"emlék viháncol szabadon, koronátlan"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 9. (647.) SZÁM — MÁJUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Lapok, folyók
Benkő Levente
"...itt maradok, nem kell innen elmennem!" - Beszélgetés Gaal György irodalom- és művelődéstörténésszel
Knut Hamsun
Éhség
Bogdán László
A nyughatatlan költő - Lászlóffy Csaba hódolatteljes köszöntése
Lászlóffy Csaba
Jelenések – John Donne
GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
Versei
Roboz Gábor
Ezt ne lássa más
Horváth Előd Benjámin
Versei
Szakács István Péter
Rövidprózái
Jánk Károly
Versei
Balázs Tibor
Fókácskával Tusnádon
Szőcs István
Újrahasznosító jegyzetek
ANDORKÓ JÚLIA
Azok a hatvanas évek az Utunkban
Bakk Ágnes
Marcipánba kevert illúzió
KAÁLI NAGY BOTOND
Fehér nevetés
Xantus Boróka
Az írás terápiája
MOLNÁR ZSÓFIA
Kellemes könnyű tudomány
Lelkünk aknaszilánkjai
Szekernyés János
Természetelvű élménypiktúra
Lászlóffy Zsolt
Erdély harangoz - a mélyben
Júniusi évfordulók
 
Lászlóffy Zsolt
Erdély harangoz - a mélyben
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 9. (647.) SZÁM — MÁJUS 25.

Magtalan korok és nagy reneszánszok végletein túl a művelődéstörténet számon tart olyan korszakokat is, amelyek közös jellemzője az átmenetiség. Manierizmusok, jelölhetnénk meg egyetlen műszóval, s nyomban a barokkot vagy a klasszikát megelőző évekre, évtizedekre gondolhatnánk. Csakhogy meglehetősen ritkán van tisztán művészi oka annak, ha egy korszak alkotó képzelete nem tud, nem képes a modor, a manír szintjén túlnőni, felülemelkedni. Alkalmasint, a (művész)társadalmak szekerének kátyúba rekedéséért is a politikum tartozik felelősséggel, jobbára.
Politika és művészet között egyfelől nem ilyen egyszerű és átlátható a kapcsolat (e kérdéskörrel ma számos kutató foglalkozik világszerte, és könyvtárnyi az e téren fellelhető szakirodalom), másfelől Erdély zenei életének „világi” intézményrendszere az ezredfordulót követően egyre siralmasabb képet fest, melynek legfőbb oka, hogy a részben felbomlott vagy ez idő szerint felbomlani készülő pártállami struktúrák helyére még nem sikerült a korszerű mecenatúra feltételei között is működőképes újakat teremteni. A fesztiváljellegen, vagy ami még rosszabb: az alkalomszerűségen túlmenően elenyészően kevés az életképes civil–szakmai vállalkozás, melynek következtében, egyedüli túlélési lehetőségként a rövid távú „kulturális gyarmatosítás” alternatívája marad.
A bukaresti minisztérium igyekszik szabadulni minden felesleges tehertételtől, és sorra mondja le a vidéki művelődési intézmények központi költségvetésből történő támogatását anélkül, hogy egyidejűleg megteremtené a polgári társadalmakra jellemző, művészetbarát, az alkotóknak védelmet nyújtó, törvényes önkormányzati és civil támogatási rendszert. A központi költségvetési támogatástól megfosztott városi zenekarok többsége például a hangversenyévad jelentős részét kitevő „külföldi turnék”-nak becézett haknik olykor igen megalázó alkalmi honoráriumával egészíti ki szerény jövedelmét. A még Bukarest-függő opera- és színtársulatok feje fölött Damoklész-kardként lebeg az önfinanszírozás (vagy mai, divatos szóhasználat szerint: a saját bevételi forrásból történő társfinanszírozás) rémképe, bár így is a leggyakrabban használt általános (s nem csak!) retorikai fordulat a „Nincs pénz!”. A pénzügyi–gazdasági válság közepette bővítésre szinte semmi sem marad, de olykor a bérek vagy a működési költségek kiegyenlítésére is alig-alig futja. Az álláskeret évről évre csökken, nem szólva a jóval az inflációs szint alatt maradó bérfejlesztésekről. „Egyik hónapról a másikra tengődünk” – állapította meg nemrég egyik kolozsvári intézményvezetőnk.
Látványos volna Erdély zenei életének jelenét az elmúlt évtizedek során külföldre emigrált művészek – operaénekesek, hangszeres szólisták, hangszer- és zenetanárok, rendezők, zeneszerzők, karmesterek és karvezetők, zenetudósok és zenei szakírók – nevéből kirakni: ők is mind a mához tartoznak, Magyarországtól Németországig, Ausztriától Izraelig, Hollandiától az Egyesült Államokig, in absentia. Nélkülük ma annyival szegényebb Erdély, amennyivel gazdagabb a nagyvilág… Azazhogy mégse! A szülőföldet elhagyni kényszerülő művészek – például a dicsőszentmártoni születésű Ligeti György, a lugosi születésű Kurtág György vagy a székelyudvarhelyi születésű, nemrég hetvenedik életévét betöltő és világszerte ünnepelt Eötvös Péter zeneszerzők életpályája: vajon ki veszi a fáradságot, hogy műveiket idehaza is bemutassa? – a messzi idegenben is képesek a féltve őrzött erdélyi gondolatból meríteni, mint ahogy fordítva is igaz: az itthon kibontakozó alkotói teljesítmények egyaránt gazdagíthatják az erdélyi panteont és az egyetemes kultúra szentélyét.
A múltba nézés mozdulata talán akkor a legeredményesebb, ha a múltba néző a megidézett múlt távlatában önmagát pillantja meg. A visszanézés lehetőségétől megrémülve igyekszünk elhessegetni magunktól e képtelen találkozás gondolatát, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a vissza igekötő – itt és most –  nem a megszokott módon jelöl teret és időt. Ki az, aki ránk köszön?!... Régóta ismert válaszok rejtőznek a dadogva feltett kérdések mögött…
A múlt a jövőbe néz… „Meg-váltás?!” Csupán azt szeretnők, ha mindaz, amiről szó esett, semmiképpen sem hagyná „hidegen” az „atlantiszi” olvasót!
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében