"Vésőm alatt porladva hullt a márvány"
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 18. (560.) SZÁM — SZEPTEMBER 25
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Jelként az időben
Blénesi Éva
„Olvass, bolyongj, szeress” - A humanista Faludy önteremtése és világteremtése
Papp Attila Zsolt
F. Gy. mester utazásai térben és időben
Lanczkor Gábor
Kommentár egy kínai vershez
Zsidó Ferenc
Rövidprózái
Bálint Tamás
Versei
Csíki András
Versei
Csabai László
A Szarvas kapu
KOZMA ÁGNES
Versei
MESTER GYÖRGYI
A medveasszony
SZILÁGYI ERZSÉBET
A Stradivari hegedű, avagy egy évszázad tanúja
Simonfy József
Versei
Szőcs István
ŐS MI?
Jancsó Miklós
Sugaras Demokrácia
Vallasek Júlia
Mi van a pályatükör másik oldalán?
Tóth Mária
Lényeg és arc
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Gyógyító zenék között
Októberi évfordulók
 
Lanczkor Gábor
Kommentár egy kínai vershez
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 18. (560.) SZÁM — SZEPTEMBER 25Faludy György Versek címmel még a költő életében megjelent, így korántsem teljes gyűjteményes kötetében (polcomon a 2001-es kiadás, Magyar Világ Kiadó, Budapest) az 1975 – 1989 címet viselő fejezetben egy Li Ho versek című versciklus is található. Kommentár és magyarázat nélkül, már ami a címben megidézett szerzőt illeti. A ciklus huszonnégy költeményből áll. Ha Faludy világirodalmi versantológiájában, a Test és lélekben (Magyar Világ Kiadó, 1988) kutakodunk Li Ho személye és költeményei után, a kínai Tang-kor (VI-X. század) költészetét bemutató, hatodik fejezetben akadunk rá; Faludy az igen fiatalon (mindössze huszonhat évesen) elhunyt kínai költő életrajzát is közli az antológia függelékében. A kötetben amúgy tizenhat Li Ho-verset találunk. A csangpingi csatatéren című költemény a Versekben és a Test és lélekben is szerepel, ez utóbbiban az utolsóként közölt vers a kínai szerzőtől.
Hadd másoljam ide e költeményt, magyarul, Faludytól:

A csangpingi csatatéren


Cinóber sár a katonák húsa. Vérükből bronzvirágok
nőnek a tankönyvben. Vértet, vasat, mindent elrágott
egy ezredév. A jeltelen, mérföldes tömegsír felett
emlékül semmi sem maradt, csak a farkasfog nyílhegyek.

Felszedtem egyet. Két kehes gebét vezettem száron
tar dombok és tört nád között, garnizonomtól távol.
Kóró, mint vörheny fáklyaláng; rövid nap, aztán izgatott,
gyors alkonyat s hisztériás, vadul pislogó csillagok,
merev szöcskék, gyomorgörcstől hápogó vadlibák, kegyetlen
bogáncsok. Jártam fel-alá, két kantárral s a nyílheggyel kezemben.

Később az ég padlásáról nyirkos felhő lógott reám,
s lidérclángok gyulladtak fel az ösvény mindkét oldalán.
Leguggoltam és boromat kiöntöttem a meztelen
agyagra. Azt gondoltam: így talán kiengesztelhetem
a háromszázharmincezer katona lelkét, kiket itt elevenen temettek el.
Aztán forgószél érkezett s elfújta a lidérceket.

Ki verset ír, az vért okád. Másnap, hazafelé menet,
a Déli Kapu elején egy, vagy tízéves kisgyerek
elém állt kócos pejlován és elkérte a nyílhegyet.

A magyar olvasónak, aki a kínai költészetet a Nyugat-nemzedék fordításaiban ismeri, szokatlannak tűnhet ez a nyers, már csaknem az európai avantgárd hagyományának vizualitását idéző tónus, ami a fenti versben megszólal. Tegyük hozzá, Kosztolányi Dezső kínai fordításai között például egyetlen vers sem szerepel Li Ho-tól.   
Faludyról tudható, hogy számos nyelven beszélt és olvasott; kínaiul nem. A Test és lélek több más fejezetéhez hasonlóan (mint az európai nyelvekre fordított keleti szerzők verseinél szokásos és természetes), bizonyosan nyersfordításból dolgozott. Hisz nagyon ritka, hogy valaki Európában egyszerre költő, és olvas, mondjuk, szanszkritul, perzsául, vagy éppen kínaiul.  
Faludy György idegen költők verseiből készült magyarításairól a Villon óta sokan, sokféle végkicsengéssel elmondták, hogy azok nagy százalékban sem tartalmilag, sem formailag nem hűek az eredeti szövegekhez. Így a Test és lélekben Catullus hendecasyllabusai egyszerű jambikus sorok, Horatius rímel, költőnk kísérletet sem tesz arra, hogy az alkaioszi, szapphói stb. strófákat magyar nyelven is hozza, a perzsa és arab költőknél szintúgy meg sem kísérli visszaadni a végig(ön)rímes formát – mindezeket az önkényesnek tűnő döntéseket az antológia előszavában határozottan indokolja is. Faludy ezen irányú kísérleteit nem kívánom most sem elemezni, sem értékelni – e cikknek nem ez a célja. Mindössze annyit szeretnék itt megjegyezni,  hogy a műfordítás-antológia előszava felől nézve a tény, hogy Li Ho műveinek lényegében félkötetnyi kivonatát a magyar költő saját neve alatt megjelentetett versgyűjteményében is ott találjuk, sokatmondónak tűnhet.  
A gyanú igazolására citálom ide A. C. Graham, brit sinológus Poems of the Late T'ang című kötetéből (Penguin Books, 1965) Li Ho versének filológiailag pontos angol nyelvű fordítását:

An Arrowhead from the ancient Battlefield of Ch'ang-p'ing

 Lacquer dust and powdered bone and red cinnabar grains:
From the spurt of ancient blood the bronze had flowered.
White feathers and gilt shaft have melted away in the rain,
Leaving only this triple-cornered broken wolf's tooth.

I was searching the plain, riding with two horses,
In the stony fields east of the post-station,
                                         on a bank where bamboos sprouted,
After long winds and brief daylight, beneath the dreary stars,
Damped by a black flag of cloud which hung
                                                                     in the empty night.

To left and right, in the air, in the earth, ghosts shrieked
                                                                      from wasted flesh.
The curds drained from my upturned jar, mutton victuals
                                                                       were my sacrifice.
Insects settled, the wild geese swooned, the buds
                                            were blight-reddened on the reeds,
The whirlwind was my escort, puffing sinister fires.

In tears, seeker of ancient things, I picked up this broken barb
With snapped point and russet flaws, which
                                                         once pierced through flesh.
In the east quarter on South Street a pedlar on horseback
talked me into bartering the metal for a votive basket.

Az angolul nem értők számára is látható, hogy már a verssorok száma sem stimmel: az eredetileg 16 soros verset Faludy 19 sorba tördeli, megbontva az eredeti négyszer négy soros szerkezetet.
Az angol szöveget átolvasva számos eltérést találunk Faludyéhoz képest. Ha az eltéréseket súlyozzuk, kijelenthető, hogy a magyar költő Li Ho költeményének nyersfordítását szabadon kezelendő lírai nyersanyagnak tekintette; egyes képeket teljesen átformált, az eredeti versen belüli arányokat sem tartva meg. Nem példa nélküli ez költészetében, még csak Li Ho-t illetően sem: a Száz könnyű szonettben Li Ho: Az északi határszélen címmel találunk egy 1994-es datálású szonettet, amely már a jellegzetesen európai versforma révén is jelzi költőnk kísérletének irányultságát.
A csangpingi csatatéren és az An Arrowhead from the ancient Battlefield of Ch'ang-p'ing című szövegeket összeolvasva az egyes költői képek kifejtettségén és motivikus eltéréseiken túl (pl. a kínai költő áldozati aludttejét és birkahúsát Faludy az Európából adekvátnak tetsző borral helyettesíti be) talán az a leginkább szembetűnő, hogy a kínai vers retorikai formázottsága a nyílhegyet illetően nem hordozza azt a fajta drámai súlyt, amit én Faludy szövege legfőbb tétjének érzek. Vagyis másféle súlyokat hordoz: Faludy felől olvasva a kínai vers retorikai balanszírozása lényegében egyenletesnek tűnik. Az angol szöveg végkicsengése szerint a nyílhegyet a városban egy házaló (’pedlar’ – a szöveg kontextusában talán templomszolga) kéri el a vers beszélőjétől, mégpedig egy fogadalmi kosárba (’votive basket’). A Faludy-féle átirat végén egy vagy tízéves kisgyerek áll a beszélő elé kócos pejlován; ő kéri el tőle a nyílhegyet. Hogy milyen célra, vagy miért, nem derül ki; a kócos lovon ülő magányos kisfiú képe a versbeli tömegsír képéhez kapcsolódva – ahol tömegsír van, bizonnyal árvagyerek is akad – íródik egésszé az olvasóban. Tegyük hozzá, a Faludy-szöveg háromsoros, bokorrímes zárlatát megnyitó mondatnak (’Ki verset ír, az vért okád.’), mely a kínaitól gyökeresen eltérő hangoltságú európai irodalmi hagyomány felől olvasva is rendkívül erőteljesnek tűnik, nyoma sincs az angol nyelvű szövegben.    
Összegzésként annyit, egyrészt a bizonyítható sajátkezűség, másrészt a rendkívül sikerült, expresszív képi világ és drámaiság okán Faludy bármely best of kötetében (F. Gy. válogatott, legszebb, stb. versei) ott a helye A csangpingi csatatéren című költeménynek. Isten éltesse az idén száz éves költőt Csangpingben is!
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében