"mert létezik egy harmadik haza"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 6. (644.) SZÁM — MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
Sziklarajzok. Xanú
CSENDER LEVENTE
Elviselhető történeteket szeretnék írni - Beszélgetés Ferdinandy Györggyel
SÁNDOR ZOLTÁN
„Bennünk erénnyé magasztosul a gyalázat” – Sziveri János politikai költészetének társadalmi hátteréről
ANDRÉ FERENC
Mítoszok, Sziveri, Erdély
Cristian Popescu
Villanások
Szabó Róbert Csaba
Verhetetlenek
ZUDOR JÁNOS
Versei
Lovász Krisztina
Versei
Papp-Zakor Ilka
Ibolyák
Jobb Boróka
Szégyenfoltok
Szőcs István
„Élet kútja, Kancsó és Színésznő”
Borbély András
Születésnap
Bogdán László
Szerelem, színház, háború
Tari István
Világillatban
FERENCZI SZILÁRD
Vérjégkrém
Karácsonyi Zsolt
Bálhiány
Gál Andrea
A kecegányfióka, az IFET-ló és egyéb állatfajták
MOLNÁR ZSÓFIA
„mi EGY-nek összeállt”
„Ha egyáltalán van ilyen...”
Portik Blénessy Ágota
reKREÁCIÓ - Csíky Szabó S. Ágnes kiállítása
Jakabffy Tamás
A Bartók-hegedűduók – és forrásaik (újraalkotása)
Áprilisi évfordulók
 
Jobb Boróka
Szégyenfoltok
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 6. (644.) SZÁM — MÁRCIUS 25.

Kisárgult a tankönyv lapja a sok forgatástól, minden sarka szamárfüles, pedig vigyázott rá a fiú. Bekötötte újságpapírba, megragasztgatta rózsaszín leukoplaszttal a kihulló lapokat és ki is egyengette őket. Hiába, nem újan kapta a könyvet, a borító lapjára rá van írva a tettesek neve: Kovács János, Kelemen Elza, Székely Mihály. Kujak Misin nem is lepődött meg Istvánka: ő az, akinek hamarabb jár a keze, mint az agya, olvasni sem tanult meg rendesen az iskolában.
Istvánka órák óta a tankönyv felett görnyed. Csak még egy verset kell megtanulnia, és tovább is adhatja a könyvet egy jövendőbeli nyolcadikosnak. Addig nem állhat fel az asztal mellől, amíg kívülről nem tudja. Senki nem akar szégyenkezni a családból, ha esetleg felsül. Ha őt választották az évzáró ünnepségre szavalni, akkor szavalni fog. Egyenes háttal, hangosan, ahogyan azt illik. Erre a nagynénje, aki egyébként is tanítónő az alsó tagozatban, külön garanciát vállalt. Ő sem kelt fel az asztal mellől órák óta. 
Istvánka reménytelenül préseli ki magából a verset: 
Vágom a fát hűvös halomba, fényesül a görcse sikongva…
 Nagynénje szemében követelőző szikra villan:
– Zúzmara?
– Zúzmara hull szárnyas hajamra… – Istvánka, minden erejét latba vetve sem tudja folytatni. 
A szoba sarkából vékony hang csendül fel: 
Csiklándani benyúl nyakamba – bársonyon futnak perceim…. – Istvánka hat éves kishúga, Évike, a fásládán játszadozva, szórakozottan végigmondja a verset. Nem csoda, hogy a fülébe mászott, hisz rengeteg időt tölt a testvérével, ő vigyáz rá délutánonként, mialatt a szüleik dolgoznak. Az apjuk, Péter István fuvaros a kollektívnál. Estig dolgozik, de éjfél előtt ritkán ér haza. Pálinkaszezonban hajnalig is kimarad. Az anyjuk, Péter Márta, varrónő: sötétedés előtt általában hazaér, ha nem kell taggyűlésre rohannia. Ma este épp gyűlés van. Komoly fejtörést okoz a falunak az a húszhektárnyi kukoricás, amit már kapálni kellene, de az áprilisi vetés óta egy szálat sem hajtott. A mai gyűlésen azt próbálják kinyomozni, ki felelős azért, hogy a kukoricát el sem vetették.
Istvánka türelmetlenül morzsolja az orrából éppen kivájt takonydarabot, és komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a nagynénjét eltávolítsa. Elméjét összeszedve késő délutánra sikerül elejétől a végéig elmondania a verset. Nagynénje igyekezve szedelőzködik az eredményes munka után. Nem hozhatja szégyenbe a gyerek a tanári kar előtt. Holnap reggel még benéz ismételni. Agyonbokszolt félcipőjének kopogása még halványan hallatszik a kapu fele kikövezett járdán, mikor a fiú óvatosan a kishúga mellé ül a fásládára.
Talán egy éve is van már annak, mikor Istvánka kis unokatestvére, Gézuka, nagy bizalmasan elmesélte diótörés közben a küszöbön, hogy Évikével a múltkor levetkőztek a szénában meztelenre, és azt csinálták. Istvánka megígérte, hogy senkinek sem fogja elárulni őket, és Gézuka is hallgasson erről ezentúl, mert ilyesmit a kisgyermekeknek nem szabad tenni, s nagy verést kaptak volna, ha észreveszik. Istvánka agyában sokáig motoszkált egy gondolat. Főleg hajnalonként, amikor izzadva ébredt fel és délutánonként, mikor elnézegette a kis Évikét játszadozni a kukoricacsutkákkal az udvaron. De esténként is, mikor közös szobájukba aludni tértek.
Ekkortájt érkezett hozzájuk apja legkisebb öccse, Józsi, aki épp a szomszéd városba járt udvarolni egy korosodó, de jó bőrben lévő özvegyasszonykához. István pálinkát töltött a testvérének, aki pár pohár után mindig előállt valami kétes történettel, amit jártában-keltében szedett fel. A fiának is töltött egy pohárral, hogy szokja, ha már úgyis kiserkent a bajsza azon a nyámnyila, pattanásos képén. Ezúttal arról mesélt Józsi, hogy a városban bevittek a kórházba egy menyecskét, akire úgy reá volt jőve, hogy nem bírta hazavárni az urát a bányából, elővette a füstölt kolbászt a hiúból, s azzal próbálta elintézni magát. Csakhogy a kolbász beletörött, ő pedig napokig nem mert szólni senkinek szégyenében. Félájultan vitték be a kórházba, de akkor sem merte megmondani, mi a baja. Úgy beleüszkösödött a kolbász, hogy az orvos a méhét is ki kellett vegye és így se biztos, hogy túléli. Istvánka nyugtalanul tért aludni aznap este. Évike még mesét mondott a babájának, amikor bátyja belépett a szobába. Leült a kishúga mellé és elmesélte neki, hogy tudja, hogy mit csináltak Gézukával a csűrben, és csak akkor nem fogja elárulni senkinek, ha neki is megmutatja, hogy csinálták.
Az évzáró ünnepség hajnalán Istvánka verejtéktől lucskosan forgolódik az ágyán. A nap még nem kelt fel, csak tolja maga előtt azt a hideg burkot, amitől hajnalban a legszívósabbak is nyakig felhúzzák magukra a takarót. A fiú nincs betakarózva, csurom vizesen küszködik az ébredéssel, rebegő szemhéja alatt villog a fehérség. Mintha valami túlvilági szellem kóstolgatná, mélyről feltörő tompa hörgéssel ébred, foltot hagyva a lepedőn már megint. A szomszéd ágyban homályos alak mozdul. A fiú ködös tekintette kishúga békés álmán tisztul ki. Percekig bámulja a kis testet, mely olyan sok örömet okoz neki délutánonként. Csak el ne mondja senkinek. Ha elárulná, őt biztosan agyonverik. De nem fogja, mert annál jobban fél ő is. A múltkor még hazudott is Évike, mikor majdnem rajtakapták őket. Különben is olyan kényes. Mindentől sírva fakad. El sem hinnék neki.  Istvánka minden reggel eldönti, hogy nem folytatja többé ezt a húgával, de nem tudja megállni, amikor kettesben maradnak. Majd ha ősztől iskolába megy, békén hagyja. Óvodás korukban még úgyis hamar felejtenek a gyerekek. Istvánka gondosan ágyat vet, megkeményedett pizsamáját a paplan alá rejti. Csak azóta teszi ezt, mióta a szégyenfoltok vannak. Az anyjának nem szabad látnia a lepedőt. Nem tudná, mit mondjon neki, ha számon kéri. Az előre előkészített egyenruha ingről leszakadt felülről a második gomb. Úgy köti az úttörőnyakkendőt, hogy ne látszódjon ez a hiányosság. Közben próbál lélekben felkészülni az ünnepségre. Az első soron töri a fejét, ami ismét kiment a fejéből.  

Istvánka helyett kislányt várt az apja. A gyereke születésekor, órákon át járkált fel-alá a korház udvarán. Kínjában az orvosnak hozott szilvapálinkát is megbontotta. Jócskán az üveg aljánál tartott, mikor jött a sógorasszonya a hírrel, hogy megszületett a lánya. Életében nem volt olyan boldog, mint amikor a szülészet ablakában meglátta azt a pucér kislányt a felesége karjaiban. Tíz másodpercig ő volt a környék legbüszkébb apukája. Amikor kacagva szóltak, hogy csak tréfa volt, örüljön, mert fiú az elsőszülött gyereke, Péter István a pálinkásüveget úgy a kórház oldalához vágta, hogy rögtön behívta a milícia egy kisebb elbeszélgetésre. Otthon sem volt hajlandó rápillantani. Ha sírt a fia, inkább hátrament a csűrbe aludni. Nem lett ez jobb később sem. Ahogy Istvánka cseperedett, a büntetések is egyre változatosabbak lettek. Ha rosszkedvvel jött haza, úgy elverte az apja, hogy taknya-nyála egybekeveredett, mindegy volt, hogy hibás volt-e vagy sem. Téli estéken, mikor hazalődörgött a nagy István, még a kapcát le sem rúgta a lábáról, a kicsi már sírva térdelt a kukoricaszemeken a sarokban. Ha nem a legjobb jegyet hozta haza, azért kapott ki, ha csúnyán írt a füzetbe, azért. Amikor már akkorára nőtt, hogy oda lehetett állítani lovat vezetni, szántáskor az apja mindig úgy intézte az eke szarva mögül, hogy az ostor hegye Istvánka füle tövét csiklandozza, ne a lovakét. Ezek után, ha fordulván a ló a gyerek lábfején vette be a kanyart, felszisszenni sem mert. Miután bekötötték a lovakat a kollektív-istállóba, hazafele menet még felcsavart egy nyaklevest az apjától, amiért nem tud rendesen járni. Sokszor belegondolt abba, hogy jobb lett volna, ha a fejsze beleáll a hátába, mikor az apja pálinkás dühében utána dobta a hátsó udvaron. Ha nem rántja magára az istállóajtót, eltalálja a szerszám. Az apja most legalább nyugodtan ülne a börtönben, ő meg akkor még talán a mennyországba is bejuthatott volna. 
Péter István a fiát nem tudta tizennégy év alatt az istenért sem megszeretni. Azóta enyhült kissé a lelke, amióta megszületett a kislánya. Sokszor fakadt sírva a nagy István részegen, ölében a lányával, hogy mi lesz ezzel a kis árvával, ha ő egyszer felakasztja magát az istállóban, mert ezt a nyomorú életet kibírni nem lehet. 
Istvánka bódultan andalog haza az ünnepségről. Sehogy sem tudja kiverni a fejéből nagynénje rémült tekintetét, amikor belesült a versbe. Pedig most már kívülről tudja. Nem érti, hogy nem jutott eszébe ez a sor: Fönn, fönn a fagy baltája villog. Már úgy is mindegy. Soha sem szeretett tanulni. A nagynénje mindig az ő régi füzeteivel dicsekedett szépírás órán. Elsős kora óta azt hajtogatja az anyja, hogy jegyzőt nevel a gyerekből. De ő mindig utálta az iskolát. A tanulás a verésre emlékeztette. Most, hogy végre letelt ez az év, a füzeteit mind felhordja a padlásra, az úttörőnyakkendőt átadja Gézukának, s ő ezzel befejezte. Kínlódjon, aki akar a líceumban. Minek tanuljon, amikor dolgozni is lehet? Istvánka úgy belázasodott estére, hogy még az apja is másnapra halasztotta a verést. Az anyja későre ért haza. A kukorica ügyét még mindig nem tudták tisztázni a gyűlésen. Márta benyitott a gyerekek szobájába, hogy rájuk pillantson. Amikor meglátta, hogy az ajtóval szemben lévő ágyban Évike nincs a helyén, megijedt egy kicsit, gyorsan a csempe mögé lépett, ahol a fia ágya volt. Ott feküdtek mindketten riadtan, állig betakarózva. A petróleumlámpa már rég kialudt, csak az utcai lámpa villantotta meg Márta döbbent arcát. 
– Mit csináltok ti ott ketten? 
– Évike rosszat álmodott, s átjött hezzám. – Istvánka arcáról a halálrémületet csak a petróleumlámpa fénye árulhatta volna el.
– Igen, igen, jött a farkas. – Évike meztelen kis testének hevülete meghaladta bátyja harminckilenc fokos lázát is. 
Mártában ez a fülledt forróság akkora zavart ébresztett, hogy bele is szédült egy kicsit. Hirtelen levertségében semmi másra nem tudott gondolni, csak a megvetett ágyra a másik szobában, amit már hat éve nem oszt meg a férjével. 
– Vacsoráztatok? – a megszeppent igenlő válaszokat meg sem várva kifordult az ajtón.
Márta gyors, mély álomba zuhant aznap este.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében