"Hátha visszanyerhetjük józanságunkat..."
Kereső  »
XIX. ÉVFOLYAM 2008.16. (510.) SZÁM — AUGUSZTUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Kántor Lajos
Dávid Gyulát olvasni
Bartha Katalin Ágnes
Pályakép – még mindig oldalnézetből - Beszélgetés a nyolcvanéves Dávid Gyulával
Bálint Lajos
Dávid Gyula köszöntése – együtt töltött éveink emlékezete
Szőcs István
Pacsirta és Vöcsök
Szabédi László
A pacsirta
Bajor Andor
Egy költő és a vöcsök
Karácsonyi Zsolt
Vásári vizeken ne kalózkodj, avagy az Ezüst órától az Üres óceánig
Láng Orsolya
Pompeji lelet
Magamban-ekloga
A Coeur-dámához
KILYÉN ATTILA ÖRS
Festmény helyett
Nélküled
K. Kovács István
Mátyás a vérpadon, avagy ne félj önmagadtól
Bogdán László
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkból)
Gál Andrea
Varró Dé – amitől a szív oly olvadé
Botházi Mária
Fülszöveg
Bertha Zoltán
In memoriam Páskándi Géza
Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Zenei magánterület, belépni tilos!
Szeptemberi évfordulók
 
Kántor Lajos
Dávid Gyulát olvasni
XIX. ÉVFOLYAM 2008.16. (510.) SZÁM — AUGUSZTUS 25.

Felkiáltójelet ugyanúgy tehetnék a címbe írt három szó után – hiszen akiről szó van, most tölti be a nyolcvanat –, mint a több jelentésben is használatos három pontot. Irodalomtörténész kerek évfordulóját ünnepeljük, ráadásul olyanét, aki élete jelentős hányadát közéleti szolgálatban (főként kiadói szerkesztőként) töltötte, azt megelőzően viszont hét évet volt börtönben mint ’56-os elítélt. Hogyan juthatott volna hát ideje műveket alkotni, saját könyveit megírni? És akkor felüti az ember a lexikonokat, s egész sorát találja a Dávid Gyula nevét feltüntető köteteknek. Ezek többsége nem cikk- vagy tanulmánygyűjtemény, hanem egy-egy téma, egy-egy korszak vagy egy egész (rész?) irodalom saját kutatásokra épült elemzése, összegezése – Jókaitól és Petőfitől, Tolnai Lajostól a romániai magyar intézményrendszerig, Tamási Áron novelláitól a Bánffy-recepcióig, a magyar–román irodalmi kapcsolatok történetétől az összehasonlító irodalomtudomány alapkérdéseinek az ismertetéséig, a gyakorlati alkalmazásig. De akkor még nem szóltunk arról, amit Dávid Gyula tett az erdélyi 1956 történéseinek feldolgozásáért-értelmezéséért, legutóbb tető alá hozott fontos vállalkozásával mindenekelőtt, a politikai elítéltek életrajzi adattárának (1956–1965) kiadásával.
Dávid Gyulát olvasni korántsem afféle „műélvezet” – ez bizony kemény tanúság és tanulság, a 20. századnak amolyan újraolvasása. Műveinek adatgazdagsága mellett a tárgyszerűségből és erkölcsi tartásból levezethető józanságát kell kiemelnünk – akár a transzszilvanizmus egyoldalú (Cs. Gyímesi Éva által képviselt) beállításával vitatkozik, akár az újabban „divatos” titkosszolgálati leleplezések egyes következtetéseivel száll szembe, tudva (megtapasztalva) azt, hogy a szekus rendszer, az újabb kori mesterkedések milyen károkat okozhatnak.
Dávid Gyulának megszenvedett és megdolgozott hitele van – olvasni kell tehát könyveit, vitacikkeit meg persze az általa szerkesztett kötetek százait. Hátha visszanyerhetjük józanságunkat...
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében