"Beterelek az Úrnak városába bárkit"
Kereső  »
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 24. (638.) SZÁM — DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szilágyi István
Higgyünk a csodában?
Vörös István
Versei
KAÁLI NAGY BOTOND
„Tanulni, olvasni, gondolkozni…” – Beszélgetés a 80 éves Gálfalvi Zsolttal
Karácsonyi Zsolt
Versei
Cseke Róbert
Mostanság
FISCHER BOTOND
Rövidprózái
Szabó-Györke Zsombor
Függőmonológ
Dávid Anna
Szervezeti tanleírás
Köllő Ildikó
Szívfájdalom
András Orsolya
Középkor
MIRCEA IVĂNESCU
Versei
Szőcs István
Harc az ünnepért
SERESTÉLY ZALÁN
Alkalom az alkalmatlankodásra
Láng Orsolya
Aszkézis és érzékiség – Ulrich Seidl Paradicsom-trilógiája
Bakk Ágnes
Az elsőkönyves daganata
Csíki András
Versei
Januári évfordulók
 
Vörös István
Versei
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 24. (638.) SZÁM — DECEMBER 25.

CI. ZSOLTÁR
Ars poetica
 
-3 Az igazi, a szabad, a tág
művészet a tudományos-
fantasztikus irodalom:
nem az embernél ragad
le, hanem vukik és
kiborgok foglakoztatják.
-2 Az igazi, a szabad, a tág
művészet a fantasy:
nem az embernél ragad
le, hanem a démonok és
medvék, manók és
beszélő fák foglakoztatják.
-1 Az igazi, a szabad, a tág
művészet a krimi:
nem az embernél ragad
le, hanem a gyilkosság,
a tények és a logika 
foglakoztatják.
0 A lélektan egyiknek
se kell, nem is hisznek
talán a lélekben,
még egy kísértetnek 
se engedélyezik, 
hogy legyen lelke,
és még egy varázsló
se beszélhet Istenről.
1 Kegyelmet és igazságot 
zengek, Uram.
1 ½  Kegyetlenséget
és igazságtalanságot énekelek,
tenélküled zengek éneket, Uram.
2 A tökéletes út:
azon menekülsz
előlem, előlünk,
sőt, a művészet kitalált,
nemlétező világából
is. Te féltékeny vagy
saját nemlétedre.
3 Csupa hiábavaló!
Fölöslegesen pártoskodom – érted.
4 A szív távol van éntőlem.
5 Bár utálom a rágalmazást,
kevélységet, folyton azt cselekedem.
6 Nem a föld kell nekem,
esküszöm. Nem is 
a Föld. A tökéletességgel
szolgáltatom ki magam.
Így kiszolgáltatom magam
a tökéletességnek.
7 Nem lakozik egér
a házamban. A csótány
nem állhat meg szemeim előtt.
8 Reggelenként élvezem
a földnek illatát.
8 ½ Beterelek az Úrnak
városába bárkit,
aki arra jár.

CII. ZSOLTÁR
A butaságról
 
1 A legnyomorultabb, aki
buták közé vettetett,
így imádkozik:
2 A buta ember az, aki
akár saját kára árán is,
ártani akar neked.
Másnak. Bárkinek.
3 Terveidet összekuszálja,
békédet lerombolja,
életedet és munkádat
megzavarja, hogy veszteséget 
okozzon pénzben, időben,
jó kedélyben, étvágyban 
és alkotóerőben.
4 Teszi ezt rosszindulat,
lelkifurdalás és ok nélkül.
5 Te, aki jót teszel 
anélkül, hogy magadnak
jót akarnál tenni,
aki el is veszel a létezők
értő tekintete elől,
mit szólsz ehhez?
6 Nem kell, hogy az arcod
megmutasd. De fékezd meg
a butákat.
7 Nem kell, hogy a szavaimat 
hallgasd. De fogd be 
a buták száját.
8 Mert elenyésznek a Te
napjaid, mint a füst.
Csontjaid, mint valami
tűzhely, üszkösek.
9 Nincs ok, nincs
rosszindulat, nincs 
lelkifurdalás bennük,
de amikor Rád hivatkoznak,
tagadják az Ős-okot, nem
tudnak a jóakaratról,
és eretnekként megégetik a lelket.
10 Letaroltatott és megszáradt,
mint a fű, a Te szíved, még
kenyered megevéséről is elfeledkezel.
11 Pusztai pelikán, bagoly
a romokon, idősugárba lépsz,
meglátod magad a kudarcok tükrében.
A gazemberek irányítják a világot,
de az okosakra mutogatnak,
az ügyefogyottak nem merik
figyelmeztetni őket, de a buták
döntenek a sorsáról. 
Kezükben is lenne, ha fölismernék,
pedig a sors balek, nem ők.
12 Napjaid olyanok, mint
a megnyúlt árnyék, magad pedig,
mint a fű, megszáradtál.
Az ő felindulása és búsulása miatt,
mert felemelt téged és földhöz vert téged.
13 De te, butaság örököse, megmaradsz,
és a te emlékezeted nemzetségről
nemzetségre száll.
14 És félik a népek a butaságnak nevét,
és e földnek minden királya az ő dicsősége.
15 Mert föltekint ő butasága mélységeiből,
és szája ravasz mosolyra szalad, de
a keze megremeg, homlokát ráncolja,
leteszi a világ lerágott csontját
de nem oldozza fel
a halálnak fiait.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében