"veszedelmes nyár tombol"
Kereső  »
XXII. ÉVFOLYAM 2011. 16. (582.) SZÁM — AUGUSZTUS 25
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Csaba
Szolzsenyicint idézve
Kinda István
Értékmentés katedrán és terepen - Beszélgetés Pozsony Ferenc akadémikussal, néprajzkutatóval
KORPA TAMÁS
Textuális tükrök – közelítések Szilágyi Domokos levelezéséhez
B. TÓTH KLÁRI
Versei
Sigmond István
Molekulák 10. - A csillag
Hertza Mikola
Rövidprózái
BARNÁS MÁRTON
Versei
Szőcs István
Német Nobel-díj Bánságnak
Demeter Zsuzsa
Változatok halálsikolyra és madárhangra 2.
Xantus Boróka
„Mindig a légy győz”
ANNA TARVAINEN
Út az ismeretlenbe – kortárs magyar irodalom Finnországban
Papp Attila Zsolt
A kecskék lelke
Tar Károly
Szózatok - Apokrif upanisadok
Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - A népszerűség igézete
Szeptemberi évfordulók
 
Lászlóffy Csaba
Szolzsenyicint idézve
XXII. ÉVFOLYAM 2011. 16. (582.) SZÁM — AUGUSZTUS 25

„Berzsenyit idéztük Európa rémes híreire”
                                                        Radnóti

 

(Prelúdium) Az avarra hulló puha hó. Maga a csend. („Emlékezz arra, hogy a csend sokszor a legjobb válasz.”) Hét esztendeig keserves, izzasztó munkára kényszerült. (Kérdezzétek meg a fákat!) A fagy fegyelme… és az erdei rengeteget behavazó csendé.
A frissen hullt hó néma tisztasága ölelt körül mindent, jól emlékszik rá, akkor is, midőn belefogott volt az Ivan Gyenyiszovics egy napjába… (Néhány lépés, rátalálva az ösvényre – nem ítélet hangzik el, csak tűnődés az emberi lét lehetőségeiről, fogyatékosságairól.) Az ember nem mindenre, de sok mindenre képes, mondja. A meghurcoltatás éveire, a Gulágra gondol mindenekelőtt. Az emberi kegyetlenség, a rossz megfékezhető, ha van melletted valaki, aki képes jót cselekedni („a napocskát ott már nem érezte oly gonosznak”) nem csupán önmagáért, de másokért, érted is.
Mi határozza meg a lélek »életkorát«? Együtt szenved a testtel. Visszapillantva, mégis: más idősíkokban él/t/ a lélek. Midőn először ment kihallgatásra!... Maga előtt látja azóta is a megsemmisítésre váró, a közte és a vallatója között az íróasztalon magasodó kéziratcsomót. 1917 után minden megváltozott; elfojtottak minden igazságot, elégették a valós tényeket megörökítő dokumentumokat. Az ő háborús naplóját is, az ifjú frontharcos feljegyzéseivel teleírt öt noteszt.

(Fúga) Az emberi összetart/oz/ás percei (?), az elszabadult önzés, gyilkolás közepette is („kemények voltunk és súlyosak, mint a hegyek”)* szabadon venni lélegzetet! Nincs eleve kijelölt út… csak egy ösvény. Persze, el ne bujdokolj – még ha „jó lenne messze és műhelyben élni csak”**; de hadd gyötörjenek halálod órájáig a gondolatok… Akár ezen a sétán Szolzsenyicinnel.
Hatalmas ember lehetett valamikor. Mint széljárta havasok lakói visszafogottan, halkan (nem úgy, mint a törékeny Radnóti, aki „kicsit skandálva” olvasott fel), kemény lélekkel emlékeztet a hivatalnok-gesztussal, csinovnyik-vigyorral gyakran oly könnyedén betemetett régi bűnökre.
Európa s Amerika rémes híreitől letaglózva, lehet-e őt idézni ma?
Leveszem a polcról a könyvet. Akkoriban még „a maga emberlét alatti életét” tengette a fogolytáborban, a sztyeppén valahol. Hat évtizede – sok vagy kevés?... (Rábólintva – mindegy, mire –, a párolgó meleg ételek fölött.
Csak odáig soha ne, hogy le kelljen köpd magad.
Fölnéz, hosszan, a fénylő magasba. Egy sóhajtás. Az erdeifenyő tökéletessége láttán: mert talpon fogadja a halált.

*Radnóti Miklós: Berzsenyi Dánielről
** Radnóti: Írás közben
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében