"Átnősz valami másba (szabadságba? szabad romlásba?)"
Kereső  »
XX. ÉVFOLYAM 2009. 6. (524.) SZÁM — MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Közélet a dobogón
Bonczidai Éva
Az írás mindig is a hobbim volt - Beszélgetés Orbán János Dénes költővel, íróval
Szücs György
Megfestett lélek-emlékek
Kenéz Ferenc
Gyermekrajzok
Demeter Szilárd
Béla
Szilágyi T. Júlia
„Van egy forrás titok alatt”
Szálinger Balázs
Téglás Gábor sírverse (1878-1906-2006-)
JÁSZ ATTILA
(vak szópelyhek)
(néma kishalál)
PRÁGAI TAMÁS
Drága hazám...!
Születésnapomra
Lövétei Lázár László
New York-i epigrammák
Hétköznapi disztichonok
Papp Attila Zsolt
A századik kilométerkőre (Szimónidész-átirat)
Az isteni Angelinára
A hatvannyolcasokra
Király Farkas
vörös amőbák
Fekete Vince
Tévé
A saját véleményről
A siránkozókról
A nimfomán
Dobai Bálint
Iron Maiden
Lászlóffy Csaba
Bálint mester intelmei az ifjú Rimaynak
Nagy Alexandrosz felperzseli Perzsiát
Európa
Benő Attila
Ismeretlen középkori költő epigrammái ifjú barátjához
Kiss Nelli
Janus Pannonius sírkövére
Cseke Róbert
Epigramma a borban lelt szerelemnek
Azúr
Tantalosz könyörgése
Pyramus halálbeszéde
Varga Borbála
Zár
Karácsonyi Zsolt
Ünnepiek. Születésnapra
Százegy
A szerkesztő az epigrammák olvasóihoz
Csehy Zoltán
Néhány gramm epe, bors és só
Nagy Koppány Zsolt
Amelyben Ekler Ágostra emlékezünk
Rareş Moldovan
A trilobiták ostroma
Petres László
Az utolsó boszorkány krónikása*
Szőcs István
Még egy épületes jegyzet - Stíltörténet és szakfintorgatás
BIRÓ ANNAMÁRIA
Schlözer, Hoffmann és az ő „nagy igazságaik”
Mike Ágnes
Bécsi szelet 6.
Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - Fél füllel…
Áprilisi évfordulók
 
Szücs György
Megfestett lélek-emlékek
XX. ÉVFOLYAM 2009. 6. (524.) SZÁM — MÁRCIUS 25.

Én már jártam ezen a tájon. A nap elbújt a hold mögé, hűvös, kékes árnyékok borították be a fákat, a mezőt, a madarak hirtelen elcsendesültek, zavarunkban mi is suttogva beszéltünk. Idő: 1999. augusztus 11. Hely: Szent Anna-tó, Hargita megye. Álltunk a valóság határán, bizarr, szemüveges csoport, meredten bámultuk a furcsa, sötét korongot az égen és vártunk. Percek, órák múltak el, a fények lassan-lassan előcsillantak, felmelegedett a táj, s mi visszatértünk, honnan is: az álomból, egy földöntúli világból, a halálból? Korábban ez az emlék vidámsággal volt teli. Művészbarátokkal viccelődtünk, fényképek készültek, körbejárt a vodkásüveg, s bár tudtuk, hogy életünkben erre a természeti jelenségre, a teljes napfogyatkozásra többet nem kerül sor, megkönnyebbülve lélegeztünk fel – szép volt, jó volt, menjünk fürödni.
Finta Edit képei az élmény másik, elfeledett rétegét hívják elő bennem. Azt a benyomást, amikor úgy érezzük, megtorpan az idő, nincs mozgás, nincs élet, s a kimerevített kép egy szavakkal alig megragadható állapotot rögzít. „Emléktelenül, / ebben a húszezeréves jelenben…” – írta a létezés magányában didergő ember legjobb ismerője, Hervay Gizella. Finta Edit 1999-ben festette meg az Áhítat című triptichonját, amelynek egyik tábláján vöröslő ruhában eliramló nőalakot látunk. Hát mégis van mozgás? Tényleg múlik az idő? Emberek az ember nélküli tájban? A kapkodó szavak egymásra torlódnak, hangos beszéddel próbáljuk elhessegetni a szorongást, mindannyiunk szorongását. Lehetnénk durvák és kíméletlenek. Mi közünk van mások fájdalmához? Miért kell nekünk ezeket a képeket néznünk? Másfelől lehetnénk tárgyilagos mindentudók, akik viszonylag könnyedén sorolnánk az idegenség- és otthontalanság-érzet megfogalmazásait az elődök és idősebb kortársak művészetében: felidézhetjük Pittner Olivér haragoszöldben, hidegkékben vagy míniumvörösben játszó, jelképes gyökérfonadékait, Miklóssy Gábor borzongató, szürreális látomásait vagy Balázs Imre sötétből elővillanó, szurokszínű, balladisztikus figuráit. Addig hangoskodunk, addig, amíg végre belátjuk a nyilvánvalót: a képek már régen nem a művészről, saját életéről, az ismertnek vélt erdélyi művészettörténetről, hanem általában rólunk szólnak. Segítségül hívott metaforákért, hasonlatokért, akadozó és megformált mondatokért kiáltó világ ez, miközben a látvány önmagában teljes, kerek egész, egyáltalán nem igényli a magyarázatot, a túlbeszélést. „Állnak a mosónők a szélben, / zuhogó időben, / térdig születésben-halálban.” – tolakodnak elő ismét a verssorok.
Nem véletlen persze, hogy az évtizedek alatt, az irodalmi berkekben járatos Finta Edit művei köré a legjobbak ácsoltak szó-kerítéseket vagy kalapáltak rímes és rímtelen verseket, szövegtöredékeket, mint Balla Zsófia, Csiki László, Király László, Lászlóffy Aladár, Szőcs Géza vagy Tolnai Ottó. Nem véletlen az sem, hogy – másoké mellett – életének egykori társa, Mózes Attila könyveinek vizuális hangütését az ő borítótervei, illusztrációi teremtették meg: Egyidejűségek, Fény, árnyék átdereng, A gonosz színeváltozása. Ha körülnézünk, a szavak nélkül is érthető, egyetlen pillantással átfogható kompozíciós rend belső képlete mégsem egyszerű. A művész ugyanis következetesen emlék-lenyomatokat, másképpen lélek-emlékeket fest, rajzol. Egy olyan, az öröm és boldogság hiányától szenvedő világot épített fel, amelynek távozó szereplői – úgy tűnik – már elszalasztották a jelen időt, a jelenben való létezés lehetőségét. Néhol éppen elsuhanó, ismerősnek látszó alakokra figyelünk fel, akár utánuk is kiálthatnánk, de egy pillanat múlva már bábuszerű, időtlenné koptatott emlékműveikbe ütközünk. A Fiumei ablakok (1977) lebbenő függönye mögötti lángoló vörös – szeretnénk hinni – hátha a szobában lobogó tűz otthonos fénye, de mégsem, valójában a felrobbanó napé, az újabb és újabb végítéleteké. A fehér, zöld, vörös leplek emberi formákat őriznek mielőtt elrepülnének vagy szétfoszlanának. Hiába a művész erőlködése, viaskodása a saját maga alkotta világ idő-démonaival, s hiába a szándékoltan vaskos, plasztikus festésmód, a súlyos drapériák körvonalai lassan elpuhulnak, s marad a fémes felületű, meggyűrt táj, a marsbéli Sziklás-hegység, a kihűlő holdsivatag. Az 1970-es években Finta Edit képei talán beszédesebbek, konkrétabbak voltak, egy-egy ottfelejtett virág a reménykedést sugallta, az elhagyott gumikesztyű pedig mégiscsak egykori tulajdonosát túlélő profán emlékké, az utókornak szánt, mi-is-itt-voltunk üzenetté vált (Banális tárgy, 1972). A legerőteljesebben mégis a lecsupaszított alakzatok, megkövesedett, olykor felfénylő formák hatnak, amelyek a szavak és a beszéd, az elmesélhető történetektől megfosztott világ csendjét vigyázzák. Azt a csendet, amely éppúgy tartalmazza az egyes ember egzisztenciális bénultságát, az elveszített harmónia fölött érzett fájdalmát, a szükségszerű elmúlás érzetét, mint a feszült várakozást, az újraéledést, a valódi lángolást és az életben való bizakodást. „Lefelé hull a szó, / lefelé hull a gondolat, / lefelé néz a lélek. // Szívén egy kisüveg remény.”


Elhangzott Budapesten 2009. február 17-én a kiállítás megnyitóján.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében