"kiszakadsz, kiszakadsz majd szépen"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 18. (656.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A köztes tér nem befejezhető...
NAGY BORBÁLA RÉKA
Héthatáron innen és túl - Beszélgetés Nagy Gábor költővel, irodalomtörténésszel -
Leena Krohn
Az ablakmás (Valeikkuna)
Fried István
Lányregényes emlékezet mint kordokumentum
Orbán János Dénes
Antihorger - Fried István 80 éves
Pomogáts Béla
Sors és vállalás
Egyed Emese
Leckenapok Gergővel
LOVASSY CSEH TAMÁS
Ellentétek
GOMBKÖTŐ MAGDÁS EMŐKE
Életről, halálról
Gálla Edit
versei
ANDRÉ FERENC
versei
Szőcs István
Jegyzet Shakespeare 450. jegyében - A királyfi öltöztetése és vetkőztetése
Elek Tibor
Klasszicizáló beérkezés
Papp Attila Zsolt
Atom Egoyan visszatért
Per Nyholm
Felejtsétek el Drakulát!
Antal Balázs
Apa a Holdon
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Egy-ké-há’ vers a családról
Demeter Zsuzsa
Versünnep
Túros Eszter
10 éves a FREE CAMP
Jakabffy Tamás
Kőrössy Jancsi emlékezete
Októberi évfordulók
 
Szőcs István
Jegyzet Shakespeare 450. jegyében - A királyfi öltöztetése és vetkőztetése
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 18. (656.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.

„Shakespeare embere az öncéllá lett ember, kinek életformája a korlátlan cselekvés.”1

Miért éppen Hamlet, töprenghet a színházba járó irodalombarát, miért éppen Shakespeare „legintellektualistább” alakja az, aki a leggyakrabban kénytelen korszerűtlen és stílszerűtlen jelmezben ágálni a színpadon? Már a múlt század elején is gyakran esett szószaporítás a frakkos Hamletről, nemsokára rá színre lépett a pulóveres Hamlet, majd rokokó csipkefátyolban, rászegezett szuronyok gyűrűjében érzékeltette magányát és kiszolgáltatottságát a gondolkodó embernek; vállszíjas SS-villamos kalauz képében pedig azt akarta érzékeltetni, hová vezet a túl sok tanakodás és individualizmus? Egyszóval, a rendező ki akarta tépni a mű zártságából, belecsimpaszkodási felületet keresett rajta, mert Hamlet az a figura, amin át csak a színészi tehetség tud megszólalni, a rendező erőlködése könnyen bohócparádéhoz vezet, ha meg akarja tódítani a költőt; ha rá akar licitálni Shakespeare alakteremtő erejére.
Mint most is olvasom,2 egy új Hamlet-előadás úgy kezdődik, hogy a sötét színpadon, alig megvilágítva, meztelen felsőtesttel ül a cseberszerű kádban a királyfi, és zuhanyozik! Később előfordul még tornaingben is a színpadon; és mezítláb. Mint bárki emlékezhet rá, a dráma az éjszakai katonai őrség igazoltató kiáltásával kezdődik: Állj! Ki vagy? Háborús készülődés feszültségének hangulatában indul és fejeződik be, a győztes Fortinbras bevonulásával. (Felbukkannak a szövegben az öreg, már halott Hamlet és az ugyancsak halott, idősebb Fortinbras, a birtok miatti perlekedésére való utalások, a fiatal Fortinbras fenyegetőzései, hajók lázas építése és rézágyuk öntése, várható véráldozatok, de mindez olyan vékony szálakkal van odafűzve a főcselekmény szélére, hogy sok néző – és rendező – észre sem veszi!) (Voltak azonban jó Hamlet-előadások is, amelyekből a Fortinbras-motívumot törölték, s fel sem tűnt?) Az „Állj s felelj: ki vagy?” – kiáltás elhangozhat különleges történelmi helyzet nélkül is, az éjszakai ügyeletről, és természetesen hat. A tárgyalt Hamlet-előadásban egy fürdőkádból hangzik, a meztelen felsőtestű, kádban ülve zuhanyozó Hamlet szájából, aki kezében nem is a szokványos egy koponyával, hanem két halálfejjel szórakozik, a kritikus nagy gyönyörűségére… Írásának is az a címe: Zuhany a testnek (ugyanolyan mély filozofikumot hordoz, mint például a Cipő a lábnak). A lényeg, hogy kikottyantja előre, ennek a Hamletnek a felszín alatt feszengő s fel-felbuggyanó vezéreszméje: Hamlet a saját teste képviselője, és nem a „lelkizésé”?
A dráma előadásának van még egy mozzanata, amiből „drámailag kiviláglik”, hogy ez a Hamlet nem a „szokványos”! Amikor Hamlet Gertrud szobájában észreveszi, hogy Polonius a függöny mögött hallgatózik, az eredetiben gúnyosan tetteti magát: Hahó! patkány?, és kardjával odadöf; előadásunkban kéjelegve megfojtja a függönnyel… Ilyenformán felszínre hozza az előadás érzelmi alaprétegének szövetét, vagyis hogy ez a zuhany-constrictorikus koncepció – szado-mazochista szenvelgés!
Egy Shakespeare-mű előadása legnehezebben a tetszelgő álintellektualizmus élvetegségét viseli el, a kényeskedést, „… a Shakespeare korabeli színpad, sőt maga a Shakespeare-i dráma is még szoros kapcsolatot tart a népi rémdrámával és a mesejátékkal… Ez a kettősség, a viharzó szenvedély uralma és a tündéri gazdagságú fantázia ritka tünemény az angol irodalomban, viszont annál dúsabban ragyogtatják a kelta ősköltészet fennmaradt kincsei. A kelta népek írták Európa legszebb meséit, s Cymbeline, Oberon, Titánia, Merlin, Trisztán és Izolda, Arthur király és a Grál-lovagok tündéri, bűvös és hősi világa a rokonképzelet tobzódó, játszi színpompájában virul fel újra Shakespeare regényes játékaiban, itt elhagyja az emberi természet szakadékos mélységeit s a fantázia határtalan birodalmába száll”. (Várkonyi)
A fentebb tárgyalni kezdett előadás s vele egyetértésben a róla szóló elemzés – mindkettőt elhagyja! Az előadás elemzése mindenekelőtt annak a közelmúltban – minálunk úgy fél évszázada uralomra jutott színház-esztétikai rémdogmáknak az érvényesítését méltatja, amely szerint a legeslegfontosabb a színpadon a játékteret és a nézőteret elválasztó láthatatlan „negyedik” fal lebontása, hogy színészt meg a nézőt azonos lelki erőtérbe kell helyezni…
Igaz, úgy jó huszonöt éve láttuk ennek egy zseniálisan leleményes kivitelezését a bukaresti Caramitru-féle Hamletben. Az előadás a záró jelenettel kezdődik, aztán hirtelen megszakad, hangos léptekkel egy frakkos alak jön végig a nézőtéren, felmegy a színpadra, annak sötét hátsó részében pontfénnyel megvilágított zongorához ül le, az előadás újra kezdődik, most már a dráma elejétől, a zongorista áthatóan, közvetlen közelből figyeli a játékot, hol zongorázik egy-két futamot, hol nem; majd a tényleges zárójelenethez érve lecsapja a zongora fedelét, s megint csak a nézőtéren keresztül, erélyes léptekkel távozik. (E rendezői lelemény nyomai majd’ másfelé is felfedezhetők: az ugyanakkori kolozsvári Hamletben egy színész a színpad sötét zuga fölé magasított kis erkélyen feketekávét iszik; és éber tekintettel követi az előadást. Vagy: a Buszmegálló című kínai drámában, a megállóban várakozó utasok közt egy nagy zongorán egy művész időnként ingerülten néhány futamot játszik.)
A mi Hamlet-előadásunk beszámolója szerint a színpadnak van egy nyúlványa, rajta néhány szék, amelyekről, a sötét nézőtérből fényszóróval megvilágítva, Claudius és Gertrud, a gyilkos trónbitorló és az elcsábított özvegy királynő figyeli az előadást.3
A beszámoló kizárólag az ilyen vonatkozású elemek s hasonló megoldások méltatása, például Hamlet atyjának szelleme beül a nézőtér első sorába és onnét kísért! Visszatérő kulcsszerepe van a kádnak és zuhanynak is, de a központi fűtésről is szó esik stb. És persze: azonkívül, még színészek is voltak a színpadon…. „s tették, amit kell.”
(Megjegyzéseim szigorúan csak Ungvári Zrínyi Ildikó tanulmányából táplálkoznak.)

Jegyzetek
1    Várkonyi Nándor: Shakespeare születése négyszázados évfordulójára. Újra megjelent a Kaleidoszkóp című kötetben, Széphalom Könyvkiadó, 2014. Eredetileg a Jelenkorban jelent meg, 1964 júniusában. Megállapításai az ötszázadik évfordulón is frissen fognak hatni. Egyik fő gondolata, hogy Shakespeare nem a valóságból „veszi” alakjait, hanem ő teremti. Vö. Petőfi: „Shakespeare egymaga a teremtés fele.”
2    Ungvári Zrínyi Ildikó: Zuhany a testnek. (A sepsiszentgyörgyi Hamlet-előadásról), Látó, 2014, 4. szám. Hamlet. A Gyalui Várszínház és a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2014-es közös produkciójáról. Rendező: Bocsárdi László, dramaturg: Sebestyén Rita Júlia, díszlet: Bartha József, jelmez: Dobre Kóthay Judit, zenei feldolgozások: Kónya–Ütő Bence.
3    Ennek temesvári tárgyi előzménye is van: egy időben az ottani magyar színház egy divatcsarnokban játszott, amelynek a színpada a nézőtér baloldalán azonos magasságban, egy kifutóban folytatódott.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében