"... az olvasót a szerző teste is érdekli..."
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 12. (554.) SZÁM — JÚNIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Az író szimbolikus teste
Xantus Boróka
Az Utasellátó irodalmi változata, avagy mérgezett hajtűk a szívben - Beszélgetés Cserna-Szabó András íróval
Kenéz Ferenc
Öregirka
Dávid Gyula
A kényelmetlen nagyúr (befejező rész)
SERESTÉLY ZALÁN
Robert Capa esete a digitális technikával (vers az exponálás nyolc másodpercében)
Varga Borbála
Don Amadeo
CSUSZNER FERENCZ
Sorok közül az Isten
Jóska bácsi a világ végén
Keresztül az ablakon
Szőcs István
Őstörténeti verkli
Lászlóffy Csaba
„Rövidpróza” – bátyuska emlékezete
Jakab-Benke Nándor
TIFF 2010: ki a gyerekcipőből
Papp Attila Zsolt
TIFF Magyar Nap: Bibliothéque Pascal - Álomutazás a valóságba
Márton Ágota
Tér, idő s gondolat
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Mozart a Szentivánéji álomban
Júliusi évfordulók
 
Kenéz Ferenc
Öregirka
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 12. (554.) SZÁM — JÚNIUS 25.

               Anyai dédanyám füzetéből

Ezernyolcszázötvenhét


Összekelésünk után két évig
Összekelésünk után két évig

Balogh Péter nagyatyátok házánál tartózkodtunk.
Balogh Péter nagyatyátok házánál tartózkodtunk.

Akkor még örömvirágok nyílottak
Akkor még örömvirágok nyílottak

szerteszét számunkra.
szerteszét számunkra.

Akármerre mentünk, mindenütt jó volt.
Akármerre mentünk, mindenütt jó volt.

Édesatyátok a városházánál kezdte.
Édesatyátok a városházánál kezdte.

Kisbíró volt.
Kisbíró volt.

Ha valami baj terhelte a városházát,
Ha valami baj terhelte a városházát,

vagy ha katonaság jött,
vagy ha katonaság jött,

volt futás a kisbíráknak.
volt futás a kisbíráknak.

Én pedig, édesanyátok,
Én pedig, édesanyátok,

folytattam a magam kötelességét.
folytattam a magam kötelességét.

Kitartással, szorgalommal
Kitartással, szorgalommal

nyűttem a kendert, aztán megtörtem,
nyűttem a kendert, aztán megtörtem,

aztán meg télen át,
aztán meg télen át

mindig forgott a fonókerék.
mindig forgott a fonókerék.

Bizony, kedves leányaim,
Bizony, kedves leányaim,

fontam is akkor vagy 40 pászma fonalat.
fontam is akkor vagy 40 pászma fonalat.

Édesatyátok csak úgy örült neki,
Édesatyátok csak úgy örült neki,

mellém ereszkedett,  úgy suttogta,
mellém ereszkedett,  úgy suttogta,

hogy szép vékonyan húzom.
hogy szép vékonyan húzom.

Összekelésünk után két évigÖsszekelésünk után két évigBalogh Péter nagyatyátok házánál tartózkodtunk.Balogh Péter nagyatyátok házánál tartózkodtunk.Akkor még örömvirágok nyílottakAkkor még örömvirágok nyílottakszerteszét számunkra.szerteszét számunkra.Akármerre mentünk, mindenütt jó volt.Akármerre mentünk, mindenütt jó volt.Édesatyátok a városházánál kezdte.Édesatyátok a városházánál kezdte.Kisbíró volt.Kisbíró volt.Ha valami baj terhelte a városházát,Ha valami baj terhelte a városházát,vagy ha katonaság jött,vagy ha katonaság jött,volt futás a kisbíráknak.volt futás a kisbíráknak.Én pedig, édesanyátok,Én pedig, édesanyátok,folytattam a magam kötelességét.folytattam a magam kötelességét.Kitartással, szorgalommalKitartással, szorgalommalnyűttem a kendert, aztán megtörtem,nyűttem a kendert, aztán megtörtem,aztán meg télen át,aztán meg télen átmindig forgott a fonókerék.mindig forgott a fonókerék.Bizony, kedves leányaim,Bizony, kedves leányaim,fontam is akkor vagy 40 pászma fonalat.fontam is akkor vagy 40 pászma fonalat.Édesatyátok csak úgy örült neki,Édesatyátok csak úgy örült neki,mellém ereszkedett,  úgy suttogta,mellém ereszkedett,  úgy suttogta,hogy szép vékonyan húzom.hogy szép vékonyan húzom.

Csináltam is neki szép fehér ruhát,
Csináltam is neki szép fehér ruhát,

a magam keze munkájából,
a magam keze munkájából,

csak úgy örült neki
csak úgy örült neki.


Ezernyolcszázötvennyolc

Augusztus tizennegyedikén
Augusztus tizennegyedikén

született János fiam,
született János fiam.

Bár ha nagy fájdalmak között is,
Bár ha nagy fájdalmak között is,

de azért nagy volt az öröm,
de azért nagy volt az öröm,

mind a két szülőknek, hogy fiam született.
mind a két szülőknek, hogy fiam született.

De bizony az örömmel nagyon határos volt a bú,
De bizony az örömmel nagyon határos volt a bú,

mely öröm nem soká tartott.
mely öröm nem soká tartott.

Kisfiam beteg lévén csakhamar.
Kisfiam beteg lévén csakhamar.

Annak következtében
Annak következtében

nem fogadta el az emlőmet.
nem fogadta el az emlőmet.

De annak osztán
De annak osztán

nagyon rossz következménye lett,
nagyon rossz következménye lett,

mert a tej nagyon rohammal jött,
mert a tej nagyon rohammal jött,

és annak következtében,
és annak következtében,

hogy a gyerek nem szopott,
hogy a gyerek nem szopott,

kénytelen volt a tej megrekedni.
kénytelen volt a tej megrekedni.

Szítták ugyan nagyobb, erősebb gyerekek,
Szítták ugyan nagyobb, erősebb gyerekek,

de avval még nagyobb kárt tettünk,
de avval még nagyobb kárt tettünk,

mert a bimbóját mejemnek  leszíták.
mert a bimbóját mejemnek  leszíták.

Bizony akkor már rámnézve
Bizony akkor már rámnézve

nagyon megnyíltak a keserűség ajtai.
nagyon megnyíltak a keserűség ajtai.


Ha a tejlázban csak a századik anya
Ha a tejlázban csak a századik anya

szokott megmaradni életben,
szokott megmaradni életben,

akkor én voltam az a századik anya.
akkor én voltam az a századik anya.

A kisfiam nyolc napra megfordult,
A kisfiam nyolc napra megfordult,

de akkor már nem vehette el emlőmet,
de akkor már nem vehette el emlőmet,

mert mind a kettőt ki kellett darabolni,
mert mind a kettőt ki kellett darabolni,

míg sokára meggyógyulhatott.
míg sokára meggyógyulhatott.

Édesanyámmal jól jártam,
Édesanyámmal jól jártam,

hogy ő is szoptatós volt,
hogy ő is szoptatós volt,

úgy tartottuk együtt a kis János fiamat.
úgy tartottuk együtt a kis János fiamat.


Ezernyolcszázhatvankettő

Az év tavaszán ismét született
Az év tavaszán ismét született

egy kis leányom, Zuzánna.
egy kis leányom, Zuzánna.

De bizony az csak nyolc napig élt.
De bizony az csak nyolc napig élt.

De bizony azzal jól jártam,
De bizony azzal jól jártam,
 
hogy a jó Isten elszólította tőlem
hogy a jó Isten elszólította tőlem

az angyalok seregéhez.
az angyalok seregéhez.

Mert bizony akkor már édesatyám
Mert bizony akkor már édesatyám

leromboltatta a házát.
leromboltatta a házát.

És családjai mind a szomszédokba szorultunk,
És családjai mind a szomszédokba szorultunk,

szanaszéjjel.
szanaszéjjel.

De azután, mikor az új ház elkészült,
De azután, mikor az új ház elkészült,

örömmel hálát adtunk a jó Istennek.
örömmel hálát adtunk a jó Istennek.

Édesatyám jó nagy cselédházat is csinált,
Édesatyám jó nagy cselédházat is csinált,

hogy az egész gyerekség megtérjen csivijsolni,
hogy az egész gyerekség megtérjen csivijsolni,


ők  pedig beléhúzódtak az elejébe,
ők  pedig beléhúzódtak az elejébe,

hogy csendességbe töltsék öreg napjaikat.
hogy csendességbe töltsék öreg napjaikat.

Így folytattuk dolgainkat.
Így folytattuk dolgainkat.

Fontuk a záknak való szöszöket éjféltekig.
Fontuk a záknak való szöszöket éjféltekig.

Akkor megettük a szép lépes fehér mézet,
Akkor megettük a szép lépes fehér mézet,

akit férjem fáradhatatlan szorgalmával
akit férjem fáradhatatlan szorgalmával

tenyésztetett.
tenyésztetett.

Reggelenként ittuk a jó mézes meleg bort,
Reggelenként ittuk a jó mézes meleg bort,

bizony szépen is fejlődtek kis gyermekeim,
bizony szépen is fejlődtek kis gyermekeim,

örült nekik az édesapjok,
örült nekik az édesapjok,

mikor közénk hazajöhetett.
mikor közénk hazajöhetett.

És a gyermekik is örültek,
És a gyermekik is örültek,

mentek elébe csapatostul,
mentek elébe csapatostul,

mondták, hogy kalács van a kaszliban,
mondták, hogy kalács van a kaszliban,

azt se tudta az édesapjuk örömébe,
azt se tudta az édesapjuk örömébe,

méket csókolja.
méket csókolja.


Ezernyolcszázhatvanhárom


Június tizenharmadikán
Június tizenharmadikán

született József fiam,
született József fiam,

akinek nagyon örültünk.
akinek nagyon örültünk.

De bizony akkor már a szerencsétlen sors
De bizony akkor már a szerencsétlen sors

nagyon a sarkunkban volt.
nagyon a sarkunkban volt.

Nem volt a kisfiam, több mint három hetes,
Nem volt a kisfiam, több mint három hetes,

mikor a darvasi tűz kiütött.
mikor a darvasi tűz kiütött.

Bekiáltott hozzám édesapám:
Bekiáltott hozzám édesapám:


Tűz van, fiam. Szedd össze a gyerekiket,
Tűz van, fiam. Szedd össze a gyerekiket,

menjetek arra, amerre tűz nincs.
menjetek arra, amerre tűz nincs.

Akkor kezünket összekulcsolva,
Akkor kezünket összekulcsolva,

jajszóval kiáltoztunk: Ó, keserűségnek Istene,
jajszóval kiáltoztunk: Ó, keserűségnek Istene,

merre menjünk most, hat gyerekkel.
merre menjünk most, hat gyerekkel.

A kis három hetes  Jóskát
A kis három hetes  Jóskát

a pólyába magamhoz szorítottam.
a pólyába magamhoz szorítottam.

A nagyja pedig megijedve nagy sikoltással
A nagyja pedig megijedve nagy sikoltással

úgy belé ragaszkodtak ruháimba,
úgy belé ragaszkodtak ruháimba,

hogy nehezen  tudtam vélek
hogy nehezen  tudtam vélek

kimenni a veszedelemből.
kimenni a veszedelemből.

Majd férjem is meglátván künn a határon,
Majd férjem is meglátván künn a határon,

hogy most városunk tűzbe van,
hogy most városunk tűzbe van,

lóra ült szöktőn és szaladt.
lóra ült szöktőn és szaladt.

De akkorra már éppen odaért
De akkorra már éppen odaért

a veszedelem.
a veszedelem.

Megijedve néz széjjel,
Megijedve néz széjjel,

hogy hol lehetnek most az ő kis családjai.
hogy hol lehetnek most az ő kis családjai.

Édesanyámmal ott akart ő is maradni,
Édesanyámmal ott akart ő is maradni,

hogy megmentsék a házakat.
hogy megmentsék a házakat.

De édesatyám rájok kiáltott,
De édesatyám rájok kiáltott,

hogy menjetek, takarodjatok,
hogy menjetek, takarodjatok,

nem néktek való dolog ez.
nem néktek való dolog ez.

Én haljak meg inkább, mint tik.
Én haljak meg inkább, mint tik.

De azért nem távozott férjem és édesanyám,
De azért nem távozott férjem és édesanyám,


hanem mikor csillapodott a veszedelem,
hanem mikor csillapodott a veszedelem,

oltották még, amit lehetett.
oltották még, amit lehetett.

De bizony az édesatyámnak az élete,
De bizony az édesatyámnak az élete,

kicsibe maradt meg.
kicsibe maradt meg.

Mert mikor lezuhant a szomszéd háza tetője,
Mert mikor lezuhant a szomszéd háza tetője,

úgy ment a szikra a cseréptetőn keresztül,
úgy ment a szikra a cseréptetőn keresztül,

mintha puskapor lobbant volna fel,
mintha puskapor lobbant volna fel,

még az hozzá, hogy a padláson
még az hozzá, hogy a padláson

volt vagy kétszáz véka tört cser
volt vagy kétszáz véka tört cser

és az édesatyám egy dézsa vízzel
és az édesatyám egy dézsa vízzel

és a kötőjével nyomkodta el,
és a kötőjével nyomkodta el,

de aközben muszáj volt
de aközben muszáj volt

leszaladni a pincébe,
leszaladni a pincébe,

lélekzetet venni.
lélekzetet venni.

Máskülönben megfulladt volna.
Máskülönben megfulladt volna.

Ilyen a jó édesapa.
Ilyen a jó édesapa.

Halálra adja magát az ő családjáért.
Halálra adja magát az ő családjáért.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében