"megfricskáz az idő, s örökre kikerül"
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 15. (557.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A táj megnyitása
Varga Melinda
A vers lázbeszéde - Beszélgetés Farkas Wellmann Endre költővel
TŐKÉS ORSOLYA
Magyar színészet kisebbségi sorban
Szabó Róbert Csaba
A bölényvadász (regényrészlet)
Balázs Imre József
Kommentár Weöres Sándorhoz
Varga Melinda
Versei
KILYÉN ATTILA ÖRS
Rövidprózái
OSVÁTH GÁBOR DEZSŐ
Arcomat
Hiánygazdálkodás
MARIO WIRZ
Versei
SZILÁGYI KÁLMÁN
Szilágyi Domokos zenei műveltségéről
SZILÁGYI DOMOKOS
Az ég, az ég
Szőcs István
...hümmögve körüljárni Kolozsvárt
Egyed Emese
Az elhivatottságról - Antal Árpád emlékezete
Ungvári László Zsolt
Zsebóra
Antal Balázs
Átrendezkedés
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - MEPHISTOFAUST
Hírek
 
SZILÁGYI KÁLMÁN
Szilágyi Domokos zenei műveltségéről
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 15. (557.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.

Napok forognak, jönnek esték:
Foroghat Vivaldi meg Händel,
Foroghat még örömre rest ég –
Isten megáld itt. Majd elrendel:
Előle nem rejt maszk, se festék.
A hallgatag menny föl se szentel –
Sokan hiába azt keresték,
Ki sorsuknál is többre ment el…
Esendő voltuk mind megesték:
Mozart, Vivaldi, Bach vagy Händel…
Ha más üdvöt nem hint e rest ég –
Különbékét kötünk a csenddel.
                                                               
(Kovács András Ferenc: Orgonafutam – Szilágyi Domokos emlékére)

Csíky Boldizsár, Vermesy Péter zeneszerzők, Bács Lajos karmester – Szilágyi Domokos barátai. Az első kettő Szilágyi Domokosnak több versét zenésítette meg, Bács Lajos mint a bukaresti filharmonikus zenekar karmestere, éveken keresztül biztosította Szisznek a szimfonikus hangversenyeken való ingyenes részvételt, sőt turnéira is elvitte magával, országszerte. Csíky Boldizsár többek között a Harangoznak Monostoron című versét zenésítette meg.
1961. júliusában Szisz szüleinek a következőket írja: „…írok valami oratórium-félét a Korunk szeptemberi fiatal-írók-számába. Ezt, gondolom, sikerül megzenésíttetnem Oláh Tibivel, s akkor elő is fogják adni.” Arról már nem szólnak a következő, haza írott levelei, hogy ez a terve végül miért nem valósult meg.
Illyés Kinga 1973-ban Nagy László lakásán Szisszel közösen töltött el egy estét. „…Elmentünk és ott voltunk egész este, énekeltünk, beszélgettünk, én is énekeltem a népdalaimból, szóval nagyon kellemes és oldott este volt.” Ennek hatására állította össze Illyés Kinga felejthetetlen zenés-énekes-szavalóestjét Szilágyi Domokos Sajtóértekezlet című verseskötetéből, Lírai oratórium címmel.
Szisz halála után egy évvel, 1977-ben, Vermesy Péter Bihari Máriának adott interjújában a következőképpen emlékezik a Pimpimpáré, vers és muzsika gyermekeknek című közös művükről: „…Szilágyi Domokos versei pedig olyan inspirációs forrást jelentettek, amelynek tökélyét zenében megközelíteni… bizony máig sem tudom, hogy bár egyetlen dalocskában vagy kórusműben sikerült-e. Nem is nekem kell ezt eldöntenem. A vele való együttműködés már önmagában is egy életre szóló élményt jelentett, hiszen köztudomású, hogy igen kifinomult zenei ízlése volt. Gyermekversei, akárcsak a népi gyermekmondák, zeneiségre, rímjátékokra, szójátékokra alapozódtak, éppen ezért mertem magam is egyfajta zenei építésjátékot csinálni a szó megszokott értelmében való zeneszerzés helyett.”
A Bartók Rádióban 2000. március 10-én és április 7-én elhangzott műsorokból, az Albert Zsuzsa által szerkesztett Legenda Szilágyi Domokosról című visszaemlékezés-gyűjteményből idézem Csiki László szavait: „Azt mondja Bálint Lajos, a Kriterion könyvkiadó akkori és hát mostan is műszaki szerkesztője, aki Szilágyinak is barátja volt, hogy Vermesy Péterrel három éjszaka alatt megcsinálták a Pimpimpáré csodálatos gyerekkönyvet: vers és dal. Azt mondja Csíky Boldizsár, a zenész, hogy bármilyen zeneformát lehetett mondani Szilágyi Domokosnak. Erről egyébként nekem is vannak tapasztalataim, mert nagyon tudott ő zenét magyarázni, például, hogy hogyan játssza Csajkovszkijt Richter és hogyan játssza más, csak annyit kellett kitapsolni neki, hogy ta-ta-ta és ő tudta, hogy mit kell írni. Másnap reggelre megvolt a szöveg. Volt benne valami irigylésre méltó készség, a műfordításaiban is az érződik.”
1960-ban, Hervay Gizellával kötött házassága első hónapjaiban, Szisz szüleit a következőkről tájékoztatja az ifjú pár: „Ezen kívül van egy lemezjátszónk és pár jó hanglemezünk. Két Bartók, két Beethoven, egy Liszt és egy Wagner.”
Domi a Vivaldi Négy évszakát már Szatmárnémetiben megcsodálta, Ruha István előadásában. E gyönyörű zenei költemény hatására a Vivaldi Tavaszáról így ír:
Megjöttél, kicsike? De meg ám.
Könnyes mosollyal, cirógatással.
Lassan kékre sül az ég,
a föld meg csak barnul, mint szokott.

Az ég kék, mint szeme valakinek,
vizek világgá vándorolnak, mint a szerelem,
mellbimbó-barna alkonyatban
elbőgi magát egy bárány, egy csecsemő.

Barázdában barna magvak.
Boronálják isten barmocskái.
Búzát, békességet.

Fecskék szopránja  –  nyitni-nyitni.
Féllábas, kontrázó gólyák.
Nyakuk íve, mint gordonkáé.

Szisz zenei kultúrájának családi alapjait az otthoni, főleg közös éneklés képezte (vallásos énekek, népdalok, a szülők világi témájú dalainak énekelgetése). Magyarláposon, az elemi iskolában tanítónénije, Pakuts Zsuzsánna, valamint az éneklést hegedűn kísérő Topán György szerettette meg vele a népdalokat. A két világháború között burjánzó magyar operetteket az ötvenes években apa–anya (s a kisebb leánytestvérek) szívesen dúdolgatták, de Domi már ekkor fintorgott ezek hallatán. Sőt, még az operát sem vette be a gyomra.
Ezenkívül, az iskolában a nebulóknak szinte naponta énekelniük kellett a román, valamint szovjet himnuszt (ez utóbbit oroszul is!). Ne feledjük a mozgalmi dalokat sem, melyeket akkori sztálinista költőink ültettek át magyarra, vagy eredetiben ömlött ki belőlük („Semmid se volt, ma mindened van,/ A roskadozó vén palánk ledőlt…” stb.).
Zenei hallásfejlesztés szempontjából, már csak a mennyiségük miatt is, számottevőek voltak ezek is. Ezeken kívül, a templomi közös-, szóló-karének és orgonamuzsika is hozzájárult a gyermek Domi zenei fejlesztéséhez. A karénekek szerzői között főhelyen állt a rokon Vargha Gyuláné. A közösen énekelt dicséretek között gyakran szerepelt Szilágyi Domokos dédapjának, Szász Bélának a szerzeménye: az „Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom…” kezdetű. Édesanyánk minden gyermekét bevonta a templomi énekkarba (ő volt a kántor és a karmester). Igazi fölemelő élmény volt, amikor Magyarláposon kolozsvári teológusok tartottak karácsonykor ünnepi műsort (egyikük neve Ká Kovács, a másikuké Fa Kovács. A harmadik nevére nem emlékszem). Fa Kovács művészien orgonált, Ká Kovácsnak szép baritonhangja volt, szólót énekelt, a harmadik szavalt.
Úgy emlékszem, hatodikos korában Szisz (ekkor még Domi) egy évig zongoraórára járt. Így elsajátította az akkori időkben a tantervből hiányzó kottaolvasást, és el tudott játszani könnyebb darabokat. Gál Elemér, szatmárnémeti tanára jegyezte fel róla, hogy amikor a nála Szisz által öszszegyűjtött baráti társasággal együtt, közösen népdalokat énekeltek, Szisz a zongorához ült, és lejátszotta az általa kezdett népdalt. Egyébként halkan, de tisztán, érthetően énekelt, a baritonhoz inkább közelálló hangnemben.
1946-ban családunk Szász Jenő nagybátyánktól egy patefont (gramofont) és több tíz bakelit-hanglemezt kapott karácsonyi ajándékba, jórészt klasszikus muzsikával. Volt közöttük zongora-, hegedű-, zenekari muzsika, aztán operaáriák. A rádió családunkba való betöréséig, a Columbia lemezgyártó cég háború előtti termékein fejlődött zenei ízlésünk.
Szisz mennyiségi és minőségi zenei igényét már nem elégítette ki a lemezjátszó; és még Bukarestben, Hervay-korszakában Tesla márkájú magnetofont vásárolt. Miután lehetősége nyílott rá, a Bartók Rádióból és más, komolyzenét közvetítő adók műsoraiból hangszalagra vette föl az őt érdeklő zenét, aztán azt főleg éjszaka, munka közben hallgatta. Ezen kívül gyakran vásárolt klasszikus hanglemezeket (ekkor még a bakelit járta), amelyeket gyakran, egymás után többször is meghallgatott.
Szilágyi Júlia (Lili), a költő húga írja 2000-ben: „Szimfonikus és népzeneszeretete révén ismerhettem meg én is a zeneművészet nagyjainak műveit. Minden házasságában első dolga volt a lemezjátszó beszerzése és hanglemezek vásárlása. Amikor új lemezt vásárolt, akkor azt a zeneművet két hétig is hallgatta úgy, hogy ugyanazt a számot naponta tíz-hússzor is meghallgatta. Bach, Beethoven, Vivaldi, Händel, Mozart, Haydn stb. műveit éppúgy ismerte, mint a huszadik század zenéjét. Neki köszönhetem, hogy így sok zeneszámot megismerhettem. A magyar régi zene, vagy Bartók és Kodály muzsikája is a kisujjában volt. A valódi népdal megismerésére is ösztökélt. Nem állhatta a nótaékat és a műdalokat, a tánczenét, az operettet.”
1972-ben találkozott a szatmárnémeti volt iskolájának (jelenleg Kölcsey Ferenc nevét viseli) diákjaival, amikor megkérdezték, mi a véleménye a zenéről. A válasza a következő volt: „Szeretem a régi zenét, mondjuk a gregorián muzsikát, Monteverdit, Palestrinát. A klasszikusokat. Vivaldi, Corelli, az olasz iskola, a német barokk, Bach, Händel, a bécsi klasszikusok, Haydn, Mozart, Beethoven, ő már a romantika előfutára. A romantikus zenét nem szeretem. Illetve még elbírom belőle Schubertet, Chopint, Lisztet – Wagnert már nem, Csajkovszkijt még kevésbé. Brahmsot. Aztán ugrás. Kezdődik valami Straussnál, aztán nagyon jó zeneszerző volt Anton Webern, Schönberg, Prokofjev. Bartók, természetesen mindenekelőtt.”
A Szilágyi Domokossal rokonlelkű Márai Sándor Füveskönyvéből idézek, mert olyasmit ír, ami Sziszre is megdöbbentően vonatkozik: „Ahová a zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvényesek többé. A gyönyörűségben, amelyet a zene ad, a halálvágy kéjes megsemmisülésének beteg érzései hullámoznak…” Sziszt az általa nagyon kedvelt zene erősen fölkavarta, egyáltalán nem nyugtatóként hatott rá, mint ahogyan azt ő maga is vallotta, de nem is tudott szabadulni tőle.
Utolsó éveinek élettársa, figyelmes támasza, Nagy Mária is úgy érzékelte, hogy „…a zene nem volt számára pihenés, a zene felzaklatta, nagyon intenzíven élte a muzsikát. Hangversenyre jártunk, színházba nem…”
Kedvenc szerzői közül Honegger zenéje emlékezteti a végítéletre, halálra, elmúlásra. A Kérvény című versében írja:

…alulírott, álomba lassuló rettenettel,
nem tudván, mennyire kelendő
portéka a jövendő, alulírott
alulírott, ideiglenes, ideiglenes
                                           mindörökké,
meghallgatván a végítélet
trombitáját (Honegger-dallam volt
                                                    talán),
alulírott, rovásán több millió
halállal, születéssel, átmenettel…

Másik alkalommal ugyancsak Honeg-ger készteti versírásra, a zeneszerző II. szimfóniáját hallgatva veti papírra a következők sorokat:

Akivel elbánt a bánat,
adhat-e örömöt másnak?
Szerezhet-e szégyen nélkül
Szarvakat az elmúlásnak?

Kísértsél csak, visszajáró,
halotthangú osztinátó!
Ne hagyd magad, megkísértett,
ne hagyd, „földiekkel játszó…”!

Világ hangját hanggal győzni,
segíts holttalan időzni,
és a reményt, amíg lehet,
tíz-húsz évvel megelőzni. 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében