"mert létezik egy harmadik haza"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 6. (644.) SZÁM — MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
Sziklarajzok. Xanú
CSENDER LEVENTE
Elviselhető történeteket szeretnék írni - Beszélgetés Ferdinandy Györggyel
SÁNDOR ZOLTÁN
„Bennünk erénnyé magasztosul a gyalázat” – Sziveri János politikai költészetének társadalmi hátteréről
ANDRÉ FERENC
Mítoszok, Sziveri, Erdély
Cristian Popescu
Villanások
Szabó Róbert Csaba
Verhetetlenek
ZUDOR JÁNOS
Versei
Lovász Krisztina
Versei
Papp-Zakor Ilka
Ibolyák
Jobb Boróka
Szégyenfoltok
Szőcs István
„Élet kútja, Kancsó és Színésznő”
Borbély András
Születésnap
Bogdán László
Szerelem, színház, háború
Tari István
Világillatban
FERENCZI SZILÁRD
Vérjégkrém
Karácsonyi Zsolt
Bálhiány
Gál Andrea
A kecegányfióka, az IFET-ló és egyéb állatfajták
MOLNÁR ZSÓFIA
„mi EGY-nek összeállt”
„Ha egyáltalán van ilyen...”
Portik Blénessy Ágota
reKREÁCIÓ - Csíky Szabó S. Ágnes kiállítása
Jakabffy Tamás
A Bartók-hegedűduók – és forrásaik (újraalkotása)
Áprilisi évfordulók
 
MOLNÁR ZSÓFIA
„mi EGY-nek összeállt”
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 6. (644.) SZÁM — MÁRCIUS 25.

Dobozi Eszter: Kötés. Orpheusz Kiadó, Budapest, 2013.

Dobozi Eszter tevékenysége az irodalomhoz több szálon is kapcsolódik, hiszen a több mint három évtizede rendszeresen publikáló költőnő egyben középiskolai tanár, folyóirat-szerkesztő, több kitüntetés birtokosa. Regényei és szociográfiai munkái is jelentek meg. Legutóbbi, hatodik verseskönyve, a Kötés, hasonlóan sokrétű érdeklődés jegyeit viseli magán.

Már a cím is többirányú értelmezési lehetőségeket enged meg: a kötet változatos helyzetek, megszólalásmódok, esztétikai minőségek, formák, magukban álló darabok és ciklusok kapcsolása, melyek így „EGY-nek állnak össze”, ahogy „[a] Rész/ a Fővel újfent együtt cimborál” az egész gyűjteménynek címét kölcsönző szövegben. Ami ezeket a hol szerves, hol szervetlenebb, nyelvből és hagyományból felépülő vagy gének hús-vér útján létrejövő kötéseket kiépíti, az a „mondani, mondani, mondani” parancsának „kérlelhetetlen kényszere”, „belső ösztöke, robbanás”. Ennek nyomán lesz mindenből vers – legyen ez a minden muskátlik látványa a garázsban, egy festmény (ekphraszisz születik Dalí, Egry József, vagy Ferenczy Károly képeire), csak sejtetett, de megszenvedett háttértragédia, intenzív vagy elmaradó istenélmény, angyaljárás, régi fotó. Igen gyakoriak a meghajlás gesztusai „örök mester, teelőtted”: termékeny intertextuális viszonyok fűzik a gyűjtemény darabjait a magyar költészeti tradíció különböző korszakaihoz, így Berzsenyihez és Csokonaihoz, Adyhoz, József Attilához vagy Lázár Ervinhez.

Ez a tematikai gazdagság az én helyzeteinek és a versformáknak, a nyelvi regisztereknek is változatos lehetőségeihez társul. Így szól a beszélő hol zsoltárosként, közösségének „szőttesébe szálnak szövődötten”, hol egyéni tartalmak kifejezőjeként, hol a „belső ismeretlenek” útvesztőjében saját magát keresve – szonettben, eclogában, rondóban, pantun-láncban. Nyelvei távolról érkeznek, vagy egészen közelről érintenek:  az út a „jonhomtól” az „5ölés-6tolásig” a kötetvilágban meglepően rövid, és egyéni szóalkotásokkal szegélyezett.

Természetes, hogy Dobozi Eszter Kötés című verseskönyvének nem mindenik, „holmi venyigedarabbal/ homokba karcolt” üzenete ér egyformán intenzíven „célt”. Egy-egy dinamikus passzusával, sosem látott képével azonban a maga helyén biztosan mindenkit megköt.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében