"pillantása szememben lakik"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 9. (647.) SZÁM — MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Bánni a szavak erejével
GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
J U N K I E N T E R Y O U – Beszélgetés Kubiszyn Viktor íróval
Egyed Emese
Orfeusz iskolája
HERTA MÜLLER
Nyelvek között
Szakács István Péter
A világ varázslatos valósága – Hommage à Gabriel García Márquez
Balázs Imre József
Álomablakok
Vári Fábián László
Vásártér
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
Versei
FAZAKAS GÉZA
Versei
Borcsa Imola
Pillanatképfüzér
ILYÉS ZSOLT
Versei
Horváth Előd Benjámin
Magnéziumégés – interjú Varga László Edgárral
Széteséstől önreflexióig
Szőcs István
Reménytelen jegyzet – Mi okon Napoka?
ANDORKÓ JÚLIA
Azok a hatvanas évek az Utunkban
Miklós Ágnes Kata
„Norvégia egy kis Tündérország”
FERENCZI SZILÁRD
Utánuk az özönvíz
Péter Beáta
Nehéz találkozás
Pap Ágnes
A szerelem Lángja
Papp Attila Zsolt
Királyi válogatás
Demeter Zsuzsa
Az erdélyi irodalom első krónikása
Túros Eszter
Paralell stories
Jakabffy Tamás
Szentcímkés beletévesztések
Hírek
 
Jakabffy Tamás
Szentcímkés beletévesztések
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 9. (647.) SZÁM — MÁJUS 10.

Mondták: zenei témájúakat! Úgy van, engedelmesen. De kérdezetlen kérdések folytán homályban marad, ki mit vél zenein érteni. Nyugtalanító gyanú üti fel a fejét ilyenkor: csak nem hiszi a megrendelő vagy az olvasó, hogy a zenét rövidre lehet zárni a művészettel?! Igaz, a művészet ágai között fel szokás sorolni a zenét is, csak kísértésbe ne essünk, hogy azt gondoljuk: ami zene, az rögvest művészet. Mert hát ott van az alkalmazott zene is, amelynek sokféle célja lehet, csak épp a művészi kifejezés – újat mondás, erudíció, önkiteljesítés, perfekcionizmus stb. – nem célja. Zene az utcazenélés is, meg a klubok tudatmódosító dübörgését is annak mondják. Vagy a táncparkettek vagy lagzik muzsikája is zene… De mi köze mindennek a múzsákhoz?!
Zeneművészet és alkalmazott zene határterületén bóklászva – és eközben az egyházi zene aknamezejére tévedve – fokozott óvatosságra van szükségünk. A meleg évszak beköszöntével (amikor tudniillik a vastag falak hűvöse már jól esik) megszaporodnak a „musica sacra” címkével ellátott zenei produkciók, amelyek többé vagy kevésbé szervesen kapcsolódnak ahhoz a térhez, amely ihlette, megrendelte vagy csak befogadta a zeneirodalom tekintélyes állományait. Aki sokat jár-kel a világban és eközben templomokba is be-betéved, azt plakátok tömege győzi meg arról, milyen számolatlan is a zenei tehetség. Tehetség és képzettség – ismeret és jóindulat – vállalkozókedv és ügyszeretet – bátorság és öntúlértékelés – amatőrség és dilettantizmus. Mindenből van, egyenletesen.
A templom mára az a hely lett, ahol bizonyos közösségi elfogadással a zeneművészet és az alkalmazott zenélés csúcs- és hordaléktermelése egyaránt otthonra talál. És ez baj. A templom mint szakrális tér, mint adott közösségek liturgikus időélésének és ünneplésének helye valamikor annak a zenének volt az otthona, amely kizárólag az alkalmazott kategóriába fért bele. Az egyház jellegzetes zenéje – a bizánci, gregorián, ambrozián, graduális-korális stb. ének – voltaképpen a liturgikus szövegek, az istentiszteleti cselekvés szerves és elidegeníthetetlen része volt. Hiszen az istentiszteleten nem énekeltek, hanem e kultikus cselekményeket énekelték. Ez a zene szolgálta a szöveget, a helyi és a nagyegyházi közösség hitkonszenzusából eredt és oda tért vissza, kizárt minden individualizmust, az egyéni nagyszerűség csillogtatását, a művészi öncélúságot és öntörvényűséget. Alkalmazott volt ez a zene abban az értelemben, hogy derűs-békés szerénységgel rendelte alá magát a liturgiai célnak. A zenetörténet évszázados fejleményei persze fokról fokra becsempészték a liturgikus, majd az egyházi zenébe is az „individuális” művészet jegyeit, amikor a kompozíció egyre inkább a szerzőhöz is kapcsolódott. És így – jó néhány stáció átugrásával – elérkezünk ahhoz, hogy a „musica sacra” varázscímkét kiemelkedő értékű és azon nyomban elfelejtendő produkcióra egyaránt ráragasztva az egyházak üde és autentikus zenei állományai mellett ott tolong-tipródik a hevenyészve összedobott, kidolgozatlan és a jó szándékon túl semmi további kvalitást fel nem mutató zenélés, amelynek belterjes eredményeiből akár egész fesztiválokat is összerittyentenek, akiknek ez valamiért fontos. Emögött gyakran olyan „energiaforrás” húzódik meg, amely a lelkipásztori érdeket – közösségformálás és -egybetartás, keresztény propaganda, csoporttevékenységi kényszer stb. – érvényesíti az esztétikai előtt/helyett. Ez magasztos és helyénvaló, csupáncsak az elsődlegesen esztétikai funkciójú zenével nem volna szabad összemosni, illetve annak fő nyilvános megvalósulásával: a koncerttel. Ez épp olyan sunyi és balul elsülhető tévesztés, mint a „koncertmisék” városaink nagyobb templomaiban, amikor, ahol a liturgikus cselekmény valóságos ritmusát és lelkületét monumentális műzenei kompozíciók szakítják meg vagy épp zúzzák cserepeire, még ha kifogásolhatatlan zenei-művészi minőségben is.
A „musicasacrázás” – amely ellen a maga rendjén a liturgikus lényeg kiváló ismerője (és egyházzenész!) Dobszay László is többrendbelileg kifakadt – olykor épp úgy blaszfémia lehet, mint ahogy az volna rostirónnal kackiást bajuszt firkálni Szűz Mária szobrára, csak a tudatlanság számítható be enyhítő körülményként. Ilyenkor pedig épp a művészettel végzetesen összetévesztett zene hordozza a magasztosságot megcsúfoló minőségtelenséget. Lehet ezt ugyan jámborsági megfontolásokkal is körülkeríteni, de minek?! – az alapvető hiba abban van, hogy az alkalmazott zene helyére betolakodott művészet-igényt nem támogatja szakmai tudás, sem jó ízlés, sem szerénység, sem helyes önértékelés. Ha nem sikerül rögtön elfelejteni, megmarad a hidegrázás.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében