"Itt: mint kiket egy gondolat se bánt"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 9. (455.) SZÁM - MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Egy kis Horatiózás
Fodor Sándor
Levél a kilencven éves Méhes Györgynek
Jancsó Miklós
A gázrezsó
Lászlóffy Csaba
Ballada az elmenőhöz
Szőcs István
Merengő
Király László
Az ismeretlen katonák
Majális
Elena Vlădărean
európa. tíz gyászének
jelenlegi történelem.
Nagy Koppány Zsolt
Jozefát úr téblábolásai
Rigán Lóránd
Hattyútitkár
Demeter Zsuzsa
Makaróniköltészet rokokószószban
Lászlóffy Csaba
Az áldozat
Terényi Ede
Mozartról, Mozarttal 7.
Hírek
 
Terényi Ede
Mozartról, Mozarttal 7.
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 9. (455.) SZÁM - MÁJUS 10.

EXULTATE, JUBILATE

UJJONGJATOK, ÖRVENDEZZETEK, lelkendezzetek, ünnepeljetek, tárjátok ki a boldogság lelki kapuit, fogadjátok be lelketekbe az Isten üzenetet – ez a Mozart-i CREDO.
1773-ban, tizenhétévesen komponált kantátája címét idéztük. Három részes kompozíció, Allegro-Anadante-Vivace  tételtempókkal. A gyors-lassú-gyors elrendezés olasz mintát követ, az F-dúr-A-dúr-F-dúr hangnem-sorrend viszont Beethovenre mutat előre. F-dúr után A-dúr: hatalmas emelkedés, amolyan exsultate-hangnem, szemben az F-dúr pasztorális jellegével. Minden Mozartról szóló írás külön megemlíti ezt a remeket. Így jellemzi a Grove lexikon-címszó írója; „Mozart legismertebb korai egyházi műve a Razzininak írott Exsultate, jubilate motetta (K165/185a), miniatűr vokális concerto, három invenciógazdag tételben, melynek tetőpontja a briliáns Alleluia.”Az egyébként szűkszavú, lényegretörő lexikonszövegben két exsultate-értékelés is helyet kapott: „invenciógazdag, briliáns” és a motetát „miniatűr vokális concertová” emelő kifejezés is.
A K 165 számozás jelzi, hogy az 1770-től eltelt három év során számban is mennyit gazdagodott az ifjú Mozart művészete, de zenéje is elmélyültebb lett. Bizonyítja ezt a Judit és Holofernész történetét feldolgozó La Betulia liberta opera (1771); Metastasio szövegére. Az opera d-moll nyitánya sötét tónusú, erőteljes „ecset”-vonásokkal felvázolt formakontűrjeivel sok későbbi d-moll Mazart-zenét előlegez meg. Mint látni engedi a Mozart-életmű mai, modern elemzése: a tonalitások, a hangnemi ethosz, a hangnem-szinésztézia rendkívüli szerepet játszik Mozart életében. Ezeknek a sorában a d-moll és a g-moll hangnem vezető szerepet kap. Az „egyszerű” dúr hangnemek, mint például a C-dúr és a körülötte forgó közeli dúr skálák a mindennapok Mozart által újjá varázsolt megszokásait idézik fel és elégítik ki a hallgatóság tudatában.
Szinte meghökkentő, hogy egy tizenöt éves, még majdnem gyerek alkotó, milyen könnyedén birkózik meg különleges drámai feladatokkal, mint például a Judit és Holofernész történetével. Az is igaz, hogy a drámai cselekmény központi eseményét, a „véres” történést megkerüli, pontosabban elkerüli annak megjelenítését, és csak recitativóba „süllyesztve” közli.
Mennyivel hatásosabb volna manapság, ha ezt az operát a nagyon „elvontan” hangzó La Betulia liberta helyett=Judit és Holofernesz címmel újítanák fel. A többi opera – serenata, illetve festa műfajba tartozó mű – ma már nagyon régiesnek, furcsának ható címeit is módosítani kellene: Il sogno di Scipione, Ascanio in Alba, Lucio Silla.  Például az Il sogno di Scipione, szintén Metastasio szövegére, afféle moralítás: Scipióért Constanza (Álhatatosság) és Fortuna (Jószerencse) vetekedik. A darab a kikosarazott Fortuna recitativójával és bravúráriájával végződik, szinte jelképes értelemmel: mintegy a Mozart életének előrevetítéseként; Mozart elnyeri Constanze-ját és elveszti Fortunát. Kár, hogy alig szentel figyelmet a mai köztudat ezeknek a korai színpadi remekműveknek. Rendkívül érdekes Mozart-portré bontakozhatna ki előttünk, ha sikerülne lehántani róluk a korszak külsőleg rájuk aggatott sallangjait.
Ebben a három évben (1771–73) csakúgy áradnak a szimfóniák Mozart műhelyéből, mert ez a tudatos komponálási folyamat már alkotó-műhely jelleget ölt magára. Az első itáliai út feltehetőleg öt szimfóniáját 1772-ben hét szimfónia követi. A sorozatot záró darab: A-dúr (K134), Mozart korai remekműveinek egyike. ismét a ritkán, de szinte sorsszerűen visszatérő A-dúr hangnem, a Mozart-i, életigénlés hangneme tör felszínre. Az A-dúr zenék világa jellegzetes Mozart életművében, a zenei szövésmód gazdasága, a drámai kibontakozás tavaszi életrobbanása jellemzi.1771-től 1773-ig összesen 21 szimfóniát tart nyilván a mai Mozart-műjegyzék. Ha ehhez hozzáillesztjük a 16 vonosnégyest, az első csoportot ebben a műfajban, majdnem teljes képet kapunk a gyermekből, ifjúvá serdülő Mozartról, az Exsultate, jubilate motetta Mozartjáról.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében