"ugyanazon az úton / de két irányba"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 1. (591.) SZÁM — JANUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Cseke Péter
Szellemi erőtereink
Karácsonyi Zsolt
Könyvek, macskák, forradalmak - Beszélgetés Pomogáts Béla irodalomtörténésszel
Pomogáts Béla
Erdélyi magyar dráma
Lövétei Lázár László
Mi lesz veled?
ZALÁN TIBOR
és néhány haiku 5
Sigmond István
Molekulák 19. - A táncestély
Borbély András
Versei
MÁRTON EVELIN
Güvercin Birligi (galambász egyesület)
Sebestyén Mihály
Tizenhét ezüst esernyő
Vallasek Júlia
Elviselni a családi múltat
Tóth Mária
Napok, éjek, hetek, évszakok
Szántai János
Teleki Ernő gróf, avagy a rajzoló szerződése
Bakk Ágnes
Deviancia – drámai szétszórtságban
Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Új esztendő, új sorozat
Hírek
 
Cseke Péter
Szellemi erőtereink
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 1. (591.) SZÁM — JANUÁR 10.

A Dunát nem kezdeti vízbősége teszi nagy folyóvá, hanem az iránya. Ez az irányszabó, iránytartó képesség éppúgy tehetség, mint a szellem nyers ereje…” Valamikor a hetvenes évek elején került a jegyzetfüzetembe ez a Németh László-idézet. Akárcsak az Illyés Gyulától származó: „A múltat is teremteni kell. Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják [...], s valamire való múlt megteremtéséhez néha nagyobb erő kell, mint a jövendőéhez; mindent pontosan a helyére kell tenni. A rosszul elrendezett, rosszul megírt múlt föltámad, visszajár, állandóan zavarja az embert. A megíratlan idő meg egyszerűen el se megy; ködszerűen üli meg a tájat meg az elmét. Barbár, mint a teremtés előtti sötétség.”
A hatvanas évek végétől huszonkét éven át falujáró újságíró voltam. Szociográfiai töltetű riportkötetekben igyekeztem összegezni Erdély-járásaimat. De minél többet láttam, minél többet tapasztaltam, annál inkább éreztem, hogy a jelen valóságáról csak a történelmileg átvilágított háttérvilág ismere-tében szabad írni.
Az 1968-as politikai nyitás kedvezett a tényleges múltidézésnek, a dogmatizmus időleges háttérbe szorításának, az intézményteremtés önbizalom-erősítő gyakorlatának. Új lapok indultak, a tévé képernyője előtt meghitt délutánokat élhettünk át a magyar adás beindítása után, a Kriterion jóvoltából pedig nem egy életre szóló kiadványhoz juthattunk hozzá. Magam az 1951-ben Bukarestbe költöztetett nagy múltú – fénykorában száz-százhúszezer példányszámú – Falvak Népéhez szegődtem, amolyan „tetszhalott-ébresztőnek”. Az 1959-ben szétvert szerkesztőség pár „megtűrt” tagja akkoriban – Dubček-hívőként – a lap „újabb kori reneszánszában” reménykedett, pontosabban: a háztájiba visszaszorított hajdani gazdaszellem ébren tartásában. Tolluk erejét próbálgató egyetemi hallgatókat toboroztak, olyanokat, akik az erdélyi olvasók vonzáskörében idővel megcáfolhatják azt az axiomatikus megállapítást, miszerint az újság hazudik.
Akkoriban született meg bennem a felismerés: szerencsés lehet az a nemzedék, amelyik úgy tapasztalja, hogy a történelem az ő szemével próbálja nézni önmagát. Ami persze a későbbiekben merő illúziónak bizonyult.
Önmagammal és tanáraimmal szembeni kötelességemnek tartottam hát, hogy elhelyezkedésemet követően nyomban felvételizzem a doktorátusra. Csakhogy a „fölöttes én” bukaresti helytartója nem támogatta elképzelésemet. A második félidőre játszott. „Uram, előbb ismerje meg az országot – dörzsölte magabiztosan a tenyerét. – Menjen Olténiába, Moldvába, Dobrudzsába. Aztán majd bújhatja a könyvtárakat…” Lényegi változtatásokat sürgető kollégáimat pedig így intette le 1968 őszén, 1969 elején: „Ne felejtsék el, uraim, hogy ez a mérkőzés még nincs lejátszva. Legyenek reálpolitikusok…” Amikor mindenki „elvtársazott”, ő „urazott”. Mint a szekusok. Elvégre a román hadsereg lapjától vezényelték át, miközben a „testvéri tankok” vérbe fojtották a magyar forradalmat. A második román „kulturális forradalom” meghirdetését követően, 1974 őszén váratlanul „engedékenyebbé” vált irányomban: ő már tudta, amit én még nem, hogy a nyilvános doktori védéshez amúgy sem fogok engedélyt kapni a belügyi és a pártszervektől. Nem is kaptam. Ahogy útlevelet sem. Írószövetségi küldöttség tagjaként sem.
Minek következtében csak 1995-ben mutathattam be a népi irodalom erdélyi nemzedékeiről írt eszmetörténeti monográfiámat. Ha arra gondolok, ami az Erdélyi Fiatalok dokumentumkötetével történt a kommunista vészkorszakban (három előcenzúrázás + utócenzúra + a kiadvány bezúzásra ítélése), akkor a körülményekhez képest mégis így jártam a legjobban. Ideológiai kötöttségek 1995-ben már nem gátoltak disszertációm szövegének véglegesítésében, ellenkezőleg: 1990 után új források és értelmezési lehetőségek nyíltak meg előttem.
Azt is mondhatnám, hogy a szellemi óceán kikötőit pásztázó Németh László gondolatrendszere, a társadalmi és nemzeti mélységlátással megáldott Illyés volt a segítségemre abban, hogy – szellemi légszomjjal küszködve bár – ne veszítsem el tisztánlátásomat. Búvárkodásaim is célirányosabbá váltak, amidőn megtudtam, hogy a Nyugat-szerkesztő Osvát Ernő kettejük mellett az esszéíró és nemzedék-szervező Jancsó Bélától várta az első világháború után indult fiatal írók közül a legtöbbet. Tamási Áron sajnálatosan hiányzik ebből az 1926-os névsorból. Amerikából hazaküldött novellafüzérének darabjait akkoriban csak az első erdélyi írónemzedék, a Tizenegyek némely tagja ismerhette. Mindenekelőtt Jancsó Béla és a Lélekindulás kolozsvári kiadását előkészítő Kacsó Sándor. Ennek a nemzedéki szolidaritásnak köszönhetően vált Németh László nagy felfedezettjévé Tamási Áron. Az irodalomtörténet-írás ma már úgy tartja számon, hogy Tamási írásművészetének a kiforrásában Németh László mellett Jancsó Béla is maradandó érdemeket szerzett.
Pályakezdő korszakomban engem is megragadott Németh Lászlónak az írói tehetségről vallott felfogása. Annál is inkább, mivel legtömörebben épp Tamási kapcsán fejtette ki 1931-ben: „Én tehetség alatt a szellemnek azt a képességét értem, melylyel kora kultúrájában alkotó szerepet tud betölteni. Kétségtelen, hogy ilyen szerepre szellemi hév, természeti bőség nélkül vállalkozni nem lehet. De épp ily fontos, hogy az író meg tudja választani, mire teszi fel ezt a gazdagságot; tájékozódnia kell az időtlen eszmék közt s kora kultúrájában; éles szeme, biztos ösztöne legyen ahhoz, hol kínálkozik új, alkotó és neki való szerep, amelyet végigjátszva ereje megsokszorozódhat, képesség és helyzet frigyéből új képességek származhatnak.” Az még jobban elgondolkoztatott, amit 1943-as Móricz-tanulmányában az írói hivatásról olvastam: „Az író vállalkozás. Öröklött képességei: az alkat; gyermekkorának emlékezetnépesítő élményei: a szülőföld; az átvett tradíciók kényszere: a nemzet; a szellemét termékenyítő áramlatok: a kor akarnak művé öröködni és hatni benne.” Nem véletlen, hogy Lakatos István, az író veje 1997-ben ezt a címet adta a példamutatóan megszerkesztett kétkötetes Németh László-életrajznak és szellemi kronológiának: Az író – vállalkozás. Munkájából átütő erővel sugárzik, hogy Németh László voltaképpen a szerves szellemi építkezés megszállottja volt. Akárcsak a Kolozsvárról elszármazott világhírű grafikus, Buday György, aki a maga művészi pályáján szintén az organikus építkezés útját járta: „Minden egyes állomás magában hordja mindazt, ami megelőzte, és az elődjét mindannak, ami utána következik.” 
A Szegedi Szabadtéri Játékok máig emlékezetes eseménye Az ember tragédiája bemutatása volt, annak köszönhetően is, hogy a Kolozsvárról indult – Kuncz Aladár és Kós Károly által felfedezett – Buday György készítette az 1933-as díszletterveket. A világirodalmi remekmű színpadra állításának 150. évfordulója alkalmából Buday színpadképeit is láthattuk a REÖK palotában. Már a Tiszatájban megjelent változatukban is sokkoló erővel hatottak rám. Továbbgondolásukat egyre nélkülözhetetlenebbnek tartom. A velünk megesett drámai „mozzanatok” okán a 20. század szellemi arculatát erdélyi nézőpontból is meg kellene írni már. Az első „huszonkét évet”, az utána következő két emberöltőt, a mostani „huszonkettőt”. A kisebbségi sorsnak ugyanis csak a geopolitikai feltételei változtak meg: a lényeg ugyanaz maradt. A küzdelem maga.
Mert mi történik például az utóbbi „huszonkét év”-ben, a „relativizált” szabadság – eszménytelen, etikátlan, nem érték-, hanem érdek-orientált – világában? Ezekről a kérdésekről töprengtünk mostanság nemegyszer Csapody Miklóssal, amikor László Dezsőről, Mikó Imréről vagy Buday Györgyről tartottunk előadásokat Kolozsváron, Szegeden, Budapesten.  Az Erdélyi Fiatalok dokumentumkötetének bezúzásra ítélése 1986-ban – és több tucatnyi kézirat megjelenésének a letiltása – a kommunista diktatúra tűréshatárát jelezte. Úgy tűnik, hogy manapság bárki szabadon írhat bármiről (közösségi hagyományainkról is), nincs különösebb foganatja annak. Az 1989 előtti állapotok következményeit illetően az eszmetörténész így fogalmaz: eladdig „még lett volna kinek (fölkutatni és megírni ezt a hagyományt is, mert még voltak, éspedig sokan, akikre hatással lehetett volna), ma pedig, bár régóta szabadon lehet kutatni, és meg is lehet írni, már nincs nagyon kinek (csak az irodalom- és művelődéstörténész szakmának)”.
Legfőbb ideje, hogy a 21. század útvesztőivel és csapdahelyzeteivel szembesülve ne engedjük „parciális tudományos üggyé, szűk társadalomtudományi szakterületté változni” a már feltárt közösségi örökséget.   Mielőtt végleg az eszme- és irodalomtörténet birtokába kerülne, tegyük lehetővé, hogy éltető szellemi erőtérré válhasson.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében