"a világnak mégis ritmusa van"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 8. (598.) SZÁM — ÁPRILIS. 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szakács István Péter
Agytornagyakorlatok Örkény tanár úrral
Láng Orsolya
Beszélgetés a 70 éves Gálfalvi Györggyel „Mindig közel engedtem magamhoz a kételyt”
Cseke Péter
Egy műfaj „hadtörténetéről” avagy a hetvenéves Gálfalvi Györgyről
Szőcs István
Álom s esős idő
NOVÁK ÉVA
Versei
Sigmond István
Molekulák 26. Cinkosok
CSERNA ENDRE
Versei
M. SZABÓ ISTVÁN
Sziklák és farkasok
TINKÓ MÁTÉ
Versei
KABDEBÓ TAMÁS
Versei
ZOLTAY LÍVIA
Vizes történet
Kabán Annamária
Kinek lila szárnya ragyog
KISS ERNŐ CSONGOR
Határhelyzetek végnapokra
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Hontalanul köröző madarak
Szántai János
Ki ez a Kertész Mihály?
Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT Az Imázs-ember
Májusi évfordulók
 
KISS ERNŐ CSONGOR
Határhelyzetek végnapokra
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 8. (598.) SZÁM — ÁPRILIS. 25.

Bodor Ádám első két regényét, a Sinistra körzetet és Az érsek látogatását, sokan a tér, illetve az idő regényének tartják. Ha ezt elfogadhatónak véljük, akkor Bodor új, Verhovina madarai című regényéről elmondható, hogy egyszerre a tér és idő dinamikájának regénye. Bodor írásművészetének elmaradhatatlan kellékei találkoznak (Radnóti Sándor hasonlata nyomán) a „megtalált helyen”, ami a regény metafikciójában Verhovina vidéke, benne Jablonska Poljana, egy többnemzetiségű település, és ennek néhány tucatnyi – több, ismeretlen nyelvet beszélő – lakója. A beszédes toponimák és nevek, a lelakott, kelet-európai hely, a kezdetleges erkölcs megtalált helyét a tájak, ízek, bűzök, szagok, illatok szinesztéziái teszik élhetővé. Ez a tér is megmarad inspiráló, termékenyítő, éltető tájnak. 
A Bodor korábbi műveivel nehezen elkerülhető összehasonlítás fontos benyomása lehet, hogy a Változatok végnapokra alcímet viselő új regény hangulata melankolikusabb, leírásai poétikusabbak, szereplői a szenvtelenség és az érzelmesség dialektikájában cselekszenek. Ebben fontos szerepe van annak, hogy nemcsak a hely mikrokozmosza, de az idő tájba kivetülő mozgása, működése is a leírások, reflexiók tárgyává válik. Sok szöveghelyen olvashatjuk, ahogy Adam, a nevesített elbeszélő, az elűzött madarak visszatérését várja, vagy a nap, a felhők vonulását figyeli, összekötve ezt Eronim Mox szakácskönyvéből ismert mesékkel, melyek az ember nélküli Földről, a világ végéről szólnak: „ezek a felhők akkor is ugyanúgy fognak rohanni az égen, mintha valaki lentről csodálná őket. Hogy akkor meg minek, arról egy szó sem esik.” (250.) A végnapok végességet sugárzó jelentése itt szakadást idéz elő, Verhovinán a természet és ember együttlétezésében e végesség a jelek szerint az utóbbira vonatkozik. A hely kezd egyre inkább zárvánnyá alakulni, összezsugorodni. Verhovinára nem jár már vonat, a síneket kezdik felszedni, a brutalizált természet is kivetni látszik magából az embert. Jablonska Poljana vonzza az idegeneket, mégis néptelenedik. Az ittlakók gondolkodása és erkölcsi szabályai olyannyira nem köthetők már a jelenhez a „tudomisén milyen század” (82.) zárványában, hogy amikor Adam az utolsó fejezetben Gusty, a terep felmérésére odaérkező fényképész e helyhez nem adekvát, tolakodó magatartásával szembesül, úgy dönt, hogy inkább hagyja elpusztulni őt a számára ismeretlen terepen.
Az események dinamikájának egy másik iránya rajzolódik itt ki, a tér és az idő verhovinai sajátosságai által: a történetek bonyodalma mind határhelyzetekből kreálódik. Ezeket nem megoldja, hanem függőben hagyja, s épp ez a gesztus erősíti meg a változtatás potenciálját, a változás bekövetkeztének sejtelmét. A regény történetei, ilyenként, a változás előtt megélt végna-pok eseményeiként is olvashatók. A történések dinamikáját érezzük, követjük, logikáját viszont nem. A bodori prózatechnika itt sem törekszik összefüggésteremtésre, hogy a végkimenetelből bármit is megmutasson. Hisz Verhovina történetei egy ugyanolyan aszimptotikus görbévé rendeződnek, mint amilyen Verhovina idejét is leírja: „Eronim Mox könyvében meg van írva, az lesz a világ vége, amikor majd nem megy le a nap éjszakára sem egészen, csak bujdokol a látóhatár alatt. Most már én is azt mondom, mintha az az idő már nem is lenne olyan messze.” (218.) A végesség elérésének végtelenje adja meg a történések dinamikájának lassúságát. A határon levés örök fennállása élteti. Az aszimptotikus sorozat sosem éri el végső értékét, még végtelen számú lépésben sem. A végnapok variációi csak megmutatják, de nem indokolják a mikroszkopikus léptékű zsugorodást, felszámolódást.
Bonyodalmat kiváltó határhelyzetnek nevezhető még egy mozzanat, melyet a cím értelmezésében is megragadhatunk: Verhovinán ugyanis nincsenek madarak. „(…) Amikor valakik kezdték tűzoltófecskendővel lemosni a fákról a fészkeket, balsejtelmük támadt, és a nyár kellős közepén fogták magukat és elköltöztek” (24.) – tájékoztatja az elbeszélő Adam az első fejezetben az olvasót és a Verhovinára érkező első újoncot – saját megfogalmazásában – a „nyers valóság”-ról. Nem sokkal azelőtt, Anatol Korkodus teremti meg, az elbeszélő tolmácsolásában, a Verhovina madarai olyan értelmezését, melyben a Monor Gledin-i javítóintézetből átkerülő újoncok lesznek Verhovina antropomorf madarai: „madaraknak hívta őket, tudván, hogy a vége mindig az, hogy egy szép napon elrepülnek.” (6.). A regény fejezetei rendszerint azzal indulnak, hogy egy új név, vagyis egy újonc jelenik meg, s Korkodus, pontosabban a madarak habitusát követve, a történet végére hirtelen el is tűnnek. Egyedül Adam az, aki marad, bár évekkel ezelőtt újoncként érkezett, Anatol Korkodus fiává fogadta. A különös ethoszú Verhovinára történő belépés határhelyzet az idegenek számára, ugyanakkor „narratológiai ürügy” arra, hogy egy újabb sejtelmektől csöndes, várakozással teli történet elinduljon, melyben az elbeszélő a hely lakóinak életét, múltját, emlékezeti tartalmait festi fel Verhovina topográfiájára.
A rejtvényszerűen össze(nem)kapcsolódó események dinamikája többirányú és láthatatlan. A Sinistra körzetben az ezredesek önkényeskedése Az érsek látogatásában a papi bürokrácia, a vallás, az egyházi hivatal mögé rejtőzött hatalom folytonossága él. A Verhovina madaraiban a hivatal intézménye az Anatol Korkodus által vezetett, egyszemélyes Vizfelügyeleti brigád formájában ugyan megmarad a munka cégére alatt, de ereje devalválódik, csak bábhatalom a területet megszerezni, átalakítani próbáló idegenek kezében. Nincs meg az alávetett/domináns érzékelhető kettőssége. A rejtvény inputja tulajdonképpen az előző két regény kezdősoraihoz hasonló feszültségkeltő mozzanat: „Két héttel azelőtt, hogy nevelőapámat, Anatol Korkodus brigadérost letartóztatták, megajándékozott egy vadonatúj Stihl motoros láncfűrésszel.” Nemcsak a brigadéros letartóztatását és halálát vetíti előre, hanem azt az eszközt is megnevezi, amellyel egy brutális gyilkosságot hajtanak végre. A hirtelen eltűnések, letartóztatások, gyilkosságok, öngyilkosságok megmagyarázhatatlan sorozata nem nevezhető szokatlannak Bodor regényeinek ismeretében, ebben a regényben azonban a halál egy „verhovinai specifikumát” ismerhetjük meg: „az N betű Nikitát jelenti, Nikita pedig Verhovinán a halál neve”. Amint az N betű bármely formában – a tájba írva, látomásban, álomban, tárgyakon, emberi testen – megjelenik, az illető halála már nem lehet túl messze. Bár a mondat számos szöveghelyen előfordul, s Eronim Mox szakácskönyvében is szerepel pontos feloldása mindig az értelmezés, a megfejtés mozzanatába szorul, az egysoros rejtvényből sosem válik egyenlet. Ez a verhovinai ethosz egyik olyan sajátossága, melyben Bodor prózájának zavarba ejtő ambivalenciája megmutatkozik. A halál (bekövetkeztének) indokolatlanságát, erőszakosságát – ami e helyen eléggé megszokott – a jel és a név önkényességével, motiválatlanságával állítja analógiába, s bár a részletek teljesen világosak, az összefüggés megteremtését kerüli, a magyarázó narratív kód teljesen hiányzik. A fejezetek és események között nincs kronologikus viszony, a helyszín, elbeszélő és szereplők által összekötött történetekben nem egy alkalommal bukkanunk az egymáshoz viszonyított időpontok „következetlenségére”, ugyanazon történet több változatára, variációkban használt nevekre. 
Az utolsó fejezet végén, ahol már csak a regény két szereplője, illetve az elmúlt események, alakok emlékezeti nyoma jelenik meg, a rozsdafarkú madarak hirtelen visszatérnek, „meghitt nyugalom árad” (255.) belőlük, és fészekrakáshoz kezdenek. Ha Verhovina igazi madarai újból megérkeztek, valaki másnak kell eltűnnie innen?

Bodor Ádám: Verhovina madarai. Változatok végnapokra. Magvető, Budapest, 2011. 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében