"Itt: mint kiket egy gondolat se bánt"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 9. (455.) SZÁM - MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Egy kis Horatiózás
Fodor Sándor
Levél a kilencven éves Méhes Györgynek
Jancsó Miklós
A gázrezsó
Lászlóffy Csaba
Ballada az elmenőhöz
Szőcs István
Merengő
Király László
Az ismeretlen katonák
Majális
Elena Vlădărean
európa. tíz gyászének
jelenlegi történelem.
Nagy Koppány Zsolt
Jozefát úr téblábolásai
Rigán Lóránd
Hattyútitkár
Demeter Zsuzsa
Makaróniköltészet rokokószószban
Lászlóffy Csaba
Az áldozat
Terényi Ede
Mozartról, Mozarttal 7.
Hírek
 
Fodor Sándor
Levél a kilencven éves Méhes Györgynek
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 9. (455.) SZÁM - MÁJUS 10.

Drága Lexi! Ennek a nyilvánossághoz is szóló „levélnek” – valójában születésnapi köszöntőnek – bizonyára sok be nem avatott fiatal Olvasója nem érti, miért becézem én az immár kilencven esztendős Méhes Györgyöt, az egész magyar nyelvterületen ismert és megbecsült írót – Lexinek. Mert akárhogy próbálják is formálgatni-forgatni a Györgyöt – semmiképp se alakul Lexivé. Hacsak – az emlékezet nem formálja azzá. Hiszen ismeretségünk még tova 1949 elejétől datálódik, amikor még mindenki Lexiként emlegetett Téged, a Világosság című kolozsvári napilap újságíróját. Minekutána ugyanis Bodor Pali „levakart” engem a filológiai fakultás faliújságjáról és beajánlott az Igazság szerkesztőségéhez – végül nem oda, hanem a Világossághoz szegődtem el gyakornoknak. Itt a Te és a Kormos Gyula szárnyai alá kerültem. Nos, nagyjából egyszerre tett ki bennünket innen (nem sokkal felvételem után) a lap főszerkesztője – Lázár tata. Téged és Kormos Gyulát főbenjáró bűnben marasztalt el a mindenható Párt: újságíróként dolgoztatok már a Horthy 4 esztendeje alatt is! Igaz, nem írtatok a Szovjetuniót gyalázó cikkeket, és antiszemitáknak se bizonyultatok, nem lelkesedtetek a háborúért – de mondom: Újságírók voltatok. Engem azzal tett útra a derék Lázár tata – akkor még országgyűlési képviselő az MNSZ (Magyar Népi Szövetség) színeiben –, hogy a Pártnak most egészséges származású újságírókra van szüksége (én pedig – ugye – kispolgári eredetű voltam), és arra biztatott, igyekezzem jó tanárrá válni. Főszerkesztőnket még csúnyábban intézte el az ő pártja: a parlament bejáratánál lévő egyik őr egy alkalommal váratlanul összetépte a belépőjét, és amikor ő tiltakozni próbált, még fenékbe is rúgták, hogy szaporábban „leköltözzék” a lépcsőkön. Csakhogy – nekem közben megjelent az első karcolatom az UTUNK-ban „Mégis jó az a lakáshivatal” címmel. Ezt valójában én a Világosságnak írtam és Neked adtam oda először, olvasnád el, lehet-e valamit kezdenem vele. Te tanácsoltad, hogy menjek vele irodalmi hetilapunkhoz, kár ezt egy napilapocskában eldugni az irodalmi közvélemény szeme elől. Nos, az UTUNK közölte is nyomban – én pedig igen büszkévé váltam. Csakhogy közben államvizsgára kellett készülnöm, valahogy megszakadt a kapcsolatunk – s én mihamar Nagyszentmiklósra kerültem – tanárnak, ahogy első harcos főnököm tanácsolta volt. Alig félév múltán az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségéhez kerültem, hogy ott mint román szakos gondozzam majd a „Haladó hagyományok” sorozatban kiadott román klasszikusok műveit – magyar fordításban –, és végképp lemondtam álmomról, hogy Alma Materemben, a csíkszeredai gimnáziumban taníthassak. Kiadói szerkesztőként kezdtem el lassacskán megint novellákat írni – és minden új írásommal legelőbb Hozzád mentem, Lexi, aki időközben a Művelődéshez kerültél – nyomdai szerkesztőnek. És Te – bíztattál. És Hozzád mentem kétségbeesetten feleségem kétnapos vajúdása idején is 1954 júliusában. Te és Erzsébet Asszony biztattatok. Te pedig, Lexi, közben ismét írni kezdtél, meséket, meseregényt írtál, egyik ősöd: – Méhes György nevén, – ha már a Nagy Elek nevet letiltotta a Párt. Aztán – 1956 október elsején – megalakult a Napsugár szerkesztősége. Asztalos Istvánt, ezt az Isten áldotta tehetségű, kiváló – bár sajnos műveletlen – írót bízták meg a főszerkesztői tiszttel. Ő pedig elsőként hívott Téged a laphoz, nemcsak mint meseírót, hanem mert ő maga nem értett a nyomdai munkákhoz, és nem értettünk mi se Bajor Bandival, akiket szintén maga mellé vett. Nagyon jó hangulatban készítettük elő az első számot, dolgoztunk együtt – de csak három hónapig, mert az első szilveszteri közös „buli” előkészülete közben Bajor Bandi valami szamársággal megbántott Téged. Te egy „mindjárt felpofozlak!”-kal válaszoltál, mire Bandi ordítozni kezdett. Asztalos pedig helyben felmondott – Neked. A felmondás valódi oka Asztalos hiúságában rejlett. Nevetni való volt ez, hiszen Asztalos igazán remekül olvasott fel írásaiból – akár a gyermek-, akár a felnőtt közönségnek –, ám, az igazi, a „virtigli” mesemondó Te voltál ezeken a találkozókon. Azóta is restellem, hogy utóbb (ha nem is sokáig) „begyávultan” hallgattam. Asztalosnak azonban már csak két évet engedélyezett a Fennvaló, így módja se nagyon volt rá, hogy kiengeszteljen Téged. Te pedig – kérésünkre – ismét dolgozni kezdtél a Napsugárnak, valamennyiünk örömére. Arra már nem vállalkoztál, hogy visszatérj a laphoz szerkesztőként. (Főszerkesztő nem is lehettél volna, hisz nem voltál – ugyi – párttag.) Remekül szót értettél a Napsugár új főszerkesztőjével, Farkas Jánossal, és folyamatosan jelentek meg írásaid (köztük az elmúlt években kötet formájában is napvilágot látott kis remeklésekig), elbeszéléseid a magyar történelemből, a honfoglaló magyaroktól kezdve Mátyás Királyon át egészen 1948–49 hőseiig. Ezt olyan körülmények között írtad meg és kezdted közölni a Napsugárban, amikor a magyar történelem tabutéma volt a hazai magyar iskoláinkban. Közben – színműíróvá is váltál. Nos, azt kell mondanom, hogy ez volt a leggyötrelmesebb műfaj, amire íróember a kommunista évtizedekben vállalkozhatott, hiszen itt fokozott éberséggel „dolgozott” a cenzúra. És ne feledjünk el valamit: ha remek meséiddel, ifjúsági regényeiddel békén is hagyott a harcos irodalombírálat, a színműíróra egyemberként rohant rá a szocialista-realista kritika. S Téged nem védett meg a Párt. Valahogy hozzá kezdett tartozni a szocialista „bon ton”-hoz, hogy lehúzza rólad a keresztvizet majd mindenki, aki színibírálatra adta a fejét. Hiába írtál remek vígjátékokat, mint a 33 névtelen levél, a Noé bárkája vagy a Barbár komédia – amelyikhez legfantasztikusabb színházi élményem fűződik –, bírálóid lehetőleg csak a Duplakanyar-ra emlékeztek, erre az egyébként bátor, de nem különösen sikerült vígjátékra. A Barbár komédia című remek darabodat a váradi közönséggel együtt tapsoltam – és gratuláltam neked hozzá. Akkor hallottam, hogy tán egy hónap múlva a Kolozsvári Állami Magyar Színház is bemutatja, mégpedig ugyanannak a kiváló rendezőnek, Szabó Józsefnek a „vezényletével”, parádés szereposztásban. A két ellenséges hadvezér közös szeretőjét alakító (egyébként remek) Biluska Annamária után például a termetre sokkal alkalmasabb Bereczky Júliának tapsolhatunk majd Kolozsváron, hogy a többi szereplőt ne is említsem. Nos – nem tapsoltunk. A kolozsvári előadás úgy bukott meg, hogy amennyiben nem láttam volna a váradit, el se hittem volna, hogy ezt a darabot jól, sikerrel is elő lehet adni. Egyébként – Te ne tudnád?! (A Kolozsvári Állami Magyar Színháznak, kiváló előadásai mellett, Molière Tartuffe-jét is sikerült megbuktatnia, mégpedig Harag György rendezésében – Kovács Györggyel a címszerepben. Te azonban – drága Lexi – írtad a magadét, Erzsébet Asszony végtelen hűségű biztatása mellett, közönséged, olvasóid örömére. Nem sorolom most fel sikereid állomásait, valamennyi kiváló vígjátékodat, regényedet; és azoknak se vetek semmit a szemére, akik Kossuth-díjad ellen harsányan tiltakozni próbáltak – noha nem olvastak és jó vígjátékaidat se ismerték. Megkapták a „választ” Téged szerető és tisztelő barátaidtól, köztük a legkiválóbbnak ismert fiatal prózaírónktól is. Hűségedet a földhöz, amelyből vétettél, Erdély földjéhez, ennek szellemiségéhez – példamutatónak mondom. Ha el is kellett mennetek innen Erzsébettel, előrehaladott korotok és betegségeitek miatt – nem feledkeztél meg a Kincses Városról, annak szellemiségéről. Már „odakint” írtad a kiváló Kolozsvári milliomosok című regényedet – és az utána következőket –, miközben hathatósan támogatod – fiaddal együtt – az Erdélyi Magyar Írók Ligáját, anélkül, hogy bármiféle köszönetet várnál – várnátok – érte, vagy beleszólnátok ennek munkájába. És segíttek-támogattok minden jó szándékú, megmaradásúnkat célzó kezdeményezést. Most, hogy töltöd a 90-ik évedet, erőt, jó egészséget, további jó munkakedvet kívánok Neked, és sok örömet gyermekeidben, unokáidban. Örömet – az emlékezésben is. A nehéz évekre való emlékezésben, a Támaszodra, hűséges Társadra való emlékezésben, aki előre sietett oda, ahová előbb-utóbb mindannyian követjük majd. amikor a Fennvalló szólít. Most azonban engedd meg, hogy innen, Kolozsvárról, koccintásra emeljem poharamat: Egészségedre, drága Lexi! Isten éltessen! Öreg Barátod, akit Te szabadítottál rá az irodalomra: FODOR SÁNDOR
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében