"Karnyújtásnyira képek: hámló plakátok"
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 16. (558.) SZÁM — AUGUSZTUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Czegő Zoltán
Porból lázító
Kántor Lajos
A Forrás (elő)történetéhez
Egy lassú skizofrén naplójából
Bíró Zsófia
13-as számú mese
Molnos Lajos
Azt hiszem, mostanában…
Lehetőségeim
Karácsonyi Zsolt
Wellmaniád a Dihorfeszten
László Noémi
Születésnapodra
Szőcs Géza
Levél Astanából
Szálinger Balázs
Az eltévedt dihor
Az ős Kaján
Márkus András
Egy délelőtt Wellmann-bőrben
Farkas Wellmann Éva
Nem Róma
Márkus-Barbarossa János
Retró
Bálint Tamás
A-liga
Murányi Sándor Olivér
Pinufiusz apát pornópredikátziója monsignore Farkas Wellmann Endre, Gyergyóalfalu érsekéről
Szőcs István
JEGYZETEK
Benő Attila
Versei
MESTER GYÖRGYI
Rövidprózái
Papp Attila Zsolt
Miről hogyan beszéljünk
Márton Ágota
Szürrealista mese
Boros-Jenei Székely László
Az megcsalatott csudáról való beszéd - Borosjenei Székely László fordítás-munkáiból (1765–1769)
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Egy kis ZENE-HOMEOPÁTIA
Szeptemberi évfordulók
 
Papp Attila Zsolt
Miről hogyan beszéljünk
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 16. (558.) SZÁM — AUGUSZTUS 25.

Mielőtt írásom tulajdonképpeni tárgyára térnék, előrebocsátom, hogy nem ismerem a Máté András és Szász Mihálykó Mária szerkesztette ötödik osztályos magyar tankönyvet. Ezt azért fontos megjegyeznem, mert az a látszat keletkezhet, hogy egy ellene irányuló kritikával szemben szeretném megvédelmezni a szóban forgó oktatási kézikönyvet, ami akár igaz is lehetne, ami a könyvvel szembeni bírálat általam megfogalmazott (felül- vagy ellen)bírálatát jelenti – de nem igaz a szó szoros értelmében. Tehát az a helyzet, hogy nem ismerem a kritika tárgyát, mégis vitatkoznék a kritika szemléleti hátterével, mert némiképp ismerem az érvkészletét és azt az irodalom- és kultúraértelmezést, amelynek hű lenyomata.
Márkus Éva Laura a Helikon július 25-i számában, Amiről nem beszélünk... című írásában azt veti az illető (ráadásul, tudtommal, úgymond „alternatív”) tankönyv szerkesztőinek szemére – dióhéjban –, hogy a könyv szöveganyagához tartozó iskolai feladatsorban / feladatokkal nem irányítják elég egyértelműen a figyelmet a kiválasztott szövegekben (irodalmi művek, mesék) rejlő nemi diszkriminációra, a nemi szerepekkel kapcsolatos előítéletek káros hatásaira, a másság kérdéskörére. „Gender szempontú elemzés”, így hívják ezt; meg is lepődtem volna, ha előbb-utóbb nem követel magának létjogosultságot az általános iskolai oktatásban is. Márkus Éva írása azonban, hogy közhelyszerűen fogalmazzak, a jéghegy csúcsa, nem is tulajdonítanék neki különösebb jelentőséget – az általa megjelenített szemlélet térhódítása viszont nagyon is valóságos kulturális jelenség.
Miről is van szó? Azt hiszem, a lényegre tapint Alain Finkielkraut, a kiváló francia filozófus, amikor arról beszél, hogy a posztmodern multikulturalizmusból sarjadzó különféle study-k (Gender studies, Gay and Lesbian studies, African American studies stb.) abban különböznek – többek közt – a hagyományos társadalomtudományi megközelítéstől, hogy céljuk elsődlegesen nem a megismerés és felfedezés, hanem az általuk felvállalt, eleddig periférikusnak számító témák / tárgyak képviselete. „Kérkedően nem is vesznek tudomást a győztesek ismereteiről, hanem a legyőzöttek látásmódját állítják szembe velük. Vagyis beszélni valamiről ezentúl azt jelenti, hogy annak nevében beszélünk, amiről beszélünk. (...) E különlegességek áradata tehát olyan, mint megannyi detektív, aki ugyanazt a vizsgálatot végzi: a White Male Study-t, ami azoknak a gaztetteknek a tanulmányozása, amelyeket nyugati heteroszexuálisok követnek el, amióta világ a világ”1 [kiemelések az eredetiben] – jegyzi meg nem kevés iróniával. A studies-partvonalakon túlról nem nehéz belátni, hogy igaza van: a harcos feminista diskurzus például azért olyan idegesítő a humán tudományokban (is), mert tárgyát alanyi hevülettel védi, saját megfellebezhetetlen – mert evidencia-értékűnek gondolt – igazsága tudatában, érvelésében elmosódnak a határvonalak tudományos vizsgálódás és leleplező igényű aktivizmus között. Másként nem kérne számon, nem vetné alá szabályos perzekúciónak az eltérő szemléletű (vagy többféle szemléletű) megnyilatkozásokat. Ebben a felfogásban egy tankönyvnek rá kellene világítania a kulturális tradícióból kiválogatott szövegek diszkriminatív, szexista, patriarchális stb. vonatkozásaira – ha már, eléggé el nem ítélhető módon, nem szándékszik egész egyszerűen elfelejteni a kérdéses szövegeket. Elfelejteni, kitörölni ezeket az irodalmi műveket – ezt, kissé sajnálkozva, a tankönyvkritika szerzője is beismeri – nem lehet és talán nem is tanácsos; viszont a zsenge gyermeki lelkeket terelgetni kellene a helyes olvasási mód irányába. (Remélem, nem értettem félre semmit, de kötve hiszem, hogy így lenne.) Azért én megkérdezném a gender studies elkötelezett híveit és művelőit, hogy miért ilyen szűkkeblűek: elvégre az is rendkívül sajnálatos, hogy az irodalmi hagyomány ezen szövegeiből a felcseperedő generációk aligha szerezhetnek tudomást mondjuk a homoszexuálisok vagy a színesbőrűek problémáiról, egyáltalán a létéről. Tessenek tehát a feladatsorokat oly módon összeállítani, kedves tankönyvszerzők, hogy azok minden effajta rétegigényt megfelelő módon kielégítsenek, mert a jelenlegi állapot politically incorrect-nek számít. Arról nem is beszélve, hogy a magyar népmesék vagy holmi halott európai fehér férfiak (a Grimm-fivérek, Andersen, Hauff és mások) tündérmeséi mellett – vagy inkább helyett – inkább távoli, egzotikus és elnyomott népek mesekincsével kéne megismertetni idejében a nebulókat.
Mindennek a mélyén az húzódik meg, kimondva-kimondatlanul, hogy neheztelünk a hagyományra, amiért nem úgy viselkedik, ahogyan elvárnánk tőle. Valóban szemtelenség a hagyomány részéről, hogy nem óhajt a jelen igazságainak szerény visszhangja lenni, sőt, szerencsés esetben, arra is képes, hogy az önhitt jelent szembesítse saját igazságainak efemer jellegével. Ez a – belátom, kissé karikírozottan felvázolt – szemlélet a múltban, a jelenkori társadalmi állapotokat megelőző kulturális és társadalommodellekben javarészt meghaladnivaló, korrigálandó relikviát lát, amelyet (ismétlem, ha már eltörölni nem lehet) mostani tudásunkhoz és törekvéseinkhez szükséges igazítani – meg kell bélyegezni a tévedéseit és bűneit. A szitokfogalomként használt Halott Európai Fehér Hím kultúrájának ügyében a nyomozók kielégítően végzik a munkájukat, és már a vádirat is készen áll, jó ideje. Hogy a valóság bonyolultabb és a tradíció szöveguniverzuma sokrétűbb, mintsem egy ilyenszerű, jól lecövekelt szempontrendszerrel meg lehetne közelíteni, az nemigen jut az elszánt tabudöntögetők eszébe – sokkal trendibb és kényelmesebb is így. A világ is nagyon egyszerű: az avítt, elnyomó múltbéli modellek (a „halottak” kultúrája) állnak szemben a kulturális és társadalmi progresszió megvilágosító erejű törekvéseivel. Homérosz pedig szégyellje magát a nőábrázolása miatt; jut eszembe, tessék ennek a vizsgálatát is feljegyezni a feladatlistára.
Vagy esetleg, mondani sem merem, egy árnyaltabb irodalom- és hagyományértelmezés, valamint a józan ész nevében vissza lehetne venni kicsit a kultúrinkvizítori lendületből. G. K. Chesterton például, aki abban a szerencsében részesült, hogy nem érte meg a gender studies zászlóbontását, így képzelte ezt: „A tradíció annyit jelent, hogy megadjuk a választójogot a legmélyebbre szorult társadalmi osztálynak: őseinknek. Ez a halottak demokráciája. A tradíció nem hajlandó alávetni magát annak a csekélyszámú és pökhendi oligarchiának, mely azokból áll, akik a véletlen szerencse folytán még itt vannak közöttünk. (...) A demokrácia azt tanítja nekünk, hogy ne mellőzzük a jó ember véleményét, még akkor sem, ha az illető csak az inasunk; a tradíció azt kéri tőlünk, hogy ne mellőzzük a jó ember véleményét, még akkor sem, ha az illető csak az apánk.”2
Rettenetes, még ő is apáról beszél.


Jegyzetek:

1Alain Finkielkraut: A hálátlanság. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001, 158. o.
2G. K. Chesterton: Igazságot! – Az örökkévaló ember. Szent István Társulat, 1985. 49-50. o.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében