"háttérben a rejtőző részletek"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 20. (658.) SZÁM – Október 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Kántor Lajos
Pomogáts Béla útjain
SZÉKELY FERENC
„Én ismerem a legtöbb magyar írót személyesen” - Beszélgetés a 80 éves Pomogáts Béla irodalomtörténésszel
BORCSA JÁNOS
Építő gondolatok egy könyvtárból
Pomogáts Béla
Egy nemzeti közösség szószólójaként - Az Erdélyi Szépmíves Céh és az erdélyi magyar közélet
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek II.
Bálint Tamás
Lávsztori
ŞTEFAN MANASIA
versei
Erős Kinga
rövidpózái
FARKAS KRISTÓF LILIOM
versei
Horváth Előd Benjámin
Ha akarjuk, meg is védhet - Horváth Előd Benjámin interjúja Győrfi Katával
Bájos csevegések, véres ügyek
KÉSZ ORSOLYA
Az emlékezés lehetőségei
Franz Hodjak
Crosby úr jött s ment
Gömöri György
Adalékok Vajda Alberthez
Oláh András
versei
FERENCZI SZILÁRD
A nagy filmzabálás - Beszámoló a 14. Filmtettfesztről
Péter Beáta
Kényszerű jólét
Vallasek Júlia
Havasi nosztalgia
Xantus Boróka
A népi világ idilljén túl
Egyszerre élni a múlttal és a jövővel
BENE ZOLTÁN
Szurokeső
Túros Eszter
Úton a járatlan felé
Novemberi évfordulók
 
Erős Kinga
rövidpózái
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 20. (658.) SZÁM – Október 25.

A szabadság szemfényvesztése

Fekszem ismét a hálókocsi emeleti ágyán, a fal felé húzódva, tartva a vonat hirtelen fékezésétől. Különös félálom nehezíti pilláimat, zsibbaszt a fáradtság, a vonatkerekek monoton zakatolása mégsem hoz mély álmot. Felkelhetnék és kinézhetnék az ablakon, mint idefele jövet, úgy hajnaltájt, amikor az utazás izgalma tartott ébren, s lemásztam hozzád az alsó ágyra, lábadhoz kuporodva néztem ki az ablakon, s figyeltem, hogy a hófödte táj fehérsége miként nyeli el az éjszaka lassú foltjait. A fenyők olykor karnyújtásnyira tűntek, a sínpár az erdőt metszette, óriás jégcsap lógott a töltés melletti meredélyben, aztán a fák távolodtak, s a fehérségben szalmaboglyák sötétlettek, kézzel rakott körte formájúak, akárcsak a nagybányaiak képein. Távolabb néhány ház látszott, falusi utca, gyér világítás… Nem tudsz aludni, Cicó? – kérdezted, s felültél az ágyon, a hátam mögé vackoltad magad. Sokáig néztük így a tájat, szótlanul, mint akik nagy útnak indultak, s tudják, hamarosan megérkeznek.
Felkelhetnék és kinézhetnék az ablakon, de a kényelmetlen ágy melege még mindig vonzóbb, mint a hajnali alföld látványa. Ahhoz talán oda kell születni, hogy az egyhangúság megszólíthasson. Öreg barátném lelkesedik érte, s nem érti közönyömet. Csodálatosnak véli, amikor a végtelenre függesztheti tekintetét, s a csend felerősíti a föld, az ég és az ember tökéletesen letisztult, helyén való rendjét. Neki jutott hely ebben a nyomasztó harmóniában. Inkább a fal felé fordulok, s remélem, elaltat végre a vonat zaja. Hallom, ahogy szuszogsz az alsó ágyon, ha melléd bújnék, biztos felvidítana a testmeleg, de az ágy túl keskeny, s nem akarlak felébreszteni. Legalább te légy még középkori várúr a tömösi végeken, ott ahol a fenyők makacsul kapaszkodnak a hegyoldalba, hófödte ágaik megereszkednek, olykor reccsennek is, de csúcsukon a cukorsüveg játékos és pajzán. Medvét nem láttunk, csak egy mókust, de sokáig nézhettük ugrándozását a fák között, miközben megfogtad a kezem, s magadhoz szorítottál. Néztem azt a kis állatot és minden porcikám irigyelte, hiszen milyen jó volna a hóban hemperegni, nem gondolva arra, hogy vizes lesz a ruhánk és utána fázni fogunk. Menthetetlenül felzabált a nagyváros, vágyaimat is alárendelve az ésszerű kényelemnek, végképp megfosztva már a szabadság szemfényvesztésétől is. Csak a hazaérkezés lehetősége maradt, két és fél óra múlva megérkezünk a Keletibe. Libasorban szállunk le majd a vonatról, valaki fellök a csomagjával, sodródunk a kijárat felé, miközben a hangosbemondó fáradhatatlanul közli a vonatok érkezését és indulását, elhízott pályaudvari galambok tolakodnak a büfék előtt – az ember legszívesebben közéjük rúgna, mert lényük magában hordja mindazt a torzulást, ami a hétköznapokban fel sem tűnik, csak ilyenkor, amikor a tömösi végekről érkezünk haza –, hátizsákos fiú szalad, borostás, kalácsképű férfi mondogatja fejhangon, hogy taxi, taxi, miközben átverekedjük magunkat a pénzváltó és a könyvárus között, kilépünk az utcára, rágyújtunk és a buszmegálló felé vesszük az irányt. Szótlanul lépkedünk egymás mellett, a csikket a földre dobjuk, s már szállunk is fel a berregő húszas buszra. Álmaink valahol ott rekedtek a Királyhágón túl, s valószerűségük minden buszmegállóban megkopik, mert a fel- és leszállások huzata kisöpri a képzeletet.
Most még az alsó ágyon szuszogsz, nem látlak, de érzem, hogy mélyen alszol, s álmodért irigyellek, mert te még lehetsz várúr, ott a tömösi végeken, talán éppen most nyergeled a lovad, kutyád izgatottan szaglászik a hóban, s még nem is sejted, hogy a kopasz sziklák mögött a hiúz azért rejtekezik, hogy egyszer, mikor egyedül sétálsz az erőben, véletlenül te lásd meg.


A diófa

Elültettük a diófát. Csenevész, vékonyka csemete, de már ott áll az udvarunk közepén. Majd megnő vénségünkre. Nagy árnyéka alatt fekhetek abban a bizonyos, vágyott nyugágyban, kockás pléddel betakarva, s szunyókálhatok kedvemre régi napokra gondolva, amikor ásóval a kezedben kérdezgetted: itt jó lesz? Mérlegeltük, hová is ültesd a diófát, s végül az udvar közepét választottuk. Árnyéka arcomra vetül majd, cirógatja álmaim. Aztán a nyugágyra kifekszem, plédem megkopik, az álmok hétköznapokká lesznek, s már nem megszeppent vendégként élek bennük, hanem a valóság talaján állva. Csendben szunyókálok majd a diófánk alatt, s árnyéka elfedi álmaim. Akkor fölém hajolsz majd, hogy megsúgd, melyik ágán hintázik a sármány.


Szoron­gá­saink

Vajon odatalálnék-e egyedül is a Remetekereszt-bércre? Tudod, sokszor gondolok erre, pedig figyelmesen jártam azon a csúcson, ismerem az emelkedő sárgás talaját, mert eleget néztem a lábam elé, miközben felfele kaptattunk az augusztusi kánikulában. Jobb kéz felől szederbokrok nőtték körbe az erdő szélét, a cserjésből szinte semmi más nem látszott, de még nem feketélltek a bogyók, s én szomjas voltam. A csúcson aztán rágyújtottam. Mert jó csendben ülni az alkonyatban egy farönkön, messzire nézni és látni, ahogy a Duna átfolyik a határon, s közben a tüdőm mélyén megfordul a füst.
Olyan távoli most a bérc, mintha semmi jelentősége sem lenne, sokkal közelibb a vadkan, amelyikkel útközben perceken keresztül szemeztünk, s te nem merted már megugrasztani, mert túl közel jött hozzánk. Álltunk mozdulatlanul, a hátam egy fatörzsnek feszítettem, te óvatosan elém álltál, és én vállad fölött próbáltam kilesni, félve attól, hogy megindul. Pattanásig feszült dobhártyámba vert a szívem, akkor még nem tudtam, hogy a disznó rosszul lát, csak azt figyeltem, hogy meredten néz felénk és szaglászik. Vártam, hogy elkotródjon végre, menjen búsan a csorda után, de még ráérősen ácsorgott egy ideig.
Te, aki nem szeretnél csillag lenni és világítani, mert riaszt a statikus állapot, s nem igényled a Nap fényét, hogy halálod után is szemfényvesztőn közvetítse ragyogásod annak a félszeg párocskának is, ott a Remetekereszt-bércen, akikre rásötétlett s még elemlámpájuk sincs, de mit sem törődve a hazaúttal egy farönkön ücsörögve téged bámulnak, s fényed jelenti akkor számukra a mulandóság cáfolatát, hiszen ujjaik átfonják egymást, s úgy izzadnak egybe, hogy nem érzik a nedves tenyér undorát, Te, aki mindezt nem hiszed, és minderre nem vágysz, mégis gyakran kiiszod a melankólia poharát, s beleborzongsz utóízébe, mintha csak oroszhegyi pálinkát hajtanál fel éppen.
Akkor a vadkannal szemezve semmit sem gondoltál. Kipergett belőled minden szorongás, megfeledkeztél arról, hogy úti célunk végrendelkezés. Csak ösztön voltál, hús és izzadtság, s úgy simultál a tájba, mint aki tudja, hol a helye, s képes egy vadkan tekintetében feloldani az elmúlás irtózatát. Erre gondolj városi szobádban, amikor ablakod alatt eldübörög a húszas busz, s fojtogat a hiábavalóság; gyújts rá, s emlékezz a vadkanra, tudva, ha kell, feltalálok egyedül is a Remetekereszt-bércre.


Ébredés

Karácsonyi bagatell Andrásnak

Te, akit barátként öleltem először, még a kamaszkor hosszú napjaiban, kit később szeretőként csókoltam, most ott ülsz a konyhában és a kávédat kavargatod. A kövér bögrécskében – amit a körösfői árusnál
vettem haszontalan pénzköltési lázban, hogy ne maradjon meg az a pár lej, ami még tárcámba elvegyült a forintok között –, oldódik az instant kávé. A fémkanál meg-megkoccan az agyagbögre falán, recés hangja egyre erősebben karcolja meg a reggelt. A nagyanyám varrta paplan mindinkább ránehezül mellkasomra, szinte fojtogat a gyapjú súlya, izzadtságcseppek gördülnek végig nyakamon, érzem, amint utat törnek maguknak két mellem között, versenyezve ivódnak bele hálóingem ráncaiba. Nyújtóznom kéne, kiegyenesítenem elzsibbadt karom, de a párna még mágnesként szorítja fejemet, a paplan mindinkább hozzáprésel a gyűrött lepedőhöz. Behunyt szemmel még marasztalom az utolsó álomképeket, amelyek tollpiheként foszlanak széjjel, hogy végérvényesen és nyomtalanul távozzanak emlékeim közül, s már csupán halovány hangulatuk vegyül az ágymeleggel. Már nem próbálom testem makacs igényeihez igazítani őket, s amint lassan kinyújtom karom, a lábaim is megindulnak keresztbe az ágyon. Jobb lábfejem kibújik a paplan alól, s óvatosan tapogatózva keresi a takaródat, hogy alábújva hozzád érjen. Öngyújtó kattan, cigarettafüst kúszik be a nyitott szobaajtón, miközben bizonytalanul keresgéllek lábfejemmel. A bögrének ütköző kiskanál hangja egyre tisztább, úgy ébreszt fel visszavonhatatlanul, mint a harangszó. Még csukva a szemem, de a hang irányába fordulok. Hallom, ahogy felállsz, és belekortyolsz a kávédba, majd átlépsz a szobába és megállsz az ágy mellett. Érzem, hogy nézel, s közben arra gondolok, te tudod, hogy már felébredtem, kinyithatnám a szemem s rád mosolyoghatnék, de megvárom, míg mellém ülsz, benyúlsz a paplan alá. Combom hideg kezedtől megrezdül, s még hallani vélem, amint a kiskanál simogatja a kövér bögrét.


Míg végül semmink sem marad

Amikor elindultunk a temetésre – a kocsiban még viccelődtünk is –, navigáltalak az óbudai utcákon, s közben libáinkról beszéltünk, kertünkről. Még a ravatalozóban is virághagymáinkra gondoltam: vajon kikelnek? Lesz nárciszunk, tulipánunk, gyöngyikénk? Udvarunkon homokozó? És kerti pad? Akkor, abban a néhány másodpercben, amikor kinyitották a ravatalozó szárnyas kapuit, s a beömlő fény csíksugaraiban a porszemek táncát figyeltem, megsejtettem minden szorongásunk valóságalapját, melyen nem segíthet sem orbáncfű, sem ölelés: hogy végül semmink nem marad. Mert a Nap holnap is felkel, s melegítve éltet jókat és rosszakat, s minden törekvésünk, cselekedetünk a tegnapban gyökerezve csak a mában rügyezhet, hajthat levelet, hozhat gyümölcsöt és száradhat el. A másnap már nélkülünk telik, még akkor is, ha unokáink sejtjeiben megszunnyadhatunk.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében