"Szalmabáb táncol szélben, viharban."
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 13. (555.) SZÁM — JÚLIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Antal Balázs
A napnyugati bölcs halálára
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov. Arcok a forradalmi menetoszlopból
Láng Zsolt
A tarhegyi kirándulás
Jánk Károly
Árnyékdal
DEBRECZENI ÉVA
Versei
T. Ágoston László
Balin ecetben
BALLA BÁLINT
Molnár Józsefről
SZENDRŐI CSABA
Versei
FISCHER BOTOND
Ezervalahányadik bécsi éjszaka
Hajós János
Koncert, avagy az időjárás viszontagságai
Szőcs István
Őstörténeti verkli (befejező rész)
Tóth Mária
Porköpenyt, Angélának
Lászlóffy Csaba
Az emlékezés szabadsága
Titkos megegyezésünk alapja csakis költészet*
Józsa T. István
Párhuzamos szövegvilágok
Dávid Gyula
Levél A Szamos partjáról a Tisza partjára a 75 éves Deák Ferencnek
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Beszélgető zene
Hírek
 
Tóth Mária
Porköpenyt, Angélának
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 13. (555.) SZÁM — JÚLIUS 10.

A reggel reménytelen és eseménytelen volt a falusi varrónő házában, egészen addig, amíg egy hang be nem kiáltott az utcáról.
– Halló, van itt valaki…?
Giza nagysád, a varrónő kidugta fejét a nyári konyhából, ahol zöld csalánból éppen reszteltet főzött a kisrucáknak. A varrónő a hang irányába meresztette a szemét és hirtelen keresztet vetett magára, semmi kétség, Angéla bárónő állt a kapuja előtt. Az öregedő varrónő szinte futva tette meg az utat a kapuig s ott csak pillogtatott a vendégre.
– Angéla bárónő engemet keres?
A bárókisasszony a kérdésre rábólintott.
Giza nagysádnál ez a megjelenés szinte hihetetlen, lévén, hogy köszönő viszonyban sem voltak. Valamit mondania kellett, hogy enyhítse rácsodálkozását a titokra:
– Tessék, tessék bejönni…
A bárónő csöppet se sietett, lassan lépdelt s finom illat úszott mögötte. Az egész jelenség ott pulzált a varrónő szeme láttára: illat és fényesség.
Felmentek a fehér bútorokkal megpakolt, egykori lányszobába. Giza nagysád úgy döntött, hogy a mama régi bútorai közé nem kalauzolhatja, mert ott öregségszag maradt, megült a falak között.
– Foglaljon helyet – és kötényével ráhessintett az egyik székre.
Megültek a keskeny, támlás székeken, kissé vizslatva nézték egymást. A szavaknak ajtajuk van, azokat kellett volna nyitogatniuk, de ezzel egy kis baj volt, se a bárónő, se Giza nagysád nem sejtette, mivel kellene közeledniük egymáshoz. A végén a bárónő kissé pihés ajka alól elröppent egy kérdés:
– Giza nagysád most pont mit csinál?
A kopott, majdnem rongy- ruha alatt megremegett a varrónő csontos válla.
– A rucáknak főztem reszteltet, vannak kisrucáim, ültettem egy fészekaljat… – és hideg tekintetű szemében ágyat vetett magának a félelem, mert nem sejtette, hogy mit is akarhat tőle ez a nő.
A bárónő ajka mozgott, de szavak nem buktak ki rajta, egyáltalán nem, mert fogalma se volt róla, hogy mit művelhetett ez a magára roggyant asszony, s így, beleunva a tétovázásba, rátért a lényegre:
– Én rendelni szeretnék egy porköpenyt magamnak… Mi Pesten és Váradon varratunk, de idén elfelejtettem porköpenyt rendelni. Egy porköpenyt összeütni igazán nem nagy valami…
A varrónőnek ezen a reggelen mindenre figyelő szeme volt, most azt nyitotta még kerekebre.
– Hogy tetszett mondani?
Kis, kurta nevetés a bárónő ajkáról, alig röppent fel, máris elhalt.
– Porköpenyt mondtam, anyám meg a tanték viseltek ilyesmit, védte őket a portól és melegítette a hátukat a széltől is. Higgye el, ahogyan én ott ülök a templomban a támlásszéken, az a vastag fal nagyon húzza a hátamat.
A Giza nevű varrónő végre felfogta, hogy mire nézte őt ki magának a bárónő. S ettől rászakadt a világ. Körülményesen préselte ki az ajkán:
– Jézus-Máriám, én a mai napig nem is hallottam porköpenyről, sose láttam ilyesmit, ki tudja, miféle ruhanemű lehet az… – Giza nagysád arra gondolt, hogy kitaláljál valamit, az azt jelenti, hogy a semmiből hámozd elő. Így volt ő felakadva a bárónő rendelésén.
A fiatal bárónő nem adta fel a reményt, közölte a varrónővel:
– Már az anyagot is megvettem, vékony, pasztellszínű ballonanyag, úgy képzelem, hogy a köpeny lezser, bő legyen, s fenn egy széles gallér zárja, ami rásimul majd a vállamra…
S ahogy a két nő elbeszélgetett, történt valami Soborsinban, ezen a reggelen beütött a divat, s ez merőben új valami volt a zsákruhák, a bő, ráncos katrincák, az egy életre szóló fekete télikabátok világában. A soborsini munkásfeleségek nem glancolhattak, az ő viseletük lényege az volt, hogy eltakarja a testüket, nem hogy mutogassák magukat… És Giza nagysád hirtelen, magában arra gondolt: végső soron ő miért vonakodik összeütni azt a porköpenyt, itt az alkalom, hogy lépjen egy nagyot előre, s akkor ő többé nem a falusiak napszámosa lesz, hanem a báróék házivarrónője. Ezt a sors akarhatta így. Sietve kivette köténye zsebéből az elkoszlott centimétert, papírt húzott elő és méretet vett a bárónőről.
Angéla bárónő, amíg babrált rajta a varrónő bot-súlyos keze, biztatgatta a másikat:
– Úgy, úgy… És még azt akarom mondani, én nyolc méter anyagot vettem Szattler úr szatócsüzletében, s ha próbálni akar, jöjjön fel nyugodtan a kastélyba, legalább édesmama is láthatja… Érti, ugye, Giza nagysád?
Giza nagysád önbiológiai rendszerében az ment végbe, hogy ő többé már nem volt akárki, hanem a divat letéteményese. Egy nap alatt elterjedt a faluban: a bárókisasszony porköpenyt rendelt Giza nagysádnál. Személyesen jött le hozzá, nem hivatta fel a kastélyba. Ez aztán már több a tiszteletnél, ez már bekérezkedés lett. Heidegger átlagos mindennapiságából kibújt a tett, és ott vibrált Giza nagysád telkén, szinte világított, s a falusi porta ettől rangot kapott. Giza nagysád unalomig ismétlődő életmozzanataiba belecsapott a csoda, amit hordani lehet. S ezen a napon, hirtelen, a falusi varrónő magánya megszűnt. Elvégre a báróék képesek felemelni magukhoz valakit.
Giza nagysád ezen az estén alig várta, hogy ágyba bújjék, pihennie kellett, mert másnap a reggel hétórai vonattal beutazik Aradra, a Kelly Ilonka nevű unokatestvéréhez, akinek szalonja van a városközpontban. Ő iskolázatlan munkás volt, a mesterséget elleste egy másik, falusi nőtől. Eddigi élete zárványszerű, töredékes jelenetekből tevődött össze s főleg az a szó, hogy divat, totálisan hiányzott belőle. ő napszámos volt és nem kreatív lény.
Giza nagysád szinte bebukott az ajtón a városi szalonba, még köszöni is elfelejtett. Lelkendezett:
– Képzeld, Angéla bárónő porköpenyt rendelt nálam – ahogy elnézték egymást, egészen közelről, Giza nagysád életében először érezte a rokon szó valódi töltetét. Voltak egymásnak.
Kelly Ilonka a meglepetéstől lehuppant a nagy szabóasztal melletti székre. Valami megütötte a fülét, amiről eddig a napig nem hallott.
– Mi az a porköpeny…? – bújt ki belőle az érdeklődés.
Giza nagysád elemében volt.
– Ó, az egy egyedi darab, nyáron azért hordják, mert véd a portól, a kocsik felverte portól, no meg a széltől. Továbbá Angéla bárónő a templomban ott ül az oltár mellett, s a fal húzza a hátát. A májusi litániákról ugyebár nem hiányozhat. Akkor már a napnak szinte nincs ereje…
Kelly Ilonka arca pillanatokon belül egy küzdelmes sejtés lett, nem volt már ábrázata, hanem arc-maszkja. Két kezével a homlokát dörzsölgette, s mondta a magáét:
– Tudod, engemet is meghúzott valami fal, vagy a huzat, mert gürüzdöl a tüdőm. Az orvos szerint levegőt kellene változtatnom.
Giza nagysád vas-egészségbe zártan, menten felvállalta az unokahúgát, kezével simogatta a másik karját.
– Lejössz hozzám, és két héten át elfekszel a kertbe, a nyugágyban, ott aztán haraphatod a hegyi levegőt. Na, mit szólsz hozzá?
Kelly Ilonka nem siette el a választ, hanem szétteregette az asztalon az anyagot.
– Te jóég, hiszen itt nyolc méter anyag van, ebből kijön két köpeny is.
Giza nagysád az asztalra könyökölt és menten sorolta az elképzeléseit:
– Ide figyelj, a válltól harangszabású legyen s a gallér nagyra kanyarítva, legalább ötven centinyi, ugye az is fogja majd a hátát… Sikkes köpeny legyen és könnyen hordható, olyan, hogy ne érezze majd a súlyát.
Kelly Ilonka elengedte a füle mellett a szavak zöngését, ami ott öblögette a rokona ajkát, a szavak egybefolytak, szófosás lett belőlük. Ilonka tehetséges keze rögtön ráállt a szabásra. És még annyi, hogy ezen a délutánon ők már ketten szálltak vonatra. A szalon az öreg Szűcs Annira maradt, aki már évek óta beltagként dolgozott Ilonka keze alá. És nyilván a vonaton is a porköpeny volt a nagy téma, szinte kicifrították minden vonulatát, hullását. Mert Kelly Ilonka képtelen volt kibújni bőréből, még ha gürüzdölt is a tüdeje, ő varrónő maradt. Különben is a múlt században a tüdőcsúcshurut klaszszikus varrónő-betegség volt és a mai napig is az maradt.
Giza nagysád a vonaton néha el-elpilledt, és félálomban arra gondolt, hogy ő a mai napig csak úgy éldegélt, s akkor valaki által megszületett, mert melléje szegődött most egy lélek, aki majd megtanítja élni. Giza nagysád, mióta Angéla bárónő rányitotta a kertkaput, egészen más ember lett, addig beleélte magát magányába, magának beszélt, s a szavakat rálehelte az ajkára. Mindenféle kenőcsökkel kezelt, kenegetett ízületei, csontjai, ha csak rájuk gondolt, menten sajogtak, ha viszont elfeledkezett róluk, nem adtak le jelzést. Igen ám, de ettől a mai naptól kezdve Giza nagysád többé már nem élt egyedül, most, két hétig, volt kihez szólnia. Nála is beütött, mit Nietzsche már leszögezett embertársai okulására: minden jó dolog megtermékenyíti az embert.
S a porköpeny pedig, ahogyan készülgetett, úgy csábította el a két nőt, magába bolondította őket. Mert egy elegáns vonalú ruha jóra is, rosszra is terelhet. Egy ruha rejtett vonalai a valószínűsége a tudásnak, a bírásnak, amikor szériában akarjuk beléjük bújtatni az emberiséget, s ők anélkül, hogy tudnák, divatot produkálnak. S ez nem a párizsi „haute couture” volt, hanem egyéb, valami más, a szériában gyártott divat bolondériája, ez vette kezdetét Soborsinban. Egy szép ruhában gyönyörködni is lehet, s ez az áhítat, a nők nagy többsége azt hiszi, egy szép ruhában széppé válnak, bárhol is éljenek, a városon, vagy faluhelyen.
Na, és még valami, az se mindegy, hogy mi megy végbe munka közben a ruha elkészítőjének a lelkében. Amikor a varrást művelik, az öröm forrása is. Rálátásuk erre főleg a nőknek van. A nő és a ruha viszonyának világa van, s a varázs varrás közben jön létre apró pásszintgatásokból. Kelly Ilonka, azzal a marha-nagy szabóollójával, mintha a tüdőcsúcsát akarná tisztára nyesegetni, s ez volt a titka annak, hogy a gallér tökéletesre sikeredett. Ez már a divat manírja volt.
Giza nagysád a fehér mázas bútorokkal teli leányszobában a mama régi, Singer varrógépén pedálozott, és Kelly Ilonka a kertben, a nyugágyban elpihent, közben apró kiáltásokkal eszmét cseréltek. Giza nagysád háza táján El Kazoszkij hattyúkkal teli képeihez volt ez az élethelyzet hasonló. S a hattyúk maguk a nagytestű, fehér jércék voltak, akik ott úszkáltak a porban. Giza nagysád kritikátlan áhítattal nézett fel a rokonára.
Aztán Kelly Ilonka hirtelen Giza nagysádra parancsolt, s hangja üvegkongáshoz hasonlított:
– Ugyan, vedd már magadra azt a köpenyt! Hadd lássam rajtad, hogyan ityeg a fityeg…

Giza nagysád állt a lányszoba nagy tükre előtt és siralmasan lötyögött rajta az egész köpeny. Kelly Ilonka percekig nem volt képes megszólalni, s aztán felcsattant:
– Ilyen randaságot én még soha életemben nem láttam – s ezzel őszülő fejéhez kapott; Ő egyáltalán nem kedvelte a kételyt. Táskájából előkapta a tűpárnáját, patenttal a csuklójára csatolta s ezzel elkezdte körbejárni Giza nagysádot, itt, ott, amott beleszúrt az anyagba egy-egy gombostűt, emelni, ejteni kellett az anyagot, hogy kijöjjön belőle valami.
Giza nygasád bőségesen izzadva, szótlanul, szinte megsemmisülten állt a tükör előtt, és magában arra gondolt: most mi a gutaütés lehet a köpennyel, hiszen ő Ilonka szabása után dolgozott. A helyzet a következő volt: Ilonka elhűlt a csúfság láttán, mert ő már a kész köpenyt képzelte maga elé, s az szép volt.
Giza nagysád nem feledi, hogy amikor az állomásról hazafelé tartottak, egy gyújtószikrát vélt látni maga előtt, s az a furcsa világítás belülről kifelé eredt. Egy perszóna, aki a báróéknak varr, az kreál, elvben alkotó, de nem tudott túllépni az ügyetlenségén.
Éjszaka Giza nagysád arra riadt fel, hogy Kelly Ilonka azt ismételgeti:
– Jaj Istenem, jaj nekem… – ezzel felült az ágya szélére. Keze keresztbe téve a mellén.
Giza nagysád átült, szorosan a rokontest mellé.
– Mi van veled, lelkecském…?
Halk nevetés, csak úgy elporladt a holdfényben.
– Álmomban egy gyönyörű, délutáni ruhát varrtam, tudod, én éjszaka ruhákkal álmodom… Na, ehhez mit szólsz?
És Giza nagysádot ebben a pillanatban kiverte az irigység.
– Ó, mekkora boldogság, hogy még éjszaka is azt műveled, amit nappal… – s a békés sötétségben bevallotta: – Tudod, én soha nem álmodom semmit.
Kelly Ilonka sajnálkozva felsóhajtott:
– Te utóvégre milyen hónapban születtél?
– Októberben.
– A Mérleg jegyében születettek csak ritkán látnak álmot, ez már így igaz…
Visszabújtak a takarók alá, és Giza nagysád most már irigykedett Kelly Ilonka álmaira is.
Reggelizés közben Ilonka Giza nagysád lelkére kötötte, csak úgy odavetette neki:
– Próbáld meg szeretni a darabot, amit kiadsz a kezedből. Elvégre valamit neked is érezned kell a ruhák iránt, hiszen így lesz a varrásból alkotás…
Giza nagysád, miközben elmosogatta az edényeket, mondta azt, amit nem nagyon értett:
– De hiszen én imádom ezt a porköpenyt is, hányszor elképzelem már Angéla bárónőn… – S ennek az újfajta élni tudásnak a keresgélése nem holmi metafizikai filozófia volt, hanem inkább a hozzá vezető út. S ettől az új lelkiállapottól napközben is lábujjhegyen járt a lakásban, mintha valakire vigyáznia, aki alszik egy zugban, s aki aludt, az az ő alteregója volt.
És másnap reggel, úgy 11 óra tájban a két nő megjelent a kastélyban. A Teleky család kastélya nem volt túlméretezett, de jól belakható. Ha az idő jó volt, az empire foteleket kitolták a teraszra, az öreg fák árnyékába, amelyeket a kastély építésekor plántáltatott az öreg báró. A nappaliban ott hevert el a báróné, miközben Angéla halkan, finoman zongorázott, nem túl jól, de élvezhetően. A báró mama szerette a lánya játékát hallgatni. A bárónő mély, kissé rekedtes hangján fogadta a varrónőket:
– Ó, hát ez rendkívüli, hogy ilyen hamar megjöttek! Megkínálhatom magukat egy finom, angol teával?
Kelly Ilonka bejáratos volt jobb házakhoz, tudta, hogy teát sose szabad visszautasítani.
Giza nagysád, karján a köpennyel, álldogált egy darabig, s a végén kibökte:
– Kelly Ilonka az unokatestvérem, most két hétig nálam fogja a tüdőcsúcsát kiszellőztetni.
Angéla bárónő abbahagyta a zongorázást, átszelte a teraszt és magára öltötte a köpenyt. A bárónő pillanatra se hallgatott el, lelkendezett:
– Nahát, ez igazán csinos, kissé lezser. de van vonala…
Giza nagysád csontos, darabos testalakú nő, Angéla bárónő viszont vékonyka, kecses, s ha rápróbálták, világos, hogy a lánynak túlméretezett.
Kelly Ilonka rögtön látta mindezt, s máris nyúlt a tűpárnájáért, körbejárta a bárókisasszonyt és igazgatta a porköpenyt.
Giza nagysád magában szorongott, attól félt, hogy vajon ő képes lesz-e egy ilyen gombostűs pásszintgatásra, mert itt van elásva a ruhadarab finomítása.
Miután a szobalány finom porcelán csészékben feltálalta a teát s ők csendben iszogatták, a bárónő váratlanul kimondta:
– Nekem is jól jönne egy ilyen porköpeny…
Giza nagysád újfent tüsténkedett, ami most kotnyeleskedéshez volt hasonló.
– Nagyságos bárónő, de hiszen van anyag egy másik köpenyhez is…
Ültek egymással szemben, s a bárónő pontosított:
– Mi nyolc méter anyagot veszünk minden ruhához, ami megmarad, az a varrónőt illeti meg.
Giza nagysádnak fogalma se volt róla, hogy ezt most neki meg kell-e köszönnie, vagy szavak nélkül tudomásul venni, így hát hallgatott s hallgatása meztelen volt. Kelly Ilonka nem beszélt sokat, táskájából elővette a centimétert és méretett vett a bárónőről. Ehhez felesleges volt minden kommentár. Elmenőben, az ajtóból Ilonka még visszaszólt, hogy a báróék tudomására hozza:
– Holnapra készen lesz a bárókisaszszony köpenye.
A bárónő elragadtatással fogadta a bejelentést:
– Az jó, nagyon jó lesz, mert Angélának érzékeny a tüdőcsúcsa.
Ez a múlt század negyvenes éveiben zajlott le, amikor a tüdőbaj népbetegség volt, tarolta a szegényeket, a gazdagokat is egyaránt.
Hazafelé menet Giza nagysád annyit préselt ki magából:
– Úri népek, micsoda úri népek… – Ezt a kivonulást a báróék otthonából sikerélményként könyvelte el, s úgy érezte, hogy ezt a pillanatot elteszi későbbre, boldog örömnek.
Kelly Ilonka ehhez csak annyit fűzött hozzá:
– A bárónő köpenyét viszont te fogod kiszabni, a minta adott, tehát nem nagy kunszt az egész.
A lányszobában, miután magára maradt, Giza nagysád magára öltötte Angéla porköpenyét. A vak is láthatta, hogy ez már nem holmi ringy-rongy, hanem toalett. S a faluban már mindenki tudott Giza nagysád sorsváltozásáról, ami egyfajta karriernek számított.
Még csak annyi történt, hogy a bárónő a lánya próbája után még rendelt magának egy délutáni ruhát is, valami egyszerű, kényelmes toalettet, amiben majd vendégeket fogadhat. Kelly Ilonka kartonpapírra kivágta a mintát, s utána magára hagyta az unokanővérét. Napok múlva, a ruha próbájánál, újfent színre lépett, elővette a tűpárnáját s megragadta a ruha végső vonalát. A szomszédok arról suttogtak, hogy Giza nagysád már ruhát is varr a bárónőnek. Erre fel a plébános is felkereste Giza nagysádot, hálóinget és alsóneműt rendelt magának. S a lányszobában, a fal mellett ott sorakoztak a papundekliből kivágott minták. Giza nagysád egy hét leforgása alatt megőszült, de életében először most volt boldog. Ettől kezdve már szerette a ruháit. Giza nagysád eddigi életét belengte a tömény unalom, s ez az érzés nem az ő lelkéből fakadt, hanem a falusi házak fészkeiből. Ezekben a napokban rájött, hogy ruhát varrni ráhangolódás kérdése is. Titokban leste, figyelte Kelly Ilonkát, mert átváltozásának ez a nő volt a fakasztója. Ilonka beterelte az ő utcájába. Giza nagysád végre akart valakire hasonlítani, ideálja lett.
S az első májusi ájtatosságon, a tölgyfából faragott széken ott ült Angéla bárónő az új porköpenyben. Az ájtatos hívők szájról szájra adták, hogy hiszen ezt Giza nagysád varrta. Az ájtatosság után Angéla bárónő a templomkertben elbeszélgetett a falubeliekkel. És másnap már felkereste Giza nagysádot az öreg patikus fiatal felesége, azonnal porköpenyt rendelt magának.
– De pont olyan legyen, mint Angéla bárónőé. Érti?
A faluban divatba jött Giza nagysádnál porköpenyt rendelni. Esténként, amikor a délután átcsurrant az estébe, Giza nagysád nyafogott, arról panaszkodott, hogy ő erre a munkatempóra totálisan képtelen.
Ilonka legyintett.
– Nonszensz! Előveszed a mintát és bátran belevágsz az anyagba. Nem tévedhetsz. Viszaút számodra már nincs…
Esténként, a falu főutcáján sétált az elit népség. Mindenki porköpenyt viselt. Már ott tartottak, hogy Giza nagysád portáján Ilonka főzött mindkettőjüknek. A templomban egyenviselet volt a porköpeny, igenám, de a padokban, egymás mellett szorongva a hivők alaposan átmelegedtek, szinte gőzölgött a testük. Minden misén ketten-hárman hulltak ki a padokból, csak úgy rendre elájultak. Kihurcolták őket a templomkertebe, a padokra, de a divatozó pórnép a világért se vált volna meg a porköpenytől. Ezek a templomozó nők nem parasztasszonyok voltak, hanem mesteremberek kispolgári nejei, akik vállalták, hogy szenvedjenek a divatért.
És Giza nagysád titokban porköpenyt varrt Kelly Ilonkának, hiszen neki is érzékeny a tüdőcsúcsa. Ilonka kellőképpen meghatódott a porköpeny láttán, már-már könny gyűlt a szemébe. Egy biztos, ő is belesodródott a soborsini divatba-világba. Ilonka el akarta mondani Giza nagysádnak a porköpeny felett érzett elragadtatását, hiszen ez már az unokanővére saját leleménye volt, de nem voltak szavai rá, csak annyit mondott:
– Nahát…
Aztán esti órán, amikor a közeli hegyek hűvösséget leheltek a falura, ott spacíroztak nők meg férfiak, fiatalok meg deres fejűek a falu főutcáján, ami a Szattlerék szatócsüzleténél kezdődött, kikanyarodott a Jalgóczy féle mészárszék elé, egészen a Szentháromság patikáig. Az ablakokba kitett párnákon a házibeliek könyököltek, nézelődtek, mivel volt mit: a divatozó falusiakat. Csak egyetlen személy nem tűnt fől a korzón: Giza nagysád, aki már ott tartott, hogy segédet is vett maga mellé, őneki egyáltalán nem jutott ideje sétafikálásra a divatos köpenyben. S a nagy pillanat nyolc óra előtt ütött be, amikor porköpenyben lejött a kastélyból Angéla bárónő. A falusi elit nem ment a közelébe, néhány méterrel mögötte vonultak. És világos, hogy minden nő porköpenyt viselt, a Giza-szalon termékét. A friss sötétből most iszkolt kifelé a nappal, ha valaki kézzel utána nyúl, elkaphatta volna, ez volt a fény kifogyásának a pillanata, a nappal vége. A divatozók is pihenőre tértek.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében