"Mennyi betű, mennyi tinta!..."
Kereső  »
XX. ÉVFOLYAM 2009. 19. (537.) SZÁM — OKTÓBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Pomogáts Béla
A hűség költője
Márkus Béla
Szemközt az Idővel - Sorok a száz éve született Horváth István költészetéről
Lászlóffy Aladár
HORVÁTH ISTVÁN 100
Görömbei András
A Magyarózdi toronyalja jelentősége a magyar irodalomban
Domokos Johanna
E(c)setelem
Borbély András
Ami szent és ami vad (Erdély, helyhatározás) - befejező rész
Csíki András
Versei
Simonfy József
Versei
Szőcs István
JEGYZETEK
POTOZKY LÁSZLÓ
Szatellitek
KŐVÁRI ILONA
Oda merek…(?)
Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - meg – IDÉZETT zene
Hírek
 
Szőcs István
JEGYZETEK
XX. ÉVFOLYAM 2009. 19. (537.) SZÁM — OKTÓBER 10.

1. Szívből, igazán…

Tudtam, hogy vissza fogtok sírni, mondja a tündérkisasszony, ott áll a kék tó, tiszta tó partján, előtte a hófehér hattyú saját tükörképét csodálja a vízben, az alkony rózsaszín párái a láthatár szélén bíborrá sűrűsödnek, áll a szomorúfűz lehajló ágai alatt, és mondja: Tudtam; s egy észrevehetetlen mozdulattól lehull a fátyola, minden öltözéke az aranykorona, de két kezével széttárja maga előtt az ezüst leplet, melyen olvashatóvá lesz a kék betűkkel hímzett felirat, Hidj, Remély, Szeres, hogy Boldog lehes… Habtestén rubintos pára-visszfények, és mosolyog: tudtam, hogy vissza fogtok sírni, és azt mondjátok, hogy akkor már inkább…
Amikor a múlt század legelején, vagy még azelőtt a művészet berkei körül a múzsák lant-pöngetéseit kezdték túlharsogni a tudákos ideológusok, már akkor, mindjárt a legelején elkövettek néhány nagy csúsztatást, ferdítést, csűrcsavart; mikor harcot hirdettek a romantika s a romanticizmus ellen, amikor a szép, a fennkölt, a harmonikus eszméit megkezdték egybemaszatolni a giccs fogalmával, vagy legalábbis a giccs-veszéllyel, elhallgatták, hogy éppen a romantikának a taktikai jelszavait abszolutizálják. …Tudniillik, hogy a művészetet ne a szép, hanem a különös, az érdekes, az eredeti foglalkoztassa, hogy a művész ezeket keresse; ugyanakkor a százezernyi giccs-meghatározás, értelmezés és giccs-leküzdés során nem átallották azt a teóriát elsütni, hogy a giccs keletkezésének az oka a „giccs-ember”. Ebből az következne, hogy az emberiség többsége alacsonyabb rendű, sekélyes lelkivilágú, akik ellen küzdeni kell!
Elhallgatván többek közt azt a sajátságos tényt, hogy előfordul: egészen nagy írók, költők, művészek alkotásaiba is be-beszivároghat egy-egy giccses mozzanat, elem, életművébe egy-egy giccses alkotás is. Az is jellemző, hogy e művészet-teoretikusok, amikor a hagyományos művészet értékrendjét támadják, követendő például tűzik ki a gyerekek, „primitívek” és elmebetegek alkotásait; holott ezeknek legalább akkora része giccs, mint a többi romantikapótló terméknek (illetve, nagyon sokszor csak szeretnének giccsértékűek lenni, de ez sem sikerül). És éppen itt, az elmebetegek és egyes primitívnek nevezett, egzotikus műtermékek kapcsán szembetűnik a legsunyibb elhallgatás: giccs nemcsak a szépelgés, az érzelgősség, a bájolgás mezején terem, hanem legalább ugyanannyi a rútság, az iszony, a borzadály, az undorító, az émelyítő, a nyomasztó, a szörnyködés (lásd: horror) ültetvényein is.
A rút giccs és a modernista giccs ellen nincs annyi kirohanás, felháborodás, affektálás, sápítozás, mint a szépnek, bájosnak, kedvesnek látszani akaró giccsek ellen. És elhallgatás fedi a lényeget is: a giccset nem a témája, hanem a kivitelezés alacsony színvonala, tehetetlensége vagy naivsága hozza létre. Mivel a giccs olyan nagyotmondás, amit a részletek nem hitelesítenek!
Érdemes felfigyelni a magát „legigényesebbnek” feltüntetni áhító művészeti irányzatoknál egy újfajta giccsre, különösen a szobrászatban és színészetben: „áttörni a mű, illetve a művészi teljesítmény és a műélvező közötti láthatatlan falat”, a művet és a szemlélőt ugyanabba az erőtérbe helyezni. Vagyis intimizálni, banalizálni, profanizálni. A tudomány vagy a történelem hőséről készült szobor a gyalogjáró szélén, a járókelővel egymagasságban álldogál, a költő lekuporodik a virágágyás szélére; a tündérkirálylány felcsimpaszkodik a rakpart kerítésére. Karonfoghatom a héroszt, barackot nyomhatok a költő fejebúbjára, megvakarhatom a tündér orrát. A kiemelés, körülhatárolás nélkül a járószintre helyezett kegytárgy szinte provokálja a szentségtelenítést!
Hajdan a legegyszerűbb emlékoszlopot is, ha nem több, de két lépés széles sáv, akármilyen alacsony kerítéssel, de elválasztotta a közönséges jövés-menéstől. A színész és a néző ma olykor egy szinten helyezkedik el, sőt beül mellém a sorba, hadd érezzem verejtékszagát és lássam a festékek zsírját az ábrázatán.
Ez a giccs-gerjesztő beállítás nem az ábrázolás tartalmát, nem is az ábrázoló művészt kínálja nekünk, hanem a látványtervező „merészségét”, a rendező fölényét, a menedzser stílusát. Vacsora helyett a főpincér ágálását. Az igaz, hogy ezek a művészet-nadályok nem érdemlik meg a három lépés távolságot, viszont a művészet megérdemelné. Anélkül a giccsel egy szintre kerülhet, még ha ő maga nem is az.


2. Ki kinek a felesége?

Amikor olvastam volt Borbola Jánosnál, hogy mondai királylányunknak, Emesének a neve, ha óegyiptomiul olvassuk ki, azt jelenti, hogy Holdleány, felujjongtam: hát persze, hiszen magyarul is: Éj mása! Emesu.
Az éj eredetileg holdat jelent, vesd össze: nappal-éjjel… És az is szokásos, hogy a j-hang kimarad, lásd nemcsak éccaka, hanem észak stb. Nyilvánvaló az is, hogy egy hercegkisasszonyt inkább neveznek holdleánynak, mint szoptató kocának.
Igen ám, de jönnek a „törökösök”: a disznó a régi török népeknél totemállat volt. Sőt, az ótürköknél is meglévő Kán uralkodó, herceg, vezér jelentésben nyilván azonos a kan szóval; tehát az emse is tartozhat a földi előkelőségek övezetébe.
Lehetséges. Csakhogy Emesének más vonzata is van. Emese álmában egy madárral, sassal, karvallyal vagy turullal szerelmeskedik és esik tőle teherbe. Ez a motívum azonban (igen részletesen olvashatni erről Magyar Adorjánnál!) nem etnospecifikus. Ez a madárférj motívuma… Van, ahol hattyú, van, ahol galamb, vagy éppenséggel griffmadár! Magyar Adorján szerint a lüdérc, lidérc neve szóról szóra ezt jelenti: lúd vérc! A ludat nem kell magyarázni, a vércben a vér(c) úgyszólván azonos a fér(j) szóval; a fércel ige a nép nyelvén a madarak közösülését jelenti, függetlenül attól, hogy etimológiai szótárunk szerint a német fitzen: matringol, gubancol jelentésű igéből jönne. A magyar szemléletben, aki fércel, az nagy öltésekkel varr. Egybeköt, egybefűz.
Nem olybá tűnik, mintha eufemizmus lenne. Ugyanis, mi az a fér, vér, ami teljesen egybecseng a latin vir=férfi szóval? A férj nem rangot adó kifejezés: csak nemi partnert jelent, állandó, nyíltan felvállalt kapcsolatot, mert különben a nőnek a házasságban embere vagy ura van, a férfinak pedig aszszonya, ami ugyancsak úrnő jelentésű. A fér ige (lásd: belefér) azt jelenti, hogy belemegy, behatol. Nyilván kapcsolatban van a fúr igével is. Főnévként azonban a fér – a far, „hátsórész” jelentésű szónak magas hangrendű párja; jelentésben pedig éppen az ellentéte, mint ahogy a fan(tájék) a fen(ék) ellentéte.*
Tehát a feleség eredetileg fereség, férjesség volt (a nemi kapcsolatban elfoglalt helyzete miatt) és a fereség szó változott (nem szokatlan módon) feleség-gé. Azért nincs nőnek felesége, a nagy feleskedés ellenére sem, csak férfinak. E kis jegyzet nem alkalmas tér további részletezésre, csak egy ötlet útnak indítása. Egyébként a disznót jelentő szó a törökben hangzási asszociáció révén fennköltebb szót is idéz. (Lásd Tonuzaba besenyő király nevét is.)
Még csak annyit: nem lehet eleget emlékeztetni arra, hogy a totemállat nem maga az ős, hanem az az állat, amelyikbe a meghalt ős lelke költözött. Így minden Emese büszkén átérezheti, hogy ő Éj mása, azaz Holdleány…

*Az „oltás-öltés-verés-hímzés” hordozta képzetek sokirányú kapcsolatban vannak az IVARművészet területével, csak rejtjelezve. Az egyértelműen durva mondás, hogy az asszony verve jó, eredetileg kétértelműen „finom”.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében