"Nincs mód és nem is lesz feledni"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 19. (657.) SZÁM – Október 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Zuhan a nehéz könyv, ki tudja, hol áll meg
Demeter Zsuzsa
„Sok hazával rendelkező vándoríró vagyok” - Beszélgetés Márton Evelin íróval
BALÁZS IMRE JÓZSEF–FEKETE VINCE–KARÁCSONYI ZSOLT–KIRÁLY FARKAS–LÁSZLÓ NOÉMI––MÁRKUS–BARBAROSSA JÁNOS
Sírvers-szombat*
Czegő Zoltán
Csillag ragyog hol ott, hol itt
MIHAI EMINESCU–TUDOR ARGHEZI–IOAN ALEXANDRU
JANCSIK PÁL fordításai
Kabdebó Tamás
Olvasó­forradalom
GULISIO TÍMEA
versei
SÓLYOM ORSOLYA
Szlem. Slam. (I)slam. I slam. I am.
Noszlopi Botond
versei
FARCZÁDI ALI
versei
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek
Muszka Sándor
versei
Pomogáts Béla
Búcsú Pusztai Jánostól*
Czakó Gábor
Regölyi Janus
MÁRTON EVELIN
Godán Ezokev
Jakab-Benke Nándor
Nagyszerű szörnyszülött
CSUSZNER FERENCZ
Akit szégyennel tölt el a nappal világossága
BERKI TÍMEA
Múlt-mutatók
Codău Annamária
Egy írónő újjáélesztése
„… a többre vágyás szellemét kell fölébreszteni...”
Visky Mária
Abszurd párbeszéd – Tóth László-alkotások(kal)
Jakabffy Tamás
Utcazene-fesztivál
 
Codău Annamária
Egy írónő újjáélesztése
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 19. (657.) SZÁM – Október 10.

Kollarits Krisztina (szerk.): „nem csak a magam terhét hordom...”. Tormay Cécile és a Napkelet. Orpheusz, Budapest, 2013.

A Kollarits Krisztina szerkesztette tanulmánykötet címe azt az elvárást kelti, hogy a benne szereplő írások Tormay Cécile és a Napkelet című folyóirat viszonyára fektetik a hangsúlyt, ehelyett azonban a mottóként tágabban is értelmezhető idézet sugallata „győz”: az írónő egész munkásságát áttekintő, szintetizáló jellegű kiadványról van szó.
A tanulmányszerzők érdeklődésének középpontjában Tormay szépirodalmi munkái (elsősorban az Emberek a kövek között, A régi ház és a Bujdosó könyv, amelyek sokak szerint világirodalmi rangúvá avatják munkásságát, de egyéb novellák, elbeszélések, útirajzok is) mellett az írónő családi és társadalmi háttere állnak, közéleti tevékenysége, a kortársaihoz fűződő viszonya, recepciója Magyarországon, a Trianon utáni Erdélyben és külföldön egyaránt. Közös célnak tűnik – legyen szó akár a nőirodalomban betöltött szerepéről, narrációs technikáiról, életképszerű leírásairól, műveinek esztétikai megformálásáról, akár az idegenségérzet, a tér–egyén, női identitástörténeti idő viszony tematizálásáról, akár arról az irodalmi, történelmi és politikai kontextusról, amelyben élt és alkotott –, hogy Tormay Cécile megítélése ne (csak) az évtizedek során nevéhez tapadt címkék alapján történjék, s ezt a szándékot a hátsó borítón szereplő ismertetés is sugallja.
A kötet tehát Tormay sokarcúságát hivatott megmutatni, egy koncepció létezését azonban könnyen felülírhatja a túlságosan szerteágazó tematika. Úgy tűnik, hogy a kötetcím inkább egy ernyőfogalom, amely alá odakerülhet bármilyen szakmunka, amely a legkevésbé is érinti Tormayt. A szerkesztő azonban igyekszik rendet teremteni a tanulmányok (előzőleg a Magyar Írószövetség 2012-es, az írónő életművének szentelt tudományos konferenciájának előadásai) között egy kronológiát, tematikát és kontextualizáló hajlamot ötvöző rendezőelv segítségével, amely szemléletesen követhetővé teszi Tormay Cécile pályájának ívelését a szépirodalomtól a közéleti szereplésen át a Napkelet főszerkesztői pozíciójáig.
A kötet alapos, megbízható és színvonalas körképet nyújt a XX. század eleji irodalom egyik jelentős női alakjának munkásságáról, s nemcsak további kutatások kiindulópontjaként, hanem Tormay Cécile népszerűsítéseként is szolgálhat. Hiánypótló és „újjáélesztő” könyv.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében