"rajta a nyüzsgő betűk árulása"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 9. (599.) SZÁM — MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
SELYEM ZSUZSA
A dzéta, amiért érdemes élni
Papp Attila Zsolt
„Régi vágású keresztény humanista vagyok” - Beszélgetés Horkay Hörcher Ferenc költővel, esztétával
Angi István
Egy torzóba fogant Egész drámája
Lászlóffy Csaba
Versei
Sigmond István
Molekulák 27. Aki nem látta a Varázsfuvolát
Hajós János
Tizenkét slukk (Bagatellianus füstbe ment ódái)
RITTER GYÖRGY
Betűk
BORSAI SZANDRA
Versei
NAGY CSILLA ZSUZSANNA
Shake spirit, avagy Shakespeare itt
Szőcs István
Szilánkok, fullánkok
Vallasek Júlia
Angolkeringő 1. Érzékek érverése
FAZAKAS ATTILA
Versei
KOVÁCS BEA
REFLEX 2
Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT A mostani harmincévesek
Hírek
 
Sigmond István
Molekulák 27. Aki nem látta a Varázsfuvolát
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 9. (599.) SZÁM — MÁJUS 10.

Ritkán látható állókép: mindhárman a megvetett fekvőhelyük mellett várakoznak, anélkül, hogy nekitámaszkodnának az ágylábaknak vagy az ágyfejeknek. Már nem érezték kötelezőnek az állandó fekvést, noha orvosaik, terápiás meggondolásból, az éjjel-nappali ágynyugalmat feltétlenül betartandónak tekintették. A rőt hajú farkasszemet nézett a félszeművel, a szakállas a felhők vonulását követte az égen. 
– Magának mennyi van még hátra? – A rőt hajút tulajdonképpen nem érdekelte a félszemű válasza, nyilvánvalóan csak a saját sorsa foglalkoztatta, de valamivel meg kellett törni ezt a kezdetben bambának tűnő, aztán már elmeroggyantnak érzékelhető hallgatást, és azt sem érezte mindegynek, hogy melyikük lesz az első halott. Utolsónak sem akart maradni, demoralizált lelki állapotban végleg letenni a lantot olyanszerű sorscsapás lehet, gondolta, mint amikor megerőszakolsz egy szüzet, aztán belerúgsz, megvered, s végül lekurvázod. 
– Egy nap, egy óra, nem tudom – mondta a félszemű. – Nekem már mindegy.
– Hogyhogy mindegy? Hogyhogy mindegy? – A rőt hajú olyan dühbe gurult, mintha látta volna, ahogy éppen verik azt a szüzet. 
– Nézze, ember, leéltem hetvenöt évet, kilőtték a fél szemem, öltem, amikor ölni kellett, voltam hadifogoly, vertek, éheztem eleget, földet műveltem, öleltem, amikor ölelni volt kedvem, és van négy gyermekem. És minden reggel megfejtem a tehenet. Az asszony majd ellesz valahogy. 
– Ennyi?
– Ennyi. 
– És a Varázsfuvolát látta? 
– Nem értem, miket beszél. – A félszemű megunta az ácsingózást, végigfeküdt az ágyán. 
– Maga, maga – heveskedett a rőt hajú hadonászva – egy tehén faránál jött a világra. Baleset volt, nem egyéb. Porszem került Isten szemébe, s miután kivakarta szeme sarkából a piszkot, kipöccintette a világűrbe. Jobb helyeken az ilyeneket rács mögött tartják az állatkertben. S a lélek, aki büntetésből került ezekbe, egy életen át hányingerrel küszködik, s amikor az Úr nem néz oda, hányik is. Hogy a lélek hányása testet tud-e ölteni, nem tudhatom, de ha van ilyen test, csak a magafajtához hasonlítható, ebben biztos vagyok. És nem látta a Varázsfuvolát! Miért élt maga? Atyaúristen, kikkel  kerültem itt össze?! Miközben én egyfolytában azon dolgoztam, hogy megfejtsem az élet értelmét, maga megfeji vagy legelteti a tehenét!
– Ne tessék, kérem, ne tessék engem egyfolytában lebaszarintani, nemsokára ott leszünk az árnyékvilágban mindannyian, lesz ideje összehasonlítani a rákos belünket, s az enyémet felzabálhatja, ha akarja. Milyen dögevő maga, hogy  lepocskondiázza az életemet, közben szerette volna az én életemet élni, a sajátjáról lemondott volna?! Isten hallja! Magát is hallja!
– Legyen béke a lelketekben – szólalt meg a szakállas. – Vonulnak a felhők, egyre csak vonulnak, újabbak és újabbak jönnek, kergetik egymást odafönt, néha szelíden, néha erőszakkal, vadul, haragosan, aztán végleg elvesznek a láthatáron, de az ég marad. Mindig ott van, mindig a miénk marad. Isten egének sugarában születtünk mindannyian. Lelkünk makulátlan, s halálunk után is az marad. Imádkozzatok velem, imádkozzatok hangosan. A gyomorrákunknak ez semmit sem használ ugyan, de a hosszú útra készülő lelkek számára az ima olyan, mint a test számára  feltarisznyált elemózsia.
Kinyílt a kórterem ajtaja. Négy, fehér köpenyes ember lépett a szobába. Hallgattak. Sokáig hallgattak. Egymás mellett álltak, egy kivégző osztaghoz hasonlóan, mintha parancsra várakoztak volna. Arcukon megfontoltság volt, noha a halálra ítéltek fölött és mellett elnéző tekintetek  részvétlenséget, közönyt sugalltak. Na, mi van, vége? A rőt hajú hangját pianissimóra halkította az agysejtjeiben haldokló karmester. A félszemű most vigyázzban állt az ágya mellett. Ép szemét behunyva várta az ítéletet. Imádkozzunk, mondta a szakállas. Köszönjük meg Istennek, hogy lelket adott nekünk, hogy minden időkben érzékelni tudjuk az Ő dicsőséges jelenlétét, hogy tudatot kaptunk, hogy a teremtést megértsük és értékelni tudjuk, és nyelvet kaptunk, hogy szavakba tudjuk önteni imáink szövegét. A kurva anyátokat! A rőt hajú karmestere szerepet váltott, s eszét vesztve szoktatta magát a dobpergéses elmúláshoz. A cintányérok fejhangú sikolyokkal próbálták agyonverni az imákat. Csak a félszemű hallgatott. Beszélni nem tudott volna, s gondolatai kapujában már beindult az őrszolgálat, noha a halál éppen csak kibontakozóban volt a láthatáron, de fekete álarcos csápjait előreküldte honfoglalóban.
– Uraim! – A fehér köpenyes kivégzőosztag rangidőse szólott. – Önök a rákkutató intézet egyik speciálisan berendezett kórtermében voltak elhelyezve, amelyet kísérleti céllal a pszichiátriai intézet vett igénybe. A tesztet befejezettnek és sikeresnek nyilvánítom. A mikrofonokat kikapcsoltuk. Az önök ragyogó együttműködésének és feleségük megértő egyetértésének köszönhetően, kielemzésre kerül a különféle társadalmi osztályokhoz tartozó egyedek viszonyulása a nemsokára bekövetkező halál tudatához. Tudniuk kell, hogy egyiküket sem diagnosztizálták gyomorrákkal, életük nincsen veszélyben. Alig kimutatható nyálkahártya-sérüléssel kerültek ide, még csak gyomorhurutjuk sincs, a gyomorrákhoz viszonyítva az önök betegsége olyannak tekinthető, mint a súlyos tüdőgyulladáshoz viszonyított nátha. Betegségük kezelhető és kikezelhető. Köszönjük, uraim. Felöltözhetnek és elhagyhatják az intézetet. A feleségek odakint várakoznak a folyosón. További sikereket kívánok mindhármuknak. 
Néhány hét múlva a rőt hajút előre megfontolt és különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért ítélték életfogytiglani kényszermunkára. A felesége testén negyvenkét késszúrást számoltak meg a szakértők, ezek közül kilenc külön-külön is halálos kimenetelű lett volna. A félszemű nem várt egy napig sem, az intézetből való kijövetele másnapján felakasztotta magát az istállóban. Búcsúlevelet nem hagyott. A szakállas egy év múlva halt meg gyomorrákban, ugyanabban az intézetben, egy másik kórteremben. A félszemű özvegye és négy gyermeke is jelen volt a gyászszertartáson. 

2011. 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében