"Hát építünk, nem bontunk?"
Kereső  »
XX. ÉVFOLYAM 2009. 2. (520.) SZÁM — JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Telefonkönyv, nemzedékenként
Balázs Imre József
Új tervek ideje - Beszélgetés Kántor Lajos irodalomtörténésszel
Szőcs István
JEGYZET
Szakács István Péter
Áldozatok
Andrei Doboş
Versei
Vlad Moldovan
Versei
Boér Tamás
Disznótor
Becsületbeli ügy
Fried István
Az Előretolt Helyőrség újabb légionáriusai (kötetek ifjú erdélyi szerzőktől)
VÉGH BALÁZS BÉLA
Kaffka Margit a kortárs könyvkiadásban
Kaffka Margit
A te színed előtt
Pomogáts Béla
Szabédi László (1907–1959)
Antal Balázs
Disznóól legóból
Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - Hallgatjuk a zenét?
Februári évfordulók
 
Antal Balázs
Disznóól legóból
XX. ÉVFOLYAM 2009. 2. (520.) SZÁM — JANUÁR 25.

A közírás formái és lehetőségei közül kétségkívül a tárca műfaja az, amelytől a legtöbbet várja a magamfajta, különösen, ha nem egyszerű zsurnaliszta, hanem jeles költő jegyzi azt. Végül is mégsem csak száraz tényújságírásról van szó, novellaként viszont a közember napi(lapi) tapasztalatában jelentkezik, egészen más jellegű szövegek társaságában, kontextusában, és, ami talán még perdöntőbb, azok olvasóinak apparátusa által is befogadható alakban. A klasszikus, második világháború előtti tárcatárak persze réges-rég elolvadtak, hosszú évekre altatásba került a műfaj, s fogékony műhelyek híján lassan-lassan a tárcaírás is kiment a divatból (kivételek persze mind műhelyek, mind alkotók dolgában mindig akadtak). A talán mai napig legizgalmasabb, állandó műhely, az Élet és Irodalom vonatkozó rovatában is megfigyelhető, hogy az írások sokszor inkább kisebb terjedelmű novellák, mintsem a szó klaszszikus értelmében vett tárcák. Persze az ilyen kijelentésekhez illenék akkor pontos, hogy ne mondjam, egzakt fogalmak szerinti körülhatárolást-meghatározást illeszteni, ez azonban, mint tudományunk minden egyes kifejezése esetében, valószínűleg meghaladná az egész lapszám terjedelmét, és még akkor is maradna minden bizonnyal lefedetlen rés a definícióban (vagyis meghaladná a recenzens képességeit is). Egyszerű értelmezést persze megkockáztathat a kritikus, de csak az ellenvélemények s a feltűnő hiányok ódiumát vállalva. Szóval valamilyen szinten alkalmazott írásforma volna ez, a szépírás esztétikai funkcióján túl magára vállalva az újságírás kézzelfoghatóbb, tényközlő, véleményformáló stb. funkciójából is valamicskét. Nem árt, ha közérdekű, nem árt, ha kontextualizálható a napilap-események tükrében is – és hogy szépen és kedvesen irodalmárkodjak, nem árt az sem, ha mindezeknek az ellenkezője igaz rá. Fekete Vince, a kötet alcíme szerint immár sokéves tárcaírói terméséből válogatott össze jelen kötetébe hétszer hét tételt. Bár napilapban nem találkoztam az írásokkal, a kiadás helyéből (Sepsiszentgyörgy), s a könyv felelős kiadójából (Farkas Árpád) arra következtetek, e pálya (egyik) színhelye a Háromszék lehet. A kötetben viszont a darabok kilépnek az előbb felvázolt napilap-kontextusból, s immár az újságírásra jellemző funkciókat levetkőzve „visszalépnek” a „pusztán” esztétikai funkciójú szövegek halmazába, az olvasónak meghagyva azonban a kitételt, hogy eredeti megjelenésükkor a szövegek másképpen működhettek (ez megint csak mindenféle szövegre igaz, de itt most különösen és másféleképpen). És ez egy újabb próbatétel: ki tudja-e emelni a szerző vagy a szerkesztő (utóbbira utalás nincs a kötetben tehát, gondolom, a szerző válogatta az anyagokat) azokat a tételeket, amelyek így is megállják a helyüket? Amelyek időtlenek, általánosabbak, a napi eseményeknél tágabb horizontot átfogók, az idő és a hely viszonylatából is kiemelhetőek, s beilleszthetők más idő- és földrajzi keretek közé, még akkor is, ha pusztán csak az olvasó rossz beidegződése, hogy ha tárca, hát akkor beilleszteni akarja valahova, izzadva, lihegve, bőgve – nos, Fekete Vince megtalálta ezeket a darabokat. Az olvasónak nem kell latolgatni, mi hova való, ha néhol sejthetőek is az írások kiváltóiként konkrétabb események, akkor is a Nyírségben épp úgy érthető, mint a Székelyföldön.
Ha tehát a közírás egyik formájaként gondolom el a tárcát, nem is olyan zákhányos csuda, hogy miért Udvartér a címe a kötetnek (a gerinc szerint méghozzá Fekete Vince udvartér, amelynek, tudjuk, egy elég gübü tisztaszobájában stb., stb.). A találkozási pont, a közbeszéd helyszíne a tér. A közbeszéd pedig sok és sokféle. Az Udvartér fő szervezőelve hamar kiderül: a hét fejezet vagy szakasz hétféle általános tematikáját jeleníti meg Fekete Vince tárcaírásának, a Fekete Vince-féle közéleti beszédnek. Az első, Nagymonológ című szakaszban „a gyermekkor nehéz illata, volt-napok percei, órái, pillanatai” idéződnek fel, keserű nosztalgia lappang a szövegekben, mert hát kénytelen-kelletlen nosztalgikusan kell megjelennie egy sötét kornak, ha egyszer arra esett az ember gyermeksége. Az A vezetés öröme a tárcaíró (úgy sejtem, ezekben az írásokban nagyvonalúan el lehet tekinteni a narrátor-kitételtől) jelenidejét viszi papírra, zömmel a napi bosszúságokat. A Porlód mintájára alakított Sajnódról címet kapó szakasz a tárcák írójának és, ami még lényegesebb, olvasóinak, első olvasóinak világa jellegzetes rekvizitumait veszi számba. Talán már a címből kiderül ironikus felhangja az itt olvasható szövegeknek, a sírva vigadó sajnódiak megírásának, akik az első legójukból is disznóólat építenek. Természetesen nem teljesen átmetaforizált helyszínről van szó, talán itt kezdődnek a jobban megkötött írások – merthogy a bizonyos tárgyi világ-beli rekvizitumok egyike-másikával már nem tud sokat kezdeni a nem Romániában élő, vagy ott nem különösebben járatos olvasó. Ugyanakkor az ironikus felhang s az ironizált jelenetek meg sehol sem ismeretlenek, példaként a bicskás szövegeket említeném – ebben bár Székelyföldnek kétségkívül komoly hagyományai vannak, recenzens szűkebb világa, a Nyírség is rendelkezik érdemekkel, nota bene tanórákon sem kerülhető meg – recenzenst nyugtatták már meg hallgatói, hogy ne féljen, most éppen nincs náluk bicska –, bár a misztériumba talán kevesen avattattak be. A helyi ember a tárgyi világ után a címben megjelölt alakot írja körül. A kisvárosi, a valutázó, az iszákos, a kocsma bölcse a szereplői e résznek – megint csak mindenhol ismerős figurák. A másik ellenben a máshol élő ember, vagy a másik ország is lehet, vagy az adott térségen belüli másik világ. Úgy is, mint olyan, ami rám, a szöveg olvasójára sosem igaz, ellenben másra... Az irónia ezekben az írásokban itt-ott maró gúnnyá is alakulhat (pl. a Barbi-nemzedékben), de vannak keserves tapasztalatokat rögzítő tételek is – mint amilyen a magyarországi „vendégmunkásokról” szóló Fenyő a sivatagba’. A Hogyan legyünk boldogok? a Kárpát-medencét időnként elárasztó „amerikai típusú”(-nak álcázott) életmód-segédleteknek, s az azoknak hitelt adóknak állító gúnyos emlékművet, míg az utolsó, Futóhomok című rész a rendszerváltás utáni típusok enciklopédiája: az újgazdag, a nagymenő vállalkozó, a politikus, a helyi maffiafőnök, vagy a helyi főfoglalkozású nagymagyar a főszereplők.
Ennyiből talán látható a kötet egészére jellemző néhány vonás: az enciklopédikus jelleg, a hol keserű, hol felhőtlen humor, a nosztalgiával fűszerezett irónia, és hát, nem megkerülhető, a szeretet. Hogy hát mégiscsak szeretetteljes figyelemmel fordul a világa felé a tárcák szerzője, önmagát valahová a legszürkébb közember pozíciójába gondolva el, onnan beszél, közvetít egyfajta konzervatív nézőpontot (egyáltalán nem politikai értelemben gondolom), mert a köz, különösen a napilapot még olvasók rétege valamilyen szinten konzervatív, de hol óvatos, hol kevésbe finom lépéseket tesz a keretek tágítása érdekében. A Fekete Vince-tárcákra kevésbé jellemző a novellásítás, az írások legnagyobb része esszéisztikus, történet helyett a közgondolkodás logikai folyamatát igyekszik belátni-bejárni. Egészében fontos dokumentuma a közírás igényes, szabad fajtájának a 21. század elejéről, amely nem feledkezik meg feladatairól, egyszerre szórakoztat és gondolkodtat, provokál és késztet egyetértő, összekacsintó bólogatásra. Sajnódiaknak kifejezetten ajánlott.

Fekete Vince: Udvartér (tárcanovellák 2000–2008), Kaláka Könyvek, Sepsiszentgyörgy, 2008.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében