"körtáncot lejt bennünk a világ"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 22. (660.) SZÁM – November 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Egyed Emese
Múzsák kétszáz éves háza...
Papp Attila Zsolt
A nyelv remek játékszer - Beszélgetés Farkas Wellmann Éva költővel
Farkas Wellmann Éva
versei
Kenéz Ferenc
versei
Bogdán László
„Figyelnek a virágok és a fák…” - Váradi B. László jelenései
Dimény-Haszmann Árpád
fel nem adott levelek
Pál Tamás
versei
Roboz Gábor
Ha te is
Horváth Előd Benjámin
Út, cél, tekerés - Horváth Előd Benjámin interjúja Visky Zsolttal
A szerelmi költészet diszkrét bomlasztása
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek IV.
Czakó Gábor
Szkíta stratégia – építs aranyhidat a megvert ellenségnek
Balázs K. Attila
Egy sárguló fénykép leírása
Ariadné
Sebestyén Mihály
Husz János máglyája
FERENCZI SZILÁRD
Óvatosan a szerelemmel!
CSUSZNER FERENCZ
Bolond lyukból...
BÉRES NORBERT
A test börtöne
Benke András
A hűség arcairól
A jelenvalóság értelemkeresése
Túros Eszter
Különös tájakon
Jakabffy Tamás
Az öntudatos és a szerény
Decemberi évfordulók
 
Túros Eszter
Különös tájakon
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 22. (660.) SZÁM – November 25.

A csíkszeredai Pál Galériában a budapesti szerzőpárosnak, Nádas Alexandrának és Nagy Gábornak nyílt közös kiállítása október közepén.
Nádas Alexandra vegyes technikájú táblái, színes litográfiái, linómetszetei különös, üres tereket nyitnak, csendes vizekre vezetnek. Mintha egy reneszánsz díszletbe csöppennénk. Különös, vonzó struktúrák népesítik be a tájat, idézik az európai festészet nagy korszakát. Izgalmas tér-idő játék ez, ahol a szimbolikus helyszínek, toszkán terek, úszóházak és medencék, úszó templomok, a gyakran töredékesen körvonalazódó építészeti-táji konstrukciók, a trecento festészeti struktúrái kerülnek a figyelem középpontjába, válnak XXI. századi díszletté, tartalommá. Gyakran oltárképszerűen szerveződnek épületkompozíciói.
Nádas Alexandra budapesti sétái, a különböző utazásait felelevenítő képei, provence-i töredékei is ezt a korszakot idézik, párbeszédet kezdenek ezzel a múlttal. A kihalt tájak Madonnái pedig más, későbbi múltakat is jelenbe hoznak, a quattrocentót, illetve a németalföldi portréfestészetet. A valószerűtlennek ható, nagyon is konkrétan tálalt konstrukciók ugyanakkor a végtelenre nyitnak, végtelen horizontban mutatják fel mértani pontossággal kijelölt helyeiket, ahol az egyetemes festészet korokon átívelő játéka zajlik.
A különböző grafikai technikák mesteri alkalmazása mellett Nádas Alexandra festői látványt is teremt. A grafikai és festői megoldások finoman, érzékenyen illeszkednek egymáshoz, és tesznek elérhetővé egy különös hangulatú, sajátos belső világot, elmélyült szellemi kalandot.
Nagy Gábor festményei, grafikái és mívesen megmunkált kisplasztikái műfaji szempontból köztes helyek abban az értelemben, hogy legtöbbször nem csak rajzok, csak festmények, csak plasztikák, hanem a különböző kifejezésmódok harmonikus egységbe szervezett együttes megszólaltatásai. Nagy Gábor az utóbbi időben a munkásságát meghatározó motívumanyaggal foglalkozik átfogó módon. Hogy 40 év motívumokká érlelt, vizuálisan sűrített élményalapú tapasztalatát új formában láttassa. Hogy azok az úgynevezett – vizuálisan a provence-i ihletésű vertikális rendszerrel jelölt – „létoszlopok”, „Fűkaterdrálisok” a mában megjelenjenek. Hogy az elvont és konkrét egymásba kapaszkodó képi viszonyai kirajzolják a különböző arányú, feszült képi tartalmakat.
Személyes, munkásságát meghatározó alapélményei ugyanakkor elmerülnek a művészet nagy történeti korszakaiban, ismerős képszerkesztési és ábrázolási módokat elevenítve fel. Izgalmas értelmezési lehetőségeket, játékot kínál azáltal, ahogy átszervezi, átértékeli a történetileg rögzült képi megoldásokat. Tér-idő játék ez is, melyben az ismerős múltbeli terek és történések úgy válnak jelenbelivé, hogy beleolvadnak egy személyes, ám telítettségének köszönhetően, motívummá, képpé formálódó, közölhető élményvilágba.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében