyed Emese
Jelvilágok vándora
Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Az új zenét csak a csend "hallgatja"?
Hírek
 
Egyed Emese
Jelvilágok vándora
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 15. (509.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.

„A kerten sárga fény és lila árnyék…”   Bordy Margit számára a kert színpompájával is csak lehetőség az emberi harmónia átélésére. Mindenütt fellelhető, mindenünnen hiányozhat. Vannak azonban elfogadás- és alázat-feladataink, nem csupa önmegvalósítás a földi pálya. „A sors ha vállalna más, színesebb éveket…” kockáztatja meg Mégis című versében.

Bizony, ez az ember a poézist keresi. Jár, kel, fest.
Ír.
Bizony, hinni akar (elsüllyedt) kincsben, (valahol mégis csak) létező emberi kapcsolatban, a teremtés értelmében. Szépséget teremt, mert értelmet keres.
(Az értelem szép?
Van értelem a szépségben?
Mi a szép?
Van egyáltalán?
Megosztható?  Közölhető?
Megélhető?)

Bordy Margit festményei színélményekről, érzelmek vállalásáról, a tűnődő és kereső ember napjairól vallanak. Belső történésekről, szemünk láttára talán, de lassan átalakuló (egymásba tűnő) formákról. A nagy formátumú képek felszabadítanak.

S az összefüggő táj távolodik, szakad (Mégis).

A képen ablak, utak, távlatok: az épített örökség és a természet nem szűnő léte, növekedése, terjedése: az összefüggések nem hagynak nyugodni, magukkal vonják a nézegetőt.)

Vaserdő varázskörében
Vergődő ólommadár (Bejárt utak mentén):
Mesében járunk. Mese az egyértelműség, az egyensúly keresése?

Visszatérnék, hogy elmondjam,
Hogyan látom a dolgokat (Unoka)

Ősei lakhelye ez az unoka, de mára már szójátéknak is megteszi. Meseképnek is, egy pillanatra! A szavak, mondatok tömörítő ereje maximális itt: a nyugalom e versvilágban inkább csak látszólagos… Versformájú történet szereplői vagyunk, és ebben nincs különbség alkotó és tanú, teremtő és teremtmény között. Ez a világ a felismert titok mint kifejezés-egység, és az összefüggések megfogalmazása közötti időben él a legintenzívebben, mondhatni, lélegzetelállító formában.
Stiláris letisztultság figyelhető meg a rímek lassú elhagyásában, a rövidre tördelt prózajellegű sorokban, a valóság szavainak versbe-szüremkedésében (családtagnevek, egyeztetet alany és állítmány, sorátlépő csendes mondat, valóságos helynevek).

Ebből a percből is
Kiszakad egy másik valóság (Jégvirágok az idő ablakán)
A mindenkori rajztanárok útját végigjárta, és nem gyűlölte meg az embereket. Nem átallja újra- meg újra kezdeni a képek nyelvén való megszólalást.
Képek. Bordy Margit első verseskötete három tömbből állt: Darucsont, Üveggyökerek, Feloldozás. Huszonhat év után itt a második Bordy Margit-verseskönyv. A kisforma felé tartunk, az elmélyülés újabb ideje következik:

Ősi zenének életen túlra
Szövődő álma, bolygók közti lét.
Üzenet a tenyérben, s egy mozdulatban,
Nyitott borítékban élő igék.

Áthat mindent valami visszafogott érzelmesség, és a gondolat környezetében, ha megnevezetlenül is, ott van a test. A kézfejen az erek, a tenyérben a faggatható vonalak, a csontokban az idő múlása vagy a repülés emlékezete.(ama darucsont..., amelyre rácsodálkozott réges-régi versében!)
Az települések zaklatottsága vagy csöndje (árvasága, békéje), egy-egy épület (elevenségének) felfedezése és a családi eredettörténet elmosódó nyomai jelzik e képvándorlás állomásait. A mulandóság ellenében hat a kapuállítás és az ablakvágás a festett falakon. A kivágás-keretezés mint döntés. A rögzítés komolysága. (Azt mondja Bordy Margit, hogy nehezen ír.)
„Látod, barátom, a világban Mi,
Az irodalomban szinte a világ.” (Mégis)

Ez a szinte a világérzékelés állandója itt. A szűkszavú mondat a versekben megannyi zár. Vagy kaleidoszkóp-üvegdarabka:

Falovacska hintázik a szélben.

Mások világának fegyelmezett „olvasása”: Novák Ildikó, Károly Zöld Gyöngyi, Szakács Imre festőművész nevét olvasom a verseseményekben. Az írásra való késztetés mint nyelvváltás: „mondod, írnék napjaimról” (Az időbástyából). A békeidő titkai fele fordulni ajándék: a részletek nem jelentéktelenek a külső-belső metamorfózis folyamataiban, és  kellenek a társak a matt világban: a befelé fordulás művészeti kísértései ellenében a más képek, és mások (versen túli, inneni) szavai!. Mégis: valami kimondatlan céh-szerű összetartozás érezhető e versbe-szórt nevekből. De csak, ha közel hajolunk a vásznakhoz, metaforákhoz:

A kertben ősnövények időfaggatás (Horizont)

Szenvedély és szenvedés legendáiról beszél a költő a kötetzáró versben.
(Mi is a szenvedély? A kíváncsiság érzelemalakzata, a lélekkincs jelzőfénye, végzetvállaló megmutatkozása?)
Megfestetlen képeim – közli a kötet egy verscímével.
(Mi is a vers? Rejtjel? )
A háttérben Bordy Margit, általa: nyelvi és festett képek.
Megfejtés-javaslatok.


Bordy Margit: Ahol nem pihen madarak szárnycsapása, szerkesztette Karácsonyi Zsolt, a könyvet a szerző képeiről készült reprók illusztrálják, Kriterion, 2007.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében