"mindent a vérünk halk léptei követnek"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 12. (650.) SZÁM — JÚNIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Nemzetelés
Botházi Mária
Minden úton mellé szegődtek a mesék - Beszélgetés Simon Réka Zsuzsanna meseíróval
JULES SUPERVIELLE
Versei
Cseke Péter
Kuncz Aladár udvarhelyi kézfogása - Tompa Lászlóról nyár eleji képekben
MARKÓ BÉLA
Versei
Bálint Tamás
Versei
VARUJAN VOSGANIAN
Suttogások könyve
BORCSA JÁNOS
Nyoma az elmúlt időnek
Varga Melinda
versei
Boér Tamás
Aki másnak vermet ás... Jászabó Pali esik bele
Vendégváró
LOVASSY CSEH TAMÁS
Versei
Szőcs István
„Az út előre csak visszafelé vezet” - Kátay Mihály: Etruszk sugallatok I.
MESTER GYÖRGYI
Anyaság
Czakó Gábor
Ágoston magyarul tanul
Jakab-Benke Nándor
Jenövics és a bűvös 13
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Komponált képzavarok
Xantus Boróka
Játék az üres szóval
Átjárások
Júliusi évfordulók
Szekernyés János
Egy híján húsz
Jakabffy Tamás
Bizánc
 
MESTER GYÖRGYI
Anyaság
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 12. (650.) SZÁM — JÚNIUS 25.

A perzselő meleg elől enyhülést remélve gázolt át a magasra nőtt, száraz fűtengeren, hogy  elheverhessen a közeli, árnyékot adó szúrós bozót tövében. Izmai a szokott módon dolgoztak, méretes tappancsaival gyűrte, tiporta a keményre aszott kórókat, csak az utóbbi időben hatalmasra nőtt hasa himbálózott szokatlan intenzitással a lábai között. A jókorára duzzadt teher a vadászatban nem akadályozta, kissé lassította csupán, de azért mégis minden más volt, mint azelőtt. Azelőtt, mielőtt megmérkőzött a felségterületét megsértő hímmel, s a verekedést követően, legyőzöttként, ténylegesen megadta neki magát.
A királyi méltóságú, busa fej és a csíkos bundával borított széles hát néhány lépés után elérte a bozótost, ahol kényelmesen leheveredett. Magányában nem zavarta semmi. A táj körös-körül csendes volt, épp senki nem vadászott a közelben, és mintha még a madarak is elhallgattak volna. Így délidőben, a hőguta közeli aléltság állapotában, elfeküdt, megpihent minden élőlény.
Míg vackán, melyet a természet almozott alá, a melegtől pihegve fujtatott, furcsa, erőteljes mozgásokat érzett a hasában. Mintha a tegnap elfogyasztott antilop nem akart volna beletörődni abba, hogy a futóversenyt ő, a tigris nyerte. Persze, nem volt nagy hajsza, ezzel a hassal nemigen tudott a szokásos lendülettel utána nyargalni. Talán le sem dönti a lábáról, ha az állat nem olyan fiatal és tapasztalatlan. Mindegy, a gyomra tele van, egy-két napig kibírja,  ha nem vadászik.
Akkor váratlanul erős görcs nyilallt a hasába. Mintha a beleit csavargatnák, és a hátsó fele szinte belezsibbadt a fájdalomba. Egyszer érzett már hasonlót a fara tájékán, de az karom okozta mély combsérülés volt, amit a területbitorló hímtigrissel vívott küzdelemben szerzett. Lassan gyógyult, kicsit sántított is egy darabig, de aztán beforrt a seb, a mozgásában csak rövid ideig akadályozta.
Gondolatai eközben visszakanyarodtak a mostani érzésére, mely nem volt elviselhetetlen, csupán érthetetlen. Még inkább érthetetlen volt, amikor az átmeneti szünet után a fájdalom ismét fokozódott, és pár óráig tartó vissza-visszatérést követően valami megindult ott a másik végén. A hátsó lábai közül nyálas, hengeres valamik csusszantak a fűbe, gyors egymásutánban három, majd utána még kettő. Ilyesmit még sohasem élt át, még nem voltak kölykei.
Ösztönétől hajtva nyalogatni kezdte a vinnyogva nyöszörgő, szőrös lényeket, amelyekből lassan kibontakozott egy-egy kölyökállat.
Ahogy mozgékonyabbak lettek, egyből a hasa alá másztak. Az elmúlt időszakban érzékennyé vált és erősen megduzzadt csecsbimbóira azonnal ráharaptak a kis jövevények, egy azonban ott maradt a fara mellett, és alig tudott a földről feltápászkodni. Nem volt ugyan tudatában annak, hogy öt kölyköt hozott a világra, és a táplálásukhoz csupán négy csecsbimbója van, azt azonban hamarosan észrevette, hogy a kölykök egyike rendre lemarad a többitől. És ez így volt a következő napokban is. A kis „maradék” csak akkor fért az életet adó táplálék forrásához, ha a többi négy már jól lakottan szuszogott, és művészi rendezetlenségben, anyjuk hátán, lábán, nyakán, vagy csak úgy mellette, a legyűrt füvön hevertek.
Ahogy múlt az idő, a nagyobb, erősebb kölykök már nem csak a tejért, a játék kedvéért is megküzdöttek egymással. Csak az a kicsi, a „maradék” volt tőlük többnyire távol. Egyedül szopott, már ha testvérei hagytak számára valamit a csecsben.
Anyai ösztöne hajtotta, hogy ezt, a legkisebbet, a leggyámoltalanabbat gyakrabban nyalogassa, mint a másik négyet. Amikor a vadászatból hozott egy nyulat, és elvonult, hogy az alomtól távolabb elfogyassza, a kicsi apró, ingatag léptekkel odatámolygott hozzá. Hagyta enni. Érezte, hogy annak jobban kell a táplálék, mint a többinek, mert az teszi lehetővé, hogy életben maradjon. A nagyobbak jó erőben, sőt túlerőben voltak, a kicsi azonban mindig a végére szorult, és vagy maradt számára a tejből, vagy nem.
Ez a kicsi szerette őt. Míg a többiek egymást gyúrták, lustán szanaszéjjel hevertek, ez minduntalan körülötte volt. A pofáját paskolta, nyalogatta, a fülét cibálta, s apró körmeivel belekapaszkodott a bundájába, hogy le ne essen a hátáról.
A szeretet kölcsönös volt. Mindent megtett volna érte, és meg is tett, mégis, a „maradék” egyre gyengébb lett. Már nehezen állt lábra, menetközben fel-felborult, sokat nyivogott, mintha folyton a segítségét kérte volna.
Az idő múlásával a nagyobbak elevenebbek, a kicsi azonban egyre csendesebb lett.
Egy hajnalon, míg a kölykök mohón habzsoltak, rossz érzése támadt. Egyből a legkisebbet kereste. Valami nem volt rendben, nem volt olyan, mint máskor. Szemével mindenfelé a kis szőrcsomót kutatta, fülével igyekezett kiszűrni a környezet természetes zajaiból, meg a szopással járó, fújtató hangok zűrzavarából azt a kis nyüszörgést, amit már annyira megszokott.
Nem hallotta, bármilyen éles is volt a hallása. És akkor váratlanul meglátta a vacok szélén a nyugodt mozdulatlanságba dermedt kicsi testet. Lerázta magáról a kölyköket, és odaballagott a magányában végtelenül esendő, aprócska szőrhalomhoz. Melléheveredett. Nem bánta, hogy a kölykök újra rámásztak, dögönyözték, szívták a tejét, ő merőn nézte a halott kölyköt. Fel nem fogta, hogy mi történt, de a zsigereiben érezte a rosszat, a jóvátehetetlent, a véglegest.
Pár napig nem is vadászott, csak a közeli maradékot ment megdézsmálni, amit nem is ő ejtett el, de a vadászt elkergették a dögmadarak, ő meg azokat. Jól megfértek egymással, végül is ez a rendje az ő világuknak.
Még napokig őrizte a kis tetemet, és amikor az a melegtől összezsugorodott, a pofájába vette. Úgy tartotta a fogai között, mint amikor az élőket hordta át a régi vacokról az új helyre, amit biztonságosabbnak tartott. Nem vitte túl messzire. Akkor lefeküdt, mellső lábai közé vette a  testet, és miután párszor még megnyalogatta, elkezdte enni. Nem az éhség dolgozott benne, temetett. Temetett, a maga módján.
Amikor úgy érezte, elég volt, az egészen kicsire fogyott szőrcsomót még odébb vitte, és egy tövises bokor alatt füvet kotort rá.
Az már nem az ő kölyke volt, csak egy csomó szőr. Ő tisztességgel eltemette, hogy más állat falánkságának ne essen prédául. Eltemette, meggyászolta. Magába temette, oda juttatta vissza, ahonnan a világra jött. Így lehetett továbbra is az övé, az ő legkisebb első kölyke, a „maradék”…
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében