"a bűnök és erények visszatérnek"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 23. (661.) SZÁM – DECEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A villamos mint jelkép
Demeter Zsuzsa
Idegen kocsmákban otthon lenni - Beszélgetés Hajdú Farkas–Zoltán íróval, műfordítóval
Vallasek Júlia
Angolkeringő 12. A kém, aki szeretett
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov: Legendárium II.
Tóth Mária
Snapsz
MARKÓ ORSOLYA
versei
BIRTALAN ANDREA
Akár
FARKAS NATÁLIA KRISZTINA
versei
ERDŐS RÉKA
Eredetmítosz
KASSAY SÁRA
Time out
Horváth Előd Benjámin
versei
GERGELY BORI
versei
ANDRÉ FERENC
A szövegbomlás virágai
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Fiktív állatkert
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek V.
Zsidó Ferenc
Szex helyett
Antonin Artaud
Költemény
Bakk Ágnes
A bábeli puszta is labdába rúg
CSUSZNER FERENCZ
Kérdések ideje, képek ideje
MOLNÁR ZSÓFIA
Békebelivé élni a csodát
VÉGH BALÁZS BÉLA
Az értelmezés alternatívái
A valóság varázslatai
Portik Blénessy Ágota
A bizarr esztétikája, a rútság erotikája
Jakabffy Tamás
Metropol
Hírek
 
Portik Blénessy Ágota
A bizarr esztétikája, a rútság erotikája
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 23. (661.) SZÁM – DECEMBER 10.

 Salvador Dalí Pantagruel különös álmai című litográfiasorozata Kolozsváron

Az én szememben az érzékiségnek mindig csúfnak, az esztétikának isteninek, a halálnak szépnek kell lennie. (Dalí)
 
A nagyszebeni Brukenthal-palotában helyet kapó, Dante Isteni színjátékához készített színes fametszet-sorozatnak kiállítása után, október 14-én a kolozsvári Művészeti Múzeumban nyílt grafikai tárlat a katalán művész tiszteletére. Ez alkalommal a kolozsvári látogatók első ízben ismerkedhetnek eredeti, a művész kézjegyével ellátott, fekete–fehér Dalí-litográfiákkal, melyek egy bukaresti műgyűjtő magángyűjteményének részét képezik.
Az alkotó ezúttal Richard Breton híres nyomdász 1565-ös, Pantagruel különös álmai című fametszet-sorozatát használja fel inspirációs forrásként, mely François Rabelais reneszánsz író Gargantua és fia, Pantagruel életéről szóló történeteihez készült. A 22 darabból álló, 1973-ban síknyomásos technikával készült litográfiasorozat a Dalíra oly jellemző bizarr, emberi és állati alakokat önkényesen ötvöző szürreális álomvilágot jeleníti meg. Ezen grafikáin is egyértelműen érvényesül a művész azon nézete, hogy ami ellentmondásos, az életet teremt, ilyen értelemben pedig fent kell tartani és nem megszüntetni a zűrzavart.
A cím nélküli, rendkívül abszurd és groteszk formanyelvvel rendelkező képek az érzelmek tág skáláját váltják ki a nézőből: a nevetéstől, a komikumtól a megbotránkozásig, a felcsigázott érdeklődéstől, megmagyarázhatatlan vonzalomtól az undorig egy másodperc töredéke alatt minden végigcikáz bennünk. Csak éppen közömbösek nem maradhatunk e munkák előtt, mint ahogy nem maradhattak azok kortársai sem: Dalít lehet szeretni vagy utálni, más variáns nincs. És ugyanígy vagyunk művészetével is. Az excentrikus zseni megnyilvánulásainak egy szelete tárul elénk e litográfiai sorozatban is, melyet Jan de Maere művészettörténész, a brüsszeli flamand kulturális központ igazgatója a kiállításmegnyitón tartott beszédében így jellemzett: „Amit itt láthatunk, az az elme aberrációja, amelyet tanulmányozva a befogadó maga is Dalívá válik rövid időre.”
A litográfiák a szürrealitás, az abszurd, a bizarr, a groteszk jegyeit viselik magukon, a művészre általánosan jellemző módon. A figurák kedvesen rémisztő, részben antropo-, részben zoomorf alakja megmosolyogtatja a nézőt, és az ebben a kontextusban megjelenő erős erotikus töltet is inkább komikusan hat.
Dalí extravagáns karakterének pszichopatológiai vonatkozásai, élettörténete és szürrealista képei között nyilvánvaló összefüggések mutathatók ki, ilyen értelemben a jelen tárlat is magán hordozza Dalí a nőkhöz és saját nemiségéhez való bonyolult viszonyának lenyomatait. A nemiség megjelenítése mellett fontos szerepet kap a gyomor és a gyomorműködés képi megjelenítése, mely a körforgásszerű emberi lét leredukált szimbólumaként is értelmezhető.
A művész több lemez esetén képileg is érzékeltette az álom szimbolikáját, mely Eliade filozófiája értelmében a halál, a beavatás jelképe, amelyet újjászületés követ. Ám Dalí felfogásában az álom és realitás egybemosódó fogalmak: egy napon beigazolódik, hogy amit valóságnak nevezünk, az még inkább illúzió, mint az álmok világa és minden, amit szépségnek tekintünk: az csupán perverzióink összegzett tudata.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében