"de világrendből nem tudunk csak rosszabbakat kitalálni"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 8. (454.) SZÁM — ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Fó­kusz­dió
Pomogáts Béla
"A vé­let­len tün­dé­ri aján­dé­ka"
– Kosz­to­lá­nyi a köl­té­szet­ről –
Lászlóffy Csaba
Szent Márton meg a koldus
Luzsicza István
Sziszüphosz
Végezetül
Máz mögötti életjelek
Érdemes művész
Látszat
Kabán Annamária
Pár­hu­za­mos for­dí­tá­sok szer­ke­ze­te
Paul Ver­laine: Az én meg­hitt ál­mom
Dobai Bálint
Alantféreg
György Attila
A kard­viselésről
Karácsonyi Zsoltnak
Rátonyi Csaba
Az al­fa-si­sak
Merényi Krisztián
A hul­la­kel­te­tő
Pszi­chi­át­ri­ai tepsik
Muszka Sándor
Hívnom neved
A parthoz
Adott
Aludj
Őrt itt
Éva helyett
Elődbe
Három
Zsidó Ferenc
Szán­tai to­vább­lép
Bogdán László
Hutera Bé­la utol­só uta­zá­sa
Cseh Katalin
Töprengő
– apám emlékére –
Csönd és árnyék
Csönd és félelem
Lélek és csönd
Látomás
Angi István
Sza­bó Csa­ba
1936–2003
Terényi Ede
MOZARTRÓL MOZARTTAL 6.
Mozart, a „friss diplomás”
Májusi évfordulók
 
Dobai Bálint
Alantféreg
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 8. (454.) SZÁM — ÁPRILIS 25.

A’mint a’ fémféreg a’ földnek mélyébe,
A’képpen fúródik szerelem a’ szívbe.
Se’ legény, se’ leány, egy sem menekülhet,
Tsak keserű szívvel magában megülhet.
A’ lány emlékezhet: midőn Párist hagyván
Londonba érkezék, eső folyt az arcán,
Hogy valaki aztán orczáját törülje
Fínom zsebkendővel, ’s midőn megköszönte
Volna, a’ torkában elakadtak a’ szók,
’S holt ajakkal nyújtott háládatos kacsót.
Majdan hogy amidőn a’ metron utazva
Mellette egy utas, egy katona-fajta
Negédes álmában nagyokat horkantott,
’S álma rezgésével szíve felé tartott.
Ifiú, emlékezz a’ fehér ruhára,
Egy hűvös mosolyra, keze fogására,
Conversatiokra a’ Francia télről
’S hogy a’ kedvesség mily távol volt a’ szűztől.
Így busongnak, ’kiknek szívökbe seb tátong,
Mert a’kit ohajtnak, az nem lehet már ott.
Emlékeznek tovább összegyűrt levélre,
Melyben az illető szerelmét igérte,
Gondolnak majdan a’ legelső szavakra,
Midőn lesétáltak a’ szép Szajna-partra,
S ismét csak eszükbe jut az a’ gondolat,
Amidőn a’ metron egymással utaztak.
A’ lány eszébe jut, akkor mit érezett,
Mikor a’ katona átfordult s nézedett.
Ifiú emlékezz, hogy miképp gyűlölé
A’ metron utazvást’ azt ki megölelé...
Bizony így jár mindaz, kinek szívébe be
Metroként furódik szerelem istene.

 

Dobai Bálint: 1983-ban született Zilahon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója. Jelenleg Tinnyén él. 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében