"Beterelek az Úrnak városába bárkit"
Kereső  »
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 24. (638.) SZÁM — DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szilágyi István
Higgyünk a csodában?
Vörös István
Versei
KAÁLI NAGY BOTOND
„Tanulni, olvasni, gondolkozni…” – Beszélgetés a 80 éves Gálfalvi Zsolttal
Karácsonyi Zsolt
Versei
Cseke Róbert
Mostanság
FISCHER BOTOND
Rövidprózái
Szabó-Györke Zsombor
Függőmonológ
Dávid Anna
Szervezeti tanleírás
Köllő Ildikó
Szívfájdalom
András Orsolya
Középkor
MIRCEA IVĂNESCU
Versei
Szőcs István
Harc az ünnepért
SERESTÉLY ZALÁN
Alkalom az alkalmatlankodásra
Láng Orsolya
Aszkézis és érzékiség – Ulrich Seidl Paradicsom-trilógiája
Bakk Ágnes
Az elsőkönyves daganata
Csíki András
Versei
Januári évfordulók
 
Szőcs István
Harc az ünnepért
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 24. (638.) SZÁM — DECEMBER 25.

Vak voltam már, hitetlen zűrzavar,
s falba léptem s ajtót nyitott a fal,
nyílt az ajtó és nyíltak  jó csodák
s én boldogan botladoztam tovább
idegen romokon s magamon át
s nem félek már, hogy újból elveszítsen:
két kezével egyszerre tart az isten
s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet,

jobbja emel, és fölragyog az ünnep.
                                 (Szabó Lőrinc)

Krisztus születésnapjának neve, a Karácsony, régebbi felfogás szerint a latin carnatio (incarnatio) szóból ered, jelentése: a megtestesülés. Ha a név magyarázata meg is változott, az ünnep tartalma nem! Az anyag, a mulandó, romlékony anyag hordozza már az örök lelket, a mulandóság fölött létező isteni szellemet, amelynek képére teremtetett, már annak idején. (A latin „anyag” jelentésű szó, a materia, az „anya” szó továbbképzése, éppen úgy, mint magyar fordítása!) A racionalista vallástörténészek azonban vitatkoznak: mért oly későn? Miért oly sokára következik el az emberiség életében a Megváltás lehetősége? És különben is, – hajtogatják –, a vallások története tanúsítja, hogy a kisgyerekét ápoló istenanya ábrázolása sokkal régebbi, mint Szűz Máriáé, a kis Jézussal! Nos, éppen a legeslegújabb és „legeslegmagasabb” fizika állítja, amit a magamfajta egyszerű ember csak tudomásul vesz, de nem vitat –: az anyag legkisebb részecskéi ugyanabban az időpontban a térnek több pontján is jelen lehetnek. És ugyanígy: a végtelen idő síkján ugyanaz az esemény különböző időpontokban is „egyszerre” történhet! János evangéliumában Jézus maga is mondja, hogy ő már Ábrahám előtt is létezett! (Ábrahám – Ábráhm – Bráhmá – Bár Máh: „a Nagy Fény”; az égi fény, a nap, a nagy világosság.)
Amit a köznapi szemlélet nem képes felfogni, azt megérti az ünnep mágiája: (a cerenoniális mágia) az „eljátszás”. (Vesd össze: a betlehemezés, a három királyok stb.) „… Bizony mondom néktek, ha nem lesztek olyanok, mint e kisdedek, nem mehettek be a mennyeknek országába!…”
A tánc – nem hiába egyes nyelveken a játék fogalmával is azonos szóval jelölik, mint ahogy a „legmélyebb” zeneművet is eljátssza hangszerén a művész – eredetileg nem a felszín sziporkája, hőleadása, hanem a valóság tükrözése a ceremoniális mágiával. Nem hiába írta Szent Kelemen: aki nem tud táncolni, nem tudja azt, ami van! A Karácsony-misztérium dramaturgiája nagyon gazdag! Az égbolton különös fényjelenség! (Betlehemi Csillag – talán a Jupiter, Szaturnusz, Mars bolygók szokatlanul ritka együttállása?) A szelíd állatok, és táplálójuk, a jászol (az animális lét jelképe) fölé magasló dicsfény! Az emberi világ két véglete, a pásztorok vagyis a szegények, a széleken lakók a maguk együgyű zeneszerszámával, másrészt a három királyok, egyben napkeleti bölcsek, a világi és a szellemi nagyság képviselői. Távoli, titokzatos világközpontokból, aranyat, tömjént és drága kozmetikumokat, „keneteket” hoznak. És a suttogó figyelmeztetést: Meneküljetek nyugatra! Fussatok Egyiptomba, mikor itt lesz az ideje, jertek vissza! És Mária és József, akik Betlehemben is jövevények, tovább futnak Egyiptomba; melynek neve, Mizir, Mizra-im, Mazar – annyira hasonlít Nazar-etre, szülőföldjükre, Galileá-ban…
Mondogatják azt is, ironikus mosollyal, a racionalisták, a tárgyi-lagosok: minek a sok titokzatosság? A sok költői nagyotmondás? Hiszen a téli ünnepkör – Szent Miklós napjától Vízkersztig – egységesen, az ősidőktől máig: a kereskedelem világünnepe! Hiszen maga a vásár szó jelentése is eredetileg „templomudvar” (v. ö: bazár) és ez a szép benne: ajándékozz! ajándékozz! hogy minél többet kelljen vásárolnod!
És ne fösvénykedj! – a lakoma maradékait szórd a lábasjószág, a szegények, és a kísértetek elé! A régi „pogányoknál” a templom pitvara az üzletelés és az üzekedés „szentélye” volt; de akkor följöve Jézus, és a pénzváltók, és a pénzváltók asztalaikat feldönté! ... asztalaikat feldönté! – s kötélből ostort fonván, kihajtá őket a templomból! kihajtá őket a templomból”! 
***

Ha a karácsony szó nem a carnatio: „megtestesülés” szóból ered, akkor miből? Az Akadémia Történeti Etimológiai Szótára e tárgyban saját magát is alulmúlja, hebegve morfondírozik, ismételget, szepesi lengyel tájszólástól albán helyi babonáig mindent összehordva, ebben csúcsosodik ki: „korocsun: pusztulás, halál, végóra, gonosz szellem” stb. Föl sem merül benne, hogy pl. a románban miért crăciun, amikor a legnagyobb és legközelebbi rokon nyelvben, az olaszban Natale és a legnagyobb keleti ortodox egyházban az oroszban, razsgyésztvo, ugyancsak „a megszületés” nevei? És a magyarban is miért nem Weihnacht mint a németben stb.? Ha már ott volt a sok idegen s apácák-nevelte királyné?
(Mellesleg azt sem említi, hogy a Karácsony, mint régi személynév, nem azonos az ünnep nevével: a latin Gratian(us) – „kegyes” – áthangszerelése. Egy néhai kedves váradi tanárkollégánk bizarr szépségű neve Tüzes Karácsony volt.)
A „karácsony” latin eredetét tagadók közül a legerélyesebbek azok, akik a kerecsen („vadászsólyom”) mély hangú párjának tartják. Igaz, e madárnevek nagyon régiek lehetnek, például a „fehér sólyom” jelentésű réró írott alakban legalább négyezer éve ismeretes Óegyiptomból, Ra-Rau alakban. S ennek is a nevét, akárcsak a kerecsennek, átvitték lovakra is, s éppen a legértékesebb lófajtákra. Dísz-nyelvészeink sietnek is az orosz krecset-ből levezetni; kevés gondot csak az okoz, mint lett az et-ból –en? Szokásos kényszerképzeteik miatt nem is említik a karsun: valami „ülű, vagy héja-féle madár” nevét, ugyanis, szerintük, ha egy láthatóan azonos eredetű magyar-szláv szópár első két mássalhangzója között egy magánhangzó találtatik, akkor azt biztosan a magyarok duvasztották belé; lásd, mondják pl. a „király” szót, ami szláv nyelveken kral; elhallgatván azt is, hogy az oroszban van korol, azaz karol alakja is, mintahogy a szerdának az oroszban is van szereda változata.
Nyelvészetileg a kerecsen-karácsony  stimmelne, (bocsánat: találna, egybehangzana, megfelelne, összeillene); csak, a kerecsennel való vadászat sosem volt tömegsport, hanem kimondottan úri szórakozás! És ennek megfelelően „a dolgozó tömegek gyermekeinek” azt a kérdést, hogy mit hozott az angyal, sohasem tették fel abban az alakban, hogy: mit hozott a kerecsen? Vagy az ülü, vagy a vércse? Legalábbis tudtommal nem; s ilyen szöveggel a kántálóknál, betlehemeseknél, regöséknél sem találkoztam. (Ez lehet az én hibám is). Nyolcvan évvel ezelőtt még, szengericei nagyapám is azt kérdezte: mit hozott az aranycsitkó? (Akkoriban még előfordult, hogy a kántálókkal bejött egy sárga lópokróccal letakart személy s ugrándozva diót, almát, cukorkákat szórt szét a házban. (Az „arany” itt nyilván a megújuló nap színére, azaz fényére utal; mégsem mondták soha úgy, hogy „mit hozott az aranymálinkó?”)
Akkor..? Mi lehet a karácsony szó eredete? Szerintem kara: fekete, mint a törökben is, de lásd korom, korhad, karvaly; továbbá csúny, a proetikus hanggal ellátott ony: „anya” szó! Pontosan az, amit a későbbi kereszténységben Fekete Mária névvel illettek. A Fekete Mária az anyag jelképe: befogadja a túlvilági ragyogást és a legsötétebb éj (téli napforduló!) után  a földi, azaz evilági anyagban, az emberfia számára is megszüli a fényt. Vesd össze: „Krisztus, ki vagy Nap és Király, Ha jön az éj, vigyázz reánk, Igaz világosság te vagy, Kárhozatba menni ne hagyj! …” 
Erről volna hát szó, nemcsak a Télapó-bizniszről! 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében