"Nyári ragyogás, télen csupa fagy"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 14. (652.) SZÁM — JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Bábeli e-könyvtár
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
Hogy minél jobban teljen az idő - Beszélgetés Márkus–Barbarossa Jánossal
Pomogáts Béla
Szabédi László 2014-ben - Trianontól a „harmadik útig”
Franz Hodjak
Az ügynökség
Jancsik Pál
versei
FELLINGER KÁROLY
versei
Szőcs István
Mítosz? – Mese? – Történet? – Tudomány?
Pál Tamás
versei
Sándor Zoltán
A feleség
Lovász Krisztina
versei
MAJOR ZSUZSA
Akvarisztika
„És a körúton újra csend volt.”
FERENCZI SZILÁRD
Múzsa – alkotó: 1 – 0
Kötő József
A két világháború közötti erdélyi színház az Erdélyi Helikon tükrében
Farkas Wellmann Éva
Minden fontosban a magány
MOLNÁR ZSÓFIA
Krónika egy kedves karanténról
Anekdotagyöngyök „összehánt szemétdombja”
Jakabffy Tamás
Népdalok átöltözése
Túros Eszter
Tűzzománc harmóniák
Augusztusi évfordulók
 
MOLNÁR ZSÓFIA
Anekdotagyöngyök „összehánt szemétdombja”
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 14. (652.) SZÁM — JÚLIUS 25.

Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus. Har­gita Kiadóhivatal, Csík­szereda, 2013 (Székely Könyv­tár, 11).

Az olvasó Hermányi Dienes József művének, a Nagyenyedi Demokritusnak rögtön a címe hallatán zavarba jöhet. Nem csoda, hogy a XVIII. században élt református prédikátor anekdotagyűjteményéből 2013-ban közreadott válogatásukat a Székely Könyvtár szerkesztői közel ugyanannyi magyarázó lábjegyzettel látták el, mint ahány év a megírása óta eltelt (mintegy háromszázötven).
Akit tehát nem riaszt el Démokritosz neve a könyvborítón – és kár lenne érte –, az hamar értesül róla, hogy a „nevető filozófus” gyakori szereplője hasonló műfajú írásoknak. Bár a szerző maga „sok dib-dáb dolgoknak tővel-heggyel, s éllel-fokkal, ággal-boggal összehánt szemétdombjaként” könyvelte el munkáját, nagyívű koncepció hiányára utalva, az lapozásakor inkább rokokó finomságok füzérének tűnik. A darabok persze nem egyformán szabályosak. A változatosságot már a szereplőgárda is szavatolja. Hiszen a korabeli erdélyi társadalom valamennyi rétegének „csúfocska dolgai” terítékre kerülnek, legyen az a fejedelem, bolond szőcs, „fő jezsuita”, neves tudós (Misztótfalusi Kis Miklós, Pápai Páriz Ferenc) vagy „ördögök harmincadján megfordult” menyecske. Az alapvető kritérium mindig a felekezeti hovatartozás, például ekként: „okos, rendes, de unitárius”. Bár a mű születésekor nyomtatásban nem jelent meg, elképesztő belegondolni, milyen bátorság, de ugyanakkor szabadszájúság lehetett köztiszteletnek örvendő úrasszonyokról hasonlókat írni: olyan vakbuzgó, „mintha a Lojola vagy Assisi Ferenc tökiból szottyant volna.”
Az idézet a Demokritus képszerűségéről is tanúskodik, a szerző nyelvi leleménye erős ütőkártya. A szöveget a regiszterek sokszínűsége jellemzi, a közigazgatás latinjától tájszavakig,  archaizmusokig. Hermányi leleményesen etimologizál – amikor a „gagyi” vagy, „Úristen, oltalmazz”, a parókiák árnyékszékének a megnevezését magyarázza –, látható élvezettel alkot rímeket, nyelvjátékokat, így: „De hagyjuk a pornak Aport!”
Az anekdotagyűjteményt forgatva az olvasó elmerenghet: a viszonyok változásán egyrészt, bizonyos aspektusok állandóságán másrészt. A mű a bölcsebbé tétel bevallott szándékával íródott. Magára vessen tehát, aki a végére érve egyéb fontos dolgok mellett még azt sem tudja, „vajon üdvözülnek-é a lovak”.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében