"rohan Rodostó sok bús száműzöttje"
Kereső  »
XXII. ÉVFOLYAM 2011. 19. (585.) SZÁM — OKTÓBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Egyed Emese
Rodostó, 1760. okt. 4.
Szakács István Péter
„A lélek ragasztószere”
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Mikes szól
JUHÁSZ GYULA
Mikes
KÁNYÁDI SÁNDOR
Öreg iskola ünnepére
Lászlóffy Aladár
Video ergo sum
Páll Lajos
Versei
Bogdán László
Claudia, Fulvia, Lesbia és Ahab
Sigmond István
Molekulák 13. - A modell
KOZMA ÁGNES
Versei
KÓSA BÍBORKA
Blog/irodalom – a 21. század nagy (torz)szülöttje - Öt kérdés az új létformához
Hajós János
Bagatellianus székfoglaló beszédei
Szőcs István
Utánlövések I.
Fried István
„A szellem sohasem lehet vak” (Szántó György idézése)
SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Erdély „unifikációja” – másképp
Szántai János
Jancsó 90
Szakolczay Lajos
A szerelem gyönyöre és korbácsütései
Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Vátesz – hit
Hírek
 
Sigmond István
Molekulák 13. - A modell
XXII. ÉVFOLYAM 2011. 19. (585.) SZÁM — OKTÓBER 10.

Nem volt kimondottan velőtrázó, s elég késő este lévén, kevesen jártak az utcán, de azért mindenki megtorpant egy pillanatra. A két rendőr abbahagyta a csevegést, s lemerevedett az egyik eresz alatt. Sikoltottak, nem? De. Onnan, nem? De. Egy ideig döbbenten nézték egymást, közlekedési rendőrök lévén, a szabálysértők leleplezése okán haladtak suttyanva a fal mellett, a házakból az utcára zuhanó sikoltozások ügye nem tartozott a közlekedési szakterület szférájához, és mégis ezúttal a rendőr küszködött bennük a civillel, senki sem mondta meg nekik, hogy ilyenkor mi a teendő. Ez is szabálysértés, nem? De. Vajon hány decibel volt? Micsoda? Decibel. Hallja, maga jól van?  A tizedes néha kapott egy-egy szabadnapot, olyankor a család körülülte a konyhaasztalt, s tátott szájjal hallgatták, hogy bizony városon nem béget semmi, nincs kolompszó, nyerítés, szénaillat és búzakalász, némák a madarak, cement van, csak cement mindenütt. És az árnyékok, az árnyékok sötétebbek, mint idehaza, aztán azokban kell halkan surranni ide-oda, hogy a szabálysértők elé pattanjon az ember. És nincs hajnalhasadás, vagy lehet, hogy van, de a tömbházaktól látni nem lehet. Semmi sincs, semmi sem. Hős vagy, ragyogott az anya, a falu hőse, bizony. Na, figyeljen!  Az őrmester a jelenből dörmögött elő. Én felmegyek, maga beáll a kapuba, ha jelt adok, felrohan, érti, nem?!
A bejárati ajtó nyitva volt, a rendőr a gumibotját kardként előrenyújtva, lábujjhegyen tipegett a roszszat sejtető, nagyon nagy csendben az egyik ajtó alól kiszűrődő fény felé. Az ajtónál megtorpant, egy ideig hallgatta a belülről jövő, igen különös zajokat, amelyeket képtelen volt azonosítani, de meglehetősen gyanúsnak tartotta. Sajnálta, hogy a tizedest a kapunál hagyta, igen veszélyesnek érezte egyedül megküzdeni a várhatóan bonyolult feladattal. Vett néhány mély lélegzetet, és kinyitotta az ajtót. A szobában egy öregasszony és egy öregember ült egymással szemközt. Tábláztak. Maguk sikoltoztak? Ide hallgasson, mondta az öregasszony, figyelje meg ezt a vérszopó mészárost, ezt a lelketlen hüllőt, kasztrált hóhér, nem egyéb. Vámpír! Az! Tizenhétszer egymásután vert agyon, tizenhétszer! Fel tudja fogni? Egymásután. Peregtek a dobókockák, az öregember háromszor dobott dupla hatost. Látja? Látja? Inkvizíció, az kellene ide. Kerékbetörés, igen. Skalpolás, kannibáloknak uzsonnára! Igen. Na, tessék, megint nyert. Mindjárt visítok, mindjárt visítok! Nem szabályos, mondta a rendőr szigorúan, és nem célszerű, és ismét megszegni tetszene a csendrendelet 12-es cikkelyének negyedik bekezdésében foglaltakat, miszerint este tíz óra után egy bizonyos decibelt meghaladó zaj kibocsátása törvényszegésnek, azaz csendháborításnak minősül. Tessék lenyugodni, kérem szépen. A fürdőszobát használhatom? Természetesen, mondta az öregasszony, a folyosó végén, jobbra a második ajtó.
A fürdőszobaajtót becsukta maga mögött, a kulcsot megfordította a zárban, s amikor egy lépésnyire megközelítette a vécékagylót, meglátta a furcsán fekvő hullát a fürdőkád színes vizében. A feje a vízben volt, a bal lába kicsüngött a kádból, a bal keze a magasba merevedett, mintha utolsó erejével segítségért próbált volna nyúlkálni. A tizedes arra riadt fel a kapu alatt, hogy az őrmester odafönt irtózatosan ordít, még soha nem látott meztelen hullát, s a bezárt ajtót sem tudta kinyitni. Behunyta a szemét és üvöltött. A küzdelem eldőlt, nyert benne a civil. A tizedes lábbal rúgta be a fürdőszobaajtót, s falusi gyerek lévén, őt még jobban megdöbbentette a női hulla látványa, gyilkosok! gyilkosok!, mondta fakón, alig tudott levegőt venni. Valahogy kitántorogtak a szobába, az öregek mosolyogtak. Bábu, mondta az öregasszony. Műanyag! A férjem festő, s hogy nem tudunk modellt fizetni, a báburól festi az aktokat. Néha lemossa róla a véletlenül ráragadt festéket, ennyi. Bábu, mondta az őrmester meredten. Van bábu, kérdezte a tizedes. Van, mondta az őrmester. Csak nincs mindenkinek. S maga mit csinált ott vele? Én, semmit, toalettre mentem. Hová? Toalettre. Ja, az a pisálda? Az, a pottyantó, klotyó, ilyesmi.
Elköszöntek. Aztán tovább haladtak suttyanva a fal mellett. Az öregek visszaültek táblázni. A becsukott fürdőszobaajtó alól, alig látható csermelyként, mélypiros vér szivárgott ki az előszoba parkettjére.

2011.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében