"szikrázva dőlt a jégkristály az égből"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 24. (662.) SZÁM – DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Ünnep
MÁRTON EVELIN
„Visszavonultam a saját intim világomba” - Beszélgetés Szabó András grafikussal
Benkő Levente
Egyed Ákos 85. születésnapjára
Antal Balázs
Aki pokolra akart jutni
FAZAKAS GÉZA
versei
Borcsa Imola
Csendes szombat délután
ANDRÉ FERENC
versei
SZABÓ IMOLA JULIANNA
rövidpózái
Horváth Előd Benjámin
Jószándék és hiba - Horváth Előd Benjámin interjúja Láng Orsolyával
A figyelem körei
Szőcs István
Némán mennydörgő csillagjelzések mágiája
Bréda Ferenc
Theatrum mundi
Rigán Lóránd
Koponyám körül
Jancsó Miklós
Cigányprímások
MIKÓ IMOLA
A szabadság nehéz mámora
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Nyugodt építkezések
Papp Attila Zsolt
A norvég minta marad
Jakabffy Tamás
A háromszáz éves Emanuel Bach
Januári évfordulók
 
Jakabffy Tamás
A háromszáz éves Emanuel Bach
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 24. (662.) SZÁM – DECEMBER 25.

A Bach név vitán felül védjegyként működik a komolyzene világához akár csak közelítők számára is. Carl Philipp Emanuel Bachnak (a „Hamburginak”), vagyis Johann Sebastian második fiának alakja mégis homályban marad a korszakalkotó életművű apa aurája mögött. Pedig a klasszicizmus zenéjének német előfutáraként – legalábbis történeti értelemben – fontos, kiiktathatatlan láncszemnek számít. Hogy igen mértéktartóan ismergetik munkásságát, az persze annak is sajnálatos következménye, hogy Emanuel Bach Mozart-kortárs volt. Egy zseni után s egy másik zseni mellett – lássuk be – nem könnyű érvényesülni.
S bizony tényleg csak az utóbbi huszonöt-harminc évben kelt igazán életre Emanuel Bach zenei munkássága. Az idén, születésének 300. évfordulójához közeledve világszerte – elsősorban Németországban és az Egyesült Államokban – zenetörténészek, koncert- és fesztiválszervezők, kamarazenekarok és előadóművészek egész sora idézte sokrétű életművét a hallgatók elé.
Ez az életmű négy zenekoncepcionális irányra – és/vagy stilisztikai forrásnyalábra – épül rá. Mi sem természetesebb, mint hogy Emanuel Bach legfontosabb és sokáig egyetlen oktatója az apja volt. Weimarban, Köthenben, Lipcsében vagy az Odera menti Frankfurtban nyilvánvalóan a kiművelt barokk zeneeszményét és stílusát sajátította el. Apja ugyanakkor – mert a zenészt érő megaláztatások keserét feledni pillanatra sem tudta – fia jogi felkészülése mellett is kardoskodott (több barokk zeneszerző, közöttük Händel, Schütz, Agricola is folytatott jogi tanulmányokat). Amikor viszont – zenészi pályájának második szakaszában – Emanuel II. Frigyes berlini udvarába került, a gáláns (mai kifejezéssel rokokó) manírt ismerte meg és sajátította el. Kezdetben merő finomkodás, később a rokokó stílusjegyeinek mesteri variálása révén Emanuel Bach ezen a nyomvonalon tört talán leginkább előre, a klasszicizmus világa felé. A harmadik zenei eszmény a polgári szenzibilitásban, az Empfindsamkeitban gyökerezett. Ez – és a negyedik, már a Sturm und Drang ideája felé mutató ízléstörekvés – az addig megélt-művelt zenei formák és kompozíciós elvek mögé érzések-érzelmek egész bozótját telepítette (nem véletlen, hogy az idei berlini E. Bach-fesztivál mottója is ezt a merész mondatot idézi: „Lélekből kell zenét írni, nem idomított madárként”). S mi ez, ha nem a romantika határozott előérzete, de legalábbis igényének artikulálása!
Tudnivaló, hogy Emanuel Bach korántsem a művészetében elmerült, révedt és élhetetlen zenész típusába sorolható. Sőt az is tudnivaló, hogy hamburgi zeneigazgatóként nem csupán a felelősségi körébe tartozó iskolát és az öt templomi központot látta el folyamatosan kompozíciókkal meg szervezési háttérmunkával, hanem figyelemre méltó zenei (ön)menedzseri vállalkozásai is voltak – sőt kereskedett is. Odafigyelt a keresletre. Rajta tartotta ujját az idő pulzusán – mondhatnók fellengzősen. De hát miért is ne mondhatnánk így, amikor életrajzának tanúsága szerint tényleg a hanzaváros zenei piacának érzékeny ismerője volt. Jól tudta forgalmazni műveit, sőt a piachoz alkalmazta zenei termelését is. Pontosan tudta, mit kell írnia a művelt, iskolázott ízlésű hallgatóknak, a kifinomult és igényes kennereknek, és mit a gyors sikerre áhító, a szalonokban tetszést aratni vágyó liebhabereknek. Szonátáinak, fantáziáinak, rondóinak sorát – amelyeket, elsősorban és kiváló billentyűs-zenész lévén csembalóra, klavichordra, fortepianóra vagy épp orgonára írt – poétikai-retorikai tapasztalatai nyomán dalokkal egészítette ki, olyannyira sikeresen, hogy a lied-műfaj berlini meghonosítói között tartják számon. S ez a beszélő-deklamáló jelleg sokszor szólóhangszer-zenéjében is visszaköszön. Klavichord-fantáziáiban (például) így gyakran találkozunk hirtelen és gyakori hangulatváltásokkal, párbeszédekkel, imitációkkal, visszatérésekkel – mintha legalábbis egy kisvárosi vita közepébe csöppennénk. A rá a későbbi években oly jellemző expresszív „hangzó beszéd” már a recitativikus formákban, kadenciákban és az arioso-betoldásokban is megnyilvánul.
A közönség elvárásai egyfelől és a patrónusoké másfelől – már ez is feszültséget ébreszthet egy szerzőben. C. P. Emanuel Bach azonban az iskolák és zeneeszmények önmagával való konfrontálásában is sokat csiszolódott. Gyakorlati ember lévén igen vitriolos véleménnyel is volt a kritikusokról. Ugyanakkor félig-meddig kifejtett értékszempontjai és meghökkentően modern zeneértelmezési víziói egy nagyon eredeti művészeti gondolkodóról is megsejtetnek valamit, amit felfedezni és tudatosítani érdemes.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében