"emlék viháncol szabadon, koronátlan"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 9. (647.) SZÁM — MÁJUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Lapok, folyók
Benkő Levente
"...itt maradok, nem kell innen elmennem!" - Beszélgetés Gaal György irodalom- és művelődéstörténésszel
Knut Hamsun
Éhség
Bogdán László
A nyughatatlan költő - Lászlóffy Csaba hódolatteljes köszöntése
Lászlóffy Csaba
Jelenések – John Donne
GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
Versei
Roboz Gábor
Ezt ne lássa más
Horváth Előd Benjámin
Versei
Szakács István Péter
Rövidprózái
Jánk Károly
Versei
Balázs Tibor
Fókácskával Tusnádon
Szőcs István
Újrahasznosító jegyzetek
ANDORKÓ JÚLIA
Azok a hatvanas évek az Utunkban
Bakk Ágnes
Marcipánba kevert illúzió
KAÁLI NAGY BOTOND
Fehér nevetés
Xantus Boróka
Az írás terápiája
MOLNÁR ZSÓFIA
Kellemes könnyű tudomány
Lelkünk aknaszilánkjai
Szekernyés János
Természetelvű élménypiktúra
Lászlóffy Zsolt
Erdély harangoz - a mélyben
Júniusi évfordulók
 
Szőcs István
Újrahasznosító jegyzetek
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 9. (647.) SZÁM — MÁJUS 25.

1. „Eszébe jut, kotkodácsol” – ?

A nagy, Egyetemes Világsaláta felé közeledünk. Vagy az közeledik hozzánk?... Ezeknek az ezoteristáknak vannak ilyen sejtelmes, baljós-csengésű mondásaik: Ami lent van, az fent is van. Ami fent van, az van lent, stb. Az ilyesmit legkönnyedebben a művészet területéről vett példákkal szemléltethetni, s leginkább a nagy komplexitású műformákkal: például wagneri zenedráma, és – szakácsművészet. Mindkettő összművészet! (Gesamtkunst!)
A lent legelemezhetőbb példája, a szálát böff, helytelenül „orosz saláta”, sohasem fordítjuk le: „marhasaláta”, ezt nem hallani! Van benne apróra szeletelt főtt hús, felaprított leves-zöldség, főleg sárgarépa, azaz murok, azon kívül párolt zöldborsó és sok kikevert majonéz, mustárral; de a lényeg az összhatás! Az igazi nagy Wagner művekben is: költészet, dráma, opera, oratórium, szimfonikus költemény, táncművészet, és monumentális festészet! 
Ezt látni ma is, minden szinten, és minden színvonalon is, a lacikonyháktól kezdve a „nehéz-zene” bemutatókig, és a még nehezebb „könnyű” – illetve szórakoztató (áru-, pop, folk, metál, diszkó- stb.) „fesztiválokig”.
A színvonal kifejezés, mélylélektani alapon, önmaga hiányát is jelzi. Ami a legalsóbb szinteket jellemzi: a nagyzolás, a hangzatosság. Például a kis zugvendéglő bejárata mellett a hirdetés: alpesi szélben szárított zergesonka, holott éppoly exotikus lenne a füstölős budiban fonnyasztott birkaláb is! Forgalmasabb helyen: sherryvel öntözött vargánya szamócamártással, de a vargánya-gomba pezsgőben főtt darált téliszalámival töltve! Ez a csúcs!
Természetesen e sorok írója is mélyen lenézi a szójáték-mániákusokat, de nem állhatja meg, hogy most el ne süsse évekkel a második világháború előtt, egy alföldi kisvárosban sarjadt iskolatársa kedvenc nyelv- és létbölcseleti litániáját. Én-ekelek, Te-keregsz, Ő-döng, Mi-melünk, Ti-vornyáztok, Ők-rendeznek…
Ez, a maga kétfejűségében – „bipolaritásában” – tökéletes igesor nemcsak jellemzi a tévéműsorokban és napilapokban felfakadó recept-ömlemények és szakács-rituálék módszertanát, hanem leírja egy lézengő, bámész, meta-bulizó életvitel stílusát is; és sajnos, a mai zenei élet nagy részére is ráölti a nyelvét. A fentire, a lentire, a nehezére, a könnyűre egyaránt. (Az csak pokoli véletlen, hogy az Én ekelekben az Ekel németül csömört jelent!)
A mai daléneklésben – akár sláger, sanzon, ária, vagy nóta – a látvány szinte lényegesebb, mint a dallam! Az énekes fintorog, a fejét rázza, fel-alá rohangál; a fekete szemüveges zongorista diabolikusan vigyorog; a dobos szélmalmokkal viaskodik; a villámló fényszórók felébresztik a nyavalyatörős hajlamokat; – s amit a gitáros művel? 
Valaha a pengetősök – koboz, lant – a bensőséges, meghitt zenélés szerszámai voltak. Ehhez képest ma a gitár csak kezdetleges ritmushangszer szerepét tölti be; egy rossz brácsa vagy két fedő is megtenné. És akkor miért nem teszi? – mert a gitárnak a látványa lényeges! Alakja a női testet, pontosabban a törzset idézi, a hashoz szorítva, s a belőle kiágaskodó nyakon hevesen fel-alá rángó kéz? Bizony, a gitár a mai társadalom fallosz-szimbóluma. Idősebb irodalom- vagy filozófia tanárnők cikkeket küldenek be a lapoknak – persze, soha meg nem jelennek –, hogy a gitározás nyilvánosan önkielégítésre buzdít! (Ringasd el magad, idézik) és nyugdíjas színésznő barátnőjükkel jegyzéket készítenek a gyanús önös férfiakról, mert szerintük ez a „gitárosdi” a pedofíliának s más aberrációknak is az előszobája…
A „magas-nehéz” zenélés a koncertjein nem támaszkodhat a látnivalókra; a karmester s az első hegedűs fintorait csak a tévénéző csodálhatja, ezért szinesztéziás trükkökhöz folyamodik. Pl. a klasszikus mesterek pasztorál idézeteit romantikátlanítva csúffá teszik. Beethoven hörög és kurrog, Debussy motívumai: cementpadlóra ejtett evőeszközök; a szaxofon és az oboa versengve nyávog, hogy féljünk a túlvilág leopárdjaitól, de nem sokáig félünk, hamar elfog a légszomj…
S most folyamodjunk egy kis idevágó tudákossághoz:
Az idegélettan szerint ha az ingert fokozatosan erősítjük, erősödik az ingerület is: ez a normális fázis. Egy határon túl azonban hiába erősödik az inger: az ingerület nem fokozódik tovább – ez a paradoxális fázis. Ha azonban az ingert mégis tovább fokozzuk: az ingerület csökken, visszaesik – ez az ultraparadox fázis! És éppen ez az, amit a köznevelés, a „média”, a szórakoztató ipar, a fesztiválosdi kapzsiságában nem akar tudomásul venni… a fesztív-álkultúra pedig ártalmasabb az igazi kultúrára, mint a közöny, mert a kultúra a mértékkel kezdődik!

2. és „fecerunt magnum aldomas”

Amikor már sikerülne meggyőzni a jámbor olvasót, és a még jámborabb tudósok néhányát, hogy igenis, a Kárpát-medencében már Árpád és nemesei bejövetele előtt is beszélték a magyar nyelvet, és már régen, és sokan, akkor visszakapcsolnak százegynéhány évet és jön a kontrázás: igen, de… de Árpádék nem is magyarul beszéltek, hiszen a bizánciak megírták, hogy törökök, pontosabban turkok voltak, ez meg azt jelenti, hogy a magyar mégiscsak amolyan pidzsinizált nyelvhabarék és megcsökött ugor…
Soha még „nemzeti krónikát” annyi módon nem igyekeztek hitelétől megfosztani, mint a Névtelen Jegyzőét! Mostanában kezdem azt hinni, hogy többek közt azért is, mert „e nemesek” olykor el-elszólták magukat: például, ha gyerekek vagy újságírók nem voltak jelen, akkor elkezdtek magyarul pletykálni! Hogy például az itteniek főnökére, Marótra, azért ragadt rá a Mén jelző, mert sok barátnője volt. (Igen, ezt a modern, mondén kifejezést használták, nem az ágyast vagy a szolgalányt, ezt, hogy amica!) Máskor meg arról csevegtek, hogy bizonyos előnyös kimenetelű vállalkozások után, mekkora áldomást csaptak: fecerunt magnum aldomas, s bizony ez magyar szó, még ékezetek nélkül is. (Jellemző különben, hogy a szomszédok ezt a szót veszik át a leghamarabb a magyarból…).
Igaz, volt egy másik, érzelmileg talán pozitívabb indítékú oka is Anonymus kigolyózásának. Ő ugyanis arról is beszél, hogy Árpád nemesei itt, ezen az erdős vidéken, megütköztek a blaccus nevű néppel, s ennek Gelu nevű vezérét legyőzték. Nos, tudatlanságukban e blaccusokat a valachusokkal tévesztették össze! Nem figyeltek a latin név többes genitivusára: ha az blachorum, vagy blasorum, akkor latinizált népeket jelöl, de kemény ká-val, blaccoruk, egy bolgár-törzs neve, a bulákoké. Emléküket őrzi pl. a Brassó melletti Bolgárszeg. Igen ám, de még nagyobb baj lett a fejedelmük nevével: mert ez a (magyarosan) Gyalu név azonos a szumír Gallu „nagy ember”, azaz „főember” ranggal! Viszont „a magyarok mégiscsak török-nek neveztettek ekkor s akkor, punktum” – replikáznak.
Gostony Kálmán, aki több évtizeddel ezelőtt a párizsi egyetem (a Sorbonne) tudományos munkatársa volt, nem is egyszer megírta, hogy a „török” jelölésének semmi köze Achmedékhez! Ugyanis szumírban a tur ug (Falkenstein szerint ejtsd: tör ög) azt jelenti, hogy „kis nép” vagyis valamely népnek egy csoportja! (Volksgruppe!); a kazár birodalmon áthatolva kapták e megjelölést azok, akiket Gostony különben „fehér magyaroknak” nevez.
De hát a tudós is „hasztalan vonít”. Igaz, a tettetett süketség, sajnos, a másik táborra is jellemző. Többek közt egynémely „rovásírás kutatókra”, akik nem akarják tudomásul venni, hogy a hajdani magyarok nemcsak a kemény anyaghoz való, tulajdonképpen gyorsírás- jellegű rovást használtak; maga a szó jelzi, hogy volt kurzív írásuk is (lásd „írásos hímzés”), de ismerték a horezmi írást is; amiről én is szolgáltattam példákat jó negyven éve. Azon kívül a „rovás” és „írás” mellett volt még egy szavunk e műveletre, a „körmölés”! De ezt most hagyjuk; azt is, hogy könyveket – ami szintén saját szavunk! – valószínűleg a görög írás jón betűivel is írtak, stb. Azt is, hogy a címerünk – hármashalom kettős kereszttel –, nemcsak tökéletesen olvasható ligatura „magyar” jelentéssel, de a hármas halom egy változata már a szumír képírásban ország és hegység jelentésű – „hurszag” és „kalam”, utóbbi „halom”, ám még óegyiptomban is volt hasonló képírás-jel hasonló értelemmel, úgy látszik, a szlovák fáraók elmulasztották, mint márkajelet, levédeni; ezért a magyarok harmincadjára jutott; mint Petőfi, mint Bartók, mint a huszárok, sőt mint legújabban kiderült, mint Liszt Ferenc, aki oly szívesen időzött mindig a szlovák fővárosban, Pozsonyban, és zongorázás előtt és után bratislavai kiflit fogyasztott! Erre ihatunk mi is egy nagy áldomást, szlovák Tokajival…
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében