"háttérben a rejtőző részletek"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 20. (658.) SZÁM – Október 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Kántor Lajos
Pomogáts Béla útjain
SZÉKELY FERENC
„Én ismerem a legtöbb magyar írót személyesen” - Beszélgetés a 80 éves Pomogáts Béla irodalomtörténésszel
BORCSA JÁNOS
Építő gondolatok egy könyvtárból
Pomogáts Béla
Egy nemzeti közösség szószólójaként - Az Erdélyi Szépmíves Céh és az erdélyi magyar közélet
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek II.
Bálint Tamás
Lávsztori
ŞTEFAN MANASIA
versei
Erős Kinga
rövidpózái
FARKAS KRISTÓF LILIOM
versei
Horváth Előd Benjámin
Ha akarjuk, meg is védhet - Horváth Előd Benjámin interjúja Győrfi Katával
Bájos csevegések, véres ügyek
KÉSZ ORSOLYA
Az emlékezés lehetőségei
Franz Hodjak
Crosby úr jött s ment
Gömöri György
Adalékok Vajda Alberthez
Oláh András
versei
FERENCZI SZILÁRD
A nagy filmzabálás - Beszámoló a 14. Filmtettfesztről
Péter Beáta
Kényszerű jólét
Vallasek Júlia
Havasi nosztalgia
Xantus Boróka
A népi világ idilljén túl
Egyszerre élni a múlttal és a jövővel
BENE ZOLTÁN
Szurokeső
Túros Eszter
Úton a járatlan felé
Novemberi évfordulók
 
BENE ZOLTÁN
Szurokeső
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 20. (658.) SZÁM – Október 25.

A beláthatatlan pusztaság szélén megfeketedett zsindelytetejű korcsma árválkodott. Falai közt mindösszesen két vendég lézengett. Harmadnapja ültek a deszkákból nagyolt asztaloknál a báránybőrrel takart lócákon, a derekuk még érezte a kufsteini és teréziavárosi rohadt szalmát, amin annyi éjszakát forgolódtak át, hosszú éveken keresztül. Az egyik egykoron kackiás bajusza most konyán lógott, a másiknak hajdan szépen gömbölyödő pocakja helyén üres tarsolyként csüngött a bőr.
– Legatyásodtunk, Panzasándor.
– Ne búsulj, kedvelt uraságom, jó Rózsasándor, jön még kutyára dér, reánk pedig süt még a napsugár!
– Költői hangulatba kerültél, derék Panzasándor – dörmögte Rózsasándor, mielőtt az előtte álló ónkancsóból egyetlen nyeletre úgy fél icce bort a böndőjébe küldött.
– Kitelt az időnk, bűneinkért megbűnhődtünk, most már virágos rét az élet – folytatta lelkesen Panzasándor.
– Márpedig én azt mondom, nem bűnhődtetek ti eleget! – toppant elébük a semmiből ősi ellenségük, Pandúrsándor. – Nincs annyi homok  a homokórában, ami oly sokáig bírna peregni, amíg letöltitek megérdemelt büntetésetek, latrok!
– Ne kiabálj, Pandúrsándor, népemnek nyúzója! – emelte föl erre a jobb keze mutatóujját Rózsasándor. – Maga a császár engedett ki bennünket az áristomból, mikor kiegyezett Deák urammal! Írás lapul a bekecsem zsebében, az orrod alá dörgölöm, ha kívánod: törvényesen szívjuk a szabad levegőt!
– Úgy ám! – toldotta meg Panzasándor harciasan.
– A ribillióért talán leróttátok, amit kellett, de a sok rablás, fosztogatás? –  ingerkedett Pandursándor.
– Soha nem vettünk el olyantól, aki maga is szűkében volt – dünnyögte Rózsasándor. – De ahelyett, hogy itt abajogsz, eridj a dolgodra, mielőtt ki nem csavarom ennek a lócának a lábát, s be nem verem véle a kobakodat, te bitang!
Pandúrsándor meg akart felelni emberül, ám ahogy Rózsasándor lassan fölemelkedett, és kihúzta elgyötört derekát, arcából kifutott a vér, s kalapját  a szemébe húzva, ijedten elkullogott.
– Fuss csak, Pandúrsándor, futok majd még eleget én is – motyogta Rózsasándor, azzal egy újabb fél icce bort gördített le a torkán, s intett a korcsmárosnak, hozzon újabbat.
Visszaereszkedett a padra. Miután elhelyezkedett, kipillogott az ablakon.
– Szurokeső hullik alá az égből – csodálkozott.
Panzasándor követte a tekintetét, s úgy elcsodálkozott, hogy a szája is elnyílt. Arany metszőfogán megcsillant a sápadt őszi fény.
– Nem nézték az urak a kalendáriumot? – kérdezte a korcsmáros, aki éppen akkor érkezett asztalukhoz az itallal.
A két vendég kérdőn meredt a vendéglősre.
– Október hatodik napja van ma – mondotta. – Tizenkilenc esztendeje ezen a napon gyilkolták meg a vitéz tábornokokat. Miattuk könnyezik szurkot az ég boltozatja.
– No, miattuk jól is teszi – mondta zengő, mégis lágy hangon Rózsasándor.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében