"kiszakadsz, kiszakadsz majd szépen"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 18. (656.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A köztes tér nem befejezhető...
NAGY BORBÁLA RÉKA
Héthatáron innen és túl - Beszélgetés Nagy Gábor költővel, irodalomtörténésszel -
Leena Krohn
Az ablakmás (Valeikkuna)
Fried István
Lányregényes emlékezet mint kordokumentum
Orbán János Dénes
Antihorger - Fried István 80 éves
Pomogáts Béla
Sors és vállalás
Egyed Emese
Leckenapok Gergővel
LOVASSY CSEH TAMÁS
Ellentétek
GOMBKÖTŐ MAGDÁS EMŐKE
Életről, halálról
Gálla Edit
versei
ANDRÉ FERENC
versei
Szőcs István
Jegyzet Shakespeare 450. jegyében - A királyfi öltöztetése és vetkőztetése
Elek Tibor
Klasszicizáló beérkezés
Papp Attila Zsolt
Atom Egoyan visszatért
Per Nyholm
Felejtsétek el Drakulát!
Antal Balázs
Apa a Holdon
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Egy-ké-há’ vers a családról
Demeter Zsuzsa
Versünnep
Túros Eszter
10 éves a FREE CAMP
Jakabffy Tamás
Kőrössy Jancsi emlékezete
Októberi évfordulók
 
Demeter Zsuzsa
Versünnep
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 18. (656.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.

S. Pataki Mózes: Poétai Gondolatok. Kritikai kiadás. Sajtó alá rendezte, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Egyed Emese. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesü­let kiadásában frissen került ki a nyomdából az 1784-ben Kolozsvárott született Pataki Mózes Poétai Gondolatok című kéziratos munkája. Az Egyed Emese által sajtó alá rendezett verses és rövidprózai szövegekből álló kézirat editálásával bővülhet az Erdélyi Múzeum egykori munkatársáról kialakult képünk, akit ifj. Wesselényi Miklós nevelőjeként és barátjaként is számon tart az irodalomtörténet-írás.
Mint Egyed Emse a kötet előszavában, illetve a kísérő tanulmányban hangsúlyozza, a fiatalon elhunyt Pataki Mózes kötete, amely egyaránt tartalmaz versfordításokat és saját költeményeket, stílusirányzatok határmezsgyéjén keletkezik, felmutatva azokat az ízlés- és szemlélettörténeti átalakulásokat, amelyek oly jellemzőek az 1800-as évek elejének magyar irodalmára. Az 1805-ben már cenzúrára benyújtott kézirat huszonnyolc verset, a kötet mottójául szolgáló Schiller-idézettel együtt 29 „poétai momentum”-ot és kilenc példázatot tartalmaz prózai történetbe ágyazva. A gyűjtemény szerkezete gondos poétai, szerkesztői munkára vall, amely stílusban, eszköztárában, gondolatiságában, sőt, színvonalában, ahogyan a szerkesztő megjegyzi, „nem marad el attól, amit a weimari klasszika vagy a megújuló árkádizmus a korban Európában tőlünk például nyugatabbra produkált.”
Pataki ízlésbeli orientációját jól jelzi, a kézirat leadása és a cenzori véleményezés megszületése után, 1806-ban még igazít a kéziraton, például beilleszti a Schiller halálára íródott sírversét, amely egyben a kötet egyik legszebb darabja: „Jajgat az ész’ le borúlt angyala sirja felett./Jo érzések öröm-poharától részegedett sok/Szép pillanataim áljatok égybe elő.”
Kritikai kiadásnak szánja a szerkesztő a könyvet – így a kötet nem csak a régi magyar vers kedvelőinek szól, egyetemi oktatásban is kitűnően alkalmazható, a kötet végén található jegyzetek részletes útbaigazítást nyújtanak Pataki olvasmányélményeiről, a versek forrásairól, keletkezési körülményeiről, amelyekről a kísérőtanulmányában is részletesen olvashatunk.
A Poétai Gondolatok az Erdélyi Múzeum folyóirat megjelenésének 200. évfordulóján lát napvilágot – jó apropó nemcsak az ünneplésre, de a versolvasásra is.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében