"ez itt egy márvány tepmrom,/ mely el se készül végül"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 13. (459.) SZÁM - JÚLIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Fehér hamvak vagy zúzmarák
Pomogáts Béla
Költészet és hatalom
Szőcs István
MERENGŐ - A spanyolviasz feltalálásának történetéből (befejező rész)
Lauri Otonkoski
Parole
Domokos Johanna
Langue
Ármos Lóránd
Halvér
Vágyból, lázágyból
B. balett
Árapály
Emlékszel?
Simó Márton
bozgor
Bogya Bíborka
Berlinvarázs
Lászlóffy Csaba
Az áldozat (folytatás előző lapszámunkból)
Jancsó Miklós
A humorista halála
A humorista halála
Görög színház a Sétatéren
Terényi Ede
BARTÓK - 2006 - 3 - ... és/vagy Judit
Hírek
 
Jancsó Miklós
A humorista halála
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 13. (459.) SZÁM - JÚLIUS 10.

Meghalt a humorista. Váratlanul, meghökkentően. Mint ahogy valamirevaló bohózatban a vicc csattanója, vagy mint tragédiában egy jól elhelyezett drámai poén – olyan hirtelen történt halála.
Nem érte meg az öregkort. Nem nősült meg soha, független, családi gondoktól mentes életet élt. Talán ezért - szerencsés, vidám, gondtalan, boldog embernek ismerték barátai. Valójában csupán okos volt. Már gyermekkorában – hogy ne nevessék ki nagy, elálló fülei, furcsa arcberendezése és egyáltalán, egész komikusan esendő lénye miatt – rájött ösztönösen arra, amit egy igazi, cirkuszi bohóc többnyire tudatosan végez: minden alkalommal, ha csak tehette, saját rovására is bohóckodott. Ezzel elejét vette, hogy mások esetleg gúnyolják. És közben persze nevettetett, és közben persze, ami nem is mellékes, ezzel a nevettetéssel sikere volt.
Ahogy színházi nyelven szokták mondani: „rájátszott” saját esetlenségére. Diákkorában, feleléskor, csupán egyetlen törekvése volt: szórakoztatni, nevettetni az őt mosolygó szájjal és csillogó szemmel figyelő osztálytársakat, vagy talán inkább az osztálytársnőket. Akik minden alakalommal várták a „produkciót”. Ilyenkor volt igazán elemében: dadogott (olcsó, de bevállt komikus-fogás), égbe, illetve iskolaigazgatói fülekbe kiálltó butaságokat mondott, hogy elkápráztassa, megnevettesse hálás hallgatóit. Akik rendszerint zajos tetszésnyilvánítással honorálták a produkciót. Végül, mert a siker érdekében annyi képtelenséget hordott össze, mint ambiciózus színházi rendező egy vígjáték kivitelezésekor, már a szigorú tanár urak is mosolyogtak, amikor felelni hívták.
Boldogan teltek a diákévek – mindig mosolygó arcú, csillogó, váró-biztató tekintetű barátok vették körül. És persze lányok is, akik csodálták. Hiszen nevettetett, a társaság ”lelke” volt.  Már akkor érezte – amit felnőtt korában úgy fogalmazhatott volna meg, mint „művészi credót”- ha egyáltalán ez valakit is érdekelt volna -–, hogy életének egyetlen célja és értelme: mások mulattatása.
Hogy ez a sajátos humor, amivel rendelkezett, nem mindig érte el az irodalmi mérce legalsó, vagy mondjuk, a középszintjét - nem számított. Nem vágyott hivatalos, bármiféle „szakmai” elismerésre, megelégedett a baráti körben elért, nem kimondottan minőségi, de annál zajosabb sikerekkel.
Felvételizett az egyetemre - bejutott. Itt azonban nem volt feleltetés, legalábbis olyan formában nem, mint a középiskolában, tehát hálás közönség sem volt, aki előtt kiélhette volna bohóchajlamát, exhibicionizmusát, humorát. Mint magát minőséginek valló színház, amelyik közönség hiányában stúdióelőadásokra fanyalodik, ő is kénytelen volt lemondani a nagyszámú publikumról és szűk társasáságban érvényesíteni szórakoztató-vidámító képességét. Társas összejövetelek, névnapok, születésnapok, egyszóval: ünnepi rendezvények közkedvelt örökös tagjaként ismerkedett meg egy szép arcú, mosolygó lánnyal. Összebarátkoztak, talán még szerették is egymást. Egy kellemesen eltöltött délutáni séta után a széparcú lány belekarolt:
– Szeretlek, mert soha nem unatkozom melletted. Veled átnevetem a fiatalságomat. És ez a boldogság, ugye?
– Igen, ez a boldogság – mondotta meggyőződéssel és örömében háromszor megmozgatta a fülét és többször  megcsókolta a széparcú leány szép arcát, amit az nevetve engedett… Amikor pedig hónapokkal később  megtudta a széparcú leánytól, hogy férjhez megy  egy komoly tekintetű, szorgalmas fiatalemberhez, akkor elbújt a bentlakás vécéjébe és órákig nyüszített fájdalmában a tömény pisi- és ürülékszagban.
Soha nem nősült meg. Minek? – kérdezte barátaitól – amíg van másnak felésége, minek megnősülni? (A barátok, a férjek, a boldog családapák harsányan nevettek.) Egy pohár tejért elvenni egy egész tehenet – minek? Még ha esetleg annak a tehénnek szép is az arca. Minek? (Újabb nevetés).
 Minden ismerőse szerette, talán mert soha nem panaszkodott, talán  mert ő volt a megtestesült mosolygó gondtalanság. Kellemes ember volt, aki nem terhelte embertársait a maga bajaival, úgymint: magány, villanyszámla, hátfájás, rossz szomszédok és egyebek.
Intenzív társaséletet élt, mint az egyedül élő emberek általában. Egy alkalommal, szombati napon, valaki ismerősének születésnapján, amikor már nagyon emelkedetté vált a hangulat, felállt, és túlbeszélve a zenét és a hangoskodókat, megszólalt:
– Gyerekek, van egy jó viccem….
A vendégek elcsendesedtek:
Van egy jó történetem számotokra – folytatta –, halálra nevetitek majd magatokat. Egyszer egy kanca meg egy csődör – és itt hirtelen megakadt és elterült a földön.
Barátai azt hitték, a hanyattesés is a produkció része – eleinte nevettek, előlegezték a jó vicc várható poénjáért járó elismerést. De aztán döbbenten látták, hogy barátjuk csak fekszik mozdulatlanul és nincs szándékában folytatni azt, amit elkezdett.
A társaság azonnal megbolydult, egyikük mentőkért telefonált. Mire nagysietve megérkezett a mentőorvos, a humorista – ahogy barátai őt nevezték – már nem élt.
– Ez nagyon rossz tréfa volt… Ezt nem vártuk tőle – szólalt meg valaki a nagy-nagy csendben.
Az elhunytnak nem voltak közvetlen, vér szerinti hozzátartozói, akik a temetésről gondoskodtak volna, így ismerősei, barátai közadakozásból vásárolták meg a koporsót, szemfödelet és a többi gyászkelléket. A pap, aki búcsúztatta, nem fogadott el semmit a szertartás levezetéséért.
   - Elvégre barátok voltunk, vagy mi - mondotta.
Sokan, nagyon sokan elmentek a temetésre. A gyászolókat – pontosabban a kíváncsiskodni, kárörvendeni összesereglő vegyes gyülekezetet („bezzeg mi még élünk”) – valami megnevezhetetlen előérzet vonzotta a nem túl látványosnak ígérkező eseményre. Előérzetük azt súgta, hogy a humorista temetése nem lesz, nem lehet egy szokványos elhantolás, hiszen élete sem volt mindennapinak mondható. Remélték, bíztak abban, valaminek történnie kell ezen a gyászos délutánon, valami váratlan, netán vidám eseménynek. Mint ahogy a színházi nézőnek jogos elvárása, hogy a bohózat, amin szórakozik – ne végződjön tragikusan még akkor sem, ha az utolsó felvonásban megjelenik váratlanul Halál úr; úgy remélte titokban a nagyérdemű gyászoló gyülekezet azt a bizonyos, bár esetünkben furcsának tűnő „boldog vég”-et.
Kíváncsian, valami furcsa csodába bízóan nézték a ravatal közelébe préselődők a nyitott koporsóban békésen heverő humoristát, aki ismét, bár most nem szándékosan, újra az esemény főszereplőjévé vált.  
A nagy tréfamesternek azonban – ahogy néha kedveskedve becézték barátai – ezúttal nagyon komoly volt az arca: feküdt szelíden, bölcsen, állig betakarva a szemfedővel, néma volt és komor, fülei sem mozogtak, ami természetes viselkedés egy halottól, bár nem természetes egy vérbeli nevettetőtől.
Nagyon csendben feküdt a humorista, elannyira, hogy az egyik gyászolója meg is jegyezte:
Gyerekek, ez a fiú minket egész életében bolondított. Nézzétek ezt a komoly, bölcs arcot. Mennyi nyugalom, mennyi megbékélés. Ez az ember végig csak komédiázott, bohóckodott. Nekünk.  Értünk. És most búcsúzóul megmutatja az igazi arcát.
– Na, nem – mondta az egyik makacs gyászoló – én nem hiszem, hogy ilyen komoran köszön el tőlünk.  Ez a nagy, gyászos némaság nem az ő stílusa. Nevetve fogjuk temetni, meglátjátok. Biztos tartogat még nekünk egy utolsó tréfát.
Néhányan, akik hallották ezt az ide nem illő kijelentést, feddő tekintetet vetettek a beszélőre, de az, egy megmagyarázhatatlan, mindent tudó mosollyal csak nézett maga elé makacsul, mint, mondjuk, egy megszállott mártír a máglyahalál előtt.
De a halott ezúttal nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: némán tűrte, hogy a halál szakemberei lezárják a koporsót, némán tűrte, hogy feltegyék a halottasszekérre, feldíszítsék azt koszorúkkal, virágcsokrokkal. Bizony, nem történt semmi meglepő, csupán ami ilyenkor történni szokott: mikor pedig a virágok teljesen ellepték a koporsót, nekilódult annak a bizonyos utolsó útnak a két unott –, halálba, temetésbe belefáradt ló, maguk után húzva a frissen vasalt kerekeken guruló halottasszekeret. A gyászolók pedig szépen, fegyelmezetten felsorakozva  követték a csattogó patájú, fényes szőrű állatokat.
Alighogy elindult a menet, váratlanul, talán a megromlott lótakarmány okán, az egyik ló – bocsánat egy ide nem illő kifejezésért – nagyot, hatalmasat szellentett. Iszonyút, fülsértőt dörrentett-szortyantott a lófenék: társa riadtan kapta fel a fejét a temetői csendbe beledurrogó hangra. Majd, talán mert úgy érezte, neki sem  illik alulmaradnia, sietve durrantott egy hasonlót, talán valamivel öblösebbet, mint kollégája.
A szomorú arcú halottkísérők közül többen sietve lehajtották a fejüket és összeszorított szájjal lépegettek tovább, mereven nézve az előttük ballagók cipősarkát.
Úgy tűnt, a lovak bélpanaszai váratlanul elmúltak. A beállt nagy csendben csupán a patkók csattogása hallatszott. Valószínű azonban, hogy az elfogyasztott élelem kivételesen nagyon rossz minőségű lehetett, vagy pedig a lovak tömték tele hasukat mértéken felül: tény, hogy újabb gyászhangulatot bántó pukkanás-szortyanás-rotyogás vágott be a temetői csendbe. Ezúttal egyszerre időzítette  a két lófenék  a légágyút, olyan sikerrel, hogy a különben nyugodt kocsis, megfeledkezve magáról és a helyzet komor ünnepélyességéről, hangosan és igencsak cifrán kezdett káromkodni, miközben dühösen szidta a két modortalan állatot.
– Utoljára a háborúban lőttek így az ágyúk – szaladt ki egy öregasszony fogatlan száján a nosztalgiaszámba menő megállapítás. A találó hasonlatra a közelben baktatók elkezdték kétségbesetten rágni az ajkukat. A lovak bizonyára megértették a teljesítményükről elhangzott elismerő megjegyzést, immár teljes gőzzel, gázzal folytatták, amit elkezdtek. Hangosabban, egyre hangosabban szólt a nem mindennapi fenék-dialógus. Talán csak egyetemi fokon képzett zenei fül tudta volna értékelni igazán azt a sokszínű hangeffektust, amit a ballagó-durrogó lovak megállás nélkül produkáltak.
Az emberek titokban mosolyogni kezdtek. Volt, aki hangosan falkacagott. Majd mikor a két állatból álló lókoncert, elunva a látszólagosan ötletszerű hangadást és derült lófenékből kiszellentett hangskálát, (betartva időnként a félhangtávolságokat is), minden halottkísérő, beleértve az  eseményen ámuldozó  sírásókat is, kivétel nélkül elkezdett hangosan, visszafoghatatlanul nevetni.
– Mondtam, ugye? – szólt elfúló hangon az egyik kísérő – még itt is röhögtet minket.
– Soha nem hagyott félbe egy viccet – szólalt meg valaki –, halála előtt elkezdett egy anekdotát mesélni. Emlékeztek? Egy viccet kezdett mondani, mielőtt rosszul lett… Abban is két ló szerepelt…. Most meg a lovakra bízta a befejezést… a csattanót…Hát nem furcsa?
– Mindjárt nem marad a lovakból semmi – kapkodott levegő után egy színésznő, miközben könnyeit törölte a nevetéstől –, leereszkednek, mint egy ballon. Még szerencse, hogy a rendezőnk nem jött el, ha látta volna ezt a frenetikus sikert, a legközelebbi vígjátékában átvette volna a lovak művészi kifejező eszközét… a sajátos, de mindenképpen hatásos humort.
– A katonákat sortűzzel búcsúztatják – nevetett fel valaki.
– Ő is sortűzzel távozik – jegyezte meg másvalaki.
– Éppen ezt akartam mondani – folytatta, aki elkezdte –, a katonának, ha elesik a harcban, puskasortűz dukál…
– A humoristának pedig  ilyen sortűz…– zárta le a témát  egy másik megszólaló.
És a gyászoló gyülekezet immár felszabadult nevetéssel, egymás közt mosolyogva tárgyalva az eseményt, vidám szívvel és gyorsuló léptekkel kísérte a nagyhirtelen nekilódult halottaskocsit. A lovak pedig megkönnyebbülve bandukoltak a temető kikövezett útján a megásott sír
felé.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében