"Nincs mód és nem is lesz feledni"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 19. (657.) SZÁM – Október 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Zuhan a nehéz könyv, ki tudja, hol áll meg
Demeter Zsuzsa
„Sok hazával rendelkező vándoríró vagyok” - Beszélgetés Márton Evelin íróval
BALÁZS IMRE JÓZSEF–FEKETE VINCE–KARÁCSONYI ZSOLT–KIRÁLY FARKAS–LÁSZLÓ NOÉMI––MÁRKUS–BARBAROSSA JÁNOS
Sírvers-szombat*
Czegő Zoltán
Csillag ragyog hol ott, hol itt
MIHAI EMINESCU–TUDOR ARGHEZI–IOAN ALEXANDRU
JANCSIK PÁL fordításai
Kabdebó Tamás
Olvasó­forradalom
GULISIO TÍMEA
versei
SÓLYOM ORSOLYA
Szlem. Slam. (I)slam. I slam. I am.
Noszlopi Botond
versei
FARCZÁDI ALI
versei
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek
Muszka Sándor
versei
Pomogáts Béla
Búcsú Pusztai Jánostól*
Czakó Gábor
Regölyi Janus
MÁRTON EVELIN
Godán Ezokev
Jakab-Benke Nándor
Nagyszerű szörnyszülött
CSUSZNER FERENCZ
Akit szégyennel tölt el a nappal világossága
BERKI TÍMEA
Múlt-mutatók
Codău Annamária
Egy írónő újjáélesztése
„… a többre vágyás szellemét kell fölébreszteni...”
Visky Mária
Abszurd párbeszéd – Tóth László-alkotások(kal)
Jakabffy Tamás
Utcazene-fesztivál
 
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 19. (657.) SZÁM – Október 10.

1. Rajtad sűrű sárga fellegek…

Írja az újság, hogy szeptember 21. A magyar dráma napja, mert 1881. szep­tember 21-én mutatták be először Pesten az Ember tragédiáját. Madách e Drámai Költeménynek nevezett művét nagyjából 1859-ben írta, és először 1862-ben nyomtatták ki. Két esztendő várakozás normális, huszonhárom már kevésbé – ám nem lehet csodálkozni. Ez a fajta „drámai költemény” valójában egy teljesen új műfaj volt! Madách ugyanis elsőként, több évtizeddel megelőzve a mozi feltalálását, tökéletes forgatókönyvet írt!
Hozzá kellene persze tennünk, hogy: „legalábbis nálunk”… Azonban úgy tűnik, hogy nem legalábbis. Mert a műfajnak azon előzményei, amelyekhez a Tragédiát hasonlítani/viszonyítani szokás, tulajdonképpen a színpad dimenziói közé ihletődtek, mint például Goethe Faustja, ellenkező esetben fő mondanivalójuk nem ölt testet a látvány szintjén is! Madách művének színjei pedig tökéletes filmjelenetek: lényeg és keret azonosul, és ütemesen váltakozik a monumentálistól a meghitt apróságokig, a grandiózustól a köznapisági. Egyszóval mindaz benne van, amit felsorolni szokás a jó filmeknél.
Olvasgatom a Tragédia előadásainak a történetét és nem kapom, amit keresek: a filmváltozatokat! Pedig biztosan tudom, hogy legalább egy van: Huszti Péter tévéfilmváltozata, 1969-ből. Biztosan tudom, mert láttam. És azóta is állítom, hogy a legérdekesebb, legélvezhetőbb Tragédia-előadás volt, amit valaha is alkalmam volt megnézni – beleértve a filmre felvett sablonos vagy erőszakosan tarkított-gazdagított (felfújt és lelaposított) előadásokat is; valamint az itthoniakat: Várad, Kolozsvár, Vásárhely, megint Kolozsvár.
Érdemes elgondolkodni azon, hogy a rendező, illetve filmre alkalmazó akkor csak huszonöt éves pályakezdő, s az eszközök, amit a tévé a kezéhez adott, szűkösek, minimálisak – szegény ember vízzel főz ( vagy ahogyan Gy. Szabó mondogatta: Szegény ember vizel, s főz) – és mégis a film pergő, lüktető ritmusú, a jelenetek pregnánsak, végig hivatkoznak egymásra, nem egymás mellé rakottak, hanem egymásból bontakoznak ki. Talán éppen kezdő mivoltából fakad, hogy nem alkalmazta a magyar filmezés fő sablonjait; például, hogy a hős mindig „nézve néz”, sokáig és „menve megy”, szintén sokáig. Talán egyedül a Krasznahorkai-filmek rendezőjének és operatőreinek sikerült ezt a vidékiességet átszellemíteni, áthevíteni.
Huszti másik (számomra) meglepő fogása volt, hogy nemcsak Ádám, Éva, Lucifer alakja megy végig az előadás összes színein, de más szereplők is „ismétlődnek”, például, aki Péter apostolt alakítja, az lesz a tudós a falanszterszínben stb. És végül: ez az előadás érzékelteti, hogy mindegyik szín valakinek valamilyen „paradicsomkert” és ezért kell elbukniuk.
Még ha ez a Huszti-változat kevésbé sikerült is lett volna, mint amennyire az adott keretek és filmgyártási szegényesség mellett lehetett, akkor is illene emlékezni rá! Még az interneten is csak oly kevés fanyalgás olvasható róla, hogy az világosan jelzi: a „bús feledékenység” sárga felhői az irigység ingoványaiból szálltak fel! Mert ha igazán rossznak találták volna, évekig csipkedik és piszkálják!
Érdemes volna egyes elképzeléseket visszájára fordítani: a főalakok minden színben más-más művész megformálásában lépjenek fel, tizenöt Ádám, s ugyanannyi Éva és Lucifer – természetesen csak egyetlen díszelőadáson! Igazi emlékjelet akkor adna a színház a Madách-albumba. Persze, egyetlen színháznak, legyen ez akármekkora, szinte megvalósíthatatlan lenne. Ám tízévenként, öt-hat színháznak nem! S ha filmre vennék, talán a sárga fellegek is eloszlanának?

2. „Ejtsd: Bézikhang!” (Itt a Basic Hungarian nyelv?)

Oh, azok a régi kedves nyelvművelők! Milyen jóindulatúan, biztatólagosan, mily megbocsátóan duruzsolt a hangjuk, s ha némi óvatos feddés is járult hozzá, még az is olyan atyai volt; hogy minap olvasónk kedves levelében arról érdeklődik, hogyan helyesebb: „Fizetni még egy rundot?” avagy: „Még egy rundót?” – hosszú ó-val. Nem, nem oktatta ki nyersen, hogy fizessen még egy kört, rendeljen még egy rendet vagy menetet. Hanem hát, hogy ha jól meggondoljuk, tulajdonképpen elképzelhető némelykor olyan változat is, hogy elfogadható; a fontos csak az, hogy tulajdonképpen, és a többi, és a többi…
Ma már rég nem arról van szó, hogy a nyelvünkön beszélők egy része hanyagságból, más része félműveltségből „kifolyólag” vagy éppen sznobizmusból idegen szót használ magyar helyett olyankor is, amikor szükségtelen, sőt, amikor a magyar pontosabb, „helyénvalóbb”, hanem arról, hogy a rádió és a televízió, – az úgynevezett elektronikus média – kivívta magának a mértékadó, irányító, sőt olykor már a zsarnok szerepét is, hogyan és hogyan ne beszéljünk!
Nem is az a lényeg, hogy titokzatos időszakaszonként elkezd egy-egy jó magyar szót kitudni a szókincsből – pár éve például ki nem mondanánk, hogy gyógyszertár és gyógyszerész, csakis patika és patikus hallható, de – nem kedélyesen, vagy hangulatosan, hanem erőszakosan – és ez fogalomszegényítéshez vezet! Vagy például: „Egy autó kamionnal ütközött”, mintha a kamion, teherautó vagy mentő nem mind autó lenne! Nincs személygépkocsi, személyautó, luxusautó vagy túrakocsi, sem sportkocsi!
A személy szó különösen kiküszöbölendő nálunk valamiért. A rendőrök nem gyanús személyeket vesznek őrizetbe, hanem „embereket”. A tudósítás során, a motor két embert sodort el, várjuk még: és hány kutyát? A repülőgépen utazó kilencven „ember” és a nyolcfőnyi személyzet életét veszti. Indonéziában felborult egy komphajó, harmincöt „ember” és tizenhat katona a vízbe fulladt! Vagy a kizárólagosan használt sérülés, sérülni szó! Pedig, ha valakinek mondjuk a vonat levágja lábát, az bizony nem sérülés, hanem halálos veszélyességű sebesülés, megnyomorodás… Mint ahogy, ha vadul vezetem terepjárómat, és mellettem ülő huncut kis útitársnőm mellkasát átfúrja a szembe jövő szekér rúdja, azt sem mondhatom „sérülésnek”! Mi a baj a „sebesült” szóval, hogy a „személy” sorsára jutott? Ha valakit tetten érnek, amint éppen lefűrészelte szomszédja fejét, az nem „tettes”, hanem „gyilkossággal gyanúsítható” – és így végig, az orvosi és az igazságszolgáltatási szaknyelvek magyar szókincsét – kiutálják!
A Basic english az angol nyelvnek olyan változata, amelynek a szókincse és kifejezéstára a minimálisra szűkített, elsősorban turisták, taxisofőrök, kapusok, pincérek és takarítónők számára.
Kinek a számára készül oly erőltetve a Basic Hungarian? Van például néhány latin szó is, például: teatrum, alma mater, voks… ezt egy medianita minden lehetséges alkalommal többször is elsüti! Ezen csak úgy lehetne segíteni, hogy latin nyelvtanfolyamot végeztetünk velük. És legalább Cicero műveit tanulják meg fordítani, s a jellegzetesebb fordulatokat fejből idézni!
Talán megbecsülnék a sajátjukat is!
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében