"körtáncot lejt bennünk a világ"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 22. (660.) SZÁM – November 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Egyed Emese
Múzsák kétszáz éves háza...
Papp Attila Zsolt
A nyelv remek játékszer - Beszélgetés Farkas Wellmann Éva költővel
Farkas Wellmann Éva
versei
Kenéz Ferenc
versei
Bogdán László
„Figyelnek a virágok és a fák…” - Váradi B. László jelenései
Dimény-Haszmann Árpád
fel nem adott levelek
Pál Tamás
versei
Roboz Gábor
Ha te is
Horváth Előd Benjámin
Út, cél, tekerés - Horváth Előd Benjámin interjúja Visky Zsolttal
A szerelmi költészet diszkrét bomlasztása
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek IV.
Czakó Gábor
Szkíta stratégia – építs aranyhidat a megvert ellenségnek
Balázs K. Attila
Egy sárguló fénykép leírása
Ariadné
Sebestyén Mihály
Husz János máglyája
FERENCZI SZILÁRD
Óvatosan a szerelemmel!
CSUSZNER FERENCZ
Bolond lyukból...
BÉRES NORBERT
A test börtöne
Benke András
A hűség arcairól
A jelenvalóság értelemkeresése
Túros Eszter
Különös tájakon
Jakabffy Tamás
Az öntudatos és a szerény
Decemberi évfordulók
 
Egyed Emese
Múzsák kétszáz éves háza...
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 22. (660.) SZÁM – November 25.

Gazdag ismeretanyag, stiláris sokszínűség, művelődési kapcsolatok építése, elevenség jellemzi az első magyar nyelvű, erdélyi irodalmi folyóiratot, az 1814-től 1818-ig megjelent Erdélyi Muzéumot.
Kolozsváron szerkesztette és az első két évfolyam füzeteit ott is adta ki a kolozsmonostori papirosmalom papírján a jeles szerkesztő, a Wittenberg, Lipcse akadémiáin nevelődött, ma inkább nyelvészként ismert tudós, Döbrentei Gábor. Ekkor már csaknem egy évtizede volt a gróf Gyulay család gyermekeinek, főként Lajosnak nevelője, de erdélyi évei idején (1807–1824) hatott többek között Bölöni Farkas Sándorra, Aranyosrákosi Székely Sándorra, ifjabb Pataki Mózesre és neveltjére, ifj. Wesselényi Miklósra is). A lapot nagy várakozás előzte meg, évi ezer példány fogyott az első két évfolyamából. Indulását anyagilag hét erdélyi támogató (köztük négy hölgy) tette lehetővé... Nevelt és szórakoztatott, de keretet is kívánt adni a művelődés történéseinek; az Eredetiség s jutalomtétel címmel az Erdélyi Muzéumban közreadott drámapályázatnak köszönhető Katona Bánk bánja, Bolyai Farkas II. Mohamedje! (Ez akkor is jelentős esemény, ha a pályázat végeredménye vitatható lett.)
Egykori és újabb, erdélyi, magyarországi (sőt fordítások-értelmezések révén külföldi) szerzők műveit tette ismertté. Csak ízelítőül: Kazinczy művein kívül olvasható volt benne vers (például Kölcseytől, Kis Jánostól, Berzsenyi Dánieltől, Ungvárnémeti Tóth Lászlótól), kritika (Kisfaludy Sándor Kesergő szerelméről), pályakép (Barcsay Ábrahámról, Bod Péterről), műfordítás (részlet Batsányi János Osszián-fordításából) és több nyelvészeti, történelmi, filozófiai, világirodalmi jellegű írás. Neveléstudományi értekezéseket közölt arról, hogy a közoktatás vagy a magánoktatás célravezetőbb. Címében az ókorra visszavezethető tudományközpontúság igényességét jelezte, amely szerint az irodalom tevékenységi forma: amely sajátos művészi rendszere révén képes a világ mindenkori műveltjeit összekötni.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében