"a föld a tekintetedben fészkel"
Kereső  »
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 14. (628.) SZÁM — JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Gaal György
Klió erdélyi napszámosainak mintaképe
VÉGH BALÁZS BÉLA
A megismeréstől a felismerésig (József Attila és Szilágyi Domokos eszmélései)
VÁRADI B. LÁSZLÓ
Erax, a római jellem
Kántor Lajos
Központ, központok
Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 16.
KOVÁCS FRANCISKA MÁRIA
Mert láttam én már mindeneket
Pál Tamás
Versei
Papp-Zakor Ilka
Sakk
Váradi Nagy Pál
A Kiviuk keresése
Szőcs István
Mitől hungarológus, aki annak neveztetik?
Aurel Dumitraşcu
Versei
MÜLLER DEZSŐ
Versei
Farkas Wellmann Éva
Visszatalálni a közönséghez
Karácsonyi Zsolt
A ritmussá lett láthatatlan
Augusztusi évfordulók
 
Farkas Wellmann Éva
Visszatalálni a közönséghez
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 14. (628.) SZÁM — JÚLIUS 25.

Miről is kell írnia, beszélnie a kritikusnak, ha úgy dönt: a Sanyi báról szeretne szólni? Mert hisz ez a kiadvány, nevezzük egyelőre így, egy keménytáblás könyv, melynek fedőlapján az szerepel műfajmegjelölésként, hogy „székely egypercesek”, hátul viszont egy hangzó anyag lapul, cédé formájában, amelyet ha meghallgatunk, azonnal tudjuk, hogy Muszka Sándor utánozhatatlan stand up comedy-jeiről van szó. Még akkor is, ha ezen felvételeken a beszéd  gyorsasága, időnkénti művisége el is vesz a jól ismert történetek életszerűségéből. És ezzel el is érkeztünk a befogadás alapproblémájához, azaz, hogy az írott avagy a hangzó szöveget tekintsük a diskurzus elsődleges forrásának. 
Nem kell túlságosan sok évszázadot visszalépni az időben, hogy az oralitást minden további nélkül hitelesnek elfogadott megnyilatkozási formaként találjuk fel. Az idők folyamán ez a jelenség nemcsak hogy jelentősen gyengült, de fokozatosan átcsapott az írásbeliség szinte erőltetett jelenlétébe, azt is sugallva: a szövegek szerzője, szerzői már egyre kevésbé bíztak, bíznak a szóbeli hagyományozódásban. Logikus következménye volt ennek a változásnak az is, hogy az alkotók és olvasók között – mindenféle szervezett közönségtalálkozók ellenére is – a nyomtatás elterjedésével, kéznél levőségével rés támadt, melybe aztán befurakodott egy tárgy, az írott, később nyomtatott kötet. Az internet általánossá válásával viszont mindez részlegesen áttevődött a virtualitásba, és – ezzel párhuzamosan – mintha visszatérni látszana az igény a testközeliségre: író és olvasója, még inkább előadó és hallgatója keresni kezdte egymás jelenlétét. Jól bizonyítja ezt a slam poetry műfajának futótűzként való terjedése és hihetetlen mértékű népszerűsége, de ugyanígy a különböző értékű, stílusú, jórészt a klasszikus értelemben vett irodalmon kívülről érkező stand up comedy-k elterjedése. A slam poetry esetében feltűnő, hogy a szövegek sokszor nem is állnak távol vagy nehezen megkülönböztethetőek a megszokott (?) irodalmi alkotásoktól, s ha alaposan szemügyre vesszük őket, gyakorlatilag az előadás módját, a laza, közvetlen megszólalást hozhatjuk fel egyetlen érvként a népszerűségük mellett. A stand up comedy pedig egy szintén kötetlen, néha szabad szájú, humoros, „irodalmi nívó” alatti beszédmódot emel ki és ruház fel időnként (ha úgy tetszik, talált tárgyként) szépirodalmi értékekkel, legitimizálva ekképp fogyasztásukat. 
Ez utóbbi jelenség úttörői közé tartozik Muszka Sándor, aki a székelyes szókimondásnak a verseiben sem volt ellensége – bár stand up comedy-s tevékenysége nem követte költői munkásságát, hanem nagyjából párhuzamosan létezett vele. Jogosan tételezhető fel, hogy ezt a kiadványt is egy kiadói felkérés hívta életre. Visszakanyarodtunk hát a kezdeti problémához, hogy mit is tekintsünk a Sanyi báról szóló diskurzus alapdokumentumának. Merthogy a leírt szöveg (igen gondos szerkesztői munka eredménye) pontos ugyan, de csak nyomokban tartalmaz valamit a mondott szöveg ízéből-zamatából, s ekként sokkal inkább tűnik a hangfelvétel átiratának, mint önmagában működőképes irodalmi szövegnek. Kínálkozik tehát a másik megoldás: ezért van ott a cédé. A felvétel azonban – a magas szintű technikai jellemzők ellenére is – valami miatt hiányérzettel hagyja mindazokat, akik hallották már élőben is Muszka történeteit. A mesélés valószerűtlenül gyors, az egységek között gyakorlatilag nincs szünet, a befejezendő és a következő szöveg határai így egybemosódnak. Olybá tűnik, mint egy gyorsan teljesített feladat. Jöhet itt persze a magyarázat, hogy ne várjunk színészi produkciót egy irodalmártól, de ugyanígy érvelhetünk azzal is, hogy miért ne várnánk, ha képes rá, sőt, erről híresült el… Aztán, ha már sem egyiket, sem másikat nem tudtuk kiválasztani „tanulmányozás” céljából, visszakanyarodhatunk az alfához, az élőben elmondott szövegekhez, a szerző kifejezésével élve: felállós nyeletlenkedésekhez. Itt kerülünk aztán végképp zsákutcába, mert az „egyszerűen” elhangzó szöveg az irodalomértés számára manapság aligha számít (tipikusan) hiteles anyagnak (még ha videófelvétel is készülne róla). 
Érdemes tehát egy olyan módszert választani, amely a legközelebb visz a hiteles képhez: mindenféle kritikusi görcsünket elhagyva vállalni azt a rizikót, hogy ingoványos talajra merészkedünk: a hangzó szöveget venni alapul, és ehhez, mintegy kísérőként rendelni csak az írásos formát. A hangzó szöveg pedig életességét tekintve a kocsmákban, néha már színpadokon hallható verzió (a hanghordozón hallható tisztaságban visszahallgatva), a leírt szöveg pedig a kontrollanyag, amely mindezt felidézi. És mindezt úgy, hogy még mindig csak a szövegről esik szó. 
Lássuk hát, milyen értelemben fontos ez: Muszka produkciói a mai székely nyelvjárás (nyelv?) állapotát reprodukálják, kínálják, annak gyakran sajnálatosan romlott, tragikomikusan nevettető formájában. (A kiejtés finomságait – és abban a tájegységek sajátos találkozásait – egész tanulmányban is elemezhetné egy tehetséges nyelvész. Annyi bizonyos, hogy aki a székely nyelvjárást akarja tanulmányozni, annak nem feltétlenül ebből a szövegegyüttesből kell kiindulnia. Az érdeklődő itt sokkal inkább egy élőnyelvi pillanatképet fog kapni.) Ezen szövegek legfőbb mozgatója a humor, s valószínűleg nem túlzás, hogy főként ennek köszönhető a népszerűségük is. Ebből aztán az is következik, hogy a szórakoztatás igénye nyilvánvalóan felülír bármilyen fajta deskriptív hitelességre való törekvést: a történetmesélés csapongó, sűrítő, kihagyásos. A rendkívüli bravúr pedig abban áll, hogy a szerző mindenféle „szerkesztése” ellenére is az eredmény látszólag vágatlan, természetesnek ható kocsmabeszéd.  Ahogyan különböző videóinterjúkban Muszka maga is fogalmaz: történeteit valóban falusi kocsmákban hallgatja, sőt, szerinte ott ezeknél „cifrábbakat is lehet hallani”. 
A székely vicc jelen van a „nyeletlenkedésekben”, de távolról sem a humor alapvető forrásaként. Sokkal hangsúlyosabbak például a hasonlatok, a különböző népi „bölcsességek”, a vissza-visszatérő témák, motívumok. Ebben a világban – igen hasonlóan Székely Csaba Bánya-trilógiájának miliőjéhez – alapvető tevékenységnek számít a pálinkaivás és -itatás. Talán nincs is olyan történet, amelyben szóba ne kerülne az italozás, annak negatív (mégsem visszatartó) következményeivel együtt. „Gyere, kicsi barátom, egy sört igyunk meg”, „s még valamit ott megillogattunk”, „illogattunk, de egy fél üveggel még nem ittunk meg”, „én reggel a kapun a fél pálinkát bevittem”, „csinálj nekem egy fél deci pálinkát” stb. 
Talán a legnagyobb leleménye mégis ennek a szöveggyűjteménynek, hogy a székelyek „bemutatásakor” a széles körben elterjedt sztereotípiákat meg sem próbálja felülírni, szépíteni, sőt, olyan szintre fokozza őket, hogy ezáltal ki is oltja igazságértéküket. Ez az egyik fő forrása a humornak. A fordulatos beszédmód, a szófűzés, a székely kifejezések, szavak együttes jelenléte pedig olyan atmoszférát teremt, amely – főként a nem székely olvasó számára – egészen elragadó, másik, keserédesebb valóságba/világba kalauzoló. 
Ízelítőül a hasonlatokból: „esett az eső, mint a vesszőseprű”, „úgy eltűnt, mint kilencvenbe a megyepénze”, „hallgatkoztunk, mint süket disznyó a búzában”. A népi bölcsességek között sem a megszokottakat találjuk: „sok ember helyett más kéne, de a legtöbb helyett semmilyen”, „úgy fel van gyorsulva itt minden, hogy minnyá-minnyá októberben szilveszterezünk”, „a fehérnép becsületében s a Dacia fékében megbízni nem lehet”, „az arany sem ér többet semmivel az áránál”. A felcsillanó szellemességek mellett ott van a helytelen, igénytelen nyelvhasználat, ott vannak a román kölcsönszavak, a székely ember furfangja, amely „használóját” egyáltalán nem a legjobb fényben mutatja be. A megszólalások körülményeire általában csak utalások vannak, s jól érezhetők a mesélő számára kényelmetlen részletek jótékony elhallgatása. 
Az illúziótlan nyelv- és emberkép, amíg székelynek és nem székelynek is görbe tükröt tart, egyúttal a szimpátiát is igényli a hallgatóságtól. A mesélő (Sanyi bá, Vazul, hajdani bokszoló) általában elég korlátolt intellektussal, de annál nagyobb képzelőerővel megáldott székelyföldi atyafi, aki a nagyotmondásban nem ismer határokat: általában ellenőrizhetetlen külföldi munkák élményeit, más városban, gyermekkorban, orvosnál történt anekdotákat mesél, melyekből nyilvánvalóan legtöbbször ő jut ki győztesen. Amikor legjobban belemelegedik a vélt vagy (részben) valós történetek felemlegetésébe, gyakran a közönségességig is eljut, melyet nem leplez, sőt, alkoholszint függvényében, akár részleteiben is taglal. Eléggé hangsúlyos a különböző együttéléseket feldolgozó történetek jelenléte több színtéren (családban, házasságban, rokonságban, faluban, országban), a problémamegoldás furmányossága, a hősködés. 
Elsősorban hallgatni való szövegek ezek, de leírt változatuk is hasznos lehet: főként nem erdélyi származású befogadóknak, de nekik is, amennyiben fel akarják eleveníteni Muszka egyedülálló székely stand up comedy-jeit, melyekkel még bizonyára nagy hírnevet fog magának szerezni. A „székely egypercesek” alcím ne tévesszen meg senkit, nem kell Örkényre asszociálni, bár a groteszk és abszurd itt is fel-felüti a fejét a körülbelül egy-két percnyi terjedelemű prózákban. 
Ebben és más esetekben is: a manapság elhangzó szövegekre érdemes figyelni (ha nem is mindig elemezni); azok összetéveszthetetlenül egyedi jellegzetességei előremutatóak. Olyan értelemben is, hogy pillanatnyiságuk, élettel való telítettségük jelentheti a szélesebb közönség visszatalálását az irodalom populárisabb válfajai után – akár a legváltozatosabb „magasabb rendű” műfajokhoz, melyek közül többnek Muszka Sándor is elkötelezett művelője. 

Muszka Sándor: Sanyi bá. Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2012.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében