"megfricskáz az idő, s örökre kikerül"
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 15. (557.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A táj megnyitása
Varga Melinda
A vers lázbeszéde - Beszélgetés Farkas Wellmann Endre költővel
TŐKÉS ORSOLYA
Magyar színészet kisebbségi sorban
Szabó Róbert Csaba
A bölényvadász (regényrészlet)
Balázs Imre József
Kommentár Weöres Sándorhoz
Varga Melinda
Versei
KILYÉN ATTILA ÖRS
Rövidprózái
OSVÁTH GÁBOR DEZSŐ
Arcomat
Hiánygazdálkodás
MARIO WIRZ
Versei
SZILÁGYI KÁLMÁN
Szilágyi Domokos zenei műveltségéről
SZILÁGYI DOMOKOS
Az ég, az ég
Szőcs István
...hümmögve körüljárni Kolozsvárt
Egyed Emese
Az elhivatottságról - Antal Árpád emlékezete
Ungvári László Zsolt
Zsebóra
Antal Balázs
Átrendezkedés
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - MEPHISTOFAUST
Hírek
 
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - MEPHISTOFAUST
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 15. (557.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.

Egy évtizeddel ezelőtt megzenésítettem három részt Goethe Faustjából. Magam sem tudom, honnan kerítettem magamnak bátorságot, hogy hozzányúljak a fausti imázshoz, különösen a Goethe által „megrajzolthoz”. Akkoriban közel kerültem Rudolf Steiner GOETHENEUMÁ-nak antropozófikus világához. Drei Inkantationen címet adtam művemnek. Valóban három varázséneket, ráolvasót próbáltam megformálni a kiválasztott Goethe-szövegekre. Az elsőben Mefisztó és Faust találkozását ragadtam meg, azt a pillanatot, amikor a kutya alakjából emberi alakká átváltozó Mefisztó nem tud kilépni a szobából, mert a köszöbön lévő pentagramma (aranymetszés-szögháló) egyik szára nyitott. Legelőször Lendvai Ernő Bartóki-elemzéseiben olvastam erről a Goethe-i részletről, már akkor megragadott a gondolat: a küszöbön elhelyezett rajz védőszerepének hangsúlyozása, az ilyen határvonalon az ördög sem léphet át. Faust Mefisztóra bízza, ha tilosba lépett, úgy szabadítsa is ki önmagát. Mit tesz Mefisztó? Szellem-éneket idéz fel és elaltatja Faustot. Furcsa altatódal: egyszerre szellemidézés, hipnózis és csínytevés. Az ének végén Mefisztó jegyzi meg: „Alszik! Derék volt, lenge-zsenge lények! / Szépen álomba éneklétek! / E koncertért adósod vagyok. / Hogy elcsípj ördögöt, nem vagy még az az ember!” A következő tétel szövegéül, úgy  éreztem a pár oldalnyi szöveggel odébb kezdődő Boszorkakonyha jelenetből méltó idézni a boszorka-egyszeregyet. Így kerekedett ki hármas tagolásúvá akkori Faust-zene képem. Sokáig nem foglalkoztam a művel. Talán túl messzinek éreztem akkori önmagamtól. Időközben sokféle hatás ért, többek között a művem előadásai alkalmával is sokféle benyomást szereztem. Egyszer valaki megkérdőjelezte az eredeti címválasztásomat, és rám is kérdezett: „Szerinted Faustról vagy Mefisztóról szól-e Goethe műve?” A kérdés megdöbbentett. Az énbennem lévő imázs egyértelműen azonosította a JÓ fogalmával Faustot és a ROSSZ fogalmával Mefisztót. Ezt az imázst döntötte le egyből a kérdező kétélkedő szavaival.
Mit is jelent a szó, FAUST? Böngészem német szótáramat.  Az ököl szót találom, lennebb Faustkapf – ökölvívás, Faustschlag – ökölcsapás. Hogyan is szólna Mefisztó ökle németül? MEPHISTOFAUST! A megtalált címszó egycsapásra megváltoztatta Faust-képemet (imázsomat): Mefisztó és Faust ugyanannak az entitásnak két oldala? Az ember örök két arculata a jórossz vagy a rosszjó egyéfonódása? Ki, kinek adja el a lelkét? Dehát eladható-e önmagunknak? Mindkét oldalunk a JÓ és a ROSSZ (az ember és benne lakó árnyékember Gustav  Jung szerinti kettőssége) különválasztható? A JÓ a jobb? A hagyományos imázs szerint feltétlenül így van. De mit mond erről Goethe: „Faust: Mi a neved? Mefisztó: Kérdésnek kicsinyes attól, ki megvetéssel néz a szóra, / csupán a lényeg mélye vonza. F. De nálatok, úgy vettem észre, / a név a lényeg tükrözése, / s  abból ki-ki olvasni tud, / hallván: Légyisten és Gebbesztő vagy Hazug. / Kicsoda vagy tehát? M. Az erő része, mely örökké rosszra tör, s örökké jót mivel. F. Mit értsek voltaképp rejtvényeden? / M. A tagadás a lényegem ! / És joggal az, mert minden születő: / elpusztulást érdemlő / inkább ne jönne létre semmi. / Mit bűnnek szoktak nevezni, / Romlásnak, Rossznak röviden, / az hát sajátos elemem. F. Résznek mondod magad – s egészben állsz elém? M. Szerény igazság az enyém. / Ha az ember, e kis bolond világ, / egésznek tartja általán magát, / én részből rész vagyok, mely egy volt valaha, / a Sötét része, mely a Fényt szülé vala, a büszke Fényt, …” Most, öreg fejjel kezdem érteni Goethét, akárcsak évekkel ezelőtt Dantét. ÉGI PROLÓGUS – olvasom a kezdőcímet. Eddig valahogyan átsiklottam rajta. Haj, a lényeget kerestem, és íme most itt áll előttem. Az első, aki megszólal az arkangyalok kardala után az nem az ÚR, hanem Mefisztó: „Most, hogy ismét közelgesz, ó, Uram, / megkérdezendő, kettőnk dolga mint van, / mert hajdanán szerettél, úgy tudom, / itt láthatsz engem is csapatjaidban. (…) csak nézem a földi népet, / A föld kisistene nem változik nagyon / és épp olyan fura, mint az első napon. Szegény egy kissé jobban élne, / ha el nem ámítottad volna égi fénnyel. Ezt hívja észnek, csak hogy általa / még állatibb legyen, mint állata.” A Prológus végén meg így szól az ÚR: „könnyen lankad el az ember a munka láttán, / tétlen nyugalmat gyorsan megszeret, / ezért mellé oly társat rendelek, / ki buzdít, hajt s forgolódik, mint a Sátán. / De igazi istenfiak, ti, hadd tudjatok az élő Szépségen vigadni!”
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében