"valaki ismét megérkezett"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 1. (663.) SZÁM – JANUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Tördelt századok, huszonöt év
Szilágyi István
HELIKON
Demeter Zsuzsa
„Döbrentei nekünk oly zsurnált ad, amelyet reményleni nem mertünk volna” - Erdélyi Muzéum (1814–1818)
Király László
Karácsony egy Felhőn
Papp Attila Zsolt
Valaki ismét megérkezett
Fekete Vince
versei
Sigmond István
Randevú Európának
Vallasek Júlia
A lehetetlen kísértése, avagy hogyan (ne) vitatkozzunk az irodalomról
Lászlóffy Aladár
Cinegék mélyrepülésben
Bálint Tibor
Keserű fohászkodás
Mózes Attila
A hódító múmia
Király Farkas
Karácsony
FARKAS KRISTÓF LILIOM
A fordított város
GYÖNGYÖSI BÁLINT
rövidpózái
FÜLÖP GYÖRGY
versei
GELLU NAUM
Zebegény űrutazása
ANDORKÓ JÚLIA
Irodalom a korai Utunkban
Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek VI.
FERENCZI SZILÁRD
A vég elviselhetetlen könnyűsége
CSUSZNER FERENCZ
Megtestesületlen történetek – Interferenciák 2014
Benke András
Történet(ek) határok nélkül
MOLNÁR ZSÓFIA
Az örökkévalóság tágas távlatában
„Cicoma-szavai lehullnak rólam”
Jakabffy Tamás
Kőrössy – és Cicero
Szekernyés János
Szenvedés és megdicsőülés
Hírek
 
Bálint Tibor
Keserű fohászkodás
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 1. (663.) SZÁM – JANUÁR 10.

Levél Sütő Andrásnak

Drága András!

Mi hála Istennek jól vagyunk, jól...
Emlékszel? Itt mindig elakadt a tolla a nagyobbik fiúnak, akit háziíróként óhajtott hasznossá tenni az anya, ha már nem lehetett pap, hogy leimádkozza a család sok-sok bűnét. Elakadt a toll ilyenkor, és el a lélegzet is, mert nem tudtuk bevetni magunkat a kegyes hazugságoknak abba a vizesárkába, amely a túlsó partról csábító mesevárat elválasztotta tőlünk, s amelynek mozdulatlan felszíne alatt a tódítások kihegyezett karói rejtőztek.
Illendőség szerint a továbbiakban arról kellett volna tudósítanunk a rokont, ismerőst, hogy mi nemcsak jól vagyunk, de ennek „párját” neki is kívánjuk a jó Istentől. Így aztán sokszor már a levélírás elejének sírás, veszekedés lett a vége, s édesanyánk könnyesen szemrehányó tekintettel meredt reánk, a kiszolgáltatottak és a megalázottak pillantásával, mert azt hitte, hogy a fogalmazni tudó, vele ellentétben, nemcsak keresztény módján tanult meg imádkozni, de hozzáértő molnára a tibeti imamalomnak is…
Kezdem hát úgy, ahogy a dolgok a valóságban állnak, keserű fohászkodással: bizony nem vagyunk jól, András, és a lét súlyát annál inkább érezzük és sorsunkat annál inkább átlátjuk, mivel egy idő óta a Te ép szemeddel is rajta feledkezünk a vergődő életen: azzal a szemmel, amelynek végtelen világában annyi szép álom, annyi látomás tündökölt fel, annyi vigasztaló képe a jövőnek, de amely nemegyszer meglátta a gyehenna mélységeit is.
Mióta elmentél, hogy sebedre gyógyírt keresvén úgy lépj Amerika földjére, mint Kossuth, hírül adván nemes vágyaink és évezredes törekvésünk újabb megcsúfolását, hogy szeretettel bár, de iszonyodva pillants vissza határaink mögül, mint Mikes Kelemen Rodostóból, sorsunk rosszabbra fordult, és a valóság szédítő szakadékai nyíltak meg előttünk. Ha a közelmúlt eseményeire gondolok, restellni kezdem azt a hevületet, amelyet a reménység ébresztett bennem. Úgy vagyok, mint ama férfi, aki elrontott házasságára rádöbbenve már azokra a szavakra is szégyenkezve emlékszik, amelyeket a boldogság önkívületében suttogott kedvese fülébe. Mi marad meg bennem s benned a forradalom reménységéből? Nagyos kevés! És az is napról napra fogyatkozik! […]
Fölébredtünk, látni akarunk tisztán. Szembe akarunk nézni az élettel, tisztában akarunk lenni helyzetünkkel! Az álmodozásnak is vége, a sírásnak is. Ösmerni akarjuk magunkat. Mi, kétmillió dolgozó, adózó, anyagi és kultúrértékeket teremtő nép, felséges gyarapodása vagyunk Romániának, de mi, kétmillió nem dolgozó, improduktív, alattomos, belső ellenség, borzalmas rákfenékje lehetünk Romániának!
Nyíltan és őszintén valljuk azonban: inkább vagyunk lojálisak, mint rebellisek, inkább építők, mint rombolók, inkább nyilt barátok, mint titkos ellenségek; de azzal a feltétellel, ha megadatik számunkra az új keretek között az a minimum, amelyet mi nemzeti kultúránk, ősi szokásaink, nemzeti öntudatunk, szociális érzéseink, gazdasági fejlődésünk szempontjából ezer esztendős múltunk tanulságaként nélkülözhetetlennek tudunk.
Az lesz a miénk, amit kiküzdünk magunknak. Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk. Építenünk kell, fogunk hát építeni kőből, fából házat, igékből várat!
Ezeket kiáltja az új Országépítő, s erre a nagy és áldozatos munkára várunk haza, drága Andris! tudjuk, hogy Te addig is velünk vagy, és tudd Te is, hogy mi veled vagyunk!

Baráti öleléssel
       Bálint Tibor

I. ÉVFOLYAM 1990. 29. (29.) SZÁM – JÚLIUS 20.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében