"a világnak mégis ritmusa van"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 8. (598.) SZÁM — ÁPRILIS. 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szakács István Péter
Agytornagyakorlatok Örkény tanár úrral
Láng Orsolya
Beszélgetés a 70 éves Gálfalvi Györggyel „Mindig közel engedtem magamhoz a kételyt”
Cseke Péter
Egy műfaj „hadtörténetéről” avagy a hetvenéves Gálfalvi Györgyről
Szőcs István
Álom s esős idő
NOVÁK ÉVA
Versei
Sigmond István
Molekulák 26. Cinkosok
CSERNA ENDRE
Versei
M. SZABÓ ISTVÁN
Sziklák és farkasok
TINKÓ MÁTÉ
Versei
KABDEBÓ TAMÁS
Versei
ZOLTAY LÍVIA
Vizes történet
Kabán Annamária
Kinek lila szárnya ragyog
KISS ERNŐ CSONGOR
Határhelyzetek végnapokra
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Hontalanul köröző madarak
Szántai János
Ki ez a Kertész Mihály?
Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT Az Imázs-ember
Májusi évfordulók
 
Kabán Annamária
Kinek lila szárnya ragyog
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 8. (598.) SZÁM — ÁPRILIS. 25.

Dsida Jenő: Merre száll? 
A vers Dsida Jenő érett korszakának terméke, 1937 végén jelent meg a Pásztortűz, majd a Keleti Újság hasábjain, 1938-ban pedig bekerült a posztumusz Angyalok citeráján kötetbe. A vers a lent és a fent ellentétére épül, úgy, hogy közben a természeti látvány és az emberi sors párhuzamát bontja ki.
Az első versszak is a fent és a lent nézőpontját váltogatja:

Madár zeng s villan az égen
fut árnya sötéten a réten
fent tűzben két lila szárny ég
lent hamuszürke az árnyék

A fenthez zengő hanghatás, fény, tűz, a lenthez pedig sötétség és szürkeség képzete társul. Már ez a versszak is egyfajta szembenállást fogalmaz meg a fent jellemzőinek gazdagsága és a jellemzőknek a lenthez társított visszafogottsága között. 
A természeti látvány és az emberi sors párhuzamát a következő versszak bontja ki. A szakaszt nyitó és záró sor szól a lentről, mintegy keretezve a felfelé törekvés e szakaszban megfogalmazott vágyát:

Röghöz tapad életem − ó jaj
szállni be bús örök óhaj
örök de örökre hiába
embernek földön fut a lába

Az első sor személyes vallomásként indul. A következő sorok azonban már az általános emberi szintjére emelik a vallomást, a felfelé törekvés öröknek és hiábavalónak tudott vágyát állítva szembe a földhöz kötöttséggel.  A lent és a fent így válik a test és a lélek kettősségének jelképévé. 
A harmadik szakasz első két sora a vers első szakaszának harmadik és negyedik sorát ismétli variációsan:

Valahol két lila szárny ég
rohanok mord és hideg árnyék
botladozom magam összesebezve
messzire messzire − messze

A második sor a lírai alany és az árny metaforikus azonosságát sugallva felülírja az előző sor jelentését, azaz a két lila szárny szünekdoché (rész az egész helyett!) itt már nem a madárra, hanem a lírai alanyra utal. A harmadik versszaknak csupán az első sora szól a fentről, második és további két sora az egyes szám első személyben megnyilatkozó lírai alany földi életét idézi. A rohanok, botladozom igealakok a földi lét behatárolta, lélek nélküli cselekvések önsebző otrombaságát emelik ki.
Variációsan ismétli az első versszak főbb motívumait a záró strófa is, de amattól eltérően itt három sor szól a fentről és csupán egy, az utolsó, a lentről:

Ó merre száll az a langy dal
az a fényes mennyei angyal?
kinek lila szárnya ragyog
kinek én csak az árnya vagyok.

A madár helyett itt a dal szárnyal, amelynek a mennyei angyallal való metaforikus azonosságát a második sor végén a rímválasz is nyomatékosítja. A madár−dal−angyal metaforasor fő szövegszervezővé válik, s ezáltal a verset sajátos ars poeticává avatja. A madárként szárnyaló, a lelket magasba ragadó dal a lélek kegyelmi állapotának a szülötte, az alkotás a lélek fényűzése, amely épp olyan csoda, mint a mennyei fényességben tündöklő angyal. A kinek lila szárnya ragyog sor tehát egyszerre utal a madárra, a dalra és az angyalra. A versszak és egyben a költemény utolsó sora egybecseng a költő maga szerkesztette Sírfeliratának utolsó sorával: felejtsd el arcom romló földi mását, ahol is a romló földi más egy égi, lelki arcnak a tükröződése. 
Az utolsó rímpár − kinek lila szárnya ragyog/ kinek én csak az árnya vagyok − csaknem két teljes sornyi, holorímszerű zengése és a záró sor anapesztusainak − ti-ti-tá/ ti-ti-tá/ ti-ti-tá − jambikus-trochaikus zökkenők és choriambikus lebegtetés nélküli pergése a vers alkotóját, sőt befogadóját is mintegy a madár−dal−angyal azonosítási körébe vonja, ezáltal is jelezve, hogy az ember képes a dal, a költészet szárnyán angyali, égi magasságokba emelkedni.
A verszárlatból s így valójában a vers egészéből kibontható ars poetica a többi közt az Angyalok citeráján kötet olyan verseivel tartja a rokonságot, mint a Kóborló délután kedves kutyámmal, a Miért borultak le az angyalok Viola előtt vagy a Február esti hat óra.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében