"Nincs mód és nem is lesz feledni"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 19. (657.) SZÁM – Október 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Zuhan a nehéz könyv, ki tudja, hol áll meg
Demeter Zsuzsa
„Sok hazával rendelkező vándoríró vagyok” - Beszélgetés Márton Evelin íróval
BALÁZS IMRE JÓZSEF–FEKETE VINCE–KARÁCSONYI ZSOLT–KIRÁLY FARKAS–LÁSZLÓ NOÉMI––MÁRKUS–BARBAROSSA JÁNOS
Sírvers-szombat*
Czegő Zoltán
Csillag ragyog hol ott, hol itt
MIHAI EMINESCU–TUDOR ARGHEZI–IOAN ALEXANDRU
JANCSIK PÁL fordításai
Kabdebó Tamás
Olvasó­forradalom
GULISIO TÍMEA
versei
SÓLYOM ORSOLYA
Szlem. Slam. (I)slam. I slam. I am.
Noszlopi Botond
versei
FARCZÁDI ALI
versei
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek
Muszka Sándor
versei
Pomogáts Béla
Búcsú Pusztai Jánostól*
Czakó Gábor
Regölyi Janus
MÁRTON EVELIN
Godán Ezokev
Jakab-Benke Nándor
Nagyszerű szörnyszülött
CSUSZNER FERENCZ
Akit szégyennel tölt el a nappal világossága
BERKI TÍMEA
Múlt-mutatók
Codău Annamária
Egy írónő újjáélesztése
„… a többre vágyás szellemét kell fölébreszteni...”
Visky Mária
Abszurd párbeszéd – Tóth László-alkotások(kal)
Jakabffy Tamás
Utcazene-fesztivál
 
BALÁZS IMRE JÓZSEF–FEKETE VINCE–KARÁCSONYI ZSOLT–KIRÁLY FARKAS–LÁSZLÓ NOÉMI––MÁRKUS–BARBAROSSA JÁNOS
Sírvers-szombat*
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 19. (657.) SZÁM – Október 10.

 

BALÁZS IMRE JÓZSEF

Székely Melinda

Ha megállsz itt, e dombon,
Mely csupa árny és inda,
Emlékezz, hogy itt élt
És fordított Melinda.
Hirtelen fordított
E bús világnak hátat,
Most gyönyörködve szemlél
Angyalt és kőrisfákat.

Andorkó Júlia

Szöszmötölve élt itt Andorkó Júlia,
Késett kicsit mindig, s el kellett múlnia.
Életét átélte, halálát átaludta,
Ha újraszülnék egyszer, ugyanezt élné újra.

Erdélyi Tünde

Itt nyugszik Erdélyi Tünde,
Ki járt és olvasott itt, s elköltözött az űrbe.
A Sólyomkőre vágyott, Tusnád tetejére,
A vágyak megszűnnek ott, és feljutnak
az égbe.

Potozky László

Blokktetőn temetkezett a jó Potozky László
Hol Beatles és a U2 koncerthangja átszól.
Háborúban hullt el, szétszórta egy akna,
S a tájba írt regényét csak dicsérte a szakma.

Bonus tracks

Idézd föl, ha itt jársz, Karácsonyi Zsoltot,
E tengerparton volt ő téveteg és boldog.
Egy cet nyelte el őt, s az küldte végül partra:
Ha fordítva nem ment, hát ő is így akarta.


*

Király Farkast végül hangfalba temették,
Akelát játsztak búcsúként és pár jobb
Beatricét,
Nagyvárosi dzsungel, mit vándorolva ott lát,
S a hűlő nyomon megleli a másik
Boldog utcát.

*

Nincs mód és nem is lesz feledni Nonót,
Világhegedű veszít így hegedűvonót.
Tolmácsolt Yeatset, saját magát,
Tudóst és államelnököt,
Amíg egy régi,
Égi
Emeletes
Ágyba költözött.

*

Emlékezz, ha itt jársz, Fekete Vincére,
Ki bőrdzsekiket húzott minden jó ingére.
Ha mozdonyok dübögnek, s csatlakozás
nincsen,
Átszállásra vár a felhők közt, Alvincen.


*

Itt volt nyughatatlan Márkus Barbarossa.
Az élet titka, tudta, a férfi szakállhossza.
Most pallót cserél épp egy égi hangszeren,
Fúr, farag és dörmög, mint a végtelen.


*

Márkus András addig keresgélte énjét,
Míg fekete sapkák alatt találta meg végképp.
Most áll a szlemmertársaság, sapkákat
levéve,
S mereng, hogy sapkátlanul a lét még
bármit ér-e.


*

Itt borongott mélán Balázs Imre József,
Győzködték néhányan, míg elhitte,
hogy jó lesz.
De elmerült magában, ötven búvár kereste,
Amíg két vidra hozta föl a foga közt egy este.

2014. augusztus 23.

 

 

FEKETE VINCE

Zsigmond Andrea

1
Itt nyugszik Andrea, Zsigmond,
Hallja, hogy az Isten mit mond:
Lányom, minden, mi földi, talmi,
Tessék csak szépen meghalni!

2
Itt nyugszik Zsigmond Andrea.
Meghalt.

3
Kérdezte egy úrtól Banderas:
Ki itt nyugszik András vagy Andreas?
Nem András, és nem is Andreas,
Mert Andrea nyugszik itt, Andreas.

Kovács Levente

1
E sírban vagyon eltemetve
Egy ifjú úr: Kovács Levente.

2
Nyaranta nézed vagy telente,
Hó fedi, avagy sár belepte:
Itt nyugszik Kovács Levente.

3
Kérded, hogy aki itt aluszik
Az ki?
Nos, nem más, mint Kovács Levente,
Bazki!

4
Tán mert a Fennvaló kegyelte,
Leventét magához emelte.

5
Nézi az ég alját Levente:
Feljött az én napom, lement-e?
Nem feljött, mond az Úr, Levente,
Nem feljött, nem ragyog: lement a’.

Benő Attila

Itt nyugszik
Benő.
– Nem biztos.
– De ő.

Szántai János

1
Itt nyugszik Szántai.
A halál megszánta, ni!

2
Itt nyugszik Szántai.
Nem viccnek szánta, ni!

Karácsonyi Zsolt

Itt nyugszik Kara.
Béke vele.

Andorkó Júlia

1
Minek tökölni, szöszmötölni?
Pihenni, feküdni köll, ni.

2
Lentről jött egy fúria:
Magammal viszlek, Júlia.

3
Földmélyből feljön és andalg ő:
Egy leány, Júlia Andorkó.

4
Éjmélyből felzengő, andalgó:
Júlia, szép leány, Andorkó.

5
Júlia, két szemem,
Olthatatlan szenem,
Azt hittem parázslasz,
Lobogsz még… De nem.

6
Ez mi, Juli?
Túli buli.
7 (A FÉRJ MONDJA)
Lelkemet kellene dúlnia,
S föld alatt fekszik már Júlia.

8 (AZ ÚR MONDJA)
Mindennek el kell hát múlnia.
Neked is. Sajnálom, Júlia.KARÁCSONYI ZSOLT

Teatrológus sírfelirata

Zsigmond Andrea élt és
– túlnan látja magát

Gál Attila

Gál voltam, kit az égi csapatból
        Földre lehívtak.
Most már túl ragyogok, de
        nem lát más: csak az Isten.

Zsuzsanna a túlban

Szép a halál, ha innen nézem,
    és a tojásból
úgy sikerült a kilépés:
    nem látták csak a Macskák.
Eltűnt minden... Várad...
Végül a bölcs ekoszisztém
adta a titkomat át a
    tisztult, néma időnek.

Fekete Vince

Meghalt ő Feketén, de a titka
        ma messze fehérlik.


Balázs Imre József

Pusztult Imre, de sok neve most már
        Hordja örökre.


KIRÁLY FARKAS

Márkus Barbarossa Jánosra

Itten nyugszik Barbarossa.
Nem tanított semmi rosszra –
    s mégis.

Karácsonyi Zsoltra

Volt egy pók – egy karakurt.
Pont ott, ahol Kara – írt.
Meg is csípte Kara úrt.
Többé költőnk sosem írt.

Balázs Imre Józsefre

Balázs Imre József hótt.
S az nem vidra volt, csak hód.

Szenkovics Enikőre

Sánta szapphói strófa némi Tankcsapda-érzéssel

Körbevettek mindig jó vetemények,
Sörrel kézben jobban fordul a német.
Ám mire megszoktam volt ezt az egészet:
jöttek a férgek.

Felméri Zsuzsára

Urna-tanka

Kutyám szomorú.
Gúnyám már nem fekete.
Vidámságomat
hamvként szórják szerteszét,
az elemek elnyelik.


LÁSZLÓ NOÉMI

Gál László türbéjére

Itt nyugszol, GÁL LÁSZLÓ, ki míg
gyerek valál,
Nem gondolád, hogy Kolozsvárról visz el
a halál,
Hogy 27 éved alatt vasutast nem talál,
Sem arcot, ki a képernyőkön textust
deklamál,
S ha transzba estél, indexed most
cirkalmazza ki:
Szentgyörgy szülötte alszik itt,
Ő IS VOLT VALAKI.

Zsigmond Andrea

mauzóleumára
36 tavaszt látott, kit itt takar a márvány,
Csíkban jött a világra, Kolozsvárt
hagyta árván.
A színházak körében ő penge és mumus,
Már kéket, zöldet látott, s még nem volt
kritikus.
Jött, győzött, főzött ezt-azt, volt benne
spiritusz,
Recenzált, míg KIFOGYOTT BELŐLE
A SZUSZ.

Filep Judit kenotáfiumára

FILEP JUDIT, a nő,
Kit e kő invokál,
Szolidan volt vörös,
Finoman speciál,

Számolt, táblára írt,
Táncolt és énekelt,
Egy bizonyos kamasszal
Bukás miatt perelt,

A gondot és a bajt
Elűzte bár, de máris
Toppantott a halál
ÉS LETT HORIZONTÁLIS.

Erdélyi Tünde sírjára

Ki itt alussza álmát,
A sűrű húson átlát.

Ki készül nagy viharra,
Szavakat aggat arra.

Csodát mond és valódit,
A rettenetben gyógyít.

Ha eljutott is eddig:
Itt csak a teste fekszik.

Lelkét nem érte végzet:
Napfénnyel ír meséket

Neked, ki olvasod,
Hogy nyár van,

S Ő HALOTT.


MÁRKUS–BARBAROSSA JÁNOS

Egy ifjú poéta sírkövére

(Varga László Edgár megrendelőnek)

Nagy tudtál lenni, mint a tyúkszemem,
hírös ember a Tyúkszeren.
Isten, unalmát véled osztva
rendelt angyali kosztra.

Jó étvágyat, barátom.
S hason feküdj, ne háton.

Egy szépleány sírkövére

(Nem felkérésre, egy jelenlévő  tekintetét lesve)

Virágom, virágom,
Remélem ibolyám leszel
A Túlvilágon.

Páros sírvers, Magdó & Kazedd felkérésére

(akik elmondták, közös sírban szeretnének pihenni,
és nem kívánnak maguknak egyházi temetést)

Itt fekszünk mind a ketten
6 per 9-es sírban,
ezeddig tejben – vajban,
de most mennyei zsírban.

Tudjuk Urunk, halandók
megannyi baja jut rád,
mégis kérnénk titkárod
révén egy Kamaszutrát.

Magam sírkövére

Meghaltam, baszki.
Remélem ti is.

Jenő barátom megérdemli a mellettem levő gödröt

(Mátis Jenő barátom elképzelt sírkövére)

Jenő, hogy Isten mikor fizetett,
Ez mosmá‘ nyóc. De köszönöm
a Túlvilági Öszödön
Leányos füzeted.

Sok jó adressza vala benne.
Remélem bátran
Velük is összefutunk majd
A Házsongárdban.

*A Kolozsvári Magyar Napokon, az Erdélyi Magyar Írók Ligája idén is megszervezte rögtönzőestjét. A kolozsvári Bulgakov Kávéház teraszán a meghívott szerzők (Balázs Imre József, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt, Király Farkas, László Noémi, Márkus András, Márkus–Barbarossa János) ezúttal sírverseket írtak a bátor jelentkezőkről, miközben a jelen levő kollégákról sem feledkeztek el.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében