"Szalmabáb táncol szélben, viharban."
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 13. (555.) SZÁM — JÚLIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Antal Balázs
A napnyugati bölcs halálára
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov. Arcok a forradalmi menetoszlopból
Láng Zsolt
A tarhegyi kirándulás
Jánk Károly
Árnyékdal
DEBRECZENI ÉVA
Versei
T. Ágoston László
Balin ecetben
BALLA BÁLINT
Molnár Józsefről
SZENDRŐI CSABA
Versei
FISCHER BOTOND
Ezervalahányadik bécsi éjszaka
Hajós János
Koncert, avagy az időjárás viszontagságai
Szőcs István
Őstörténeti verkli (befejező rész)
Tóth Mária
Porköpenyt, Angélának
Lászlóffy Csaba
Az emlékezés szabadsága
Titkos megegyezésünk alapja csakis költészet*
Józsa T. István
Párhuzamos szövegvilágok
Dávid Gyula
Levél A Szamos partjáról a Tisza partjára a 75 éves Deák Ferencnek
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Beszélgető zene
Hírek
 
Dávid Gyula
Levél A Szamos partjáról a Tisza partjára a 75 éves Deák Ferencnek
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 13. (555.) SZÁM — JÚLIUS 10.

Kedves Ferikó!

A „hetvenkedés” éveinek felezőidején – amikor családod, barátaid és az a nagyobb család, amelynek szeretete mindnyájunk munkájának értelmet ad – íme, én is beállok köszöntőid sorába.
A hetvenötből talán több is, mint negyven köt össze bennünket. Akkor ismertelek meg, amikor egy zászló alá sorozott be felejthetetlen főnökünk, Domokos Géza, s azóta is összetartozunk, noha Te a Szamos után a Tisza partján találtad meg azt a helyet, ahol könyvművészi pályádat tovább gazdagíthatod.
A negyven igazság szerint lehetett volna több is, hiszen szülőfalunk a hajdani Háromszéknek ugyanabban a csücskében fekszik: az enyém kissé behúzódva a Barcaság északi peremét szegélyező hegyek alá, a Tied ott, ahol a Szépmező kezdődik, szívet melengető nyitottsággal. Iskolatársak is lehettünk volna a Székely Mikó Kollégiumban, ha mi ott maradunk Árapatakon, de az élet engem egy udvarhelyi kanyarulattal vezetett Kolozsvárra, ahová a Te utad a Mikóból nyílegyenesen tartott.
Az ilyenfajta kötődéseknek az ember bizonyára csak messzi távolból visszatekintve tulajdonít jelentőséget – de ebből a távolból visszapergetve sok-sok közös emlékünket, úgy érzem, van jelentőségük. Mint ahogy annak is van, hogy a zászló nyelét a Zágonból jött Domokos Géza adta a kezünkbe, s a csapatban is többen szolgáltunk olyanok, akiknek bölcsője ezen a tájon ringott. Háromszék a történelem során nem egyszer bizonyította be hűségét az Eszméhez, ha kellett, parádés kiállással, ha másként nem lehetett, konok némasággal, de egyazon hozzáállással.
Hogy a választott pályán belül ki hová kerül, az lehet persze véletlen műve is: amikor a képzőművészi diplomával a kezedben kiléptél a nagybetűs „Élet”-be, nem tudom, gondoltál-e arra, hogy hivatásod-sorsod a könyvművészet lesz. Én biztos, hogy nem készültem könyvkiadónak. De a zászló alá állítva, életcéllá-élettartalommá lett számomra az, hogy mások munkáit kalauzoljam a lehetőségek szerint minél kevesebb fogyatékossággal az olvasók felé, mint ahogy életcéllá-élettartalommá lett a Te számodra is mások könyvvé érlelt mondanivalóinak felöltöztetése, képi megjelenítése. Visszatekintve úgy érzem, szerencsések voltunk. Nem csak azért, mert az a zászló, amelyen a Te szárnyas lovacskádat lengette a szél, vállalható célok felé vezetett, s napról napra megadta nekünk a munka örömét, és mert olyan csapat sorakozott fel alája (és főképp: maradt meg alatta), amely egyként vállalta azokat, hanem azért, mert megmaradhattunk alatta tisztességben, a Könyv és az Olvasó szolgálatában.
Ennek a szolgálatnak Te adtál művészi arculatot. A tartalom, amit közvetítettünk, sokféle volt, de a Te művészi koncepciód érvényesítése által vált egységgé, s ezáltal a Te szárnyas lovacskád fogalommá mindenütt a világban, ahol magyarok magyar könyvet olvasnak.
Sokan voltak művésztársaid között, akik – egy vagy több könyv „öltöztetőiként” – a Tőled kapott indíttatásra álltak be a magyar könyvművészek csapatába. S kiadói munkádnak ez a része sem kevésbé fontos, mint az, amit magad alkottál.
Mérték volt ez, az emblémának választott görög szó eredeti jelenté-sében, s ehhez a mértékhez akkor is hű maradtál, amikor – közös szolgálatunk vége felé – a szorongattatás évei következtek: tartalomban és a könyvcsinálás anyagi feltételeit illetően egyaránt.
Ekkor ért meg Benned könyvművészi hitvallásod könyvvé érlelésének szándéka. S ez a könyv: a Betű és rajz – annak első kiadása – e hitvallás nagyszerűsége mellett akkori lehetőségeink nyomorúságos voltának is a tanúsága. De a „mértéket” Te akkor sem adtad fel, s csak azok, akiknek megadatott ennek a könyvnek a születését végigkövetni, tudják, miképpen küzdöttél meg a művészetellenes körülményekkel, miképpen tudtál végül is hű maradni hozzá – és önmagadhoz. Könyved második – immár pályád új körülményei között létrejött – változata szemmel láthatóan állítja elénk mindazt, amit akkor csak a Lélek szemein át láthatott meg az, akinek volt szeme a látásra.
Közel két évtizede ezek az új körülmények képezik a csillagboltozatot alkotó munkád fölött. A kéz azonban, s a lélek, amely mostani könyveidet világra hozza – ugyanaz. Csak a megvalósítás helyszíne tevődött át a Szamos partjáról a Tisza partjára.
Polgári mértékkel mérve Te is bent vagy már abban a korban, amikor a társadalom letéteti velünk a szerszámot s (általában) leveszi vállunkról a feladatokat is. Új nemzedékek nőnek fel, hogy a maguk eszményei szerint próbálják alakítani a világot, esetünkben a maguk ízlése szerint a könyvek külső formáját.
Az alkotó ember számára azonban nincs „nyugdíjkorhatár”.
S én kívánom, hogy ne is legyen: hogy adjon az Isten még sok-sok alkotó évet, s örömet munkád eredménye láttán.

Kolozsvár, 2010. június 17.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében