"és elhittünk mindent, fizettük az árat"
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 3. (545.) SZÁM — FEBRUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
„Ez egy levél...”
Xantus Boróka
A személyesség átjárói - Beszélgetés Bartis Attila íróval
Benkő Levente
Csetri Elek emlékére
Szőcs István
Folyamatos múlt – mettől meddig?
Kinde Annamária
A nemtalálkozás
December dal
Bonczidai Éva
Mária
Marosán Tamás
Karnális bánat
Székely Örs
Bálna futása
Kotta nélkül
A négyszög körösítése
Borbély András
Versei
Jancsó Miklós
A Mester - Riportkönyv-paródia
Balázs Imre József
Otthontalan otthonosság - Géczi A. János történetei
Boda Edit
Profán triptichon
Szántai János
Nyíltlevél-féle Guy Ritchie-nek
Gáll Attila
Vállalt képzavarok (?)
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Amikor a (zene)mű kivirágzik
Hírek
 
Papp Attila Zsolt
„Ez egy levél...”
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 3. (545.) SZÁM — FEBRUÁR 10.

Amikor több mint két évszázada Kazinczy Ferenc, az intézményesülő magyar nyelvű irodalom kezdeteinek nagy machinátora oly alapos műgonddal hozta létre az egész országot behálózó „levélbirodalmát” (legértékesebb írói teljesítményét, Szerb Antal szerint), a kapcsolattartásnak ez a módja az irodalmi nyilvánosság talán legfontosabb színterének számított – az épp csak formálódó kulturális intézményrendszer afféle nyilvánosságpótlékának. Az irodalmi levelezés szerepe a későbbiekben, a valódi nyilvánosság fórumainak – folyóiratok, irodalmi társaságok – létrejöttével, a kommunikációs technikákban bekövetkezett változásokkal csökkent ugyan, de a magántermészetű közlések, tényszerű híradások mellett megmaradt a baráti-szakmai eszmecsere terepének. A közhelyesség határát súrolja mondjuk Petőfi és Arany levelezésére hivatkozni, ha a levélforma irodalomtörténeti jelentőségéről akarunk szót ejteni, de az ő példájuk (is) világosan mutatja, hogy a levelezés nem választható le az életmű egészéről, valamiképp annak szerves része, esztétikai és szemléleti értelemben. Adott esetben árnyalja az illető szerző(k)ről általánosan elterjedt képet; netán titkokat tár fel és rejtvényeket teremt, ellenőrizetlenül keringő információkat erősít vagy cáfol meg; segít betekinteni egy korszak kulturális és társadalmi viszonyrendszerének kulisszáiba, (irodalom)történeti és magánéleti folyamatok „ívét” rajzolhatja meg. Az is előfordul, hogy eredetileg magánhasználatra szánt feljegyzéseket az utólagos recepció minősít szépirodalmi műnek, mint Franz Kafka apjához írt terjedelmes levelét.
Mi lesz viszont az elektronikus postaládák tartalmával? Ha van olyan, az írói életművek vonzáskörébe tartozó (kvázi-irodalmi) műfaj, amelynek létmódját a tömegkommunikáció ugrásszerű fejlődése, az internet megjelenése és elterjedése alapjaiban változtatja meg, az éppen a levél. Természetesen, mobiltelefonos üzenetváltások is kötetbe foglalhatóak – több példát is láttunk már erre –, ehhez azonban előzetes szerzői szándék és alkotói tudatosság szükséges. (Ebből a szempontból a legújabb nemzedékek művészei minden eddiginél változatosabb önkifejezési lehetőségek közül választhatnak.) Vagyis, hogy ez a közlésforma elmozduljon a nyilvánosságnak arról a „senkiföldjéről”, köztes teréből, ahol az alapvetően magánjellegű, de valamilyen módon azért mégis csak közérdeklődésre számot tartó nagy irodalmi barátságok jelölték ki a helyét. Főhet a fejük a jövendő filológusainak, akik korunk íróinak korrespondenciáját szeretnék előbányászni – digitális archívumokból, időközben megsemmisült virtuális tárhelyekről. A szó elszáll, az írás nemkülönben; nem kell tűzvészre várni, elég megnyomni a törlés gombot. Úgy nézzünk hát kortárs irodalmunkra, hogy a látható mögött, a kibertér feltételezett végtelenjében mondatok, szavak, írásjelek lehetséges tömege rejtőzik, híradások jelentős életművek láthatatlan holdudvarából. Megannyi elveszett levél.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében