"Rázd meg, juhász, a bundát"
Kereső  »
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 24. (518.) SZÁM — DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király Farkas
Emlékes könyvedbe
Papp Attila Zsolt
Karcsúsított könyvajándék
ÁCS JENŐ
Magyar Betlehem
Lászlóffy Aladár
„Kolozsvár, rólad írok”
Kiss Judit
Az én zsenim tarka ruhás vásári bohóc – Beszélgetés László Noémi költővel
László Noémi
Ebéd
Ünneplő
Láng Orsolya
Ó,
Kréta
Halandók
Batári Gábor
PUSTULA MODERNA
György Attila
Hajós a kikötőben
Mike Ágnes
Bécsi szelet 2.
Borsos Júlia Gyöngyi
„A cimbalmost leütötték cimbalommal, öncimbalmával ütötték le”
Páskándi Géza
Gellért Sándor - Kinek a jánya vót apád
Demeter Zsuzsa
Kincses Képeskönyv: Kolozsvár; Marosvásárhely
Szőcs István
Méretarányos világnézetem
Terényi Ede
MŰHELYJEGYZETEIM - Kis karácsonyi ének
Januári évfordulók
 
Szőcs István
Méretarányos világnézetem
XIX. ÉVFOLYAM 2008. 24. (518.) SZÁM — DECEMBER 25.

A költő már százezer éve nézi, amit egyszer csak meglát, hirtelen. A költő az emberiség. Amit meglát a csillagokban, az – a rend…, amellyel az ember a véges végtelent tudomásul veszi. Az ember először csak dermedten figyeli az irdatlan, áttekinthetetlen égi tengert. Aztán lassan észreveszi: nem összevisszaság. Sajátságos, hogy van valami, aminek az a neve, hogy „csillagrend”, és vannak „rendek”, amelyeknek van csillaguk. Vannak mozdulatlannak látszó fényes pontok és vannak lobogó-rohanó-sziporkázó lángocskák, amelyek aztán el is lobbannak. Az is mozog, ami látszólag örökösen egy helyben áll, évezredes lépésekkel körbejárja az eget, s nagyjából harmincezer év múlva ér vissza eredeti helyére. (Hogy tudták ilyen pontosan megmérni az időt, mikor még írni sem tudtak?)
A dolog olyan egyszerűen kezdődik, hogy apa és kisfia este bandukolnak hazafelé, és egyszer csak összerezzennek: valaki nézi őket! Majd megkönnyebbülve felsóhajtanak: Feljött a Vacsoracsillag! Később majd Esthajnalcsillagnak fogják nevezni, ma Vénusznak, a szerelem csillagának. S aztán már a kisfiú is tudja, hogy ha a Nagymedve két hátsó csillagának az összekötő távolságát ötször meghosszabbítja, rátalál a kicsiny, halvány, szelíd, titokzatos gyöngyre, amely az idők végezete-kezdete óta mozdulatlan. A Sarkcsillag. Jellemző és szokásos ellentmondás: a polus egy olyan igéből ered, amely mozgást jelent. Ám e mozgás nem mindig helyváltoztatás, hanem helyben forgás: a déli és északi pólus a föld tengelyének „alsó” és „felső” vége. A „sarok” maga is a „sirül”, „serül” szóból jön, mivel a sarok a forgás helye, ami körül végbe megy.
****
A fiú egy idő után arra is rájön, hogy a Nagymedvének nincs farka, pláne olyan háromcsillagos hosszú nincs. Nem is! Mert az uros, vagyis az ursus eredetileg oroszlánt jelentett, csak miután Európából kiveszett, a nevet a medvére osztották ki.
Ugyanis a mennybolton mindenki szerepet játszik. Az ember, a költő a csillagok mozgását történetekként értelmezi. Az asztrológia tulajdonképpen a mennyboltozat dramaturgiája. Győzelem, vándorlás, bukás, harc, vadászat, szerelem örök kulcsjelenetei, örök ismétlődésekben.
A következő szinten most már az ember követi feszülten, és utánozza – már-már eszelősen – azt a színjátékot, amit ő maga „felismert” a csillagok járásában; vagyis amit abba belelátott. Például – a királyválasztás, azaz kiválasztás vagy születés, a királyfi neveltetése, párválasztása, trónra lépés, az uralom érvényesítésének útjai, s a vég: a hatalom elfogyása, a szertartásos halál! Főpapi-varázslói-törzsfőnöki-királyi vagy anyakirálynői szerepek – mind az égi receptek szerint mentek végbe. Különben érvénytelenek voltak.
***
Nem hiába írja a költő, hogy „tekints az égi honból még egyszer vissza rám”, s beszél annyiszor örök mennyei hajlékról, örök hazáról: a hon, azaz az otthon, valamint a magasság, a menny között összefüggés van. A „haza a magasban” nemcsak divatos irodalmi szólam, az ég, a menny mindig is az otthon, a haza vertikálisan meghosszabbított területe volt!
Egy asszírológus szerint az AN szó, amely a szumirban magasságot, majd eget, mennyországot jelent, eredetileg egy épületelem neve. Azt a veszőkkel vagy ágakkal körbefont tetőnyílást jelentette, amelyen át a füst a csúcsos alakú sátor vagy a kúpos tetejű kunyhó fedelén távozott – és amelyen át betekintett az ég! A magyarban a hon, hony szónak még eredetibb, természetibb jelentése van. A hon, hany a mellkasnak a vállövvel körülfont felső nyílása: ezért van az embernek honalja, s ezért fekhet hanyatán!
És a mindenkori költői szemléletben: a nagy messzeségben felszálló füstcsík az otthon idézője…
***
Az ég tengerét csendes éjszakákon át szemlélte hosszasan az ember, és azért a csend hangulata elválaszthatatlan az éjszakától: akkora ez a csend, hogy százezernyi tücsök zenéje is csak elmélyíteni tudja, megtörni nem.
Pascal, a nagy költő-matematikus írta: „le silence éternel des espaces infinis m’effraie: a végtelen tér örök csendje rémít!”, ám ennek ellenére sokan mindig is úgy tudták, hogy a világűr zenével van tele, és ez a szférák zenéje, csak annyira megszoktuk már, hogy nem is halljuk? Az űrhajósok sem számoltak be róla? Hogy a világegyetem a saját szívdobogására hallgatózik, hiszen akkor már kifele tartana az időből? Akkor már inkább a csend? Ha viszont zene és matematika egy, akkor – igen. A világ matematikával van tele, azért megfejthetetlen.
***
Kétféle ünnep van, az ujjongásé, a tombolásé, a szökdécselésé felfele, és – a csend: áldassál, uram, amiért a mulandó örömök, a harcok hétköznapjai után megteremtetted az ünnepet, a megnyugvást, a semmit…
A mennybéli dramaturgia legmegrázóbb fordulata, amikor egyszer csak már nem a földiek táncolják el, hogy mit látnak az égen, az égben, hanem az Ég játssza el az embert: a mennybéli lejön a földre, fogantatik, kihordatik, megszületik, felnő, szenved, megfeszíttetik, meghal, és szálla alá poklokra, eljátssza az emberi sorsot – a feltámadásig… az ünnepi játék menete visszakanyarodik az égbe…
Az Ég olyankor, amikor beleszól a földi nézőtér dolgaiba, csillagot küld le jelként, igazolás gyanánt, ötágú csillagot, ötujjú csillagot, amely az ember jele, az emberi kézé, a tevés, a tett, a tenni tudás eszközét; az isTEN nevét; a bizonyságát annak, hogy van, azaz is: Ten. Az és, is jelentése: „van még”.
Az ember aztán teszi, veszi, festi, toldja, toldozgatja a csillag látomását, nyelet szerkeszt neki, vissza akarja nyújtani a magasba, egy Fa lesz így belőle, ég felé tárt ágakkal és végül, egy – kereszt!
Azt mondják: a karácsonyfa nem is olyan régi; amíg a kereszténység kétezer, ez utóbbi alig kétszáz éves, és német; és polgári; ami előbb a jámborkodó, a tapsikoló, az ámuldozó áhítat megtestesülése, utóbb pedig a csengettyűzős, tomboló, bőrében sem férni tudó Bevásárlásé. Az Üzleté.
A dolog azonban nem ilyen egyszerű, mert nem csak az igaz, hogy az ördög visszaváltja, ami hozzá tartozik. Az Ég is kiváltja, beváltja és végül is megváltja, ami hozzátartozik. A karácsony előtti nap: Ádám és Éva napja. A karácsonyfa – a tudás fája, amely alatt az ember vétkezett. A karácsonyfán kanyargó aranyszalag, a serpentin, a Kígyó, és a fán fénylő gömbök az Édenkert almái. Az Éden jelentése egy ősi nyelven: „a szellem háza”, a lélek hajléka.
***
Valaha, karácsony estéjén, amíg a család a templomba ment, megterített asztalt hagytak hátra, feltálalt ételekkel. Ugyanis tudták, hogy e napon az ősök lelkei hazalátogatnak, és meg kell vendégelni Őket. Az újszülött ünnepe találkozik az ősök szellemeinek hazalátogatásával.
A minap olvastam egy cikket arról, hogy melyik a legnagyobb számjegy, amihez már nem is lehet hozzátenni még egyet. Nem is értem, felfogni sem tudom. Azt viszont igen, hogy mi a legkisebb, aminél kisebb már nem létezik, mert az a semmi volna… A világ lefele elfogy, felfele – zárt?
„Vak voltam már, hitetlen zűrzavar,
s falba léptem s ajtót nyitott a fal,
nyilt az ajtó és nyiltak jó csodák
s én boldogan botladozom tovább
idegen romokon s magamon át
s nem félek már, hogy újból elveszítsen:
két kezével egyszerre tart az isten
s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet,
jobbja emel, és fölragyog az ünnep.”


              (Szabó Lőrinc költeményéből)
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében